2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

GAZİ ÜNİVERSİTESİ
2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi*
16-27 Ağustos 2021
Önlisans ve lisans programlarına özel/misafir öğrenci başvuruları  
4-8 Eylül 2021 (Elektronik)
6-10 Eylül 2021
Üniversiteye merkezi sınavla yerleşenlerin ilk kayıtları (https://kilavuz.gazi.edu.tr/?)
6-7 Eylül 2021
Yurt dışından kabul edilen önlisans ve lisans öğrencilerinin kayıtları
6-8 Eylül 2021
Mezuniyet için en çok üç dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav başvuruları
6-17 Eylül 2021
Önlisans ve lisans öğrencilerinin önceden kazanılmış yeterliliklerinin tanınması için ilgili akademik birimlere başvuruları
8-17 Eylül 2021
Lisansüstü programlara yerleşenlerin (asil ve yedek) kesin kayıtları (yurt dışından kabul edilenler dâhil)
13 Eylül 2021
Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programların yeterlik sınavının I. oturumu  (https://ydyo.gazi.edu.tr/)
13-15 Eylül 2021
Mezuniyet için en çok üç dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin sınavları 
14 Eylül 2021
Öğrenim dili Türkçe olan lisans programlarındaki zorunlu İngilizce derslerine yönelik olarak yeni kayıt yaptıran öğrencilerin seviye tespit sınavı (https://ydyo.gazi.edu.tr/)
15 Eylül 2021
Kısmen veya tamamen yabancı dilde öğretim yapan programların yeterlik sınavının II. oturumu (https://ydyo.gazi.edu.tr/)
15 Eylül 2021
Türkçe öğretim yapan programlara yerleşen yabancı uyruklu öğrencilerin Türkçe yeterlik sınavı (https://tomer.gazi.edu.tr/)
16 Eylül 2021
Hazırlık eğitimi için seviye tespit sınavı (https://ydyo.gazi.edu.tr/)
16-17 Eylül 2021
Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları
20-24 Eylül 2021
Kesin kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerin önceden kazanılmış yeterliliklerinin tanınması için ilgili akademik birimlere başvuruları
22-26 Eylül 2021
Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları
24 Eylül 2021
Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı
27-28 Eylül 2021 
Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin etkileşimli danışman onayları  
27-28 Eylül 2021
Önlisans ve lisans eğitimi için kabul edilen özel/misafir öğrenci kayıtları
4 Ekim 2021
GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
4-6 Ekim 2021
Yeni kayıt olan önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)
7 Ekim 2021
Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
14-15 Ekim 2021
Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları
18-19 Ekim 2021
Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)
28 Ekim 2021
Önlisans ve lisans programları ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
29 Ekim 2021
Cumhuriyet Bayramı
10 Kasım 2021
Atatürk’ün ölüm yıldönümü 
1-31 Aralık 2021
Doktora yeterlik sınavları
9 Aralık 2021
Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayıyla dersten çekilmeleri 
20-24 Aralık 2021
Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilanı
24 Aralık 2021
Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen önlisans ve lisans öğrencilerine yapılacak ara sınav tarihlerinin akademik birimlerce ilanı
31 Aralık 2021
Önlisans programları için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanlarının ve koşullarının ÖİDB tarafından ilan edilmesinin son günü
1 Ocak 2022
Yılbaşı tatili 
3-14 Ocak 2022
Önlisans ve lisans programlarına özel/misafir öğrenci başvuruları  
3-14 Ocak 2022 
Bahar yarıyılı lisansüstü başvuruları (yurt dışından kabul edilecek öğrenciler dâhil)
10-12 Ocak 2022
Önlisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması
14 Ocak 2022  
GÜZ YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze Hazırlık ve Tez Çalışması dersleri hariç)
17-30 Ocak 2022
Dönem sonu sınavları
30 Ocak 2022
Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
31 Ocak-8 Şubat 2022
Lisansüstü programlara yerleşenlerin (asil ve yedek) kesin kayıtları (yurt dışından kabul edilenler dâhil)
6 Şubat 2022
Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü 
7-8 Şubat 2022
Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
7-13 Şubat 2022
Önlisans ve lisans öğrencilerinin güz yarıyılı bütünleme sınavları 
9-15 Şubat 2022
Kesin kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerin önceden kazanılmış yeterliliklerinin tanınması için ilgili akademik birimlere başvuruları
14 Şubat 2022
Önlisans programlarında, bahar yarıyılı için kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
16 Şubat 2022
Önlisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü
16-20 Şubat 2022
Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerin ders kayıtları
21-22 Şubat 2022
Önlisans ve lisans eğitimi için kabul edilen özel/misafir öğrenci kayıtları 
21-22 Şubat 2022
Önlisans, lisans ve lisansüstü öğrencilerinin etkileşimli danışman onayları
28 Şubat 2022
BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN BAŞLAMASI
28 Şubat-2 Mart 2022
Yeni kayıt olan lisansüstü öğrencileri için uyum etkinlikleri (Ders saatleri dışında ilgili programlar tarafından düzenlenecektir.)
1-2 Mart 2022 Mezuniyet için üç ders sınavı başvuruları
3 Mart 2022
Durumları, Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyan öğrencilerin kayıt için ilgili akademik birimlere başvurularının son günü
7-8 Mart 2022 Mezuniyet için üç ders sınavı
10-11 Mart 2022
Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen öğrencilerin danışmanlarıyla etkileşimli ders kayıtları
11 Mart 2022 Mezuniyet için üç ders sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü
14-15 Mart 2022
Ders ekleme-bırakma (öğrenci-danışman etkileşimli)
21-22 Mart 2022 Tek ders sınavı başvuruları
28 Mart 2022 Tek ders sınavı
31 Mart 2022 Tek ders sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü
1 Nisan 2022
Önlisans ve lisans programları ara sınav tarihlerinin ilgili programın ağ sayfasından ilan edilmesinin son günü
23 Nisan 2022
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 
1 Mayıs 2022
Emek ve Dayanışma Günü 
1-31 Mayıs 2022
Doktora yeterlik sınavları
2-4 Mayıs 2022
Ramazan Bayramı
6 Mayıs 2022
Önlisans ve lisans öğrencilerinin danışman onayıyla dersten çekilmeleri
16-20 Mayıs 2022
Dönem sonu sınav programlarının ilgili program ağ adresinden ilanı
19 Mayıs 2022
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 
20 Mayıs 2022
Durumlarının Haklı ve Geçerli Nedenler Yönergesi’ne uyduğu ilgili yönetim kurullarınca kabul edilen önlisans ve lisans öğrencilerine yapılacak ara sınav tarihlerinin akademik birimlerce ilanı
6-8 Haziran 2022
Önlisans ve lisans öğrencilerinin dönem içi değerlendirme ve devam durumlarının dersi veren öğretim elemanı tarafından duyurulması
10 Haziran 2022
BAHAR YARIYILI DERSLERİNİN SON GÜNÜ (Teze Hazırlık ve Tez Çalışması dersleri hariç)
13-26 Haziran 2022
Dönem sonu sınavları
27 Haziran-7 Ağustos 2022
Yurt dışından önlisans ve lisans eğitimi için başvurular
1 Temmuz 2022
Çift ana dal ve yan dal programlarının başvuru koşulları ve tarihi ile kontenjanlarının ilanı
3 Temmuz 2022
Dönem sonu sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü 
4-22 Temmuz 2022
2022-2023 güz yarıyılı lisansüstü başvuruları (yurt dışından kabul edilecek öğrenciler dâhil) 
9-12 Temmuz 2022
Kurban Bayramı 
15 Temmuz 2022
Demokrasi ve Millî Birlik Günü
18 Temmuz 2022
2022-2023 eğitim öğretim yılı önlisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş kontenjanları ve koşullarının ilan edilmesinin son günü
18-24 Temmuz 2022
Önlisans ve lisans öğrencilerinin bahar yarıyılı bütünleme sınavları
25 Temmuz-5 Ağustos 2022
2022-2023 eğitim öğretim yılı önlisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş başvuruları
28 Temmuz 2022
Önlisans ve lisans öğrencilerinin bütünleme sınav notlarının elektronik ortamda girilmesinin son günü
8-15 Ağustos 2022
Çift ana dal ve yan dal başvuruları
8-19 Ağustos 2022 Önlisans ve lisans programlarına özel/misafir öğrenci başvuruları
12 Ağustos 2022
Lisansüstü programlara kesin kayıt hakkı kazananların ilanı
19 Ağustos 2022
2022-2023 eğitim öğretim yılı önlisans ve lisans programlarına kurum içi ve kurumlar arası yatay geçiş sonuçlarının ilanı
19 Ağustos 2022
Yurt dışından önlisans ve lisans eğitimi için başvuran adayların değerlendirme sonuçlarının ilanı
25-26 Ağustos 2022 Mezuniyet için en çok üç dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin sınav başvuruları 
29 Ağustos 2022
Çift ana dal ve yan dal değerlendirme sonuçlarının ilanı
30 Ağustos 2022
Zafer Bayramı
1-2 Eylül 2022 Mezuniyet için en çok üç dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin sınavları 
8-9 Eylül 2022 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı için başvuruları
14 Eylül 2022 Mezuniyet için tek dersi kalan önlisans ve lisans öğrencilerinin tek ders sınavı
*Covid-19 salgını sürecinde ortaya çıkabilecek durumlara bağlı olarak değişikliğe gidilebilecektir.
 

 

background image