Ortadoğu ve Orta Asya Araştırmaları Merkezi (GORAM)

Kuruluş tarihi - 2011


Müdür (V.) Prof. Dr. Varis ÇAKAN

https://goram.gazi.edu.tr/


Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi C Blok Teknikokullar/ANKARA

Telefon: 0 (312) 202 36 87
background image