Uygulama ve Araştırma Merkezleri

Uygulama ve araştırma merkezleri, üniversitede eğitim öğretimin desteklenmesi amacıyla çeşitli alanların uygulama ihtiyacı ve bazı meslek dallarının hazırlık ve destek faaliyetleri için eğitim-öğretim, uygulama ve araştırmaların sürdürüldüğü yükseköğretim kurumudur. Üniversitemiz bünyesinde hizmet sunan uygulama ve araştırma merkezleri şunlardır.

 

 1. Gazi Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezi

 2. Gazi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATAUM)

 3. Gazi Üniversitesi Akupunktur ve Tamamlayıcı Tıp Uygulama Araştırma Merkezi

 4. Gazi Üniversitesi Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi (BİYOKAM)

 5. Gazi Üniversitesi Çocuk Gelişimi Araştırma Uygulama ve Eğitim Merkezi (ÇOGAUM)

 6. Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi

 7. Gazi Üniversitesi Deniz Ve Su Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (DENAM)

 8. Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR)

 9. Gazi Üniversitesi Eğitim Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (EPAR)

 10. Gazi Üniversitesi Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM)

 11. Gazi Üniversitesi Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi

 12. Gazi Üniversitesi İstatistik Danışmanlık, Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi (İDEAM)

 13. Gazi Üniversitesi Karayolu Ulaştırması Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUMER)

 14. Gazi Üniversitesi Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi

 15. Gazi Üniversitesi Kaynak ve Birleştirme Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (KABTEM)

 16. Gazi Üniversitesi Kent İçi Ulaşım Teknolojileri Erişebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi (KUTEM)

 17. Gazi Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Yetiştirme ve Deneysel Araştırmalar Merkezi (GÜDAM)

 18. Nörobilim ve Nöroteknoloji Mükemmeliyet Ortak Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROM)

 19. Gazi Üniversitesi İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezi (GİRKUM)

 20. Gazi Üniversitesi Nöropsikiyatri Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi

 21. Gazi Üniversitesi Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÖGEM)

 22. Gazi Üniversitesi Ölçme Ve Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi

 23. Gazi Üniversitesi Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi

 24. Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi (Hastane)

 25. Gazi Üniversitesi Sporda Yetenek ve Performans Uygulama ve Araştırma Merkezi

 26. Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİSEM)

 27. Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi

 28. Gazi Üniversitesi Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR)

 29. Gazi Üniversitesi Transplantasyon Merkezi

 30. Gazi Üniversitesi Türkçe Öğrenim Araştırma ve Uygulama Merkezi (TÖMER)

 31. Gazi Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (GUZEM)

 32. Gazi Üniversitesi Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 33. Gazi Üniversitesi Temel ve Mühendislik Bilimleri Merkez Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (GÜTMAM)

 34. Gazi Üniversitesi Teknolojik Boyarmaddeler ve Malzemeler Uygulama ve Araştırma Merkezi (TEBAM)

 35. Gazi Üniversitesi Yapay Zeka ve Büyük Veri Analitiği, Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (GAZİAICENTER) 

 36. Gazi Üniversitesi Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜRKDAM)

 37. Gazi Üniversitesi Otizm ve Gelişimsel Bozukluklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (GEBAM)

 38. Gazi Üniversitesi Sosyal Hizmet Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SOHMER)

 39. Gazi Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi

 

background image