Scientific Journals

 

 1. Bilişim Teknolojileri Dergisi - Journal of IT Technology (https://dergipark.org.tr/gazibtd)

 2. Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi - Faculty of Dentistry Journal (https://dergipark.org.tr/gaziaot)

 3. Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi - Journal of Educational and Community Studies (https://dergipark.org.tr/etad)

 4. Gazi Akademik Bakış Dergisi - Journal of Gazi Overview Academic (https://dergipark.org.tr/gav/index)

 5. Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi - Journal of Gazi Physical Education and Sports Science (https://dergipark.org.tr/gbesbd)

 6. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi (https://www.gefad.gazi.edu.tr/tr)

 7. Gazi Sağlık Bilimleri Dergisi - Journal of Gazi Health Sciences (https://dergipark.org.tr/gsbdergi)

 8. Gazi Medical Journal - Gazi Medical Journal (https://medicaljournal.gazi.edu.tr/index.php)

 9. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi - Faculty of Engineering and Architecture Magazine (https://dergipark.org.tr/gazimmfd)

 10. Politeknik Dergisi - Polytechnic Journal (https://dergipark.org.tr/politeknik)

 11. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi - Journal of Turkish Educational Sciences (https://dergipark.org.tr/tebd)

 12. Gazi University Journal of Science (https://dergipark.org.tr/gujs)

 13. Gazi University Journal of Science Part A: Engineering and Innovation (https://dergipark.org.tr/gujsa)

 14. Gazi University Journal of Science Part B: Art, Humanities, Design and Planning (https://dergipark.org.tr/gujsb)

 15. Gazi University Journal of Science Part C: Tasarım ve Teknoloji (https://dergipark.org.tr/gujsc)

 16. Gazi Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi (https://sci-fac-j.gazi.edu.tr)

 17. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi - Journal of Gazi University Health Sciences Institute(https://dergipark.org.tr/en/pub/guhes)

background image