Araştırma ve Laboratuvarlar Olanakları

Kütüphane
E-Kütüphane
1824+ kişilik oturma kapasitesi, 119 Adet Kullanıcı Bilgisayarı, Kablosuz internet sistemi
Görmeyenler için kütüphane ve bilgisayar hizmeti
6 Adet Bilgisayar, 1 Adet Pearl - Kameralı Kitap Okuma Makinesi, 1 Adet Masaüstü Elektronik Büyüteç, Jaws Ekran Okuyucu Program, Zoomtext Ekran Büyütme Programı, DUXBURY Braille Translate (Çeviri) Programı
Multimedya (Görsel-İşitsel Materyaller) Birimi, 22 Adet Bilgisayar
Başvuru kaynaklarından oluşan Referans Birimi, 24 Adet Bilgisayardan Oluşan E-Kütüphane
Sanat Odası (Sanat kitapları / kıymetli eserler)
Konferans / Sinema salonu (132 oturma kapasiteli)
Çin İhtisas Kütüphanesi (6 Adet Bilgisayar, 1 Adet Televizyon, 1 Adet Kiosk)

Araştırma Merkezleri
Deprem Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi (DEMAR) - Veri İşlem Laboratuvarı
Eklemeli İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (EKTAM)
Gazi Non-İyonizan Radyasyondan Korunma Araştırma ve Uygulama Merkezi
Biyomedikal Kalibrasyon ve Araştırma Merkezi - BİYOKAM_Araştırma Laboratuvarı
Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi - Tıbbi Biyokimya, Tıbbi Genetik, Tıbbi Mikrobiyoloji, Tıbbi Patoloji ve Doku Tipleme Laboratuvarları
Gazi Üniversitesi Tasarım Uygulama ve Araştırma Merkezi - Dijital Tasarım Laboratuvarı
Yaşam Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi
Temiz Enerji Araştırma ve Uygulama Merkezi (TEMENAR-CERAC)
Öğrenme Gelişim Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Fotonik Uygulama ve Araştırma Merkezi - Yarıiletken Teknolojileri İleri Araştırma Laboratuvarı (STARLAB)

Fakülteler
Diş Hekimliği Fakültesi
Endodonti ve Restoratif Diş Tedavisi Araştırma Laboratuvarı (1 adet)
Oral Patoloji Laboratuvarı (1 adet)
Protez Laboratuvarı (1 adet)
Ortodonti Laboratuvarı (5 adet)
Mikrobiyoloji Laboratuvarı (1 adet)

Eczacılık Fakültesi
Eczacılık Meslek Bilimleri Farmakognozi Laboratuvarları (4 adet)
Bitki Doku Kültürü Laboratuvarı
Analitik Kimya Araştırma Laboratuvarı
Biyokimya Laboratuvarı
Eczacılık Temel Bilimleri Araştırma Laboratuvarı
Deney Hayvanları Bakım ve Araştırma Ünitesi
Farmasötik Mikrobiyoloji Araştırma Laboratuvarı
Farmasötik Teknoloji Laboratuvarları (5 adet)
İlaç Taşıyıcı Sistemlerin Karakterizayonu Laboratuvarı (koridor ortası)
Toksikoloji Laboratuvarı
Farmasötik Kimya Laboratuvarı (3 Adet - 426,427,428)
Merkez Laboratuvarı

Fen Fakültesi
Bilgisayar Laboratuvarı (3 adet)
Elektro-optik Araştırma Laboratuvarı
Elektro-optik Araştırma Laboratuvarı
İleri Teknolojik Malzemeler Araştırma Laboratuvarı
Düşük Boyutlu Malzemeler ve Sistemler Laboratuvarı
Simülasyon Araştırma ve Uygulama Laboratuvarı (SARUL)
Süper İletkenlik ve Termal Analiz Laboratuvarı (StaLab)
Genetik Laboratuvarı
Fizyoloji ve Biyokimya Araştırma Laboratuvarı.
Gazi Herbaryumu
Moleküler Genetik Laboratuvarı
Moleküler Biyoteknoloii Laboratuvarı
Biyoteknoloji Laboratuvarı
Elektron Mikroskop Laboratuvarı
Mikroteknik Laboratuvarı
Prof. Dr. Metin Aktaş Zooloji Müzesi
Mikrobiyoloii Laboratuvarı
Moleküler Biyoloji Laboratuvarı
Botanik Araştırma Laboratuvarı
Öğrenci Fizyoloji Laboratuvarı
Öğrenci Mikroskop Laboratuvarı
Öğrenci Bilgisayar Laboratuvarı

Gazi Eğitim Fakültesi
Fen Laboratuvarı (4 adet)
Fizik Laboratuvarı (4 adet)
Biyoloji Laboratuvarı (5 adet)
Kimya Laboratuvarı (2 adet)
Eğitimde Dijital Dönüşüm Laboratuvarı

Mimarlık Fakültesi
Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Laboratuvarı
Mimarlık Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı
Endüstriyel Tasarım Bölümü Bilgisayar Laboratuvarı
Üretim Teknikleri Atölyesi
Dijital Tasarım Laboratuvarı (Gazi Dlab) https://www.facebook.com/digitaldesignlabb

Mühendislik Fakültesi

 

Sağlık Bilimleri Fakültesi
Beslenme Araştırma Laboratuvarı
Beslenme İlkeleri Laboratuvarı
Antropometri Laboratuvarı
Besin Kimyası ve Analizleri Laboratuvarı
Hemşirelik Beceri Laboratuvarı
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Uygulama Laboratuvarı
Pediatri Hemşireliği Uygulama Laboratuvarı
El Rehabilitasyonu ve Romatolojik Rehabilitasyon Ünitesi
Sporcu Sağlığı Ünitesi
Nörolojik Rehabilitasyon Ünitesi
Onkolojik Rehabilitasyon Ünitesi
Ortopedik Rehabilitasyon Ünitesi
Pediatrik Rehabilitasyon Ünitesi
Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi
Sosyal Grup Çalışması Laboratuvarı

Spor Bilimleri Fakültesi
Biyomekanik ve Hareket Analizi Laboratuvarı

Teknoloji Fakültesi
Ağaçişleri Endüstri Mühendisliği Bölümü- Teknoloji Laboratuvarı
Bilgisayar Mühendisliği Laboratuvarı
Endüstriyel Endüstriyel Tasarım Mühendisliği (Tersine Mühendislik Laboratuvarı)
Teknoloji Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı
Teknoloji Fakültesi İmalat Mühendisliği Bölümü Laboratuvarı

Tıp Fakültesi
Histoloji Araştırma Laboratuvarı
Tıbbi Biyokimya Araştırma Laboratuvarları
Nörofizyoloji BD Motor Kontrol Laboratuvarı
Nöroanatomi ve Ak Madde Araştırmaları Laboratuvarı
Türk Beyin Projesi Laboratuvarı
Fizyoloji Araşırma Laboratuvarı
Tıbbi Farmakoloji Laboratuvarları
Tıbbi Biyoloji Araştırma Laboratuarı
Koroner Anjiyografi Laboratuvarı
Ekokardiyografi Laboratuvarı
Holter Laboratuvarı
Efor Testi Laboratuvarı
Moleküler Hematoloji Laboratuvarı
Anatomi Araştırma Laboratuvarı

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

Yüksekokul
Yabancı Diller Yüksekokulu
Kütüphane - Amerikan Büyükelçiliği işbirliği ile

Meslek Yüksekokulları
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü
Öğrenci laboratuvarı

Tusaş Kazan Meslek Yüksekokulu
Bilgisayar Laboratuvarı

 

background image