GAZİ ÜNİVERSİTESİ BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Yönelik Çalışmalar

Gazi Üniversitesi'nde 'BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları' kapsamında yapılan araştırmalara aşağıda bulunan bağlantılar aracılığıyla ulaşabilirsiniz.


Sürdürülebilirlik: 2-Açlığa Son Sürdürülebilirlik: 3-Sağlık ve Kaliteli Yaşam Sürdürülebilirlik: 4-Nitelikli Eğitim Sürdürülebilirlik: 5-Cinsiyet Eşitliği Sürdürülebilirlik: 6-Temiz Su ve Sanitasyon Sürdürülebilirlik: 7-Erişilebilir ve Temiz Enerji Sürdürülebilirlik: 8-İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme Sürdürülebilirlik: 9-Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı Sürdürülebilirlik: 10-Eşitsizliklerin Azaltılması Sürdürülebilirlik: 11-Sürdürülebilir Şehir ve Yaşam Alanları Sürdürülebilirlik: 12-Sorumlu Üretim ve Tüketim Sürdürülebilirlik: 13-İklim Eylemi Sürdürülebilirlik: 14-Sudaki Yaşam Sürdürülebilirlik: 15-Karasal Yaşam Sürdürülebilirlik: 16-Barış, Adalet ve Güçlü Kurumlar Sürdürülebilirlik: 17-Amaçlar için Ortaklar

background image