Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programının Üçüncüsü Başladı
5 Şubat 2024 | 17:24

Gazi Eğitim Fakültesinin düzenlediği “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”nın üçüncüsü açılış töreni ile başladı.

Gazi Eğitim Fakültesi F Blok Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen açılış törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Gazi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mahmut Selvi, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Serkan Koşar ve  Prof. Dr. Yasin Ünsal ile öğretim elemanları katıldı.

Üniversitemizin eğitim-öğretim Politikası ve stratejik plan hedefleri doğrultusunda akademik personelimizin öğretim yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla ilki 23 Ocak - 03 Şubat 2023 tarihleri arasında, ikincisi 12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında yapılan Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programının bugün başlayan üçüncüsü ise 5-14 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Açılışta konuşan Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Gazi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”na Üniversitemizin farklı birimlerinden ve her unvandan öğretim elemanlarının katıldığını söyledi.

Prof. Dr. Ramazan Bayındır, birinci programda 104 katılımcıyla gerçekleştirilen memnuniyet anketleri doğrultusunda eğitimin süresinin bir haftadan iki haftaya çıkarılması, bazı derslerin saatlerinde ve içeriklerinde değişikliğe gidilmesi, yeni derslerin eklenmesi gibi bazı güncellemeler yapıldığını ifade ederek, “Böylece yeni programda 6 olan ders sayısı 14’e, 20 olan ders saati ise 40 saate çıkarılmıştır” dedi. Prof. Dr. Bayındır, söz konusu bu güncellemelerde temel noktalarının katılımcı merkezli öğrenme-öğretme yaklaşımı, etkileşimli ve aktif ders verme yöntemleri, uzaktan eğitim süreçlerine ilişkin yetkinliklerinin geliştirilmesi, akademik yazma becerilerinin artırılması, proje yazma ve yönetme deneyimi kazanmaları ve nicel-nitel araştırma becerilerinin artırılması gibi mesleki gelişimlere yönelik farkındalık kazandırma olduğuna dikkat çekti.  

Prof. Dr. Bayındır, bugün açılışını yaptıkları “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı”nın üçüncüsünü ise 5-14 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceklerini ve bu programı başarıyla bitiren katılımcılara yine e-devlet üzerinden sertifika düzenleneceğini vurguladı. Bu çerçevede yapılacak olan Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programının sonunda yine memnuniyet anketleri yapılacağından söz eden Prof. Dr. Ramazan Bayındır, katılımcıların görüş, öneri ve ihtiyaçlarına göre sonraki programların güncelleme çalışmalarının dinamik bir şekilde devam edeceğini anlattı.  

Üniversitemizin, izleme ve değerlendirme sürecinde bilginin yanında beceri ve yetkinliklerin esas alınmasını öncelediğine değinen Prof. Dr. Ramazan Bayındır, eğitimcilerimizin çağdaş ve güncel gelişmeler ışığında etkili öğretim konusunda kendini geliştirmesinin Üniversitemizin eğitim-öğretim sürecinin verimliliğinin artmasına önemli katkılar sağlayacağını dile getirdi.

Bununla birlikte Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programında ele alınan etkinliklerin Üniversitemiz Senatosunun 2022/364 kararıyla uygulamaya alınan “Gazi Üniversitesi Eğitim-Öğretim Faaliyetlerine Yönelik Teşvik ve Ödüllendirme Yönergesi” kapsamında eğitim öğretim performansı puanı hesaplanmasında kullanıldığına işaret eden Prof. Dr. Bayındır, Üniversitemiz akademisyen niteliğinin güvence altına alınması çalışmaları çerçevesinde programa katılımın “GÜ Akademik Atanma ve Yükseltilme Kriterleri”ne eklenmesinin planlandığını kaydetti.

Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı’nı eğitimin öncüsü olan Gazi Eğitim Fakültesi bünyesinde gerçekleştirmekten gurur duyduklarının altını çizen Prof. Dr. Ramazan Bayındır, konuşmasını bu programda eğitimleri gerçekleştirecek olan Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyelerine, katılımcı öğretim elemanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür ederek tamamladı.

Program sonunda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı’nın yapıldığı derslikleri ziyaret ederek eğitime katılan eğitimcilere başarılar temennisinde bulundu.

-1 -1 -1
background image