2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

(Önlisans ve Lisans Programları)

ÖSYM tarafından duyurulduğunda yazılacak. 

Üniversiteye merkezi sınavla yerleşenlerin ilk kayıtları (http://kilavuz.gazi.edu.tr/?)

(Mevzuata göre kayıt tarihini takip eden beş iş günü içinde yapılacağı için ÖSYM kayıt tarihi açıklamasından sonra yazılacak.)

Önceden kazanılmış yeterliliklerinin tanınması için ilgili akademik birimlere başvurular

2-6 Eylül 2024

Uluslararası öğrencilerin kayıtları

9 Eylül 2024

Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programların yabancı dil yeterlik sınavının I. oturumu  (http://ydyo.gazi.edu.tr/)

9-10 Eylül 2024

Özel/misafir öğrenci kayıtları

10 Eylül 2024

Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerinin seviye tespit sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)

11 Eylül 2024

Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programların yabancı dil yeterlik sınavının II. oturumu (http://ydyo.gazi.edu.tr/)

11 Eylül 2024

Türkçe öğretim yapan programlara yerleşen uluslararası öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı (http://tomer.gazi.edu.tr/)

12 Eylül 2024

Hazırlık eğitimi için seviye tespit sınavı (http://ydyo.gazi.edu.tr/)

12-16 Eylül 2024

Ders kayıtları

17-18 Eylül 2024

Etkileşimli danışman onayları  

23 Eylül 2024 

GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI

23-25 Eylül 2024

Yeni kayıt olan öğrenciler için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)

30 Eylül 2024

Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin ders kaydı için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü

3-4 Ekim 2024

Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)

7-8 Ekim 2024

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları

18 Ekim 2024

Tüm derslerin ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü

11-15 Kasım 2024

Ortak ve seçmeli derslerin ara sınavları [5(ı) dersleri ve alan dışı seçmeli dersler]

25 Kasım 2024

Danışman onayıyla dersten çekilme 

6 Aralık 2024

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilere yapılacak ara sınav tarihlerinin akademik birimlerce ilanı

9-13 Aralık 2024

Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilanı

27 Aralık 2024

Önlisans programları için yatay geçiş kontenjanlarının ve koşullarının ÖİDB tarafından ilan edilmesinin son günü

30-31 Aralık 2024 

Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması

 31 Aralık 2024     

GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ

6-7 Ocak 2025

Özel/misafir öğrenci başvuruları  

2-12 Ocak 2025

Dönem sonu sınavları

15 Ocak 2025

Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü 

20-26 Ocak 2025

Güz yarıyılı bütünleme sınavları 

27-28 Ocak 2025

Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için yatay geçiş başvuruları

29 Ocak 2025

Bütünleme sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü

30-31 Ocak 2025

Mezuniyet için en çok üç dersi kalan öğrencilerin üç ders sınavı başvuruları  

3-4 Şubat 2025

Özel/misafir öğrenci kayıtları 

11 Şubat 2025

Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için yatay geçiş sonuçlarının ilanı

3-5 Şubat 2025

Ders kayıtları

6-7 Şubat 2025

Etkileşimli danışman onayları

6-7 Şubat 2025

Üç ders sınavları

10 Şubat 2025

Üç ders sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü

10 Şubat 2025

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI

11-12 Şubat 2025

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavı başvuruları  

13 Şubat 2025

Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin ders kaydı için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü

18 Şubat 2025

Tek ders sınavı

21 Şubat 2025

Tek ders sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü

20-21 Şubat 2025

Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)

24-25 Şubat 2025

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları

7 Mart 2025

Tüm derslerin ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü

7-11 Nisan 2025

Ortak ve seçmeli derslerin ara sınavları [5(ı) dersleri ve alan dışı seçmeli dersler]

18 Nisan 2025

Danışman onayıyla dersten çekilme

25 Nisan 2025

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilere yapılacak ara sınav tarihlerinin akademik birimlerce ilanı

28 Nisan-2 Mayıs 2025

Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilanı

20-21 Mayıs 2025

Öğrencilerin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması

23 Mayıs 2025

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ

24 Mayıs-4 Haziran 2025

Dönem sonu sınavları

2-30 Haziran 2025

Uluslararası öğrenci başvuruları ve başvuruların değerlendirilmesi 

12 Haziran 2025

Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü 

16-22 Haziran 2025

Bahar yarıyılı bütünleme sınavları

25 Haziran 2025

Bütünleme sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü

30 Haziran 2025

Çift ana dal ve yan dal programlarının başvuru koşulları ve tarihi ile kontenjanlarının ilanı

7 Temmuz 2025

2025-2026 eğitim öğretim yılı yatay geçiş kontenjanları ve koşullarının ilan edilmesinin son günü

14 Temmuz 2025

Çift ana dal ve yan dal başvuru duyurusunun https://ogris.gazi.edu.tr/ internet adresinden yayımlanması 

16-22 Temmuz 2025

2024-2025 eğitim öğretim yılı yatay geçiş başvuruları

28 Temmuz-8 Ağustos 2025

Çift ana dal ve yan dal başvuruları

4-15 Ağustos 2025

Özel/misafir öğrenci başvuruları  

8 Ağustos 2025

2025-2026 eğitim öğretim yılı yatay geçiş sonuçlarının ilanı (Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar hariç)

8 Ağustos 2025

Uluslararası öğrenci adaylarının değerlendirme sonuçlarının ilanı

(Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan programlar hariç)

21-22 Ağustos 2025

Mezuniyet için en çok üç dersi kalan öğrencilerin üç ders sınavı başvuruları 

27-28 Ağustos 2025

Üç ders sınavları 

3 Eylül 2025

Üç ders sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü

8-9 Eylül 2025

Mezuniyet için tek dersi kalan öğrencilerin tek ders sınavı başvuruları

12 Eylül 2025

Tek ders sınavı

17 Eylül 2025

Tek ders sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü

 

Bayramlar ve Diğer Özel Günler

29 Ekim 2024

Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım 2024

Atatürk’ü Anma Günü 

1 Ocak 2025

Yılbaşı tatili 

30 Mart-1 Nisan 2025

Ramazan Bayramı

23 Nisan 2025

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

1 Mayıs 2025

Emek ve Dayanışma Günü 

19 Mayıs 2025

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

6-9 Haziran 2025

Kurban Bayramı 

15 Temmuz 2025

Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2025

Zafer Bayramı

 

GAZİ ÜNİVERSİTESİ

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

(Lisansüstü Programlar)

12-16 Eylül 2024

Ders kayıtları

17-18 Eylül 2024  

Etkileşimli danışman onayları  

23 Eylül 2024 

GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI

23-25 Eylül 2024

Yeni kayıt olan öğrenciler için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)

30 Eylül 2024   

Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin ders kaydı için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü

3-4 Ekim 2024

Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)

7-8 Ekim 2024

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları

1-31 Aralık 2024

Doktora yeterlik sınavları

6-25 Aralık 2024

Bahar yarıyılı başvuruları (uluslararası öğrenciler dâhil)

9-13 Aralık 2024

Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilanı

31 Aralık 2024      

GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ

2-12 Ocak 2025  

Dönem sonu sınavları

15 Ocak 2025

Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü 

17 Ocak 2025

Programlara kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

20-31 Ocak 2025

Programlara yerleşenlerin (asil ve yedek) kesin kayıtları (uluslararası öğrenciler dâhil)

3-5 Şubat 2025

Ders kayıtları

6-7 Şubat 2025

Etkileşimli danışman onayları

10 Şubat 2025

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI

10-12 Şubat 2025

Yeni kayıt olan öğrenciler için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)

13 Şubat 2025

Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin ders kaydı için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü

20-21 Şubat 2025   

Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)

24-25 Şubat 2025

Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları

28 Nisan-2 Mayıs 2025

Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilanı

1-31 Mayıs 2025

Doktora yeterlik sınavları

5-23 Mayıs 2025

2025-2026 güz yarıyılı başvuruları (uluslararası öğrenciler dâhil) 

24 Mayıs 2025

BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ

25 Mayıs-4 Haziran 2025

Dönem sonu sınavları

12 Haziran 2025

Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü 

20 Haziran 2025

Programlara kesin kayıt hakkı kazananların ilanı

23 Haziran-2 Temmuz 2025

Programlara yerleşenlerin (asil ve yedek) kesin kayıtları (uluslararası öğrenciler dâhil)

 

Bayramlar ve Diğer Özel Günler

29 Ekim 2024

Cumhuriyet Bayramı

10 Kasım 2024

Atatürk’ü Anma Günü 

1 Ocak 2025

Yılbaşı tatili 

30 Mart-1 Nisan 2025

Ramazan Bayramı

23 Nisan 2025

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 

1 Mayıs 2025

Emek ve Dayanışma Günü 

19 Mayıs 2025

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 

6-9 Haziran 2025

Kurban Bayramı 

15 Temmuz 2025

Demokrasi ve Millî Birlik Günü

30 Ağustos 2025

Zafer Bayramı

 

Geçmiş Yılların Akademik Takvimlerine Ulaşmak İçin TIKLAYIN

background image