Gazi Üniversitesi Hizmet İçi Eğitimde Fark Yaratmaya Devam Ediyor
29 Ağustos 2023 | 16:40

Türkiye’nin en köklü ve en kaliteli eğitim kurumlarından biri olan Gazi Üniversitesinde, akademik ve idari personele yönelik düzenlenen hizmet içi eğitimler tüm hızıyla devam ediyor. Gazi Üniversitesi İdari Mali İşler Daire Başkanı Aydın Kayaer gözetiminde Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen hizmet içi eğitim programlarıyla Üniversitemiz örnek ve öncü olmaya devam ediyor.

Hayat boyu öğrenmenin önem kazandığı ve bireylerin bilgilerini güncellemelerinin ve yeni beceriler ile yetkinlikler elde etmelerinin zorunluluk haline geldiğinin bilinciyle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, akademik ve idari personele yönelik 2021 yılında 51 hizmet içi program gerçekleştirildi. Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, Üniversitemizin kuruluşunun 96. yılı münasebetiyle 2022 yılında ise 96 hizmet içi eğitim programı gerçekleştirerek bir rekora imza attı. 

Üniversitemizde 2023 yılının ilk sekiz ayında ise 60 hizmet içi eğitim programı düzenlendi. 2023 yılı itibariyle şu ana kadar düzenlenen hizmet içi eğitim programlarına katılan eğitmenler ve verdikleri eğitimler şöyledir:

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Plan ve Programlar Genel Müdürlüğü Strateji ve Bütçe Uzmanı Ahmet İnan: Stratejik Plan Hazırlama Süreci

Gazi Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Aktaş: Enerji Verimliliği

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü İslam Felsefesi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ömer Mahir Alper: Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları 13. Semineri Kemalpaşazâde (İbn Kemal) (1534)

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hicabi Kırlangıç: Mevlana’yı Nasıl Okumalı?

Gazi Üniversitesi  İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Diğer Sağlık Hizmetleri Personeli Şirin Bilgin: İlk Yardım Eğitimi (Yüz yüze)

Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Taner Bozkuş: Spor Kültürü ve Aktif Yaşlanma

Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi Merkez Müdürü ve Gazi Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serkan Güneş, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Çisem Ercömert Görgün: Eğitim Hizmetlerinde Tasarım Odaklı Düşünce (Yüz yüze)

Gazi Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Nurşah Sak: Türkiye’nin Kültür Mirası Müzelerimiz

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Bilim Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kaçar: Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları 14. Semineri Piri Reis (1554) – Seydî Ali Reis (1562)(XVI. Yüzyıl Denizcileri)

Tarım ve Orman Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Başmüfettişi Dr. İsmail Bozkurt: Zaman Yönetiminde Mekan ve Mesai Tanzimi

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı; Mali Hizmetler Uzmanı Hayati Ünal, Şube Müdürleri Aysel Demir, Emre Çakır, Şube Müdür Vekili Hatice Koyuncu Akyol: Harcama Sürecinde Etkinlik ve Harcama Genelgesi (Yüz yüze)

Gazi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Bayram Koç, Şube Müdür Vekilleri Serap Ünal, Samiye Akyüz, Burhan Çakır, Günal Doğan, Ali Rıza Gürsoy, Ayhan Bakan, Ersin Aydın, Şube Müdürleri Murat Sülüşoğlu, Emine Hanım Sözer: Sorun Söyleyelim 2 “A’dan Z’ye İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı” (Yüzyüze)

Gazi Üniversitesi  Gazi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Nevriye Yazçayır: Eleştirel Analitik Düşünme Becerilerinin Kazanım Yolları

Gazi Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Personel Daire Başkanı Mehmet Ali Özkan, Şube Müdürleri Abdulkadir Atakul, Şevki Erol, Emre Yıldırım, Aydın Kayaer, Fahrettin Ecik, Şube Müdür Vekilleri Füsun Baykara, Onur Sami Turan: Sorun Söyleyelim 3 “A’dan Z’ye Personel Daire Başkanlığı” (Yüzyüze)

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Bölümü Ortodonti Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gamze Metin Gürsoy: Dijital Diş Hekimliği  “Dijital Ortodontinin Baş Yapıtı Şeffaf Plak Tedavileri: Ne, Ne Zaman, Nasıl?”

Muş Alparslan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fuat Elkonca: NVİVO İle Nitel Veri Analizi-Teori ve Uygulama (Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bünyesindeki Araştırma Görevlileri ve Doktora Öğrencilerine Yönelik)

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Meltem Irmak: MaxQDA İle Nitel Veri Analizi-Teori ve Uygulama (Yüz yüze) (Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bünyesindeki Araştırma Görevlileri ve Doktora Öğrencilerine Yönelik)

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personeli  Eğitim Görevlisi Nida Kayalı: Her Yönüyle Resmi Yazışmalar (Yüz yüze)

Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Personeli Şube Müdürü Selman Solhan: Gizliliğin Önemi ve Gizlilik Dereceli Belgeler (Yüz yüze)

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilim Tarihi Bölümü Teknoloji ve Bilim Aletleri Tarihi Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Taha Yasin Arslan: Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları 15. Semineri Tayboğaoğlu İbn Mecdî (1447) (Memluk Matematik-Astronomi Okulu)

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Deha Doğan: R Programlama Dili-Teori (Yüz yüze) (Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bünyesindeki Araştırma Görevlileri ve Doktora Öğrencilerine Yönelik)

Ankara Üniversitesi ğitim Bilimleri Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Celal Deha Doğan: R Programlama Dili-Uygulama (Yüz yüze) (Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bünyesindeki Araştırma Görevlileri ve Doktora Öğrencilerine Yönelik)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elvan İşeri: Çocuk ve Ergenlerde Travma Sonrası Stres Bozukluğu

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü  Öğretim Elemanı Arş. Gör. Hatice Kara Erol: Uygulamalı 21. Yüzyıl Becerileri Geliştirme Eğitimi (Yüzyüze)

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Bilişim Uzmanı Dr. Şahin Bayzan: Dijital Çağda Medya Okuryazarlığı

Türkçe Dil Bilgisi Kuralları Öğr. Gör. Betül Aydoğan, Atatürk İlkeleri Doç. Dr. Ayşegül Nihan Erol Şahin, İnkılap Tarihi Doç. Dr. Ayşegül Nihan Erol Şahin, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Şube Müdürü Abdulkadir Atakul, Gizlilik ve Gizliliğin Önemi Avukat Eyüp Üçler, Halkla İlişkiler Prof. Dr. Kemalettin Deniz, Milli Güvenlik Bilgileri Sadettin Çağlar Işık, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Avukat Eyüp Üçler, İnsan Hakları Doç. Dr. Osman Sabancı, Genel Olarak Devlet Teşkilatı Avukat Eyüp Üçler,  Haberleşme Öğr. Gör. Dr. Sinan Demirtürk, Devlet Malını Koruma ve Tasarruf Tedbirleri Şube Müdürü Abdulkadir Atakul, Yazışma ve Dosyalama Usulleri Öğr. Gör. Dr. Mehmet Yıldırım: Aday Memur Temel Eğitim Programı (Yüz yüze)

Gazi Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zehra Göçmen Baykara: İnsan İlişkilerinde ve Kamuda Mesleki Etik ve Etik Duyarlılığının Kazandırılması

Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Merkez Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, Gazi Üniversitesi Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) Öğr. Gör. Dr. Cemile Öztürk Akca: Depremden Önce, Deprem Anında ve Deprem Sonrasında Korunma Yolları

Türkiye Diyanet Vakfı Kurumsal İletişim Koordinatörü Radyo - TV Programcısı Aykut Burak Şimşek: İletişim, Etkili Güzel Konuşma ve Diksiyon

Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Ana Bilim Dalı Başkanı Gazi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aysel Çağlan Günal: Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü Türk Felsefesi Tarihi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustakim Arıcı: Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları 16. Semineri Taşköprülüzade (1561)

Gazi Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanı Doç. Dr. Ahmet Mavi, Daire Başkan Vekili Öğr. Gör. Okan Kullep, Öğr. Gör. Süveyda Çıttır, Şube Müdürü Leyla Yılmaz, Şube Müdür Vekilleri İsmail Yılmaz, Murat Yanmaz, Şef Çetin Özdemir: Sorun Söyleyelim 4 “A’dan Z’ye Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı” (Yüzyüze)

Üniversitemiz ve Rektörlük Birimlerinin Teşkilat Şemaları, Görev ve Sorumlulukları ile Oryantasyon Öğr. Gör. Erhan AYDOĞDU Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü, Şube Müdürü Nazire İLHAN Genel Sekreterlik, Şube Müdürü V. Füsun BAYKARA Personel Daire Başkanlığı Şube Müdürü, Murat SÜLÜŞOĞLU İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, Mali Hizmetler Uzmanı Hayati ÜNAL Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, Şube Müdürü V. Ali GÖZEN Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı, Şube Müdürü V. Ayşe ERDOĞAN, Merve BOZ Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Şube Müdürü V. Mustafa MEMİŞ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğr. Gör. Süveyda ÇITTIR Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Öğr. Gör. Semin ALTINBAŞ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Avukat Fatma ELİFOĞLU Hukuk Müşavirliği, Diksiyon Dr. Öğr. Üyesi Özlem BAYRAK CÖMERT, İşletim Sistemleri - Kurumsal Bilgi Güvenliği-Kurumsal Bilgi Yönetim Sistemleri-Kelime İşlemci Programları-Hesap Tablosu Programları Şube Müdürü V. Onur Sami TURAN, Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Ayşegül YETİM, Mobbing Doç. Dr. Fatih ŞAHİN, Devlet Memurları Disiplin Yönetmeliği- Bilgi Edinme Kanunu Avukat Fatma ELİFOĞLU, Protokol Kuralları –İletişim Prof. Dr. Kemalettin DENİZ, Kadro ve Özlük İşlemleri Şube Müdürü Abdulkadir ATAKUL, Sürekli İşçi ve Sözleşmeli Personel Özlük Hakları Şube Müdürü Fahrettin ECİK, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu Şube Müdürü Emre YILDIRIM, Beden Dili Kullanım Teknikleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanı Aydın KAYAER: Aday Memur Hazırlayıcı Eğitim Programı (Yüz yüze

Gazi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkanı Aydın Kayaer: İletişim Becerileri, Motivasyon, Takım Çalışması ve Kendini İfade Edebilme Yöntemleri (Üniversitemiz İdari Personeline Yönelik) (Yüz yüze)

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Odyoloji Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yusuf Kemal Kemaloğlu: Gürültünün Hayatımıza Etkileri

Türkiye Maarif Vakfı Kurumsal İletişim Başkanı Said Ercan: Dijital Ebeveynlik

Aydın KAYAER, Gazi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkanı Aydın Kayaer: Etkili İletişim Becerileri (Hasta ve Hasta Yakını İle İlişkiler, Motivasyon, Ekip Çalışması, İkna ve Kendini İfade Edebilme Sunum Sanatı) (Üniversitemiz Hastanesinde Çalışan Sekreterlere ve Hasta Bakıcılarına Yönelik) (Yüzyüze)

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yavuz Unat: Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları 17. Semineri Mustafa Muvakkıt (1571)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hukuk Müşavir Avukat Bahadır Kır: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin İşlemleri (Rektör Yardımcıları, Üniversitemiz Dekanları, Dekan Yardımcıları ve Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Müdür ve Müdür Yardımcılarına Yönelik) (Yüz yüze)

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı Hukuk Müşaviri Avukat Bahadır Kır: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Göre Disiplin İşlemleri (Üniversitemiz Genel Sekreteri, Genel Sekreter Yardımcıları, Daire Başkanları, Şube Müdürleri, Hastane Müdür-Müdür Yardımcıları, Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu Sekreterlerine Yönelik) (Yüz yüze)

Gazi Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü Kalite Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Hafize Nurgül Durmuş Şenyapar, “Amaç, Hedef ve Performans Göstergelerinin Belirlenmesi”; Gazi Üniversitesi Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Emre Boran, “Performans Göstergelerinin Belirlenmesinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar”: Strateji Geliştirme Hizmet İçi Eğitim Programı (Stratejik Yönetim Ekibi Çalışma Gruplarına Yönelik)(Yüz yüze)

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Tarih Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Güray Kırpık: Türk Kültüründe Ahilik ve Meslek Eğitimi

Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Özlem Bayrak Cömert: Kamusal ve Sosyal Yaşamda Protokol ve Nezaket Kuralları (Yüz yüze)

Gazi Üniversitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Daire Başkanı Aydın Kayaer: Etkili İletişim Becerileri (Hasta ve Hasta Yakını İle İlişkiler, Beden Dili, Diksiyon, Takım Çalışması, Motivasyon ve İkna Yöntemleri Sunum Sanatı) (Üniversitemiz Hastanesinde Çalışan Hemşirelere Yönelik) (Yüzyüze)

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı Nurullah Özgül: Evrensel İnsan Hakları

Gazi Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Merve Çakırbay Tanış: Stres ve Ağız Sağlığı

Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli: Dünya’daki Üniversitelerin Tarihsel Gelişim Süreci

Gazi Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Seda Kuşçu Özbudak, Gazi Üniversitesi Akademik Yazma Uygulama ve Araştırma Merkezinden Öğr. Gör. Mehtap Ünal Çalışkan: Bilimsel Makale Yazmanın Genel İlkeleri

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ayhan: Üniversitemiz Mutfak Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı / Servis Personelinin Davranış ve Sunum Esasları (Yüzyüze)

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyokimya Ana Bilim Dalından Prof. Dr. Mustafa Kavutçu: Hayat Kaynağımız Suyun Gizemi

Dr. Öğr. Üyesi Semra Navruz Varlı, Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalı: Üniversitemiz Mutfak Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı / Gıda Güvenliği Önlemleri (Yüzyüze)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Daire Başkanı Tuğba Yiğit: Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik (Üniversitemiz Hastanesi Personeline Yönelik)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Daire Başkanı Tuğba Yiğit: Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik (Üniversitemiz Akademik ve İdari Personeline Yönelik)

Gazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Toplu Beslenme Sistemleri Ana Bilim Dalından Dr. Öğr. Üyesi Büşra Ayhan: Üniversitemiz Mutfak Personeline Yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı / Hijyen (Gıda, İşletme, Alet Ekipman, Kişisel Hijyen) (Yüzyüze)

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Bilim Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Remzi Demir: Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları 18. Semineri Takiyuddin Râsıd (1580)

Gazi Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hasan Bostancı, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Asiye Uğraş Dikmen: Çalışan ve Hasta Hakları ve İlişkileri

Gazi Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Zafer Ayaz, Şube Müdürü Vekilleri Öğr. Gör. İbrahim Akşit, Öğr. Gör. Özlem Alpay, Ayşe Erdoğan, Gülin Mahiroğlu, Bilişim Güvenliği Uzmanı Dr. Onur Ceran, Yazılım ve Devops Uzmanı Yusuf Andiç: Sorun Söyleyelim 5 “A’dan Z’ye Bilgi İşlem Daire Başkanlığı” (Yüzyüze)

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu İç Mali Kontrol Eğitim Dairesi Hazine ve Maliye Uzmanı Deniz Ezgi Atçı: İç Kontrol ve Kamuda İç Kontrol Bilinci

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatma Ünal:  Yükseköğretimde Kalite, Akreditasyon ve PUKÖ

Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan: Ofis Çalışanları İçin Ergonomi.

Eylül ayında “İnsanların Hayvanlara Duyduğu Merhamet”, “Kaygı Bozukluğu ve Panik Atak”, “Türk Dünyasının Öncü Bilim İnsanları 19. Semineri Emir Mehmet Suudi Efendi (1591)”, “Kamuda Risk Yönetimi ve Analizi, Sağlıklı Bir Yaşam için Beslenme ve Çevre Etkileri”, “Yaşam Olaylarına Yönelik Yüklemelerimiz ve Biz”, “Stres, Çatışma, Kriz, Öfke Kontrolü ve Zaman Yönetimi”, “Sorun Söyleyelim 6-A’dan Z’ye Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı”, “Dijital Çağda Üniversite Gençliği” ve “Toplumsal Bilinçlendirmede Trafik Güvenliği Anlayışı” konulu hizmet içi eğitim programları gerçekleştirilecektir.

Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, Gazi Üniversitesinin 97. yılına özel olarak 2023 yılı sonuna kadar güncel, kaliteli, maksimum faydaya yönelik ve farkındalık oluşturucu 97 hizmet içi eğitim programına imza atacaktır.

-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1
background image