Mimar Kemaleddin Eserleri

Tarihleri bilinen yapıları

Ahmed Cevad Paşa Türbesi, Fatih/İstanbul (1901)

Gazi Osman Paşa Türbesi, Fatih/İstanbul (1901- 1902)

Filibe Gar Binası (... - 1908)

Yeşilköy, Mecidiye Camisi (1909)

Fethiye Medresesi, Çarşamba /İstanbul (1909)

Beyoğlu – Kamer Hatun Camisi (1911)

Sultan V. Mehmed Reşad Türbesi, Eyüp (1911)

İkinci Vakıf Hanı, Sultan Hamam (1911)

Üçüncü Vakıf Hanı, Ağa Hamamı, Beyoğlu (1911)

Beşinci Vakıf Hanı, Şehzâdebaşı İstanbul (1911)

Eyüp Reşadiye Mektebi (1911)

İstanbul Gureba Hastanesi, Yenibahçe (1911)

Bostancı Kuloğlu Câmii (1911- 1913)

Bebek Camisi, (1911-1913)

Bakırköy, Kartaltepe, Amine Hatun Camisi (1913-1924)

Mahmud Şevket Paşa Türbesi, İstanbul Abide-i Hürriyet alanı (1913)

Edirne Gar Binası (1913- 1914)

Bostancı İbrahim Paşa Mekteb-i İbtidaisi (1913)

Medresetü'l-kuzat (bugünkü İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi) (1913)

İstanbul Göztepe Mekteb-i İbtidaisi (1915-1924)

Medine Dâr-ul ulûmu (1915- tamamlanamamıştır)

Dördüncü Vakıf Hanı, Bahçekapı İstanbul (1911)

Sultan III. Mustafa Mekteb-i İbtidaisi (1913)

Sultan Abdülhamid-i Evvel Medresesi (Medresetü'l-mütehassisin), İstanbul, (1915)

Birinci Vakıf Hanı, İstanbul Sultan Hamam (1911 - 1918)

Lâleli Harikzedegân Kat Evleri (1919-1922)

Ankara Vakıf Oteli (Ankara Palas) (1924)

Ankara Vakıf Evleri (yedi ev) (1927)

Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü (1927)

Ankara Gazi İlk Muallim Mektebi (1927-1930)

Ankara İkinci Vakıf Apartmanı (1925-27)

 

Tarihi kesin olarak bilinmeyen yapılar

Meşrutiyet öncesi

Galip Bey (Eski Berlin Sefiri) için iki köşk, Rumeli Hisarı yüksekleri, istanbul

Nişantaşı İsmail Paşa Konağı

Nişantaşı Halil Paşa Konağı

Ortaköy’de Enver Paşa Köşkü

Ahmed Ratib Paşa (Hicaz Valisi) Köşkü (şimdiki Çamlıca Kız Lisesi)

Haydarpaşa’da Muhacirin Misafirhanesi

1911 sonrası

Selânik Gar Binası (Balkan Savaşı nedeniyle tamamlanamamıştır)

Ali Rıza Paşa Türbesi

Hasan Hüsnü Paşa Türbesi

Vani Efendi Medresesi (Zeynep Sultan Câmii yanında) Şehzadebaşı Talebe yurdu

Edirne İttihat ve Terakki Kulübü (Halkevi Binası) ve sıra çarşılar Uşak Meslek Okulu

Bandırma Hükûmet Konağı

Aydın Evkaf Müdürlüğü

1925 Ağustos sonrası

Ankara Yenişehir’de Mektep

Ankara Mimar Kemâleddin Okulu

Ankara’da Belvü Palas

Ankara’da Amerikan Sefareti

 

background image