Pilates Kursu

 Plates Kursu Resimleri için Tıklayınız...

Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesisleri

*6: Pilates Kursu

Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesisleri

Pilates Kursu

 

Pilates (Plates) fiziksel gücü, esnekliği ve koordinasyonu artıran ve aynı zamanda stresi azaltan, zihinsel odaklanmayı güçlendiren ve besleyen, iyi duyuları geliştiren bir  fiziksel ve zihinsel  kondisyon sistemi olarak tanımlanabilir.

 

NASIL ÜYE OLURUM?

Pilates (Plates) kursu için, Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesislerine müracaat edilmesi yeterlidir. (Rektörlük Yerleşkesi içi futbol sahası giriş yanı)

 

KURS KAYIT İÇİN;

* Kayıt sırasında, öğrenci veya kurum kimlik  belgelerinin aslı ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

Pilates Kurs ücreti, Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesislerinde (Rektörlük Yerleşkesi – Olimpik Saha Girişi) Maliye Bakanlığı SAYMAN MUTEMEDİ ALINDI Belgesi karşılığında ödemesi yapılacaktır.

 

* Spor yapılmasında bir engel olmadığına dair; Sağlık Raporu veya Sağlık Beyan Belgesi (Gençlik Spor ve Eğitim Merkezi Tesislerinde doldurularak imzalanacaktır)

(Sağlık beyan belgesi; 01.12.2012 tarih ve 28484 sayılı Resmi Gazete yayınlanan, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğünün Sporcu Lisans, Tescil, Vize ve Transfer Yönetmeliğinde Değişikllik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 3. madde ve 17. madde de yapılan değişiklikle; (a) "Sağlık yönünden beden eğitimi ve spor faaliyeti yapmasına engel bir halinin bulunmadığına dair yazılı beyan")

 

Program:  Pazartesi - Çarşamba - Cuma  (Haftada 3 gün)

 

Pilates Topu (Orta boy) ve Pilates bantını (Ortasert - yeşil) üyeler tarafından temin edilecektir.

GENÇLİK SPOR VE EĞİTİM MERKEZİ TESİSLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ ndan;

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve benzeri sosyal ve destek amaçlı tesislerden dinlenme amacıyla veya diğer amaçlarla yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve diğer hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak usul ve esaslara göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Sosyal Tesislerine İlişkin Tebliğin yıllara göre belirlenen bedeller üzerinden ücret uygulanmaktadır.

 

Gazi Üniversitesi Öğrencileri;

1 Aylık Abone Kurs (Haftada 3 gün Aylık toplam 12 gün) (Kişi Başına)      60,00 TL              

 

Gazi Üniversitesi Akademik ve İdari Personeli ile Eşi ve Çocukları, Emeklisi ve Eşi (Üstsoy ve altsoyları); 

1 Aylık Abone Kurs (Haftada 3 gün Aylık toplam 12 gün) (Kişi Başına)      65,00 TL                              

 

Gazi Üniversitesi Mezunları ile Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri;

1 Aylık Abone Kurs (Haftada 3 gün Aylık toplam 12 gün) (Kişi Başına)      70,00 TL                              

 

Yapılan Protokol Gereği Hacettepe ve Ankara Akademik ve İdari Personeli

1 Aylık Abone Kurs (Haftada 3 gün Aylık toplam 12 gün) (Kişi Başına)       70,00 TL                              

 

Diğer Kurum ve Kuruluşların Personelleri ile Eş ve Çocukları (Üstsoy ve altsoyları);

1 Aylık Abone Kurs (Haftada 3 gün Aylık toplam 12 gün) (Kişi Başına)       75,00 TL               

 

 * Üyelerimizin yanlarında değerli eşya getirmemeleri önerilir, kaybolan eşyalardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

 

* Spor sağlıklı yaşamın gereği olsa da her birey için uygun olmayabilir. Bu nedenle spor yapabilmeniz için doktorunuzdan onay almanız gerekmektedir. Üniversitemiz sportif faaliyetten dolayı yaşanacak sağlık problemlerinden sorumlu tutulamaz. Üniversitemiz Üyelerimizin tesis içerisinde uğrayacağı fiziksel veya maddi zararlardan sorumlu değildir. Gençlik Spor ve Eğitim Merkezlerinde her türlü alkol, tütün ürünleri  vb. maddeleri kullanmak yasaktır. Kullanıcıların, tesis içerisinde ve çevresinde kullandıkları malzemelerde meydana getirecekleri hasardan kendileri sorumludur ve meydana gelecek maddi zararı karşılamakla yükümlüdür. Tesislere evcil hayvan, dışarıdan yiyecek-içecek, spor ya da oyun amaçlı malzeme getirilemez.

background image