Kurum Dışı Etkinlikler

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çeviribilim Bölümü'ne ait "Çeviribilim Dergisi" adlı bilimsel derginin 15. Sayısı için makale kabul süreci DergiPark üzerinden 8 Kasım 2021'e kadar devam etmektedir. 2022 yılında yayımlanacak 16. Sayı için ise son gönderim tarihi 31 Mart 2022'dir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulumuzun düzenlediği "4. Mesleki Eğitim Kongresi" bu yıl iletişim teması ile 22 - 24 Aralık 2021 tarihinde online olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında yapılan iş birliği protokolü çerçevesinde TÜBİTAK ve Bakanlığın ortak gençlik ve spor çağrı programları geliştirmesi kararlaştırılmıştır. Bu protokol  kapsamında,  1512  Girişimcilik  Destek  Programından  (BiGG)  veya  Sanayi  ve  Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmüş olan Teknogirişim Sermaye Desteği Programı'ndan yararlanmış firmalar veya duyuruda belirtilen alanlarda ürün sunan ve geliştirmekte olan Türkiye'de yerleşik tüm firmaların; spor teknolojileri alanındaki ürünleri ile katılım sağlayabileceği Spor ve sporla ilişkili alanlarda yeni bilgi üretilmesi,  yenilikçi  yaklaşımların  geliştirilmesi,  teknolojik  girişimciliğin  desteklenmesi,  spor teknolojileri  alanında  farkındalığın  artırılması  amacıyla  "BİGG  SPOR  Ödülleri"  başlıklı  yarışma  için 01.10.2021 tarihinde başlayan başvurular 31.10.2021 tarihinde sona erecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bitlis Eren Üniversitesi Proje Destek Ofisi Koordinatörlüğü katkılarıyla ve Prof. Dr. Koray KÖKSAL koordinatörlüğünde 17-18-19 Kasım 2021 tarihlerinde üç gün sürecek ve 08.00-18.45 saatleri arasında düzenlenecek olan TÜBİTAK destekli "BEU Fen-Mühendislik ve Sosyal Bilimlerde Proje Yazma Eğitimi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kongre Başkanlığını Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda görevli Öğr. Gör. Gülcihan Aybike DİLEK KART'ın yürüttüğü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi bünyesinde bu yıl 9-11 Aralık 2021 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Raşit ÇELİK'in yürütücülüğünü yapmakta olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen 121K056 nolu ve Öğretim Felsefesi Anlatımı Oluşturma Eğitim Etkinliğinin Geliştirilmesi başlıklı proje kapsamında 8-9 Kasım 2021 ve 5-6 Ocak 2022 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecek eğitim etkinliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde 27 Ekim Çarşamba günü 09.30-17.00 saatleri arasında Microsoft Teams üzerinden online olarak düzenlenecek IV. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Edirne'nin Geleceği Sempozyumu'na katılmak için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Masal Anlatıcılığı Eğitimi ile Çocuğuma Nasıl Masal Anlatırım konularında Eğitim Programlarının açılacaktır. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği tarafından dijital ortamda 01 Kasım 2021-31 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan ve 15 Ekim 2021 tarihinden itibaren www.ihkibgiy.com internet adresinden başvuruları kabul edilecek olan "İHKİB Girişimcilik ve İnovasyon Yarışmasına linkten başvurabilirsiniz.

Bartın Üniversitesi Bartın Meslek Yüksekokulu tarafından çevrim içi olarak 22 Ekim 2021 tarihinde "Akıllı Endüstri ve Dijital Dönüşüm Teknolojileri Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Katılım linki  için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü bünyesinde kurulan “Çankırı Karatekin Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi” (ÇAKÜTAD) / “Çankırı Karatekin University Journal of Karatekin Turcology Studies” (ÇAKUJKTS) yayın hayatına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü, dil becerileriyle alanında uzman, edebiyat bilgisiyle yazarlığı güçlü akademisyenlerle çalışmaktadır. Yapılacak bireysel ve kurumsal taleplere yönelik olarak çeviri, aktarma ve redaksiyon hizmeti vermeye başlamış olup, detaylı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 23, 24 ve 25 Aralık 2021 tarihlerinde "17. Uluslararası Kar Film Festivali" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 30-31 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacak olan "Çözüm Odaklı Kısa Terapi Eğitimi" afişi yazımız ekinde gönderilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından, 26 Ekim-24 Kasım 2021 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi (BÜYEM)-Sustainable Development Solutions Network (SDSN) Türkiye ağı işbirliği ile "Tarım 2030-Yenilikçi Tarım İşletmeciliği Eğitimi" uzaktan eğitim ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Göç Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı iş birliğinde 2 Kasım 2021 tarihinde "Türkiye-Almanya İşgücü Anlaşmasının 60. Yılı Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecektir. Zoom üzerinden katılmak için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi Yönetim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YUVAM) tarafından, 26-27 Kasım 2021 tarihleri arasında, “V. Yeditepe Uluslararası İşletme Stratejileri Araştırma Konferansı “Sürdürülebilir Bir Gelecek Için, Multidisipliner Bir Yaklaşım Olarak Döngüsel Ekonomi” (YIRCoBS’21) çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Akdeniz Uygarlıkları Araştırma Enstitüsü Akdeniz Ortaçağ Araştırmaları Anabilim Dalı tarafından çıkarılan ve Aralık 2021 de yayınlanacak olan "Mesos Disiplinlerarası Ortaçağ Araştırmaları Dergisi"nin 3. sayısı için makale kabulünün devam ettiği belirtilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından ARALIK 2021 sonunda üçüncü cildinin 2. sayısının yayınlanacağı "Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology" dergisi makale kabulüne devam etmekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü İlköğretim Matematik Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Osman Raşit IŞIK'ın, TÜBİTAK 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen  Ortaokul Seviyesinde Sınıf İçi Matematiksel Modelleme Etkinlikleri Yazma Eğitimi isimli projesine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

17 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan Ondokuz Mayıs Üniversitesi Proje Pazarı ve Ar-Ge Buluşmaları etkinliğine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) tarafından, 8 Kasım 2021-2 Mart 2022 tarihlerinde Latince Dil Eğitimi (Uzaktan Eğitim) gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi bünyesinde KAPU/Trakya Mimarlık ve Tasarım Dergisi, uluslararası hakemli dergi olarak yayın hayatına başlamıştır. Dergide mimarlık, peyzaj mimarlığı, iç mimarlık ile planlama alanlarında özgün ve yenilikçi çalışmalar Türkçe/İngilizce dillerinde yer alacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Milli Savunma Üniversitesi, Türk Tarih Kurumu ve Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı destekleriyle 17-19 Aralık 2021 tarihleri arasında Gaziantep'te "Uluslararası Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100. Yılında Misak-i Milli ve Güney Hattı" konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İTÜ Dergisi-e”, yenilenen teması ve Çevre, İklim ve Sürdürülebilirlik  ismiyle 2022 yılından itibaren TÜRKÇE olarak yayın hayatına kaldığı yerden devam edecektir. Dergi uluslararası standartlarda bilimsel makaleleriyle Türkçemizin bilim dili olmasına katkı sağlamayı, bilim insanları ve mühendislerin araştırmalarını ülkemizde ve Türkçe konuşulan ülkelerde duyurmayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 2 Kasım 2021 - 1 Mart 2022 tarihleri arasında Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNA) düzenlenmesi planlanmaktadır. Eğitimin amacı bilgisayar ağları konusunda kendini geliştirmeyi amaçlayan kişilere temel ağ yapısı, veri iletişimi, Internet servisleri, güvenlik, otomasyon ve ağ programlama konularında bilgi ve deneyim kazandırmaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2020-2022 yılları 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere İTÜ Çekirdak BİGG ve BİGG Dünya iş birliği ile ARI Teknoketn Proje Geliştirme Planlama A.Ş.  ve Düzce Teknopark A.Ş. uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır. Bu kapsamda "TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı BİGG YEŞİL BÜYÜME" çağrısıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü ile Sosyoloji Bölümünün birlikte düzenleyeceği "6. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Gıda Kontrol Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Tarım ve Orman Bakanlığı, Afyonkarahisar Valiliği ile Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odasının destekleri ile düzenlenen "Türkiye'de Gıda Güvenilirliği Çalıştayı " 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uşak Üniversitesi tarafından; Antalya AKEV Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Afyon Kocatepe Üniversiteleri ile ortaklaşa olarak 14-16 Aralık 2021 tarihlerinde "Uluslararası Zanaattan Sanata Kongre ve Jürili Karma Sergisi 2021" etkinliği düzenlenecektir. Multidisipliner olan kongreye zanaat, sanat ve tasarım kapsamında; Mühendislik, Güzel Sanatlar, Eğitim Bilimleri, Sosyal Bilimler, İletişim, Mimarlık ve Tasarım, İnovatif Tasarım ve Üretim konu başlıklarında bildiriler kabul edilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından ''IV. İnternational Social and Economic Research Student Congress - ISERSC (IV. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi) 29-30 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Farmakoloji Derneği tarafından düzenlenen "26. Ulusal ve 1. Uluslararası Farmakoloji Kongresi" 4-6 Kasım 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.  "Kongrede ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış bilim insanları tarafından yapılacak Türkçe ve İngilizce konuşmalar ve panellerin yanı sıra  "Klinik Farmakoloji", "Klinik Toksikoloji" ve "Hücresel Tedavi, Rejeneratif Tıp ve Biyoteknolojik İlaçlar" çalışma gruplarının sempozyumları da yer alacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Uygulamalı Temel ve İleri İstatistik Kursu'nun ön başvuruları başlamıştır. Eğitim programına ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

2237/B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında İstanbul Medipol Üniversitesi’nin yürütücülüğünü yaptığı “Sosyal ve Beşerî Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlığı: Teorik ve Uygulamalı Bir Eğitim” başlıklı 3 (üç) günlük eğitim düzenlenecektir. 3-5 Kasım 2021 tarihleri arasında düzenlenecek eğitimin amacı; araştırmacıların ve doktora öğrencilerinin başta TÜBİTAK Sosyal ve Beşerî Bilimler Araştırma Grubu (SOBAG) projeleri olmak üzere TÜBİTAK’ın ulusal ve uluslararası proje çağrılarına yönelik, proje yazma ve yürütme süreçleri ile ilgili bilgi, beceri ve farkındalıklarının geliştirilmesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi ile mezunları arasında etkili bir iletişim ağı kurmak, iş birliği olanaklarını geliştirmek, mezunları ilgili duyurulardan, etkinliklerden ve çalışmalardan haberdar etmek amacıyla Mezun Bilgi Sistemi kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

METİOD Mersin Turizm Mezunları Derneği tarafından 26-29 Ocak 2022 tarihleri arasında Side Star Otel'de “6. Araştırma Yöntemleri Semineri" gerçekleştirilecektir. Seminerden elde edilen gelir, dernek tarafından Mersin Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencilerine karşılıksız burs olarak dağıtılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (LHÜSEM) bünyesinde Kobay A.Ş Yerel Etik Kurulu işbirliği ile düzenlenen “XXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”  29 Kasım-10 Aralık 2021 tarihleri arasında düzenlenecektir. Teorik Eğitimler tercihinize göre Lokman Hekim Üniversitesi’nde yüz yüze veya online olarak olarak gerçekleştirilecektir. Uygulamalı Eğitimler ise OSTİM ODTÜ Teknokent bünyesinde bulunan laboratuvarlarımızda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde 2020 yılında kurulan Sanat ve Tasarım Araştırmaları Dergisi (STAR), yazın dünyasına nitelikli katkılar sunmayı hedeflemiş olup araştırma ve derleme makalelerini elektronik ortamda bilim ve sanat dünyası ile paylaşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BANÜSEM) tarafından çevrimiçi olarak Temel Office Eğitimi, ALES Sayısal Yetenek Eğitimi ve Dış Ticaret Eğitimi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması münasebetiyle Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi bünyesinde 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında “Uluslararası, Bütün Yönleriyle Mehmed Akif Ersoy Sempozyumu” düzenlenecektir. Sempozyum ulusal ve uluslararası akademisyen ve araştırmacılara açık olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesinin  kuruluşunun 75. Yıl Dönümü münasebetiyle Rektörlük ile Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinin birlikte düzenleyeceği "Dünya İnsanlığı İçin Ortak Bir Değer: Yunus Emre ve Bir Medeniyet Dili: Türkçe" konulu panel 14 Ekim 2021 Perşembe günü Saat:12.00'de Farabi Salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde çıkarılan “Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi” 2012 yılından bu yana yayın hayatı içinde olup Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2021 UNESCO Anma ve Kutlama Yıl Dönümleri arasına alınan; Yunus Emre ve Türkçe Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı anma etkinlikleri kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı tarafından fotoğraf sergisi düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 09-11 Mayıs 2022 tarihleri arasında ''I. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu'' (Tema: Yol) isimli sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 20 - 21 Kasım 2021 tarihleri arasında online "Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesinde 16-18 Mayıs 2022 tarihleri arasında "Disiplinlerarası Perspektifte Çocuk" ana temasıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Çocuk Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK, Manisa Valiliği ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) öncülüğünde paydaş kurumların iş birliği ile 24-27 Kasım 2021 tarihleri arasında bilim şenliği yapılması planlanmaktadır. Şenlikte  Manisa Celal Bayar Üniversitesi ve Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Ödüllü Ulusal STEAM Yarışması da yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü tarafından   yayınlanmakta  olan  Biotech  Studies  (2687-3761  ISSN,  2757-5233 E-ISSN)  dergi  faaliyetleri  kapsamında  ''Endüstriyel  Biyoteknoloji,  Nanoteknoloji,  Bitki Biyoteknolojisi ve Biyoçeşitlilik için Biyoteknoloji'' konularında 21-22 Ekim 2021 tarihinde online olarak Webinar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan “R ve Python Uygulamalı Veri Bilimi Eğitimi Sertifika Programı” ve “SPSS İle Veri Analizi ve Ölçek Çalışmalarında Geçerlilik-Güvenilirlik Analizi” eğitim programlarına ait bilgi için tıklayınız.

Çanakkael Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 18 Ekim- 12 Kasım 2021 tarihleri arasında Öğr. Gör. Levent ÖZÇAĞ tarafından bilgisayar işletmenliği sertifika programı eğitimi düzenlenecek olup programa ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırıkkale Üniversitesi tarafından yürütücülüğü yapılan ve T.C. Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Başkanlığı, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Erasmus + Programı Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar (KA202) faaliyeti kapsamında desteklenen "Organic Farming & Product Processing Training as new Skills in VET System - Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminde Yeni Becerilerle Organik Tarım & Ürün İşleme Eğitimi" isimli proje web tabanlı eğitim platformu http://orgafarm.org/?lang=tr adresinde uygulamaya geçmiştir. Konu ile ilgili videolara ulaşmak için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi işbirliği ile 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecek olan "International Congress of Management, Economy and Policy (ICOMEP'21)" isimli kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 29 Mayıs Devlet Hastanesi tarafından 05-06-07 Kasım 2021 tarihleri arasında online/ çevirimiçi olarak "I. Ulusal ve Uluslararası Katılımlı Mikrobiyolojide Pandemik Etkili Virülans Analizi E- Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

UNESCO tarafından 2021 yılının; Yunus Emre Yılı, Hacı Bektaş Veli Yılı ve Ahi Evran Yılı olarak kutlanacak olması dolayısıyla, Çanakkale Üniversitesi Çanakkale Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Görsel, İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü Fotoğrafçılık ve Kameramanlık Programı tarafından gerçekleştirilecek anma etkinlikleri kapsamında  “Afiş Sergisi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 22-26 Aralık 2021 tarihleri arasında online-telekomünikasyon şeklinde gerçekleştirilecek “II. Lisansüstü Hemşirelik Araştırmaları Sempozyumu”na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yayınlanan Eğitim ve Toplum Araştırmaları Dergisi 2021 Aralık ayı için makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç. Dr. Raşit ÇELİK'in Yürütücülüğünü yapmakta olduğu, TÜBİTAK tarafından desteklenen 121K056 nolu ve Öğretim Felsefesi Anlatımı Oluşturma Eğitim Etkinliğinin Geliştirilmesi başlıklı proje kapsamında 8-9 Kasım 2021 ve 5-6 Ocak 2022 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmek üzere iki günlük eğitim etkinliği planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi ile Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından 15-17 Kasım 2021 tarihleri arasında uzaktan (online) olarak Uluslararası Katılımlı Türkiye 7. Tohumculuk Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından yılda 2 (iki) sayı olarak yayınlanan "Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)" ulusal ve uluslararası birçok dizin tarafından taranan hakemli ve bilimsel bir dergidir. "Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)" makale kabulüne başlamış olup, 2021 Yılı Aralık sayısına makale göndermek için tıklayınız.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından yayımlanan akademik bir dergi olan ve 2021 yılında yayın hayatına başlayan "Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi", Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanacaktır. 2021 yılı Aralık ayında ilk sayısı çıkacak olan dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 30 Ekim – 25 Aralık 2021 tarihleri arasında Cumartesi günleri düzenlenecek olan Kurumsal İletişimde Spor ve Medya Sertifika Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fenerbahçe Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan Fenerbahçe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi’nde- Journal of Health Sciences (FBU-JOHS) (e-ISSN: 2757‐ 9905) sağlık bilimleri alanında özgün bilimsel makaleleri yayınlamayı amaçlamaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 24-25 Aralık 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek olan 8. Uluslararası Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresine (ISPEC) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi bünyesinde 2016 yılında yayın hayatına başlayan ve uluslararası hakemli bir dergi olarak yılda iki defa (Haziran- Aralık) yayımlanan, Google Scholar, İdealonline, ROAD, SOBIAD, CrossRef, ResearchBib, Rootindexing dizinlenen "Sinop Üniversitesi Fen Bilimler Dergisi (SUFBD)" 2021 Aralık sayısı (Cilt:6, Sayı:2) için makale kabulü devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü tarafından 8 Ekim 2021 tarihinde Üniversite kurumsal zoom hesabı üzerinden düzenlenecek olan "Orman Yangınları Sonrasındaki Afet Riskleri ve Ekolojik Etkileri" başlıklı webinara ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından 04-07 Kasım 2021 tarihleri arasında "3rd Eurasia Biochemical Approaches and Technologies Congress (EBAT2021)" adlı kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılan "Beş Sıfır-Five Zero" isimli dergiye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesi'nde,  "Tarih Ötüken'de Sohbetleri" konu başlıklı seminerler ile,  Ankara'da eğitim gören öğrencilere, geçmişten günümüze Türk ve dünya tarihinin dönemleri, Türklerin yaşadıkları coğrafyada kurdukları devlet ve toplum ilişkileri hakkında tarihî bir bilinç kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu kapsamda yapılacak söyleşi ve seminerlerin ilki; 16 Ekim 2021 Cumartesi saat 14.00'te Araştırmacı, Yazar Tuğrul Oğuzhan YILMAZ' ın katılımlarıyla, Ötüken Neşriyat tarafından 2021 yılında basılmış Teşkilât-ı Mahsusâ'nın Doğu Afrika Faaliyetleri (Birinci Dünya Savaşı'nda Sudan, Habeşistan, Somali) adlı eseri üzerine gerçekleştirilecektir. Bilgi almak için tıklayınız.

Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında Türkiye’nin ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde 5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı, 18-19 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi (ASBÜSEM) ve Kamu İç Denetçileri Derneği (KİDDER) işbirliği ile 13-14 Ekim 2021 ve 20-21 Ekim 2021 tarihlerinde iki katılımcı gruba yönelik olarak "İç Denetçiler İçin Temel Yetkinlikler: Müzakere Yönetimi ve İstatistiksel Okuryazarlık" Eğitimi düzenlenecektir. Yüz yüze gerçekleştirilecek eğitimlerin her birinin 14.00 – 17.00 saatleri arasında toplam 6 saat süreli olarak gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Siirt Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Fikriyat Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, yılda iki defa (Haziran ve Aralık aylarında) yayımlanan Uluslararası erişime açık bilimsel odaklı bir akademik dergidir. Derginin 2. Sayısı için (Aralık 2021 sayısı) 20 Kasım 2021 tarihine kadar makale gönderimi kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü  tarafından  11 – 20 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı XIV” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi bünyesinde 2017 yılı Aralık ayında ilk sayıyla başlayan ve yılda iki defa (Kasım, Mayıs) matbu ve elektronik olarak Türkçe ve İngilizce yayımlanan ve uluslararası alan indekslerinde taranan "Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SÜSBD)" Aralık 2021 5. Cilt 2. Sayısı için Sosyal Bilimler alanında makale kabulü devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Başkanlığınca TÜBİTAK 2237/A Bilimsel Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 26-27 Kasım 2021 tarihinde "Aile Hekimliği Asistanlığına Yönelik Simülasyon Eğitimi (AHU–RSİM)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Eras Türkiye Derneği işbirliği ile 16-17 Ekim 2021 tarihlerinde Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda "Eras Protokolleri ve Farkındalık Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılması planlanan Bilgisayar İşletmenliği Sertifika Eğitim Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve KAYES (Kaybolmaya Yüz Tutmuş El Sanatları Derneği) iş birliğinde 15 – 25 Kasım 2021 tarihleri arasında  “Maraş'tan Bir Haber Geldi 1.Uluslararası Mail Art Bienali” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ''Selçuk Hukuk Konferanslar Serisi'' 04-28 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Piri Reis Üniversitesinin 04 Ekim 2021 Pazartesi günü 14:30-15:30 saatlari arasında  "2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni "gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Ortodonti Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Elçin ESENLİK'in eş başkanlığını yapacağı ve 06 - 08 Ekim 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek olan Global Smile Foundation'ın "4th Comprehensive Cleft workshop" başlıklı dudak damak yarıklarıyla ilgili Uluslararası toplantısının hibrid olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi İkinci Üniversite kapsamında 2021-2022 öğretim yılında 21 lisans ve 41 ön lisans programına öğrenci kabul edilmekte olup, söz konusu programlara kayıtlar 8 Ekim 2021 Cuma günü sonuna kadar çevrimiçi (online) internet ortamında alınmaya devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 23-25 Kasım 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan "Sivas Cumhuriyet Üniversitesi 1. Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Termal turizm alanında bilimsel araştırmaların değerlendirilmesi ve somut öneriler sunmak amacıyla Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Mayıs 2022 tarihlerinde "Sürdürülebilir Termal Turizm Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde, "9. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCIEPOK 2021)" Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliğiyle 04-06 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından Ekim ayında gerçekleştirilecek sınavlara ait takvim hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bitlis Eren Üniversitesi Pomza ve Perlit Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce düzenlenecek olan "Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 22-24 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak  II. International Academician Studies Congress (ASC-2021 / FALL)  kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Hanife DOĞAN'ın "Türkiye'de Covid-19 Pandemi Döneminde Farklı Meslek Gruplarında Koronofobi, Fiziksel Aktivite Engel Durumu ve Yaşam Kalitesinin Değerlendirilmesi" konulu anket çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından yayınlanan akademik bir dergidir. 2000 yılından bu yana yayın hayatına devam eden dergi, iktisadi ve idari bilimlerin temel alanlarında (İktisat, İşletme, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Maliye, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri gibi) araştırma, inceleme, uygulamalı araştırmalar, derleme makaleler, nicel ve nitel araştırmalara yer vermektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık  Fakültesi öğretim üyelerinden  Prof. Dr. Gülay Zorer Gedik ile Prof. Dr. Neşe Akdağ  tarafından yürütülen "Evden çalışan bireylerin çalışma konforu - verimi üzerine bir inceleme'' başlıklı çalışma kapsamında hazırlamış oldukları "COVID-19 Pandemi öncesinde ofis ortamında çalışan bireylerin pandemi sonrasında değişen ve ağırlıklı olarak konutlarda devam eden çalışma koşullarının ısıl konfor ve işitsel konfor yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi" konulu anket formuna ulaşmak için tıklayınız.

Afyon Kocatep Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Koray KASAPOĞLU'nun 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında yürüttüğü "Eğitim Bilimleri Temel Alanında Lisansüstü Öğrenim gören Öğrencilerin Nitel Araştırma Becerilerinin Geliştirilmesi" başlıklı çevrimiçi (online) projesi (Proje No: 1129B372100506) TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır. 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi (online) olarak www.egitimdenitelarastırmalar2237a.com adresi üzerinden gerçekleştirilecektir.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin paydaş olduğu "International Conference on Applied Economics and Finance & Extended with Social Sciences (e-ICOAEF VIII)" isimli Uluslararası Konferans 4-5 Aralık 2021 tarihlerinde tamamen online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'ne bağlı olarak yayınlanan Sağlık Bilimlerinde İleri Araştırmalar Dergisi (SABİAD), Şubat, Haziran, Ekim aylarında olmak üzere yılda 3 kez yayınlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi, Yaşam Boyu Gelişim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAGEM) bünyesinde İHA1 Ticari Pilotluk Eğitimi, İHA2 Ticari Pilotluk Eğitimi, İHA Arama Kurtarma Eğitimi, İHA Harita Üretimi Eğitimi, Drone Sistem Eğitimi, Model Uçak Eğitimi verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde 01-02 Aralık 2021 tarihlerinde Türk Filozof Ahi Evran onuruna "Ahi Evran Uluslararası Bilimsel Araştırma Konferansı" çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kayseri Üniversitesi bünyesinde hakemli bir dergi olarak ilk sayısı 2019 yılı Aralık ayında yayımlanan ve ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden "Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KAYÜSOSDER)" Aralık 2021 5. (beşinci) sayısı için  Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akademide Etik Derneği tarafından fen bilimleri ve mühendislik bilim alanlarında 04.10.2021 tarihinde saat: 14.00'te doçentlik dosyası değerlendirme paneli düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 25 Eylül – 20 Kasım 2021 tarihleri arasında Cumartesi günleri düzenlenecek olan Kurumsal İletişimde Spor ve Medya Sertifika Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının bağlı kuruluşu olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM) "Çalışma Hayatı, İş Sağlığı ve Güvenliği ile Sosyal Güvenlik" konularında yürüttükleri eğitimler ile ulusal ve uluslararası düzeyde yürüttükleri eğitim, araştırma, çalıştay sempozyum, inceleme, yayın ve danışmanlık faaliyetlerinde bulunmaktadır. Eğitim kataloğu hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bilim kültürünün ve iletişiminin toplumun daha geniş kesimlerine yaygınlaştırılmasını, katılımcılara bilimsel bilginin ulaştırılmasını ve bilim - teknoloji arasındaki etkileşimin etkinlikler yoluyla kavratılmasını amaçlayan TÜBİTAK 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan, “Bingöl Bilim ve Sanat Şenliği” 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında TBMM Vakfı Bingöl Fen Lisesinde yapılacaktır.

Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde 10-11 Aralık 2021 tarihleri arasında “Hititler’den Günümüze Anadolu’da Dini Törenler ve Tören Mekanları" Sempozyumu düzenlenecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gençlik ve spor alanında bilimsel araştırma ve geliştirme projelerinin niteliğini artırmak, nitelikli insan  kaynağı  gelişimine  katkıda  bulunmak,  gençlerin;  girişimciliğini  desteklemek,  bilime  ilgisini artırmak,  kişisel,  bilimsel  ve  sosyal  gelişimine  katkı  sağlamak  amacıyla  Gençlik ve Spor Bakanlığı  ile  Sanayi  ve Teknoloji Bakanlığı arasında  bir işbirliği protokolü imzalanmıştır. Söz  konusu  protokol  kapsamında;  Türkiye  Bilimsel  ve  Teknolojik  Araştırma  Kurumu (TÜBİTAK) tarafından  1001-Bilimsel  ve Teknolojik  Araştırma  Projelerini  Destekleme  Programı  Spor Araştırmaları  Özel  Proje  Çağrısına  çıkılmıştır.  Çağrı  kapsamında  bilimsel  araştırma  projeleri  başvuru süreci 12 Kasım 2021 tarihine kadar devam edecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Başakşehir Living Lab)  girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve vatandaşlarımızın girişimciliğe yönelmesini teşvik etmek amacıyla her yıl İnovasyon Yarışması düzenlenmektedir. Ortaokul, lise, üniversite, öğretmen ve özel kategori olmak üzere girişimci projelerinin toplandığı ve ödüllendirildiği bu yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Matematik Hazırlık Kursu'na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde çevrim içi ve yüz yüze düzenlenecek olan Yabancı Dil Kursları (İngilizce ve Yabancılara Türkçe Öğretimi) Eğitim Programı ve diğer eğitim programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi"  uluslararası hakemli, İngilizce-Türkçe dillerinde, hem basılı hem de elektronik olarak yılda 3 defa yayınlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından her yıl TÜSEB Aziz Sancar Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülleri verilmektedir. Bu yıl beşincisi verilecek ödüller için son başvuru tarihi 24 Eylül 2021'dir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gebze Teknik Üniversitesi, Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi ve Stephan Angeloff Mikrobiyoloji Ensitüsü (Bulgar Bilimler Akademisi) tarafından organize edilen, Avrupa Birliği çatısı altına faaliyet gösteren Uygulamalı Biyokataliz Derneği (ESAB - European Society of Applied Biocatalysis)'ne bağlı 13. Uluslararası Protein Stabilizasyon Kongresi/ 13th International Conference on Protein Stabilization, 07 - 09 Ekim 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu,  10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü münasebetiyle 8 Aralık 2021 tarihinde Ankara’da ‘‘Salgın Dönemlerinde İnsan Hakları (Human Rights In The Pandemic Times)’’ konulu bir uluslararası sempozyum gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, bu yıl 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecektir. TEKNOFEST 2021 etkinliğine katılım sağlamak için tıklayınız.

Kamu İhale Kurumu (KİK) ve Batman Üniversitesi iş birliği ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 21- 24 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak Kamu İhale Kurumu onaylı ‘Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından düzenlenecek olan "5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi" 4-5 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. tarafından 15-17 Ekim 2021 tarihleri arasında TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinlikleri Destek Programı kapsamında "Sağlık Bilimleri Alanında TÜBİTAK için Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Uygulamalı Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Uluslararası 'Ahilik Anlayışı ile Hayata Dokunuş' Sempozyumu 27-28 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçin ve yüz yüze düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversiteler Birliği 2021 yılı etkinlikleri kapsamında 11-12 Kasım 2021 tarihlerinde Kırklareli Üniversitesi ev sahipliğinde Microsoft Teams uygulaması üzerinden online olarak  "Covid-19 Pandemisine Multidisipliner Bakış" temalı IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi ve Bingöl Üniversitesi iş birliğinde 12-14 Kasım 2021 tarihleri arasında III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi (ISTC3) çevrimiçi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ve Kerkük Üniversitesi işbirliğinde 15- 16 Kasım 2021 tarihlerinde çevrimiçi (online) olarak düzenlenecek olan 1. Uluslararası Irak' ta Osmanlı İzleri Sempozyumu'  (İROS2021) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

24 – 27 Mart 2022’de bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan, Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı’nın bu yıl ki teması “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” olarak belirlenmiştir. Kartepe Zirvesi ve Şehircilik Fuarı’nda bildiri sunmak  ve ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.  

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi Aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan sayısı için Temel Bilimler ve Mühendislik alanında makale kabulüne devam etmekte olup dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 25-28 Kasım 2021 tarihleri arasında online ve yüz yüze olarak, mühendislik ve doğa bilimlerindeki gelişme düzeyini, sosyal bilimler ve toplum üzerindeki etkilerini ortaya çıkarmak amacıyla, bilim insanları, akademisyen ve öğrencilerin yer alacağı "Uluslararası Mühendislik Doğa ve Sosyal Bilimler sempozyumu (ISENS-21 Ana Teması "Enerji ve Toplum") düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 30 Ekim -1 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak I. Ulusal Elektrokimya ve Biyosensör Uygulamaları Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştay hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası İngilizce Dil Yeterlilik Sınavı IELTS,   29 Eylül'de  bilgisayar üzerinden gerçekleşecektir ve kayıtlar, British Council Türkiye web adresi (www.britishcouncil.org.tr) üzerinden yapılacaktır. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesinde de altyapısı ile bilgisayar üzerinden IELTS imkanı sunacak olan British Council, sınav sonuçlarının 2 ile 5 gün gibi kısa bir sürede öğrenilebilmesini sağlamaktadır. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıp Eğitimi Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Çetin TORAMAN'ın yürütücülüğünü yaptığı ve Üniversite Etik Kurulu tarafından da uygun görülen "Akademisyenlerin Uzaktan Öğretim Sürecinde Ölçme ve Değerlendirmede Yaşanan Sorunlara İlişkin Görüşleri, Çözüm Önerileri ve Metaforlarının İncelenmesi" konulu anket hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ait "Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2021 yılı Dicle Adalet Dergisi yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi bünyesindeki World Language Studies Dergisi (ISSN: 2791-7770) 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan "Delf Uluslararası Diploma Sınavlarına Hazırlık Kursu" na  ait afiş ve duyuru metinleri ekte sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2009 yılından bu yana yayın hayatı içinde olan Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Mayıs ve Kasım ayları olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve toplam 9 ay sürecek olan 25. Dönem Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı 8'er haftalık 4 dönemden oluşmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Programlarının 8 temel dersini içermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan Bilişim Hukuku Dergisi'nin Aralık 2021 tarihli 2021/2 sayısı için eserler kabul edilmektedir. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Denizli Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Seyahat Turizm ve Eğlence Hizmetleri Bölümü Turizm ve Seyahat Hizmetleri Programı öğretim elemanı Öğr. Gör. Ahmet ÇETİN tarafından, doktora tezi alan araştırması kapsamında "aşırı turizmin ziyaretçiler tarafından algılanmasını değerlendirmek ve destinasyon memnuniyeti ve tekrar ziyaret niyeti ile ilişkilerini belirlemek" amacıyla  anket çalışması yapılacaktır. Ankete katılmak için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait "Caucasian Journal of Horticulture" adlı bilimsel derginin makale kabul süreci başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık  Fakültesi öğretim üyelerinden  Prof. Dr. Gülay ZORER GEDİK, Prof. Dr. Neşe AKDAĞ ve öğretim elemanlarından Arş. Gör. Ahmet Bircan ATMACA, Arş. Gör. Fatma ZOROĞLU ÇAĞLAR ve Arş. Gör. Seda YÜKSEL DİCLE tarafından yürütülen "Evden çalışan bireylerin çalışma konforu - verimi üzerine bir inceleme'' başlıklı çalışma kapsamında hazırlamış oldukları "COVID-19 Pandemi öncesinde ofis ortamında çalışan bireylerin pandemi sonrasında değişen ve ağırlıklı olarak konutlarda devam eden çalışma koşullarının ısıl konfor ve işitsel konfor yönünden incelenmesi ve değerlendirilmesi" konulu ankete katılmak için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesine ait "ATA-GIDA Dergisi" adlı bilimsel derginin makale kabul süreci başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde TOPLUM 5.0 temalı VI. Uluslararası Holistence Academy Kongresi  (IHAC VI) 19-20 Ekim 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından online olarak 21-22 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan "I. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (LHÜSEM) konferanslar dizisi kapsamında,  15 Eylül 2021, Çarşamba, Saat 10.30’da, Prof. Dr. Feza KORKUSUZ moderatörlüğünde ODTÜ Kimya Bölümü Öğretim Üyesi ve URAP Koordinatörü Prof. Dr. Ural AKBULUT’un katılımları ile  “Uluslararası Üniversite Olmanın Gerekleri” başlıklı webinar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 13-26 Eylül 2021 tarihleri arasında "Deney Hayvanları Kullanım Sertifika Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı'nın  "1. Otizm Araştırmaları Sempozyumu" konulu sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TMMOB İçmimarlar Odasının her yıl düzenlediği İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması'nın dördüncüsü olan 'İm 2021- İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması' TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İçmimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından çıkarılan ve odağında insan hakları kavramı bulunan, hukuk disiplini veya disiplinlerarası konuları ilgilendiren, özgün araştırmaları yayınlamayı amaçlayan ve yıllık hakemli akademik bir dergi olan "İnsan Hakları Yıllığı Dergisi" için  yazı ve makale çağrısı yapılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan hakemli ve uluslararası indekste taranan bir bilimsel dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Üniversite Sporları Federasyonu'nun (FISU) girişimleriyle her yıl "20 Eylül" tarihi UNESCO (Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü) tarafından "Uluslararası Üniversite Sporları Günü (International Day of University Sport-IDUS)" olarak ilan edilmiştir ayrıca dünya çapında ödüllü bir fotoğraf yarışması da düzenlenmiştir. (Colour of IDUS2021/IDUS 2021'in Rengi) Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi tarafından 09-17 Ekim 2021 tarihleri arasında  XII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası kursu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalının 19-20 Kasım 2021 tarihlerinde Isparta'da hibrit (yüzyüze ve uzaktan online) olarak düzenlenecek olan ulusal bilimsel toplantı kategorisindeki 3.Ulusal Sağlık Hizmetleri Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi’nin destekleri ile EXPO2023 kapsamında Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından 24 Eylül -24 Ekim 2021 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan  Çevrim İçi Karma Sergi’ye eser kabul tarihi gelen talepler üzerine güncellenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi ile Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından 15-17 Kasım 2021 tarihleri arasında uzaktan (online) olarak Uluslararası Katılımlı Türkiye 7. Tohumculuk Kongresi  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi-İç Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr.Öğr.Üyesi Meryem GEÇİMLİ tarafından 15 Eylül 2021 tarihinde Üniversite YouTube kanalı üzerinden ''Çevre Dostu Binalar” konulu  konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi" 20-22 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi yerleşkesinde bulunan Sosyal Tesisler İşletme Müdürlüğü bünyesinde faaliyete geçen 88 yataklı Konukevi binası hizmete açılmıştır. 

Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 25-27 Kasım 2021 tarihleri arasında online olarak “I. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “4. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2021) www.icoles.net ” adlı etkinlik, 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında katılımcı tercihine bağlı olarak yüz yüze veya uzaktan (çevrimiçi) katılım ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üniversitelerin son sınıf lisans öğrencilerinin TUSAŞ – Türk Havacılık ve Uzay Sanayii bünyesinde yürütecekleri bitirme projesi çalışmalarının bütçe ve sanayi danışmanlığı ile desteklenmesi amacıyla, LIFT UP Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Projeleri Programı yürütülmektedir. 2021-2022 öğrenim yılında başvuruya açılan LIFT UP proje konuları yayımlanmış olup, başvuru dönemi 21 Ağustos 2021-31 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SELÇUKSEM) tarafından 13 Eylül - 10 Ekim 2021 tarihleri arasında çevrimiçi "Türk İşaret Dili Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından sosyal ve beşeri bilimleri tercih edecek  lisans öğrencileri ile ilgili alanlarda eğitim gören çift anadal -yandal programına kayıtlı lisans öğrencilerine burs verilecektir. Ayrıca Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi ve Atatürk Kültür Merkezi tarafından sosyal ve beşeri bilimler alanlarında ilan edilecek öncelikli konularda yüksek lisans ve doktora öğrencilerine burs verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Biruni Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü tarafından 15-16 Ekim 2021 tarihinde düzenlenmesi planlanan "I. Uluslararası İngiliz Dili Eğitimi Konferansı"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM), toplumun ihtiyaçlarına yönelik olarak Genel İngilizce Eğitimleri düzenlemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Bakanlığın ve tarım sektörünün ihtiyacı olan öncelikli konularda bilgi ve teknolojilerin geliştirilmesi, bu bilgi ve teknolojilerin çiftçiler ile tarımsal sanayicilere aktarılması amacıyla üniversiteler, özel sektör, sivil toplum ve meslek kuruluşlarınca hazırlanan Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) projelerine destek verilmektedir. Bu kapsamda yürütülmekte olan Ar-Ge Destek Programı için 17. Proje Çağrısına çıkmıştır. Son başvuru tarihi 08 Ekim 2021 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Çeviri, Aktarma ve Redaksiyon Koordinatörlüğü,  yapılacak bireysel ve kurumsal taleplere yönelik olarak çeviri, aktarma ve redaksiyon hizmeti vermeye başlamış olup, detaylı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi tarafından 25-26 Ekim 2021 tarihlerinde "IV. AR-GE Proje Pazarı Etkinliği" gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı öğretim üyeleri tarafından hazırlanan Temel İnsan Anatomisi e-kitabı akademik arşivimizde ücretsiz olarak yayınlanmıştır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Rafet Kayış Mühendislik Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Bölümü tarafından 29-31 Ekim 2021 tarihleri arasında, Alanya'da uluslararası nitelikte "Alanya'da Tarım, Dünyada Tarım Kongresi" (ICAAW2021) düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 15-17 Aralık 2021 tarihleri arasında "International Conference on Advances in Engineering, Architecture, Science and Technology (ICA-EAST 2021)'' isimli konferans düzenlenecektir. Konferans ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstihbarat konusunda akademik camiayla uygulayıcılara, birikimlerini bilimsel ortamda tartışma, farklı bakış açılarını görebilme ve fikir olgunlaştırma imkanı sağlamak maksadıyla, Cumhurbaşkanlığı himayesinde 23-25 Eylül 2021 tarihleri arasında Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) tarafından istihbarat ve Güvenlik temalı II. Uluslararası Güvenlik Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Millî Eğitim Bakanlığı, Dünya Eğitim Araştırmaları Birliği, Avrupa Eğitim Araştırmaları Birliği, Uluslararası Eğitimciler Birliği ve Uluslararası Nitel Araştırmalar Birliği desteği ile ana teması "Eğitim Politikaları ve Araştırmalarında Büyük Veri ve Veri Analitiği" olan XIV. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi 27-30 Ekim 2021 tarihlerinde Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi ev sahipliğinde Çanakkale'de düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Deney Hayvanları Kullanımı Sertifikası Eğitimi açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından "İstiklal Marşımızın Kabulünün 100. Yıl Onuruna Akademik Etkinlikler" başlığıyla yarışmalı etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Latin Amerika Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesinde İspanyolca ve Portekizce Yabancı Dil Kursu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde İHA 0 / İHA 1 Ticari Pilot Eğitimi ve Drone Üretimi ve Kodlama sertifika programı eğitimi açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatalar Fakültesi tarafından 18-22 Ekim 2021 tarihleri arasında "Yunus Emre Uluslararası Lületaşı Heykel Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 26-27 Ekim 2021 tarihlerinde " VI. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu" çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20-22 Ekim 2021 tarihleri arasında "3. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu (ISBR 2021)-3rd International Symposium on Biodiversity Research (ISBR-2021)" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektörlüğü ve Türk Psikolojik ve Rehberlik Derneği işbirliğiyle  7-10 Ekim 2021 tarihleri arasında 1991 yılından itibaren düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresinin 22.'si "Önleyici ve Gelişimsel Ruh Sağlığı Hizmetlerinde Psikolojik Danışma ve Rehberlik" temalı kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "COVID-19 Sürecinde Sayısal Uçurum: Türkiye'de Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma" konulu çevrimiçi araştırma anketi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanlığı tarafından Avrupa Birliği çatısı altına faaliyet gösteren Uygulamalı Biyokataliz Derneği (ESAB - European Society of Applied Biocatalysis)'ne bağlı 13. Uluslararası Protein Stabilizasyon Kongresi/ 13th International Conference on Protein Stabilization), 07 - 09 Ekim 2021 tarihleri arasında Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi Kongre Merkezi – Bulgaristan'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Yunus Emre'nin vefatının 700 üncü yılı olan 2021 yılının UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri kapsamına alınması nedeniyle Sosyal Bilimler Enstitüsü aracılığıyla hazırlanan Sosyal Bilimler Dergisi Yunus Emre Özel sayısı Aralık ayında çıkarılacaktır.  "Yunus Emre'nin Vefatının 700 üncü Yıldönümü Özel Sayısı" için Anadolu Üniversitesi makale çağrısında bulunmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliğiyle 31 Ağustos-12 Eylül 2021 tarihleri arasında Araştırma Seminerleri Yaz Okulu (ARSEM 2021-Yaz) düzenlenecektir. Etkinlik bünyesinde lisans ve lisansüstü öğrencileri, araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin araştırma kapasitelerini ve yetkinliklerini geliştirme amacına yönelik olarak, teorik/uygulamalı, nitel ve nicel araştırma yöntemleri eğitimleri verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 06.09.2021- 10.09.2021 tarihleri arasında çevrim içi olarak "Eğiticilerin Eğitimi" Sertifika Programına düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İslami İlimler Fakültesi Dekanlığı tarafından, 17-18 Mart 2022 tarihleri arasında "Mahiyet ve Hakikat Bağlamında Vahiy Olgusu" konulu sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Rektörlüğü İslami İlimler Fakültesi tarafından , 12-13 Ağustos 2022 tarihleri arasında " Uluslararası İslami Dayanışma Oyunları Sempozyumu " düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ostim Teknik Üniversitesi tarafından 13 - 15 Ekim 2021 tarihinde "Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları SEPIP 2021 Konferansı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından 18 - 22 Ekim 2021 tarihinde "Yunus Emre Lületaşı Uluslararası Heykel Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜSEM) tarafından "Eğitimciler için Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SDG) Yetkinlik Programı" konulu online eğitim verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yürütülen "Türkiye'de Üniversitesi Akademik Personeli Arasında Aşı Okuryazarlığı Seviyesi ve Covid-19 Aşıları Konusunda Yaşama Yansıyan Tereddüt, Aşı Reddi ve Aşı Karşıtlığı" konulu araştırma anketi düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Sosyal bilimler alanında 2013 yılında yayın hayatına başlayan "İletişim ve Diplomasi" adlı uluslararası hakemli bilimsel derginin Aralık 2021'de yayınlanacak olan 6. Sayısının yayın çalışmalarına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 15-17 Ekim 2021 tarihleri arasında "3. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından çıkarılan "Management and Political Sciences Review" adlı uluslararası indeksli (Asos İndex, İndex Copernicus, Infobase Index) ve hakemli dergisinin 2021 yılı Aralık ayı sayısı (Cilt 3:Sayı 2) için makale kabulü başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından 30 Kasım 2021 tarihinde "Yunus Emre" Hediyelik Eşya Yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından 16-19 Eylül 2021 tarihleri arasında İzmir’de düzenleneceği bildirilen Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı yeri Bodrum olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan "YOBÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi" için makale kabülüne başlanmıştır. Sağlığın her alanı ile ilgili olabilecek klinik ve deneysel çalışmalara dayalı orjinal araştırma makaleleri, derleme, orjinal olgu sunumları dergide ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Rektörlüğü Edebiyat Fakültesi tarafından 29-30 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak "Cumhuriyet' in İlanının 98. Yıldönümü Anısına Ulusal Tarih Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Fen Fakültesi tarafından 04-07 Kasım 2021 tarihleri arasında '3. EBAT' adlı kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 18­-22 Ekim 2021 tarihleri arasında ''İkinci Uluslararası Kahramanmaraş Şiir ve Edebiyat Günleri'' programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı (5th INTAVIC) 18-19 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 15-16 Ekim 2021 tarihleri arasında "Filyos Kongresi" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Irak İmâm-ı Âzam Fakültesi işbirliği ile Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde "I. Uluslararası İslami ve İnsani Araştırmalar Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi tarafından 8-9 Ekim 2021 tarihleri arasında Uluslararası Meme Kanseri Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Teknoloji Transfer Ofisi tarafından Ankara Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliğiyle 16-17 Eylül 2021 tarihinde "Tıbbi Bitkilerde Hammaddeden Sağlık ve Ticarete Dönüşüm" temasıyla 6. Tıbbi Ve Aromatik Bitkiler Çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından "Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi'nin" 5. sayısında (2021-Aralık) yayınlanmak üzere makale kabulüne başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla İstatistik Eğitim programları gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ATASEM) tarafından 25-28 Ağustos 2021 tarihleri arasında ücretsiz "Temel Hijyen Eğitimi" düzenlenecektir. Online olarak yürütülecek olan söz konusu eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara sertifika verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İskenderun Teknik Üniversitesi Rektörlüğü tarafından orman yangınları ile mücadelesine katkı sağlamak, orman yangınlarının erken tespiti, yangını oluşturacak etkenlerin tahmini, yangın yerlerinin potansiyel tehlikesinin modellenmesi, yangının sebep olduğu olumsuz etkilerin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamaların geliştirilmesi ve yangın sonrası zarar gören alanların onarımı amacıyla İSTE Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Koordinasyon Birimi tarafından Orman Yangınları ile Mücadele Yönlendirilmiş Proje (YP) Çağrısı açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsa DEVECİ'nin, 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında yürütücülüğünü yaptığı "Kuramdan Uygulamaya Sistematik Literatür İnceleme Kursu (KUSLİK)" adlı TÜBİTAK (1129B372100223) tarafından desteklenen ve 6- 10 Eylül 2021 tarihlerinde ücretsiz ve online/çevrimiçi gerçekleştirileceketir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupnar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından TUBİTAK 2237-B programı kapsamında desteklenen, "Mühendislik ve Fen Bilimlerinde Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi", 1-3 Eylül 2021 tarihleri arasında Şehit Ömer Halisdemir Kütüphanesi'nde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörlüğü Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) tarafından "İngilizce Kursları" düzenlenecektir. Kurslar uzaktan eğitim (online) şeklinde yürütülecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Prof. Dr. Fuat Sezgin Ortadoğu ve Avrasya Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ev sahipliğinde, 20 - 22 Ekim 2021 tarihleri arasında ‘Ulusal Dil ve Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) ev sahipliğinde ABD, İngiltere, Kore ve Kosova’dan konuşmacıların katılımlarıyla 23-29 Ağustos 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Uluslararası Profesyonel Eğitim Konferansı (IPEC)“ çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi Rektörlüğü Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARSEM) tarafından 27-30 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi SPSS AMOS İle Yapısal Eşitlik Modellemeleri Ve Sonuçların Raporlanması Eğitimi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "1. Galen Bilim Günleri" etkinliği düzenlenmektedir. Galen Bilim Günleri'nin bu yılki başlığını "Aşılarda ve İlaçlarda Yeni Ufuklar" olarak belirlendi. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan İstatistik Eğitim programları hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Kazakistan'ın L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi işbirliği kapsamında 2020 yılında başlatılan ve yılda 2 (iki) sayı olarak yayımlanan Eurasian Journal of Science Engineering and Technology - EJSET (E-ISSN: 2718-0883), hakemli bilimsel dergi yayınlanmaktadır. Üniversitelerin Fen, Mühendislik ve Tarım bilimleri alanlarında yazılmış bilimsel makalelere yer verilerek, alanda mevcut bilimsel bilginin geliştirilmesi ve bilimsel çevrelere sunulması amaçlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğü tarafından ilköğretim birinci ve sekizinci sınıflar arası öğrenim gören öğrenciler için İcra Sanatları Fakültesi bünyesinde "Yarı Zamanlı Müzik Eğitimi" programı açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bingöl Üniversitesi Rektörlüğü tarafından Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşması kapsamında Pilot Üniversite Koordinasyon Merkez Birimi bünyesinde kurulan "BinBee-Arı ve Doğal Ürünler Dergisi" yayın hayatına başlamıştır. Özellikle "Arı ve Arı Ürünleri" ile "Ekonomik Değeri Yüksek Bitkilerin Değerlendirilmesi" alanlarındaki bilimsel çalışmalarını değerlendirmek isteyen tüm araştırmacılara açıktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi işbirliğiyle 27-29 Ekim 2021 tarihleri arasında "Uluslararası İslam Ekonomisi Kongresi" nin gerçekleştirilmesi düşünülmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi, Lokman Hekim Health Sciences (LHHS) Dergisi Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Sağlık Bilimleri (Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon,  Beslenme  ve  Diyetetik,  Ebelik, Ergoterapi,  Odyoloji, Dil ve Konuşma Terapisi) ve Spor Bilimleri alanlarını kapsayan makale çağrısı yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BANÜSEM) tarafından 30 Ağustos-17 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi hızlandırılmış ALES Sayısal Mantık Eğitimi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (BANÜSEM) tarafından 30 Ağustos-04 Eylül 2021 tarihleri arasında çevrimiçi İleri Düzey Excel Eğitimi ve 4-5 Eylül 2021 tarihlerinde çevrimiçi Dış Ticaret Eğitimi gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi tarafından “Kuramdan Uygulamaya Doğum Sonu Bakım: Multidisipliner Yaklaşım” temalı 3.Uluslararası/ 4. Ulusal Doğum Sonu Bakım Kongresi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tübitak ve T3 Vakfı arasında 07/11/2018 tarihinde “81 ilde kurulacak 100 Deneyap Atölyesine ilişkin İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. Deneyap Teknoloji Atölyelerinde ilk 3 eğitim olarak belirlenen Tasarım & Üretim, Robotik & Kodlama ve Elektronik Programlama & Nesnelerin İnterneti dersleri için 27 ilde Eğitmenlik Başvuru Süreci başladı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından mimarlık, tasarım ve planlama alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmaları içermek üzere elektronik ortamda yayımlanan "bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design" isimli ulusal hakemli dergide yayınlanmak üzere makale yarışması düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından 16-18 Aralık 2021 tarihleri arasında "I. Uluslararası Hemşirelik Eğitiminde Program Geliştirme Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Rektörlüğü Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı tarafından 18-20 Kasım 2021 tarihleri arasında "II. Uluslararası IV. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 20-23 Ekim 2021 tarihleri arasında "VI. Uluslararası X. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi,  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından "Geçerli ve Güvenilir Nasıl Puanlama Yapılır?" adlı etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü ev sahipliğinde ve Antalya Büyükşehir Belediyesi, Girne Amerikan Üniversitesi, Kıbrıs 450inci Yıl Kutlama Platformu, Akdeniz Gençlik Sanat Araştırma ve Eğitim Derneği, Çam Limanı Akademi, Kıbrıs Türk Kültür Derneği Genel Merkezi öncülüğünde Kıbrıs adasının fethinin 450. yılı münasebetiyle "Kıbrıs'ın Fethinin 450. Yılı Uluslararası Sempozyumu" adlı bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından 06-08 Aralık 2021 tarihleri arasında "34th Asian-Pacific Technical Exchange and Advisory Meetings on Marine Structures (TEAM 2020/21)" adlı Uluslararası konferans online olarak gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çevre ve ŞehircilikBakanlığıtarafından 6-8 Ekim2021 tarihleri arasında, Karabük Üniversitesi bünyesinde; "2.Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü Sempozyumu (EKÖK- ETAL) "düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından "Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (BMİDÇS) kapsamında 31 Ekim-12 Kasım 2021 tarihleri arasında İskoçya'nın Glasgow kentinde 26.Taraflar Konferansının (COP 26)" gerçekleştirileceği duyurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 1999 yılından bu yana kesintisiz olarak yayımlanan KOCATEPEİİBFD (Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi), iktisadi ve idari bilimler alanlarından makale çağrısı yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi tarafından İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması'nın dördüncüsü olan ‘im 2021- İçmimarlık Öğrencileri Proje Yarışması' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi tarafından "Okul Öncesi Eğitim" ve "Sınıf Eğitimi" alanlarında yapılan bilimsel araştırmalar aday makaleleri değerlendirilerek üniversitenin e-dergisinde yer alacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çevçevesi, Çevrimiçi Öğrenmede Kalite Güvencesi Çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından “Genç Dostu Şehirler Fikir ve Proje Uygulama Yarışması” düzenlenecketir. Söz konusu yarışmanın birinci aşama ödülleri; 24-­25 Ağustos 2021 tarihlerinde verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 25-27 Kasım 2021 tarihleri arasında "Çevrimiçi" olarak "Akademide Üç Kuşak…" Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Artvin Çoruhz Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Ağız ve Diş Sağlığı Programı öğretim elemanları tarafından "Akademisyenlerde Psikolojik Sermaye ve Öz Şefkat " başlıklı çevrim içi  anket yapılacaktır. Katılmak için tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi ile Türkiye Tohumcular Birliği (TÜRKTOB) tarafından 15-17 Kasım 2021 tarihleri arasında uzaktan (online) olarak Uluslararası Katılımlı Türkiye 7. Tohumculuk Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Başakşehir Living Lab)  girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve vatandaşlarımızın girişimciliğe yönelmesini teşvik etmek amacıyla her yıl İnovasyon Yarışması düzenlenmektedir. Ortaokul, lise, üniversite, öğretmen ve özel kategori olmak üzere girişimci projelerinin toplandığı ve ödüllendirildiği bu yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kayseri Üniversitesi tarafından 2021 yılı İstiklâl Marşının Kabulü ve Mehmet Âkif ERSOY'u anma etkinlikleri kapsamında basılı veya basılı olmayan tüm Üniversite çalışmalarında kullanılmak üzere "Mehmet Âkif ERSOY ve İstiklâl Marşı" İllüstrasyon yarışması yapılacaktır. Yarışmaya başvurular 06/08/2021- 03/09/2021 tarihleri arasındadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ülkemizin de üyesi bulunduğu Avrupa Konseyi (AK) Kültür, Miras ve Peyzaj Yönlendirme Komitesi'nin (CDCPP) 10. Toplantısı, Kültür Bakanlığının da katılımıyla 18 Haziran 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Anılan toplantıda, Avrupa Konseyi'nin uzman sanat danışmanı Kata Krasznahorkai, "Üretmek İçin Özgür Olmak- Özgür Olmak İçin Üretmek" (Free to Create - Create to be Free") adlı dijital sergiyle ilgili bir sunum yapmıştır. Sergiyi görmek için tıklayınız.

Adıyaman Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Kurulu izin onayı ile, Türkiye, Azerbaycan, Endonezya, İtalya, Çin ve Lübnan başta olmak üzere diğer Avrupa ve Asya ülkelerinde uygulanmaya başlanmış olan "Farklı Kuşak Çalışanlarının Sorunlarının Belirlenmesi ve Yeni Kuşağın Çalışma Değerlerinin Geniş Kapsamlı İncelenmesi: Uluslararası Bir Çalışma" başlıklı anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Bitlis Eren Üniversitesi Tatvan Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanan "Rahva Teknik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi" geçtiğimiz Haziran ayında ilk sayısı ile okuyucuları ile buluşmuştur. Dergide Fen ve Mühendislik ile Sosyal Bilimler alanındaki derleme, araştırma makaleleri ile kısa bildiri şeklindeki çalışmalar yayınlanmaktadır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM)  ve İstanbul Teknik Üniversitesi işbirliğinde 24-25 Eylül 2021 tarihlerinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak "4. Uluslararası NECMETTİN ERBAKAN ve MİLLİ GÖRÜŞ Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Katılmak isteyenler sempozyum.esamistanbul.org.  adresinden canlı olarak katılım sağlayabilecektir.

Bingöl Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında "Uluslararası İktisadi İdari Bilimler Kongresi: Krizler, Belirsizlikler, Arayışlar" Kongresi çevrimiçi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 20-21 Kasım 2021 tarihleri arasında bu yıl ilki düzenlenecek olan "Uluslararası Artuklu İktisadi, İdari ve Siyasi Bilimler Kongresi" gerçekleştirilecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi hakemli dergi yayınları arasında yer alan ve yayın hayatına Haziran 2021’de başlayan “Abant Sağlık Bilimleri ve Teknolojileri Dergisi (SABİTED)" yılda iki kez yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Haşim ŞAHİN'in moderatörlüğünde Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin YILMAZ tarafından 15 Temmuz 2021 tarihinde saat 14.00'te çevrim içi olarak "15 Temmuz İhaneti ve Bir Neslin İmhası" başlıklı konferans düzenlenecek olup konferansa Üniversite YouTube kanalından (https://ana.do/2WO) erişim sağlanacaktır.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Adli Tıp Eğitim ve Hizmet Laboratuvarı Müdürlüğünün düzenlediği  "Balkan Academy of Forensic Sciences 2021 (12th International Meeting)" 24-26  Eylül 2021  tarihleri arasında; Müdürlüğün düzenleme ortağı olduğu  "Biomedical Sciences and Methods in Archaeology (4th International Congress)"  12-14 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hakkari Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinliği Programı" 15 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 15.00'da çevrimiçi gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi'nin ulusal hakemli "Karatay Sosyal Araştırmalar Dergisi"nin (Journal of Karatay Social Research) 7. sayısı (Ekim-2021) "Vefatının 20. Yılında Prof. Dr. Nejat Göyünç'e Armağan" olarak çıkarılacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi ve makale göndermek için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamındaki   etkinliklere ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Etkinliği Programı ve etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozak Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi düzenlenecek olan kurslarımıza ilişkin duyurular hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bitlis Eren Üniversitesi tarafından, 15 Temmuz 2021 Perşembe günü 10:00 – 12:00 saatleri arasında Üniversite Genel Sekreter V. Doç. Dr. Mehmet Bakır ŞENGÜL moderatörlüğünde, zoom (ID:930 6072 0866) programı üzerinden canlı olarak  "15 Temmuz Destanını Anmak ve İhaneti Anlamak" konulu panel düzenlenecektir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 13 Temmuz 2021 tarihinde düzenlenecek olan Prostat Kanserli Hastalarda Teranöstik Tedavi webinar etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından, Uluslararası Profesyonel Eğitim Konferansı 23 -29 Ağustos 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Merkezi ve Ankara Medipol Üniversitesi tarafından 5 - 6 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak "IV. Uluslararası Tıp Hukuku Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyonkarahisar Valiliği himayesinde Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Anma Etkinliği Programı 13 Temmuz 2021 Salı günü saat 13.30'da Afyonkarahisar Akrones Hotel'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Müzik ve Güzel Sanatlar Eğitim Fakültesi tarafından Muhammed Celâleddîn-i Rumi'nin bilinen adıyla Mevlânâ'nın 748. Vuslat Yıldönümü sebebi ile 7-17 Aralık 2021 tarihleri arasında Jürili Geleneksel Türk Sanatları Sergisi "VUSLAT" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Milli Teknoloji Hamlesinde rol alacak gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere, ihtiyaç duyacakları fiziki imkanları, donanımları, eğitimleri ve atmosferi ülke genelinde yaygın bir şekilde sağlamak amacıyla Sanayi Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tübitak ve T3 Vakfı arasında 07/11/2018 tarihinde “81 ilde kurulacak 100 Deneyap Atölyesine ilişkin İşbirliği Protokolü” imzalanmıştır. 3.faz kapsamında açılacak olan 27 ildeki 36 Deneyap Teknoloji Atölyesi’nde görev alacak Tasarım & Üretim, Robotik & Kodlama ve Elektronik Programlama & Nesnelerin İnterneti dersleri için Eğitmenlik Başvuru Süreci başlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi koordinatörlüğünde ve Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ile Kudüs Üniversitesi işbirliğinde 30-31 Ekim 2021 tarihlerinde Filistin genelinde Osmanlı Dönemi'nin izlerini sürerek bu izlerin etkilerini ve günümüze yansımalarını dini, ilmi, idari, iktisadi, sosyokültürel ve sanatsal boyutlarıyla tespit etmeyi amaçlamakta ve "Kudüs'te Osmanlı İzleri" başlığını taşımakta olan uluslararası online sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü ve BEILS Uluslararası İngilizce Online Eğitim Kurumları iş birliğinde yurt genelindeki tüm akademisyenlere açık yürütülecek online TOEFL-IBT ve IELTS eğitim programları başlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesinin vizyonunu ve misyonunu yansıtan, "Bilim, Eğitim, Sultan Alparslan, Muş Lalesi, Selçuklu, 1071 Malazgirt Zaferi" temalarını içeren ve ulusal çapta ilan edilen "Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması" neticesinde "Logo Tasarım Yarışması Değerlendirme Komisyonu" üyelerinin oybirliği ile birinci seçilen ve senato tarafından alınan kararla kabul edilmesi uygun görülen yeni logo,  08.07.2021 tarihinden itibaren tüm resmi iş ve işlemlerde kullanılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uşak Üniversitesi, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası ve Zafer Teknopark işbirliği ile 13-15 Ekim 2021 tarihlerinde "Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi 2.Ar-Ge ve Tasarım Proje Pazarı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde  Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Burcu MESTAV koordinatörlüğünde "Ekoloji ve Doğa Bilimlerinde R Programı ile Uygulamalı İstatistik Sertifika Programı" açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. tarafından 10-11 Kasım 2021 tarihleri arasında Konya’da “2nd Internatıonal Symposium on Implementations Of Digital Industry And Management of Digital Transformation 2021 / 2. Uluslararası Dijital Endüstri Uygulamaları ve Dijital Dönüşümün Yönetimi Sempozyumu 2021” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında fotoğraf sergisi, sinevizyon gösterimi ve çevrim içi panel gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesinde düzenlenecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Etkinlikleri" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi öncülüğünde 12-13-14 Temmuz 2021 tarihlerinde Türkiye geneli tüm üniversite personel ve öğrencilerine yönelik "15 Temmuz Milli Birlik Ve Dayanışma Haftası Online  Dart Turnuvası" düzenlenecektir. Afiş, turnuva şartnamesi ve başvuru için tıklayınız.

Türk Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15.07.2021 – 29.08.2021 tarihleri arasında Almanca YDS-YÖKDİL sınavlarına hazırlık kursunun açılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 15 Temmuz 2021 tarihinde saat 15:00'de online "15 Temmuz Darbe Girişimine Karşı Kamusal Yaklaşımlar" Panelinin ikincisini düzenleyecektir. Doç. Dr. Seda H. Bostancı moderatörlüğünde Dr. Ögr. Üyesi Gökmen KANTAR ve Dr. Ögr. Üyesi Gökhan OĞUZ'un konuşmalarıyla gerçekleşecek olan panel, 15 Temmuz 2021 saat 15.00 itibariyle NKÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.

GPEC kısa adıyla bilinen M2021 IEEE 3rd of Global Power, Energy and Communication Conference, Universidade Nova de Lisboa, University of Salerno ve University of Palermo işbirliğiyle 5-8 Ekim 2021 tarihlerinde, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde çevrim için olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi tarafından 05-25 Kasım 2021 tarihleri arasında Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı sebebiyle "Yunus Emre'den" Resim Yarışması düzenlecek olup, yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan  "Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran" konulu Uluslararası Kongre  takviminde düzenleme yapılmış olup yeni kongre tarihleri şu şekilde belirlenmiştir: Bildiri Özeti Son Gönderme Tarihi: 30 Temmuz 2021- Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması: 26 Ağustos 2021 -Tam Metin Bildiri Son Gönderme Tarihi: 10 Eylül 2021- Kongre Tarihleri: 30 Eylül-01 Ekim 2021

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 5-18 Temmuz 2021 tarihleri arasında 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY 2018) Kapsamında Sertifikalı Sahaya Özel Deprem Analizi ve Veri Analiz-Geoteknik Rapor Hazırlama ve Değerlendirme Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında (JSGA) 13 - 25 Eylül 2021 (6'ncı dönem) ve 27 Eylül-09 Ekim 2021 (7'nci Dönem) tarihleri arasında iki dönem halinde Proje Yönetimi Sertifika Programı düzenlenecek olup, programa kesintisiz katılım sağlanabilmesi maksadıyla dersler mesai saatleri dışında ve Cumartesi günlerine planlanmıştır. 2. Proje Yönetimi Sertifika Programı hakkında detaylı bilgi ve başvuru koşulları için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi bilimsel yayın organı olan Lokman Hekim Health Scienes (LHHS) Dergisi 5 Temmuz 2021 tarihi itibariyle yayın kabul etmeye başlamıştır. Uluslararası,  elektronik,  yayın  dili  İngilizce olan, Hakemli ve yılda 3 sayı çıkacak olan dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında "Çevrimiçi" olarak "V. Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Bölümü ev sahipliğinde 20-28 Ekim 2021 tarihleri arasında "14. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu" çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayımlanacak olan “Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi-KUZFAD” isimli bilimsel süreli dergi 2021 yılında yayın hayatına başlamış olup, uluslararası açık erişimli, hakemli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 09 Temmuz 2021 Cuma günü 11.00-17.00 saatleri arasında 16 üniversitenin kadın çalışmaları merkezlerinin müdürlerinin de katılımıyla çevrim içi olarak  "Kadın Merkezleri İşbirliği Çalıştayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülderen KARAKUŞ moderatörlüğünde TÜBİTAK Başkanı Sayın Prof. Dr. Hasan MANDAL'ın konuşmacı olarak katılacağı 07.07.2021 Çarşamba günü 18.00'de "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosisteminde Durum Değerlendirmesi- TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konulu konferans düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü'nün yayın organı olan Ordu Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ODÜSOBİAD) tarafından "Yunus Emre ve Türkçe Özel Sayısı" Aralık 2021 tarihinde yayınlanacaktır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce olup Index Copernicus, Academic Resource Index, Sobiad ve Directory of Research Journal Indexing tarafından indekslenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bingöl Üniversitesi ve Ordu Üniversitesi işbirliğinde 12-14 Kasım 2021 tarihleri arasında III. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi (ISTC3) çevrimiçi düzenlenecektir, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi'nin 'Temel insan hakları' konulu 8. sayısı için makale çağrısı yapılmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu tarafından 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında "Uluslararası Covid-19 Pandemi Döneminin Ekonomik ve Sosyal Etkileri" Kongresi gerçekleştirilecektir, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 2-3 Ağustos 2021 tarihlerinde 16 saatlik “Psikolojik Değerlendirme Etiği ve İleri MMPI Uygulayıcı Eğitimi’’ düzenlenmektedir, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ev sahipliğinde 26-28 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan 8. Uluslararası KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi TÜBİTAK BİGG Girişim Programı başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Birliği Erasmus+ KA201 stratejik ortaklıklar programı kapsamında, Portekiz'den 3, İspanya'dan 2 ve Romanya'dan 1 kurumun yer aldığı projede Türkiye'yi temsilen Balıkesir Üniversitesinin  bulunduğu "Living Rivers–Caring and protecting the life and culture around rivers and streams" isimli proje çerçevesinde "Su ve Yaşam" temalı yaygınlaştırma faaliyeti 05.07.2021 tarihinde Pazartesi günü saat 15.00'te Zoom üzerinden düzenlenecektir, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gençlerin gelişimlerini sağlamak üzere  81 İlde 100 Deneyap Teknoloji Atölyesi kurulmasına yönelik olarak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı arasında önemli bir işbirliği tesis edilmiştir. Türkiye’de gençlerin, özellikle teknoloji alanında gelişimlerine katkı sağlayan bu dört önemli kurumun katkıları ile Deneyap Türkiye hayata geçirilmiştir.  27 ayrı ilde Deneyap Teknoloji Atölyesi açılmasına yönelik Öğrenci Seçme Sınavı Başvurusu devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Anadolu Birlik Holding Konya Şeker A.Ş. işbirliği ile dünya kültür mirası olarak kabul edilen medeniyetlerin beşiği Çatalhöyük’ü konu alan ödüllü bir resim yarışması düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde KGK bağımsız denetçileri için ; 26 Temmuz01 Ağustos 2021 tarihleri arasında uzaktan (senkron) 21 kredilik "İleri Finansal Yönetim" eğitim programı düzenlenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu öğretim elemanlarınca hazırlanan “Planlı Davranış Teorisi Çerçevesinde Türkiye’de Bir Yatırım Aracı Olarak Kripto Paralar” başlıklı çevrim içi ankete katılmak için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yeniden hayata geçirilen Geosound (Yerbilimleri) Dergisi Aralık 2021 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir  Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Okan Zafer YEŞİLEL'in yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında kabul edilen "Fen Bilimleri Alanında Teorik ve Uygulamalı ARDEB Proje Yazma Eğitimi-II" başlıklı etkinlik 05- 07 Temmuz 2021 tarihleri arasında zoom üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi tarafından 9 ve 10 Ekim 2021 tarihlerinde "Pandemi Sonrası Dönemde Açık Öğrenme ve Uzaktan Eğitim" adlı kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından 05-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir’de Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Iğdır Üniversitemiz ev sahipliğinde 21-22 Ekim 2021 tarihleri arasında "Uluslararası Aras Havzası Uleması ve Tarihi Şahsiyetleri Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "Yabancı Dil Kursları (İngilizce, Almanca ve Yabancılara Türkçe Öğretimi) Eğitim Programı" ve "Modifiye Pilates" kursları açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) tarafından toplumun ihtiyaçlarına yönelik online olarak düzenlenecek olan YDS-YÖKDİL Sınavına Hazırlık ve Teknoloji Destekli Matematik Yazılımı GeoGebra Eğitici Eğitimleri'ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alpaslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 18-19 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan "7.Uluslararası, Tarım, Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde, geleceğin üniversite adayları olan Lise ve Ortaokul öğrencileri için Endüstri 4.0 çerçevesinde farkındalık yaratmak ve bu çerçeve kapsamında farklı beceriler kazandırmak için  Sağlıkta 4.0 dijital dönüşümler temelinde, bilim, tasarım, yazılım, felsefe ve sanat temaları altında birbirleri ile ilişkili bir kamp programı düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 02-03 Ekim 2021 tarihlerinde çevrimiçi düzenlenecek olan "Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası Diş Hekimliği Kongresi" ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde 2020 yılında yayın hayatına başlayan Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi'nin (TÜRKDED) ikinci sayısı yayımlanmıştır. Dergi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankaya Üniversitesi tarafından  Arş. Gör. Ceren Damar Şenel adına her yıl düzenli olarak yapılması planlanan sempozyumun ikincisi, 4-5 Kasım 2021’de çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumun amacı, hukuk alanında ortaya çıkan güncel gelişmelerin ve meselelerin tüm yönleriyle ele alınarak çözüm önerilerinin tartışılmasını sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünce yayımlanacak olan Eğitim Bilimleri Dergimizin 2021 Eylül ayı "Prof.Dr.Hikmet Yıldırım Celkan" özel sayısına makale göndermek için tıklayınız.

Türk Astronomi Derneği (TAD) tarafından "Astronomi, Astrofizik ve Uzay Bilimleri" alanlarındaki çalışmaların yayınlanabileceği uluslararası standartlarda bir akademik dergi olan "Turkish Journal of Astronomy & Astrophysics"in Ocak 2020 yılında "ULAKBİM Dergipark" üzerinden yayına başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Expo 2023 Onikişubat/Kahramanmaraş Uluslararası Botanik Sergisi, Onikişubat Belediyesi tarafından 23 Nisan - 30 Ekim 2023 tarihleri arasında yaklaşık 750.000 m2'lik İlçemiz Hasancıklı Rekreasyon alanında gerçekleştirilecektir. Doğa Dostu Şehir ve Duyarlılık ana teması ile yüz yerli, elli yabancı katılımcıyla düzenlenecek olan etkinliğin bu süre zarfında 2 milyon kişi tarafından ziyaret edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından 12 Temmuz 2021 tarihinde başlatılmak üzere Uzaktan Eğitimle C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı ve İşyeri Hemşireliği Diğer Sağlık Personeli Eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet KARADAL'ın Kongre Başkanlığını yaptığı, 19-22 Ağustos 2021 tarihlerinde, Üniversite işbirliği ve Georgian National University SEU ev sahipliğinde Tiflis/GÜRCİSTAN'da "2. Uluslararası CEO İletişim, Ekonomi ve Organizasyon Sosyal Bilimler Kongresi"; 16-18 Eylül 2021 tarihlerinde ise Üniversite işbirliği ve International Gorazde University ev sahipliğinde Gorazde - Bosna Hersek 'te "6. Uluslararası Girişimcilik ve Sosyal Bilimler Kongresi" gerçekleştirilecektir. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi, Selçuk Üniversitesi, Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Odesa State Agrarian University işbirliği ile 08-12  Eylül  2021  tarihleri arasında Ukrayna’nın Odesa şehrinde düzenlenecek olan V. Uluslararası Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi ile ilgili detaylı bilgi almak için tıklayınız.

24-25 Eylül 2021 tarihlerinde Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlüğü ve Marmara Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Alanda Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin ortaklaşa çevrimiçi düzenleyeceği "Engelli Kadınların Sosyal Hayata Katılımı ve İstihdamı" çalıştayında, engelli kadınların ve engelli çocuğu olan kadınların istihdam ve sosyal hayattaki mevcut durumları ele alınacak ve iyileştirmeye yönelik önerilerden oluşacak bir rapor hazırlanacaktır. Ayrıntılı bilgi ve katılım için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Başkanlığı tarafından, 26-27 Kasım 2021 tarihleri arasında, çevrim içi olarak düzenlenecek olan "Sosyal Psikolojide Ahlak Çalışmaları Ulusal Sempozyumu" başlıklı bilimsel etkinliğe ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından turizm alanı ile ilgili bilimsel çalışmalara yer veren ve yılda iki kez (Haziran ve Aralık aylarında) yayınlanan hakemli bir dergi satüsünde yer alan, geçmişte 1998-2013 yılları arasında G.Ü. Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi olarak yayınlanan 2014-2018 yılları arasında da G.Ü. Turizm Fakültesi Dergisi olarak yayınlanan Turizm Fakültesi Dergisi'nin 24. Cilt 2. Sayısı 2021 yılı Aralık ayında yayınlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından çıkarılan E-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi yayın hayatına Dergipark Platformu üzerinden 2014 yılında başlamış olup, 2021 Ağustos sayısı ile birlikte 2’inci sayısı yayınlayacaktır. Dergi için 2021 yılı Ağustos sayısı (Cilt 8 sayı 2) için makale kabulü devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (TORSEM) bünyesinde 21 Haziran 2021 tarihinde  başlaması ve  10 hafta (toplam 60 saat)  sürmesi  planlanan  YDS Hazırlık  Programı'na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Siirt Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Murat Erman koordinatörlüğünde TÜBİTAK tarafından 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Fen ve Mühendislik alanlarında Araştırma Projesi Hazırlama ve Yürütme Eğitimi" 30 Haziran-02 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Ali İÇBAY tarafından "Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri Kursu" açılmıştır. Kurs hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2020-2022 yılları 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. Aşama Faaliyetlerini yürütmek üzere, Teknopark İzmir ve İzmir Ekonomi Üniversitesi işbirliği ile DEPARK A.Ş uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır. Bu kapsamda ekte yer alan 1512 TÜBİTAK BigSinerji Programını hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çivril Belediyesi'nin kimliğini ve marka değerini ön plana çıkaracak, ulusal ve uluslararası alanda temsil edecek logo tasarımı yarışması düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Teknik Üniversitesi (KTÜN)  mezunlarına ulaşmak ve öğrencilerin mezunlarla etkileşimini artırmak amacıyla, "Mezun Takip Sistemi" ve "Konya Teknik Üniversitesi Mezunları Derneği" kurulmuştur. İletişim ve internet erişim adresleri için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından 29 Haziran 2021 Salı günü düzenlenecek olan  'Türk Hakimiyetinde Erzurum ve Çevresi Uluslararası Sempozyumu'  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Himmet KARADAL'ın Kongre Başkanlığını yaptığı, 19-22 Ağustos 2021 tarihlerinde, Georgian National University SEU ev sahipliğinde Tiflis/GÜRCİSTAN'da "2. Uluslararası CEO İletişim, Ekonomi ve Organizasyon Sosyal Bilimler Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Milli Teknoloji Genel Müdürlüğü’nce hazırlanan “Atölye Bilgileri” anketine aşağıdaki link üzerinden erişim sağlayabilirsiniz. Anket 30.06.2021 tarihine kadar erişime açık olacaktır. Ankete katılmak için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler  Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından "KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu- Uzmanlık Eğitimi" verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alpaslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 21-22 Haziran 2021 tarihlerinde online olarak https://meet.google.com/xkm-tzry-bmi üzerinden düzenlenecek olan "Türkiye Hayvancılığında Kaba Yem Sorunları ve Çözüm Yolları Çalıştayı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, UDEF (Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu) ve Samsun Üniversitesi iş birliğinde 1-3 Ekim 2021  tarihleri arasında  Samsun’da  VII. Uluslararası  Öğrenci  Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi içini  tıklayınız.

Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılacak olan Aile Danışmanlığı Eğitimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü tarafından 2004 yılından itibaren düzenlenen Akıllı Sistemlerde Yenilikler ve Uygulamaları Konferansı (ASYU), bu yıl Yıldız Teknik Üniversitesi'nin desteğiyle, 6-8 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından 12-14 Ağustos 2021 tarihinde çevrimiçi olarak Uluslararası Tarım Ekonomisi Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu İlahiyat Fakültesi tarafından 22-24 Ekim 2021 tarihlerinde  çevrim içi (online) olarak  "Uluslararası  Orta Doğu' da Din ve  Medeniyet Sempozyumu"  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 1-3 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi  planlanan “12. Uluslararası  Sosyal Bilimlerde Güncel Tartışmalar”  konulu  kongre  ile  ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan “4. International Conference on Life and Engineering Sciences (ICOLES 2021) www.icoles.net” adlı etkinlik, 23-25 Eylül 2021  tarihleri  arasında  katılımcılarımızın tercihine bağlı olarak yüz yüze veya uzaktan (çevrimiçi) katılım ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında tüm üniversite öğrencilerine yönelik  "15 Temmuz: Milli İradenin Zaferi" konulu şiir yazma yarışması düzenlenecek olup, 2 Haziran - 30 Haziran 2021 tarihleri arasında başvuruya açılmış olup öğrencilerin yapacağı başvurular, jüri tarafından değerlendirilerek sonuçlar, 9 Temmuz 2021 tarihinde üniversitenin web sayfasında açıklanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından "Akademik Yazım ve Sunum Teknikleri Eğitimi" verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye’nin bütünleşik iletişim stratejisini tasarlama ve uygulama görevini üstlenmiş olan İletişim Başkanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarının uluslararası alanda açıklama ve demeçlerinde tutarlık ve yeknesaklığın temin edilmesi amacıyla Kamu Terim Bankası projesini hayata geçirmiştir. Bu proje sayesinde doğru yerlerde doğru ifadelerin standart bir üslupla kullanılması ve özellikle uluslararası açıklamalarda söylem birliğinin tesis edilmesi, ülkemizin politika ve tezlerinin daha doğru, tutarlı ve etkin bir şekilde anlatılması hedeflenmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından geliştirilen Kamu Terim Bankası ve Çevirmen Başvuru Kitabı’nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağı ve kamu kurumlarımızın ortak bir dil ve söylem benimsemesinde önemli bir yer teşkil edeceği muhakkaktır. 11 farklı kategoride 7 bin terim ihtiva eden Kamu Terim Bankası, güncellenebilir ve geliştirilebilir aktif bir proje olarak tasarlanmış olup, kamu çalışanları ve akademisyenlerin katkılarıyla daha da zenginleştirilebilecektir. Kamu Terim Bankası’na https://ktb.iletisim.gov.tr adresinden, edu.tr ve gov.tr uzantılı e-posta adresleri ile üye olunabilmekte, terim önerisinde bulunulabilmektedir.

Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Uluslararası Osmanlı Mektepleri sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve  Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen eğitimler hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından " International Conferce of Aeronautics and Astronautics - ICAA'21 " isimli uluslararası konferans 10-12 Kasım 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olup,ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 13-15 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Kemalpaşazâde (İbn Kemal) Sempozyumu" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Cumhurbaşkanlığı ve UNESCO tarafından 2021 Yılı "Yunus Emre ve Türkçe", "Hacı Bektaş Veli", "Ahi Evran ve Ahilik" Anma Yılı ilan edilmiştir. Dokuz Eylül Üniversitesi bu kapsamda,  "Türk Kültür Mirasını Mayalayanlar: Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli, Ahi Evran" konulu Uluslararası Kongre düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi tarafından Astronomi meraklısı ilk ve orta öğretim öğrencilerinin Astronomi ve Uzay konulu derslerini pekiştirmeleri amacıyla  çeşitli astronomi atölyeleri ile sunumlar içeren "Çocuklar İçin Astronomi Eğitimi ve Astronomi Atölyesi" başlıklı eğitim programı hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde; İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile birlikte 01-02 Ekim 2021 tarihlerinde 5'inci Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin paydaşı olduğu, Muğla ili Yatağan ilçesi Eskihisar mahallesinde bulunan Stratonikeia Antik Kentinde 19-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Muğla Arkeoloji ve Kültür Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 19, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 16 saatlik “Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi’’ düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi tarafından Yükseköğretimde personel işlemlerine yönelik olarak, 18 Haziran 2021 tarihinde saat 14.30'da Yükseköğretim Kurulu Personel Dairesi Başkanlığı Uzmanı Ali DOĞAN tarafından ''Yükseköğretimde Personel Uygulamaları'' konulu çevrim içi etkinlik gerçekleştirilecektir. Ayrınıtı bilgi için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi, Karaman Valiliği ve Türk Dil Kurumu işbirliğinde 07-09 Ekim 2021 tarihleri arasında Karaman'da Yunus Emre'nin Vefatının 700. Yıl Dönümü Anısına "Karaman Uluslararası Yunus Emre ve Türkçe Bilgi Şöleni" adıyla bir bilim şenliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi'nin ev sahipliğinde  "5. Lisansüstü Öğrenci Kongresi"  4-5 Kasım 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Fırat Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 20 Haziran - 10 Temmuz 2021 tarihleri arasında açılacak olan SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Eğitimi (Uzaktan Eğitim) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü tarafından 08  ‐ 10 Eylül 2021 tarihleri arasında "Anadolu’nun Geleneksel El Sanatları‐Sanatçı  ve Zanaatkar Buluşması”  adlı  Uluslararası sempozyum ve sergi gerçekleştirilecektir. Sempozyum ve sergiye ait ayrıntılı bilgilye https://guzelsanatlar.omu.edu.tr adresinden  ulaşabilirsiniz.

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 18-19 Haziran 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan "6. Uluslararası İşletme Öğrencileri" konferansı ile ilgili ayrıntılı bilgiye  ICOBS'21 (icobs.yalova.edu.tr) internet adresinden ulaşabilirsiniz.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölüm Başkanlığı tarafından 16-19 Haziran 2021 tarihleri arasında "7. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Okulu" etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi oluşturulmaya çalışılmaktadır. Türkiye Yeterlilikler Çerçevesinin etkin uygulanmasını sağlamak ve kurumlar arası  eşgüdümü güçlendirmek amacıyla destekleyici dokümanlar hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü tarafından Ülkemizde makine teorisi, sistem dinamiği ve kontrol uygulamaları alanlarında çalışan araştırmacıları daha etkin bir iletişim ortamında buluşturmayı amaçlayan Ulusal Makine Teorisi Sempozyumlarının 20'ncisi (UMTS 2021),  15-17 Eylül 2021 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntını bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Mehmet SALTAN tarafından yürütülen "COVID 19 Dönemi ve Ulaşım" başlıklı bilimsel çalışma kapsamında hazırlanacak makale araştırmasi için tüm akademik ve idari personele yönelik bir anket yapılması planlanmakta olup  bu kapsamda ilgili anketin bağlantı linki verilmiştir. Katılmak için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin  paydaşı olduğu, Muğla ili Yatağan ilçesi Eskihisar mahallesinde bulunan Stratonikeia Antik Kentinde 19-22 Ağustos 2021 tarihleri arasında Muğla Arkeoloji ve Kültür Sempozyumu'nun düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde; İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile birlikte 01-02 Ekim 2021 tarihlerinde 5'inci Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi 2020-2022 yılları 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. Aşama Faaliyetlerini yürütmek üzere, İTÜ ÇEKİRDEK BİGG ve BİGG DÜNYA iş birliği ile ARI TEKNOKENT PROJE GELİŞTİRME PLANLAMA A.Ş. ile beraber uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü işbirliğinde 03 Haziran 2021 Perşembe günü saat 10:30’ da “Müsilajın Ekolojik, Ekonomik, Sosyal Etkileri ve Çözüm Önerileri” isimli panel düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ufuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 19, 26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 16 saatlik “Niteliksel Araştırma Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi’’ düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Avrasya Üniversitesi, Psikoloji Bölümü 6-8 Eylül 2021 tarihleri arasında online olarak “Psikoloji ve Yaşam” konulu “1. Ulusal Avrasya Psikoloji Çalışmaları Kongresi’’ düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde İKÇÜ 1.Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Et ve Süt Kurumu tarafından 2021 yılı itibariyle üniversitelerle iş birliği çerçevesinde kurum imkanlarını üniversitelere açmayı da amaçlayan "Akademik  Et  ve  Süt  Kurumu  Dergisi" yayımlamaya başlamıştır. Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi, DergiPark'ta erişime açılmıştır. Derginin ilk sayısının dijital formatına Yıl 2021 Sayı 1 web adresinden ulaşabilirsiniz.

Toplumsal sorunlara çözüm bulmak için ihtiyaç duyulan sosyal yenilik potansiyelini harekete geçirmek ve Avrupa'da sürdürebilir ve kapsayıcı bir büyümeyi teşvik etmek amacıyla 2013 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından düzenlenen Avrupa Sosyal Yenilik Yarışması'nın bu seneki temasının "Gelecek için Beceriler-Yeşil ve Dijital Bir Geleceği Şekillendirmek" olarak belirlenmiştir. AB üye devletlerden veya Ülkemiz dahil olmak üzere Ufuk Avrupa Programına katılım sağlayan ülkelerden gerçek kişiler ile kamu idareleri haricindeki tüzel kişiler tarafından başvuru yapılabilen yarışmanın son başvuru tarihi 12 Mayıs 2021 olup, ayrıntılı bilgiye https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/social/competition_en adresinden erişilebilecektir.

İstiklâl Marşı'nın kabulü ve Mehmet Âkif Ersoy'u anma etkinlikleri kapsamında Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Kahramankazan Belediyesi işbirliği ile "Mehmet Âkif Ersoy ve İstiklâl" temalı Resim, Fotoğraf, Hikâye, Şiir, Kısa Film ve Belgesel yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmalar ile ilgili ayrıntılı bilgi https://hacibayram.edu.tr/mehmetakifyarisma adresinde yer almaktadır.

Türkiye dışında yapılacak Türk diline dair eğitim, sınav ve belgelendirme faaliyetleri Yunus Emre Vakfı tarafından gerçekleştirilecektir. Vakıf uluslararası ölçekte Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS) yapacaktır. Ayrıca, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Metni'ne uygun olarak Enstitü tarafından geliştirilen TYS yılda üç defa yurt dışında Yunus Emre Enstitüleri'nin bulunduğu ülkelerde ve Ankara'da düzenlendiği ve bir sonraki sınav uygulamasının 29 Mayıs 2021 tarihinde yapılacağı belirtilmekte olup, başvuru tarihlerinin 29 Mart-30 Nisan 2021'dir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi tarafından Fen Bilimleri Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Sosyal Bilinler Enstitüsü işbirliğinde 05-07 Mayıs  2021 tarihleri  arasında  çevrimiçi olarak  7. Bilim Günleri  Kongresi düzenlenecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran’ın doğumunun 850. Yılı olan 2021 yılı, “Ahi Evran Yılı” olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda 2017 yılından beri yayın hayatına devam eden ve yılda iki kez yayınlanan uluslararası hakemli Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi olarak Ekim ayı içerisinde, Erciyes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ekrem ERDEM’in konuk editörlüğünde bir özel sayı çıkaracaktır. Özel sayı başlığı, “Fütüvvet, Ahilik ve İktisadi Hayat” olan bu özel sayımızda, Türkçe ve İngilizce makaleler kabul edilecek olup, çift kör hakemlik sistemi işletilerek Ekim özel sayısına hazırlanacaktır. İlgili çalışmalar en geç 30 Temmuz 2021 tarihine kadar Derginin dergipark adresi olan https://dergipark.org.tr./pub/aeuiibfd adresi üzerinden gönderilmesi gerekmektedir.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 23-24 Haziran 2021 tarihlerinde Tekirdağ'da "Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Muhasebe ve Finans Sempozyumu" adlı bilimsel etkinlik gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ilgili yazısıyla, Kerman eyaletinin başkenti Kerman Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde, UNICEF ve UNESCO'nun da katılımıyla "Dünya Çocuk Resim Festivali" düzenleneceğinin bildirildiği ve çevrimiçi olarak düzenlenecek festivale katılım için eserlerin 30 Nisan 2021 tarihine kadar www.cipfk.com adresine gönderilebileceği belirtilmektedir. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 14-15 Haziran 2021 tarihleri arasında "Dünyada ve Ülkemizde Covid-19 Salgınının  Hemşireliğe  Etkileri ve  Hemşirelik  Vizyonu"  temalı I. Ulusal Hemşirelik Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Kalkınma Ajansı, "Üniversite Öğrencileri için Deneyim Aktarımı Buluşmaları" adıyla Ankara'nın insan kaynağı potansiyelini geliştirmek üzere Ankara'da öğrenim gören üniversitesi öğrencilerine yönelik etkinlikler planlamaktadır. 2021 yılı içerisinde düzenlenecek etkinlik serisi ile çeşitli alanlarda uzman kişiler tarafından üniversite öğrencilerine, Ankara Kalkınma Ajansının misyonu doğrultusunda ve kalkınma ekseninde deneyim paylaşımları gerçekletirilecektir. Ajansın bu kapsamda düzenleyeceği ilk buluşma etkinliği, bilişim sektörü  duayenlerinden  ve  Türkiye'nin ilk  bilgisayar  mühendislerinden  Melek Bar Elmas ile gerçekleşecektir. Etkinlikte Ajansımızın üniversite öğrencilerine kısa bir tanıtımı yapılacak ardından Melek Bar Elmas bilişim sektöründeki tecrübelerini, bu tecrübelerini toplumsal  kalkınma odaklı kullanım yöntemlerini gençlere aktaracaktır. Program 28 Nisan 2021 saat 14.00-16.00 arası online gerçekleştirilecektir ve programa katılım https://meet.bizbize.live/webinar/dk3gx linkinden sağlanacaktır. 

Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayhan BABAROĞLU’nun yürütücüsü olduğu “Covid-19 Pandemi Sürecinde Ebeveynlerin Algılanan Stres Düzeyleri, Genel Öz Yeterlik İnançları ve Covid-19 Korkularının İncelenmesi” başlıklı çalışma kapsamında değerlendirme yapabilmek amacıyla farklı kurum/kuruluşlarda görev alan idari/teknik/uzman /akademik personellerin katılımına dayanan bir anket çalışması yapılması planlanmaktadır. Ankete ulaşmak için tıklayınız.

Dünya çapında uluslararası akademisyen, uzman ve araştırmacıları bir araya getirerek, küresel helal sektöründe meydana gelen gelişmelerin takip edildiği ve önemli konuların değerlendirildiği Dünya Helal Zirvesi (WHS) bu yıl ‘’Yeni Çağın Yeni Normalleri: Helal Üretim ve Tüketimin Vazgeçilmezliği’  teması ile İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC) ve İslam Ticaretini Geliştirme Merkezi (ICDT) işbirliğiyle gerçekleştirilen 8. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Helal Fuarı  ile eş zamanlı olarak 25-27 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecektir.3 gün sürecek olan zirvede konuşmacılar yapmış oldukları çalışmaların çıktılarını ve küresel Helal endüstrisindeki son yenilikleri paylaşarak Helal araştırmalarına ilişkin stratejik bakış açıları sağlayacak ve Helal ile ilgili çeşitli konuları ele alacaktır. Ayrıca aynı mekanda eş zamanlı olarak 8. İslam İşbirliği Teşkilatı Helal Fuarı ve start-up etkinlikleri dört gün boyunca sürecektir.Dünya Helal Zirvesi'nde konuşmacı olarak yer almak için bildiri özetlerini 30 Haziran 2021 tarihine kadar  info@worldhalalsummit.com.tr  gönderebilir, dinleyici olarak katılmak ve detaylı bilgi için www.worldhalalsummit.com.tr   adresini ziyaret edebilirsiniz.

Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi, Aksaray Üniversitesi ve Aksaray İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü iş birliği ile düzenlenecek olan VI. Uluslararası Aksaray Sempozyumu, 27-28 Ekim 2021 tarihlerinde  çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Verimlilik alanında ilk bilimsel dergi olarak yayın hayatına 1967 yılında başlayan Verimlilik Dergisi, yılda dört sayı (Ocak-Nisan-Temmuz-Ekim) olmak üzere yayımlanan ücretsiz ve açık erişime sahip olduğu verimlilikle ilgili tüm disiplinlerden gelen, araştırmaya dayalı, ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlayan, Türkçe ve İngilizce özgün ve güncel çalışmalara yer veren bir dergidir. Verimlilik Dergisi, 2008 yılından bu yana TR Dizin Sosyal ve Beşerî Bilimler Veri Tabanı’nda taranmakta ve derginin tüm süreçleri, https://dergipark.org.tr/tr/pub/verimlilik internet sayfası üzerinden yürütülmekdedir. 2021 yılında derginin normal sayılarına ek olarak “Dijital Dönüşüm ve Verimlilik” temalı  özel bir sayı yayımlanacaktır. Araştırmacıların çalışmalarını 31 Temmuz 2021 tarihine kadar iletmeleri gerekmektedir.

İstanbul Teknik Üniversitesi, 2023 yılında  250. yaşını kutlamak amacıyla  “250. Yıl Logo Yarışması” düzenleyecektir. “250. Yıl” logosu ile, İTÜ’nün köklü geçmişine vurgu yaparken modern ve geleceğe dönük yüzünü de ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu amaçla tasarlanacak olan logoda, İTÜ’nün kurumsal renkleri kullanılabileceği gibi, kurumsal logodan belli oranda esinlenilebilir. “250. Yıl” logosu, İTÜ’nün kuruluşunun 250. yıldönümü olan 2023 yılı boyunca kurumsal logo ile birlikte tüm mecralarda kullanılacaktır. Yarışma hakkında detaylı bilgiye www.250yil.itu.edu.tr adresinden erişilebilir. Tüm katılımcılara açık olmak üzere başvurular 01 Eylül 2021 tarihine kadar kabul edilecektir.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ve Yeşilay iş birliğiyle "İnternetle İlişkili Davranışsal Bağımlılıklar Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum 07 Nisan 2021 tarihinde  saat 14.00'de başlayacak olup, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi kurumsal YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Astronomi meraklısı yetişkinler ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli öğrencilerin Astronomi ve Uzay konulu dersleri pekiştirmeleri amacıyla Ege Üniversitesi Gözlemevi, çeşitli astronomi deneyleri ile geziler içeren, "Gözlemevi Gezisi ve Astronomi Deneyleri" başlıklı eğitim programı hazırlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü  ve  Birleşmiş  Milletler  Sınai  Kalkınma  Teşkilatı  (UNIDO)  tarafından yürütülen  "Türkiye  Ekonomisinin  Yeşil  Büyüme Yolunda  Kalkınmasını  Desteklemek  Amacıyla Sürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi" tarafından  desteklenerek  ve Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü  ev  sahipliğinde    20-21 Mayıs  2021 tarihleri  arasında  online  ve  ücretsiz  katılımlı  olarak  "3. Bioenergy Studies Symposium" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı’nın 5'ncisi 18-19 Kasım 2021  tarihlerinde  “Havacılıkta Sürdürülebilirlik” ana temasıyla  çevrim  içi olarak düzenlenecektir.  5. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi  için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nin uluslararası hakemli olan "International Dental Research" dergisinin çatısı altında yapılacak olan "1. Uluslararası Dental Araştırmalar ve Sağlık Bilimleri Kongresi" 20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında, çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KAYÜSOSDER) ulusal ve hakemli bir dergidir. 2019 yılında yayımlanmaya başlayan dergi, sosyal ve beşeri bilimler alanında yapılan çalışmaları kabul etmektedir. Açık kaynak yayın politikasını benimseyen dergi, yılda iki kez olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmakta olup Dergipark sistemi üzerinden hizmet vermektedir. Çift-gizli hakemlik sistemi ile yürütülen derginin yazım dilleri İngilizce ve Türkçe'dir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstiklal Marşı’nın Milli Marş olarak kabul edilişinin 100. Yılı olması münasebetiyle 2021 yılı “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı” olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde yer alan Troyacademy Dergisi 2021 Eylül ayında “Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı Özel Sayısı” olarak çıkarılacaktır. Bu kapsamda, konuyla ilgilenen akademisyen ve araştırmacıların Troyacademy Dergisi Mehmet Âkif ve İstiklâl Marşı Yılı Özel Sayısı'nda yer almasını istedikleri çalışmalarını en geç 01 Temmuz 2021 tarihine kadar web sayfasında belirtilen yazım kurallarına uygun olarak sistem üzerinden yüklemeleri gerekmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacı Bektaş Veli'nin ölümünün 750. yılı olması nedeniyle 2021 yılı, UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmış ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılı ''Hacı Bektaş Veli Yılı'' olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 2021 yılı Ekim ayında ''Hünkar Hacı Bektaş Veli Yılı Özel Sayısı'' yayımlayacaktır. Bu özel sayının Halkbilim, Etnoloji, Antropoloji, Sosyoloji, İlahiyat, Tarih ve Edebiyat gibi sosyal bilimlere ait birçok farklı alandan araştırmacıların çalışmalarından oluşması öngörülmektedir.Özel sayı için son makale gönderim tarihi 30 Haziran 2021'dir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ve Girişimci İş Adamları Vakfı (GİV) işbirliğiyle, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 28-29 Mayıs  2021  tarihleri  arasında  Konya  Selçuklu  Kongre  Merkezi’nde “Uluslararası Girişimcilik ve İnovasyon Araştırmaları Kongresi (UGİAK)” düzenlenecektir.  Hibrit  (Yüzyüze+online)  şekilde gerçekleşecek  olan kongre, “Yeni Trendler  ve Dijital Dönüşüm” ana teması ve ekte belirtilen alt temalar üzerine düzenlenecek olup, kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından "kamu görevlilerinin insan hakları farkındalığının artırılması" ve  "insan hakları eğitimi" konusunda eğitim düzenlenecektir. Kamu görevlilerinin, her türlü kamu hizmetinin yararlanıcıları ve toplumla iletişiminin kişilik haklarına saygı çerçevesinde, daha da geliştirilmesi için düzenlenecek eğitim hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Akademik Platform işbirliği ile organize edilen 5. Uluslararası Doğal Afetler ve Afet Yönetimi Sempozyumu ISHAD2021, 5-7 Kasım 2021 tarihleri arasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHUSEM) tarafından 17 Nisan 17 Temmuz 2021  tarihleri  arasında  ''IELTS Kursu''  (uzaktan eğitim)  düzenlenecektir.  Kurs  ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversite Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi alanında akademisyen ve araştırmacıların çalışmalarını paylaşmaları, birbirleriyle tanışma ve fikir alışverişi yapmalarına fırsat vermek amacıyla 19-20 Haziran 2021 tarihleri arasında dijital ortamda "Pandemi Sürecinde Yabancı Dil Öğretimi Uluslararası Kongresi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ve EASE (Avrupa Bilim Editörleri Birliği) işbirliğiyle 23 Mart-06 Nisan 2021 tarihleri arasında Lisansüstü öğrencilerine ve Akademisyenlere yönelik "Sosyal Bilimler Alanında Bilimsel Araştırma ve Yayın Süreçleri" konulu eğitim panelleri düzenlenecek olup, beş oturumun dördüne katılanlara katılım belgesi verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü (ATAILE) ile Cambridge Assessment English Türkiye tarafından 08.04.2021 Perşembe günü saat 15.00'te 'Cambridge English Qualifications (Yükseköğretimde Cambridge English Sınavları)' konulu webinar düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yalçın İŞLER ve İskenderun Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Yakup KUTLU tarafından hazırlanan "Proceedings of 3. International Conference on Artificial Intelligence towards Industry 4.0 (ICAII4.0'2020)" isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği ve kurumsal açık erişim politikamız doğrultusunda yayınlanmış olup,ulaşmak için tıklayınız.

Ege Üniversitesi astronomi meraklısı ilk ve orta öğretim öğrencilerinin astronomi ve uzay konulu derslerini pekiştirmeleri amacıyla, çeşitli astronomi atölyeleri ve sunumlar içeren "Çocuklar İçin Astronomi Eğitimi ve Astronomi Atölyesi" başlıklı eğitim programı hazırlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından, 2016 Yılında kurulan ve yılda 2 (iki) sayı yayımlanan, "Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)" ulusal ve uluslararası birçok dizin tarafından taranan hakemli ve bilimsel bir dergidir. "Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (ASOBİD)" makale kabulüne başlamış olup, 2021 Yılı Haziran ayı sayısı için 20 Mayıs 2021 tarihine kadar Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Sanat Tarihi, Felsefe, Sosyoloji, Arkeoloji ve Coğrafya alanlarındaki yazılar kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ev sahipliğinde 29 Nisan -1 Mayıs 2021 tarihleri arasında Uluslararası Academician Studies Congress (ASC-2021 / BAHAR) kongresi düzenlenecektir. Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek olan kongrenin dili Türkçe ve İngilizcedir. Temel amacı, Sosyal ve Beşeri Bilimler ile Eğitim Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışma, uygulama ve deneyimlerin paylaşılmasına, geliştirilmesine ve yeni perspektiflerin oluşmasına aracılık ederek bilime katkı sunmaktır. Kongre teması “Değişimden Dönüşüme Sosyal Bilimlerde Yeni Normlar“ olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi,  Akademik Platform, Eğitim ve Değişim Derneği ile birlikte organize edilen 2. Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu ISEC2021, 01-03 Ekim 2021 tarihlerinde Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Ana teması "Mesleki Eğitim" olarak belirlenen sempozyumda kabul edilen tüm bildiriler DOI numarası ve ISSN numarası ile online olarak yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi bünyesinde EÜ EBİLTEM-TTO çatısı altında faaliyet gösteren Araştırma Odaklı Öğrenci Merkezi (AROM) tarafından 22 – 25 Mart 2021 tarihleri arasında ücretli ve EGESEM sertifikalı "Akademik Mentor Eğitimi – İyi bir mentor olmanın ve bunu sürdürmenin yolları" başlıklı çevrimiçi eğitim düzenlenecektir. Son kayıt tarihi 18 Mart 2021 Perşembe günü mesai bitimi olan etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 24-25-26 Mart 2021 tarihlerinde, çevrimiçi düzenlenecek olan "VIII. Çukurova Biyoteknoloji Günleri" etkinliği ile ilgili  detaylı bilgiye https://biyoteknoloji.cu.edu.tr/tr/ adresinden ulaşılabilmektedir

Ardahan Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜ İİBFD) Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan ulusal, süreli ve hakemli bir bilimsel dergidir. Dergide gerekli süreçleri başarı ile tamamlayan işletme, iktisat, ekonometri, siyaset bilimi, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler alanlarındaki kuramsal ve uygulamalı akademik çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm çalışmaları kapsamında Mühendislik Fakültesi tarafından oluşturulan Journal Of Energy Recovery And Transfer Processes isimli bilimsel süreli dergi makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından 2020-KL-01 kodlu Klinik Araştırma Projeleri Çağrısı 10.02.2021 tarihinde açılmış olup 10.02.2022 tarihinde başvuruya kapanacaktır. Konu ile ilgili çağrı metni ve detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi tarafından akademik-idari personel, öğrenciler ile kurum dışındaki gerçek ve tüzel kişilere yönelik olarak verilmesi planlanan "Afyon Kocatepe Üniversitesi Başarı Ödülleri"ni sembolize edecek "Ödül Heykelciği Tasarım Yarışması" düzenlenmiştir. Seçici kurul dışında herkesin katılımına açık olan ve 22 Nisan 2021 tarihine kadar başvuruların kabul edileceği yarışmaya ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi 2. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu (UBEST) 28-29 Mayıs 2021 tarihleri arasında  Buca Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana teması “Eğitimin Geleceği ve Ortaya Çıkan İhtiyaçlar” olarak belirlenmiştir. Sempozyum kapsamında Covid-19 Pandemisi ile değişen dünyada, eğitim alanında ortaya çıkan ve uygulanan güncel eğilimler ve ihtiyaçlar bağlamında geleceğe dönük öngörüler ve çözüm önerilerine ilişkin etkileşimli bir paylaşım ortamı yaratmak amaçlanmaktadır. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi, astronomi meraklısı yetişkinler ile Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı ilk ve orta dereceli öğrencilerin Astronomi ve Uzay konulu dersleri pekiştirmeleri amacıyla, çeşitli astronomi deneyleri ile geziler içeren, "Gözlemevi Gezisi ve Astronomi Deneyleri" başlıklı eğitim programı hazırlanmıştır. Üniversitenizde çalışan personelden gelen talepler doğrultusunda,  Gözlemevi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde gerçekleştirilecek olan söz konusu eğitim programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitemiz Lapseki Meslek Yüksekokulu bünyesinde yayımlanan Lapseki Meslek Yüksekokulu Uygulamalı Araştırmalar Dergisi (LJAR) ulusal hakemli bir dergidir. 2020 Yılından beri yayımlanan dergi, doğa bilimleri, temel bilimler ve sosyal bilimler başta olmak üzere tüm temel ve mesleki disiplinlerindeki çalışmaları kabul etmektedir. Açık kaynak yayın politikasını benimseyen dergi, yılda 2 kez (Haziran ve Aralık) yayımlanmakta ve Dergipark üzerinden hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gebze Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Binay ve Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi'ne bağlı Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Albert Krastanov'un Eş-Yürütücülüğünü yaptığı, Avrupa Birliği çatısı altına faaliyet gösteren Uygulamalı Biyokataliz Derneği (ESAB - European Society of Applied Biocatalysis)'ne bağlı 13. Uluslararası Protein Stabilizasyon Kongresi/ 13th International Conference on Protein Stabilization), 07 - 09 Ekim 2021 tarihleri arasında Plovdiv Gıda Teknolojileri Üniversitesi Kongre Merkezi – Bulgaristan'da gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkmenistan Bilimler Akademisi ile Eğitim Bakanlığı tarafından Türkmenistan'ın bağımsızlığının 30. yıl dönümü münasebetiyle, 12-13 Haziran 2021 tarihlerinde video konferans yöntemiyle ''Bilim, Teknoloji ve Yenilikçi Teknolojilerin Gelişimi'' başlıklı bilimsel bir konferans düzenlenecektir.Türkmence, İngilizce ve Rusça dillerinde gerçekleşecek olan konferansta aşağıdaki maddelerdeki konuları ele alacağı ve katılımcıların önerilerine göre bu alanlara ilave yapılabilecektir: 1. Nanoteknoloji, kimyasal teknolojiler, yeni materyal çalışmaları,enerji mühendisliği ve teknik bilimler; 2. Biyoteknoloji, moleküler biyoloji, tarım, ekoloji ve genetik; 3. Bilgi ve iletişim sistemleri, bilgisayar teknolojileri; 4. Modern tıp ve tedavi ürünlerine yönelik teknolojiler; 5. Yenilikçi ekonomi; 6. Beşeri bilimler. Duyuruda, bilim merkezleri, bilimsel kurum ve kuruluşlar ile üniversitelerden bilim insanları ve uzmanlarının çevrimiçi olarak katılabilecekleri konferansa ilişkin detaylı bilgiye https://science.gov.tm adresinden erişilebilecektir.

Kırklareli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Birol BULUT yönetiminde, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yılmaz DAŞÇIOĞLU ve Doç.  Dr.  Gülsemin HAZER'in katılımlarıyla gerçekleştirilecek olan "100.Yılında İstiklal Marşı ve Mehmet Âkif Ersoy" adlı panel 12 Mart 2021 Cuma günü online olarak yayınlanacaktır. YouTube üzerinden canlı izlemek için tıklayınız.

22-26 Mart 2021 tarihlerinde “Büyük Düş’ün Gerçek Olsun” temasıyla online olarak düzenlenecek olan “Çankaya Üniversitesi Kişisel Gelişim ve Kariyer Günleri” tüm üniversite öğrencilerine açık olarak gerçekleştirilecek ve tüm katılımcılara online katılım belgesi verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Uluborlu Mesleki Bilimler Dergisi (UMBD), Uluborlu Selahattin Karasoy Meslek Yüksekokulu bünyesinde yayımlanan uluslurarası ve hakemli bir dergidir. Dergi, teknik bilimler, sosyal bilimler sağlık bilimleri başta olmak üzere tüm temel ve mesleki disiplinlerindeki çalışmaları kabul etmektedir. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Uşak Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nde görev yapmakta olan Dr. Öğretim Üyesi Şerafettin ERTEN' in kamu personeline yönelik yapmayı planladığı, "Çalışanların Hayat Tarzının Etik Davranış ve Kamu Hizmet Motivasyonuna Etkisi" konulu çalışmasına katılmak isteyenler, elektronik ortamda doldurulacak olan ankete linkten ulaşılabilmektedir. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çanakkkale Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Ziraat Fakültesi ve Rayting Akademi ortaklığında "Uluslararası Küresel İklim Değişikliği Kongresi" 03-05 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kongrenin bu yılki temasını Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi oluşturmaktadır. Kongredeki tüm konuşmalar ve sunumlar çevrimiçi yapılacak ve ayrıca YouTube’da canlı olarak yayınlanacaktır.

Kayseri Üniversitesi Rektörlüğü tarafından 2021 yılı İstiklâl Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Âkif ERSOY'u anma etkinlikleri kapsamında 12 Mart 2021 Cuma günü Saat 16:00'da Prof. Dr. Ahmed Güner SAYAR'ın konuşmacı olarak katılacağı ''Çekiç ile Örs Arasında Mehmet Âkif Ersoy'' konulu Online Konferansa yapılacaktır.

Haliç Üniversitesi tarafından; Nottingham Üniversitesi ve Dünya Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Topluluğu (WSSET) desteğiyle, 19. Uluslararası Sürdürülebilir Enerji Teknolojileri Konferansını SET2021 (SET2021 – The 19th International Conference on Sustainable Energy Technologies), 17 - 19 Ağustos 2021 tarihleri arasında İstanbul'da (Haliç Kongre Merkezi) gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi  Su Ürünleri Fakültesi tarafından oluşturulan The Trout Journal Of Atatürk University isimli bilimsel süreli dergi  yayın hayatına ve makale kabulüne başlamıştır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Matematik Eğitimi Anabilim Dalında görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Burcu DURMAZ'ın, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenen "Matematik Eğitiminin Temellerini Kitaplarla Atalım" isimli projesinin 28 Haziran-03 Temmuz 2021 tarihleri arasında çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenleneceği ile proje kapsamında sunulacak olan eğitimin içeriğinin matematik öğretiminde çocuk edebiyatının kullanılmasına yönelik teorik ve uygulamalı çalışmalar olduğundan söz edilmiş olup; Projenin hedef kitlesinin Eğitim Fakültelerinin okul öncesi, sınıf ve ilköğretim matematik öğretmenliği lisans programlarında öğrenimlerine devam eden ve Haziran 2021 itibariyle 3. sınıfı bitirip 4. sınıfa geçen öğretmen adaylarıdır. İlgilenen öğrenciler için ayrıntılı bilgi linktedir. Tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi tarafından oluşturulan Journal Of Ata-Chem isimli bilimsel süreli dergi  yayın hayatına ve makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İskenderun Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde 20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında ''6. Uluslararası Kaynak Teknolojileri Konferansı ve Sergisi (6th International Conference on Welding Technologies and Exhibition)" (ICWET'21) düzenlenecek olup konferans ile ilgili tüm bilgiler ve katılım şartlarını öğrenmek için tıklayınız.

Venezuela'da çevrimiçi olarak düzenlenecek IV. Güney Bienalinde (Bienal del Sur) , Türkiye'den sanatçılara ait eserlere de yer verilmesinin arzu edilmektedir. Bienalin açılışının Venezuela için Zafer Bayramı niteliği taşıyan, tarihi Carabobo Muhaberesi'nin 200.yıldönümü olan 24 Haziran 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir. Karakas Büyükelçiliği'mizce, Venezuela açısından büyük önem taşıyan, Carabobo Muharebesinin 200. Yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilecek IV. Güney Bienali'nde, ülkemizden bazı sanat eserlerinin sergilenmesi ve sanatçılarımızın katılımı önemlidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü konusunun Avrupa Birliği üye ülkelerindeki durumunu değerlendirmek, ülkemizdeki uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da katkılarıyla, Karabük Üniversitesi bünyesinde "Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyumda, uluslararası akademik platformlarda gerçekleştirilmiş çalışmalardan elde edilen tecrübelerin konu ile ilişkili kişi ve kurumlarca paylaşılması amaçlanmaktadır. Sempozyum Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü kapsamında, dünyada ve ülkemizdeki mühendislik ve doğa bilimi alanlarındaki yeniliklerin paylaşılıp, irdeleneceği ve geleceğe ilişkin politikaların tartışılacağı önemli bir platform olacaktır

Karabük Üniversitesi ve Karabük Ticaret ve Sanayi Odası işbirliği ile 1-5 Nisan 2021 tarihlerinde Uluslararası Demir-Çelik ve Demir Dışı Metaller Sanayi Sanal Fuarı (FENOFEM) gerçekleştirilecektir. Karabük Üniversitesi tarafından Fuar süresi boyunca 1-3 Nisan 2021 tarihlerinde "V. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumunu (UDCS 2021)" ve yine aynı tarihlerde "Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu" aynı platform üzerinden online ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Fuar katılımcıları ayrı sanal salonlarda sunulacak olan akademik bildirileri izleme fırsatı da bulabilecektir. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlıkları yürütücülüğünde “Covid-19 Pandemisinde Disiplinlerarası Bütünleşik Afet Yönetimi” temasında ilk Disiplinlerarası Afet Yönetimi Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirilecektir. 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenecek olan sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (METÜM)'nde kişiye özel implant tasarımı ve üretimi, cerrahi öncesi planlama modelleri, eğitim amaçlı üç boyutlu modellerin tasarım ve üretimi, sanayici ve kurumlar için endüstriyel alanda tasarım ve üretim yapılmaktadır. ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim Sistemi kapsamında, ileri teknoloji cihazları kullanarak faaliyetlerini sürdüren METÜM, aynı zamanda üniversiteler ve araştırmacılar için Araştırma Geliştirme projelerine tasarım ve üretim desteği vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü koordinesinde her ay düzenli olarak icra edilmesi planlanan tematik paneller kapsamında 26 Şubat 2021 tarihinde 14.00 – 16.15 saatleri arasında “Türkiye'de Afet Eğitimi ve Disiplinlerarası Yaklaşımlar” konulu panel düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenecek 'PTE ACADEMIC, TOEFL-IBT VE IELTS Mart 2021' sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi, Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm çalışmaları kapsamında Fen Fakültesi tarafından oluşturulan Journal of Anatolian Physics and Astronomy isimli bilimsel süreli dergi, Atatürk Üniversitesi senatosunun 05.02.2021 tarih ve 5-22 sayılı kararıyla yayın hayatına ve makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 2010 yılından bu yana iletişim kuram ve araştırmalarına odaklanan ulusal hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi iletişim alanında çalışmalara açıktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü (ATAILE) tarafından 26.02.2021 Cuma günü 14.00-15.00 saatleri arasında 'Oxford Test of English' sınav içeriği hakkında webinar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  bireysel genç girişimcilerinin (BİGG) desteklenmesi amacıyla Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde "22-26 Şubat 2021" tarihleri arasında yüksek lisans veya doktora eğitimi gören öğrencilere TÜBİTAK 1512 BİGG Programına yönelik Teknogirişimcilik için Proje Yazma Eğitimi Sertifika Programı açılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm çalışmaları kapsamında  Eczacılık Fakültesi tarafından oluşturulan International Journal of pharmATA isimli bilimsel süreli dergi, Atatürk Üniversitesi senatosunun 05.02.2021 tarih ve 5-22 sayılı Kararıyla yayın hayatına ve makale kabulüne başlamıştır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi ve Ernst Reuter İskan ve Şehircilik Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikaları Kurulu ve Türkiye Belediyeler Birliği ortaklığında Haziran 2021 tarihinde "6. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi tarafından 21-23 Eylül 2021 tarihleri arasında '21.Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi tarafından  06- 10 Eylül 2021 tarihleri arasında "22. Ulusal Mekanik Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM) tarafından 29-30 Nisan 2021 tarihlerinde online olarak  "3. Küresel Eşitsizlikler Konferansı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanacak ve Hukuk alanındaki özgün makaleler, karar incelemeleri, çeviriler ile kitap eleştirilerine yer verilecek olan Kırıkkale Hukuk Mecmuası, hakemli ve yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) elektronik ortamda çıkarılarak 2021 yılı Nisan ayında yayın hayatına başlayacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü bünyesinde 05 Mart 2021 – 04 Nisan 2021 dönemi için yabancı dil kursları açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk  Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi tarafından yılda üç sayı (Nisan, Ağustos, Aralık) Türkçe ve İngilizce dillerinde online yayınlanmakta olan ''Güncel Hemşirelik Araştırmaları Dergisi / Journal of Current Nursing Research'' için makale gönderim işlemleri için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi "4. Uluslararası Genç Ekonomistler Öğrenci Kongresi"nin Pandemi nedeni ile çevirimiçi olarak 19-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi hakemli elektronik akademik dergisi "Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi" nin altıncı sayısı Haziran 2021'de yayımlanacaktır. Dergide, sosyal bilimler ve iletişim disiplininin kesiştiği tüm alanlarla ilgili kuram ve uygulamaya yönelik akademik çalışmalara yer verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından mimarlık, tasarım ve planlama alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmaları içermek üzere elektronik ortamda yayımlanan "bāb Journal of FSMVU Faculty of Architecture and Design" isimli ulusal hakemli derginin 2021 Temmuz sayısı için makale kabullerine başlanmıştır. Dergi hakkında detaylı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi “Bilgiyi Ürüne Dönüştüren” sloganı ile 2013 yılında kurulmuş olup Üniversitemiz bünyesinde yer alan İktisadi İşletme, Stratejik Ürünler Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi (SARGEM) Özel Gıda Kontrol Laboratuvarı, Biyosidal Ürün Analiz Laboratuvarı, Toprak Analiz Laboratuvarı ve Yetkili Sınıflandırıcı Lisansı ile yetkilendirilen şube laboratuvarlarına sahip ve Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra hizmet satışı şeklinde bir süredir faaliyet göstermektedir. Üniversite bünyesinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının da destekleriyle kurulan Yeni Nesil Gıda Kit ve Referans Madde Araştırma Geliştirme Merkezi (KİT- ARGEM) Laboratuvarı toplam kullanılabilir 1551 m2 alanıyla ülkemizde önemli bir boşluğu doldurmaktadır. KİT-ARGEM hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız. SARGEM hakkında bilgi almak için tıklayınız.

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine ait 2021 yılı online katalog https://iste.edu.tr/files/1705_files_1612985343.pdf adresinde yayınlanmış olup, uygulamalı laboratuvar cihaz eğitimleri 1 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır. 

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm çalışmaları kapsamında  Ortadoğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan Ortadoğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma Merkezi Dergisi isimli bilimsel süreli dergi, Atatürk Üniversitesi senatosunun 05.02.2021 tarih ve 5-22 sayılı Kararıyla yayın hayatına ve makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Yeni Nesil Üniversite Tasarım ve Dönüşüm çalışmaları kapsamında  Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından oluşturulan Journal of Laboratory Animal Science and Practices isimli bilimsel süreli dergi, Atatürk Üniversitesi senatosunun 05.02.2021 tarih ve 5-22 sayılı Kararıyla yayın hayatına ve makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İskenderun Teknik Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezine ait 2021 yılı online katalog https://iste.edu.tr/files/1705_files_1612985343.pdf adresinde yayınlanmış olup, uygulamalı laboratuvar cihaz eğitimleri 1 Mart 2021 tarihinde başlayacaktır. 

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ''Etkili İletişim,Diksiyon ve Beden Dili Kursu'' açılacaktır. Kurs hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Bilgi Üniversitesi ve Arizona State University'nin akademik işbirliği ile iki ayda bir gerçekleştirilecek olan "Global Transformations: ASU-BİLGİ Talk Series" söyleşi serisinde "Thoughts on Resilience of Societies: Social and Political Impacts of the COVID-19 Pandemic" konu başlığı ile ilk söyleşi 04.03.2021 tarihinde çevrimiçi ve etkinlik dili İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Memur-Sen ortaklığında 1-2 Mayıs 2021 tarihlerinde "21. Yüzyıl Sendikacılık ve Çalışma Zihniyetine Yönelik Yeni Yaklaşımlar" teması ile online olarak Uluslararası 1 Mayıs Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde uluslararası hakemli bir dergi olarak yayın hayatına başlayan "Uluslararası Stratejik Boyut Dergisi" açık erişimli, yılda iki kez (Nisan ve Ekim aylarında) elektronik olarak yayınlanan bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Birleşmiş Milletler Tarım ve Gıda Örgütü (FAO) ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle 24-25 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak “Uluslararası Tıbbi Sülük Web Semineri” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin KUŞDİL tarafından  "COVİD-19 Pandemisinde Türkiye'de Yaşçılık ve Önyargı Farkındalığı" konulu sempozyum düzenlenecektir.

İstanbul Aydın Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan Aydın Sağlık Dergisi, bilimin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacı gütmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayınlanmış olup, dergiye https://dergipark.org.tr/pub/tarsusiibfdergisi adresinden ulaşılabilmektedir.

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu bünyesinde, hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden ve işlemleri DergiPark üzerinde yürütülen, yılda iki kez matbu olarak yayımlanan "Dicle Adalet Dergisi'nin 2021 yılı 1.Sayısının, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı eski üyesi olan ve vefat etmiş bulunan Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR'ın anısına armağan olarak çıkarılması planlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (KÜSEM) bünyesinde 2020-2021 Akademik Yılı Bahar Döneminde açılması planlanan kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan Hitit Ekonomi ve Politika Dergisi; iktisadi, idari ve siyasi bilimler alanlarında bilimsel çalışmalar yayımlamayı amaçlamaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali, ülkemizde teknoloji üretmeye yönelik bireysel becerilerin geliştirilmesi ve toplumsal bilincin artırılması gayesiyle  hayata geçirilen önemli bir etkinliktir. Teknoloji alanında faaliyet gösteren önemli kurum ve kuruluşlarımızın da katkılarıyla düzenlenen Teknofest, ev sahipliği yaptığı teknoloji yarışmaları, teknoloji gösterimleri, hava gösterileri, girişimcilik zirvesi gibi etkinlikler ile Milli Teknoloji Hamlesinin en büyük platformlarından biri haline gelmiştir. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan festival 21-26 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanın da 35 farklı kategoride düzenlenecektir. Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmalarından birisi olan Teknofest Teknoloji Yarışmasına; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun seviyesine kadar nitelikli binlerce gencimiz katılacak olup yarışmalara başvuru için belirlenen son tarih 28 Şubat 2021 dir. Yarışma başvurusunu gerçekleştirmek için teknolojiye ilgi duyan gençlerimiz; https://teknofest.org./yarısmalar.html adresine davet edilmektedir. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi bünyesindeki World Language Studies Dergisi 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. World Language Studies Dergisi ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://wls.asbu.edu.tr/ adresinden ulaşılabilmekte olup, Haziran 2021 sayısı için Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış özgün akademik makale, makale çevirileri, kitap tanıtımı ve eleştirileri gibi çalışmaların 1 Nisan 2021 tarihine kadar gönderilmesi gerekmektedir.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde, Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu MİRİCİ tarafından "Klinik Bilgi Eşliğinde Akciğer Grafisi Değerlendirme Sertifika Programı" açılacak olup (2021 Mart Ayı Dönemi) başvurular hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Eğitim Fakültesi bünyesinde görev yapmakta olan, alanında uzman akademisyenler tarafından   “Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı” geliştirilmiştir. Program kapsamında öğretmenlik alan bilgisi derslerinden olan temel dersler tüm eğitimcilerin mesleki süreçlerinde kullanabilecekleri formatta, güncel ihtiyaç ve koşullar göz önüne alınıp yeniden kurgulanmış olarak Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde modüller halinde açılacaktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde “İleri Düzey Microsoft Excel ve Google ETablolar Kullanımı” Sertifika Programı açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan Aydın Gastronomy Dergisi, gastronomi ve mutfak sanatları alanında yapılan bilimsel araştırma, inceleme ve proje çalışmalarının sonuçlarını paylaşmak; bu alandaki güncel bilgi ve gelişmeleri hedef kitleye aktarmak amacı güden bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Disiplinlerarası Afet Yönetimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlıkları yürütücülüğünde “Covid-19 Pandemisinde Disiplinlerarası Bütünleşik Afet Yönetimi” temasında ilk Disiplinlerarası Afet Yönetimi Uluslararası Sempozyumu gerçekleştirilecektir. 1-2 Nisan 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak Türkçe ve İngilizce dillerinde düzenlenecek sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

FTO Karatay Üniversitesi E-Spor severlere yönelik olarak 20-21 Şubat 2021 tarihlerinde online olarak ödüllü Türkiye Geneli FIFA21 Turnuva düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Valiliği İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü, Milli Teknoloji Hamlesinde rol alacak gençlerin gelişmelerini sağlamak üzere, ihtiyaç duyacakları fiziki imkanları, donanımları, ve eğitimleri yaygın bir şekilde yürütmek amacıyla  Gençlik ve Spor Bakanlığı, Tübitak ve T3 vakfı arasında; 81 ilde 100 Deneyap atölyesi işbirliği protokolü imzalanmıştır. Deneyap Türkiye projesinin birinci faz çalışmaları kapsamında 12 ilde açılmış olan 14 Deneyap atölyeleri için; yazılım teknolojileri ve ileri robotik alanlarında eğitmenler için ilana çıkılmış olup, isteklilerin son başvuru tarihi 25 Şubat 2021 tarihine kadar http:/bit.ly/basvurudeneyap veya www.deneyapturkiye.org sayfası üzerinden başvuru yapması istenmektedir.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 10 Mart 2021 - 09 Haziran 2021 tarihleri arasında “Teknolojik İnovasyon Yönetimi” eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Eğitimin konu başlıkları: Bilgi, Ar-Ge, inovasyon, teknoloji: kavramlar İnovasyon ölçüm  Devlet Ar-Ge ve inovasyon sürecini nasıl destekler? Tasarım kavramlar Tasarım odaklı düşünce 1 Tasarım odaklı düşünce 2 İnovasyon sürecinin başlıca özellikleri İnovasyon yönetimi Ekosistem yaklaşımı Dijital dönüşümün bileşenleri (IoT, akıllı fabrikalar, büyük veri vb.)  Akıllı üretim sistemlerinin mevcut sistemlerle karşılaştırılması Dijital dönüşümde kurumsal strateji geliştirilmesidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından 7-9 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak 'International Symposium on Applied Science and Engineering (ISASE-2021)' uluslararası konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet ÇEVİK'in editörlüğünü yaptığı "4. Uluslararası Öğrenciler Fen Bilimleri Kongresi Bildiriler Kitabı" isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği  Yayın Komisyonu Başkanlığı web sayfası https://ykb.ikcu.edu.tr/Share/C243DED63B1E44B5F94B23F2380CEECC adresinde e-kitap olarak yayımlanmıştır.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi her yıl düzenli bir şekilde gerçekleştirilen “Uluslararası Malzeme Bilimi, Makine ve Otomotiv Mühendisliği ve Teknolojisi Konferansı (IMSMATEC'21)”in bu yıl 4.sü,  28-30 Mayıs 2021 tarihlerinde  Kapadokya’da yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkartılan TEVİLAT isimli bilimsel, hakemli dergi ''Din ve Dijital Yaşam '' temalı makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

27-29 Mayıs 2021 tarihlerinde, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve Ibn Haldun Üniversitesi iş birliği ile çevrimiçi olarak 11. düzenlenecek olan Uluslararası Zeki İmalat ve Hizmet Sistemleri (IMSS'21) isimli sempozyumuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde ve İslami İlimler Fakültesi koordinatörlüğünde düzenlenecek olan "İslam Medeniyetinin Keşfi: III. Uluslararası Katip Çelebi Sempozyumu'' 6-7 Ekim 2021 tarihleri arasında sanal ortamda (online) gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan Florya Chronicles of Political Economy Dergisi, bilimin rehberliğinde dünyaya açılarak içinde bulunduğu topluma ulaşabilmek, onların değişen ve gelişen taleplerine öncülük etmek için araştırmacıların özgün bilimsel makalelerini uluslararası yayıncılık ilkeleri doğrultusunda yayımlamak amacını gütmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan Hukuk Fakültesi Dergisinde,  hukukun tüm dallarına ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlara ilişkin bilimsel çalışma niteliğinde eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kapadokya Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi ve Çevreci Beşeri Bilimler Araştırma Uygulama Merkezi tarafından 27-28 Mayıs 2021 tarihinde online olarak 1. Ulusal Çevreci Beşeri Bilimler Konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz  Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümünün ev sahipliğinde düzenlenecek olan "Küresel Dönüşümler ve Farklılaşmalar Kongresi-III"ün 09-10 Nisan 2021 tarihinde, dış paydaşları olan Kazakistan Atırav Üniversitesi, InGlobe Academy ve Türpav'ın ortak katılımları ile online olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi Teknopark, Kapsül Kuluçka Merkezi, İTÜ Çekirdek ve Lonca işbirliği ile gerçekleştirilen “TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı’na” teknoloji tabanlı yeni bir iş fikri olan ve belirtilen şartları sağlayan girişimci adayları 04 MART 2021 tarihine kadar ilgili web sitesinden başvurabilmektedirler. Başvuruların ardından yapılacak değerlendirme sonrası BİGG DÜNYA programına kabul edilen girişimci adayları iş planlarına yönelik eğitim ve mentörlük hizmeti alarak, uygun bulunan iş planları TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği – BİGG kapsamında değerlendirilmek ve 200.000 TL hibe desteği almak üzere TÜBİTAK’a yönlendirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılan "Muş Alparslan Üniversitesi Tarımsal Üretim ve Teknolojileri Dergisi" toprak bilimi ve zootekni alanlarında makaleler yayınlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi" 2017 yılında yayın hayatına başlamıştır.Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kere yayınlanmakta olan dergide, Türkçe ve İngilizce dilinde İktisadi ve İdari Bilimler alanlarında veya bu alanlarla ilişkili konuları kapsayan makaleler kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde 05-07 Temmuz tarihleri arasında çevrimiçi ve çevrimdışı sunulardan oluşacak şekilde Uluslararsı Çevrimiçi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Konferansı yapılması (IOCENS'2) planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi iş birliğinde girişimciliği teşvik etmek, ileri teknoloji üreten katma değeri yüksek girişimleri ülke ekonomisine kazandırmak, girişimcilik ve inovasyon ekosisteminin gelişimine destek olmak için BİGG TEAM Teknogirişim Programı oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi tarafından 22-23-24 Eylül 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan "3rd International Symposium of Engineering Applications on Civil Engineering and Earth Sciences 2021 (IEACES2021)" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde 2018 yılında yayın hayatına başlayan  İslami İlimler Fakültesi Dergisi (AKiD) 2020 yılı itibarıyla TR Dizin tarafından taranmaktadır. Dergipark üzerinden yılda iki sayı (HaziranAralık) olarak yayınlanan dergi, dini araştırmalar alanına dair (Sosyal ve Beşeri Bilimler/Din) araştırma makalesi, çeviri, kitap kritiği ve sempozyum değerlendirmelerine yer vermektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından 6 Mart 2021- 14 Mart 2021 tarihleri arasında "İnsan Hakları Hukuku Temel Eğitimi Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen ve ve Ankara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen  "Yenilikçi Yaklaşımlarla Agat Taşı Takı- Hediyelik Eşya Tasarımı, Üretimi ve Tanıtımı" başlıklı projemiz kapsamında düzenlenecek olan Agat Taşı Takı ve Hediyelik Eşya Tasarımı Yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Adıyaman Üniversitesi dergileri, bilimsel çalışmaları bilim insanlarına ve halkımıza ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek açık erişime sahip özgün makaleler yayımlamaktadır. Ulusal ve uluslararası birçok dizinde yer alan dergiler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 19. Şefik Bursalı Resim Yarışması düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Tarımsal Genetik Mühendisliği Bölümü öğrencileri tarafından 9-10 Nisan 2020 tarihlerinde Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenmesi planlanan ancak Covid-19 tedbirleri kapsamında ertelenen "3. Bitki Islahı ve Genetiği Öğrenci Kongresi" 27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde Zoom Platformu üzerinde gerçekleştirilecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.  

Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile Atlanta's John Marshall Law School ve Mitchell Hamline School of Law iş birliğinde 09-12 - 15-18 Şubat 2021 tarih 18.00-24.00 saatleri arasında "Transnational Conference on the Future of Legal Education, The Practice of Law, and the Judiciary" başlığı altında online konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Kavram Meslek Yüksekokulu işbirliğinde 24-26 Mayıs 2021 tarihlerinde "II. Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi: Ege Bölgesi Mimari ve Kültürel Değerleri" adlı bilimsel etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi  İletişim Fakültesi Öğretim Elemanlarından Dr. Öğr. Üyesi Umur BEDİR ve Dr. Öğr. Üyesi Müge ÖZTUNÇ, TÜBİTAK 1002 Hızlı Destek Programı kapsamında ''Toplumun Bilime Katılımı Bağlamında Üniversitelerin Kurumsal İletişim Çalışmaları'' başlıklı bilimsel araştırma projesi gereği çevrimiçi ve yüz yüze olmak üzere anket düzenlemişlerdir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin organize ettiği, "Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması" adlı resim yarışması uluslararası boyutta yeniden düzenlenerek "Uluslararası Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması" ismini almış olup yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi tarafından, 2018 yılında sosyal ve beşerî bilimler alanında atıf ve kaynak göstermede görülen standart gereksiniminin giderilmesi amacıyla İSNAD Atıf Sistemi geliştirilmiştir. İSNAD yazım kılavuzu Türkçe, İngilizce, Arapça ve Farsça olarak hazırlanmış olup açık erişim olarak www.isnadsistemi.org adresinden kullanıma sunulmuştur. Diğer bağlantı adresleri aşağıdadır.

İSNAD Akademi TV: https://www.isnadsistemi.org/akademi/ İSNAD Tam Metin (Türkçe): https://www.isnadsistemi.org/indirmeler/ İSNAD Tam Metin (İngilizce): https://www.isnadsistemi.org/en/

Harran Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HARÜSEM) tarafından online olarak 6- 7 Şubat 2021 tarihleri arasında "MPLUS ile Yapısal Eşitlik Modellemesi Uygulamaları" konulu kurs düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Türkiye Su Bilimi ve Yönetimi Dergisi'nin (Turkish Journal Of Water Science And Management)" 2021 Ocak ayı itibariyle TR DİZİN tarafından dizinlenmeye başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gelişim Üniversitesi bünyesinde "ART/icle: Sanat ve Tasarım Dergisi yayın hayatına başlamıştır.  İstanbul Gelişim Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yılda iki kez,  Haziran ve Aralık  aylarında yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Gediz Meslek Yüksekokulu bünyesinde çıkarılan Toplum, Ekonomi ve Yönetim Dergisi e-ISSN:2757-5489 numarası ile yayın hayatına başlamış olup makale kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde 08-20 Şubat 2021 tarihleri arasında "ÇÜ-SABİDAM 2021/1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu" düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi ve SUYADER (Sürdürülebilir Yaşam Derneği) işbirliğiyle 19-20 Mart 2021 tarihlerinde çevrimiçi olarak  “Covid-19 Süreci ve Sürdürülebilirlik” ana temalı  2. Uluslararası Sürdürülebilir Yaşam Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Diyanet İşleri Başkanlığı yayıncılık alanındaki gelişmeleri takip ederek kısa, orta ve uzun vadeli hedef, proje ve politikalar oluşturmak amacıyla akademisyen, yazar ve sektör temsilcilerinin katkı ve katılımlarıyla birincisi 2003 yılında düzenlenen Dini Yayınlar Kongresi'nin sekizincisi 28-30 Mayıs 2021 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi ve LODER (Lojistik Derneği) işbirliğiyle, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi ve Tokyo Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi (TUMSAT) ev sahipliğinde, 30  Nisan 2021 tarihinde çevrimiçi olarak  Uluslararası Sürdürülebilir Lojistik Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ev sahipliğinde Türkoğlu Meslek Yüksekokulu ve Lojistik Derneği (LODER) işbirliği ile 24-26 Haziran 2021 tarihlerinde 10. Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aksaray Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve Anı Yayıncılık işbirliği ile 7-10 Temmuz 2021 tarihleri arasında VIIIth International Eurasian Educational Research Congress (EJER-2021) adlı uluslararası kongre sanal ortamda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan  “Eğitim ve Süreçler Bağlamında Meslek Yüksekokullarının Bugünü ve Geleceği” konulu çalıştay, 8 Şubat 2021 tarihinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Hizmetler Meslek Yüksekokulu tarafından ''Sağlıkla Konuşuyoruz'' konulu 26 Ocak - 15 Şubat 2021 tarihleri arasında online ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek olan sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki programlara 2020/2021 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi öğrenci alımı  ilanına çıkılmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kapadokya Üniversitesi Kapadokya Meslek Yüksekokulu tarafından 31 Mayıs 03 Hazian 2021 tarihleri arasında "Uluslararası Kapadokya Salgın Dönemleri Kongresi" çevrim içi olarak düzenlenecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2021 yılı içerisinde "Antalya ve Göç" konulu bir kitap çalışması planlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İçişleri Bakanlığının 96 yıldan bugüne yayınladığı  Türk İdare Dergisi için hakem olmak isteyen akademik ve kurumsal personeller form doldurarak başvuru yapabilirler.  Başvuru için tıklayınız.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi tarafından Akademik Platform, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Eğitim ve Değişim Derneği ile birlikte organize edilen 2. Uluslararası Eğitim ve Değişim Sempozyumu ISEC2021, 01-03 Ekim 2021 tarihleri arasında Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesinde gerçekleştirilecektir. Ana teması "Mesleki Eğitim" olarak belirlenen sempozyumda kabul edilen tüm bildiriler DOI numarası ve ISSN numarası ile online olarak yayımlanacaktır, Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi  İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr.Cengiz KAHRAMAN başkanlığında 24-26 Ağustos 2021 tarihleri arasında İzmir’de INFUS 2021 Konferansı (3rd Intelligent and Fuzzy Systems Conference: Digital Transformation and Emerging Conditions) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gemi Mühendisleri Odası’nın (GMO), ülkemizde ve yurtdışında görev yapan akademisyenlerden oluşan Yayın Komisyonu tarafından, 2. Uluslararası Gemi ve Deniz Teknolojisi Kongresi (2nd International Congress on Ship and Marine Technology, GMO-SHIPMAR 2021, ww.gmoshipmar.org) “Yeşil ve Akıllı Denizcilik Endüstrisi” temasında 16-17 Eylül 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecektir. Kongre, gemi inşaatı ve gemi makineleri, deniz teknolojisi ve tüm yönleri ile denizcilik endüstrisi çalışma alanlarını kapsamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesii Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitim Programı ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Eğitimi düzenlenmesi  planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından 7-9 Ekim 2021 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan "3. Uluslararası Bitki Biyolojisi Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan Tıp Fakültesi Klinikleri Dergisi, Temel tıp bilimleri ve klinik branşlarda ulusal ve uluslararası düzeyde katkı yapan araştırma, özgün çalışma, derleme, olgu bildirimleri ve buna yakın sağlık bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan Yeni Medya Elektronik Dergisi, yeni iletişim teknolojileri ve medyayla ilgili dijital kültür, dijital uygulamalar, yeni medya sistemleri, sosyal bilimler, dijital toplumlar, dijital arts, communication arts çalışmaları, sinema ve yeni iletişim teknolojileri, uygulamalı iletişim ve buna yakın sosyal bilimlerdeki ilgili alanlarda, bilimsel çalışmalar kapsamında eserler kabul edilmekte ve yayınlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi süreli akademik yayınlar bünyesinde yer alan İletişim Çalışmaları Dergisi gazetecilik, halkla ilişkiler, pazarlama iletişimi, reklam çalışmaları, radyo televizyon programcılığı, radyo televizyon haberciliği, film çalışmaları, görsel iletişim tasarımı, yeni (dijital) medya, siyasal iletişim, kültürlerarası iletişim ve buna yakın iletişim bilimleri konularındaki özgün araştırma ve derleme makaleler yayınlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) tarafından 22-23 Şubat 2021 tarihleri arasında "Etkin Müzekere Yönetimi Eğitimi " düzenlenecektir. Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından Aile Danışmanlığı Eğitim Programı, Masal Anlatıcılığı Eğitim Programı ile Çocuğuma Nasıl Masal Anlatırım konularında Eğitimler açılacaktır. Önbaşvuru yapmak için tıklayınız.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Lisansüstü Programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 22-31 Mart 2021 tarihleri arasında Bibliyometrik Yöntemlerle Araştırma Çıktılarının Değerlendirmesi Eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Eğitimin konu başlıkları  listelenmiştir. Modül 1. Giriş - Bibliyometri temel kavramlar Modül 2. Bibliyometri için veri kaynakları, veri çeşitleri ve veri toplama yöntemleri Modül 3. Veri analizi Modül 4. Görselleştirme Modül 5. Kurumsal performans analizi Modül 6. Analiz metrikleri Modül 7. Araştırma çıktılarının sunulması Modül 8. Uygulamalı çalışmalar (örnek kurumsal analiz) Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Kent Konseyi, Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Müftülüğü işbirliği ile 27 Mart 2021 tarihinde "Cunda Toplantıları 4" kapsamında "Uluslararası COVID-19 Pandemi Sürecinde Aile Olmak Çalıştayı" online olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü ve Veteriner Fakültesi'nin destekleri ile 26-28 Şubat 2021 tarihleri arasında, sağlık, biyoloji ve tek sağlık konseptlerinde çevrim içi ve ücretsiz olarak "Uluslararası Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi" (International Congress on Biological and Health Sciences) gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Esaslarının Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından, 11- 12 Şubat 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Hemşirelik Esaslarının Uzaktan Öğretimi" temalı IX. Hemşirelik Esasları Çalıştayı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü (ATAILE) tarafından 19.01.2021 Salı günü 15.00-16.00 saatleri arsında ÖSYM eşdeğerliliği olan PTE ACADEMIC sınavı içeriği hakkında çevrimiçi webinar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi D Sanat Dergisi, 2021 yılı Ocak ayında yayın hayatına başlamış olup dergi, e-dergi şeklinde ve kör hakemlik sistemi ile açık erişim politikasına uygun olarak yılda iki kez (Temmuz, Aralık) yayın yapacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından ''Temel İngilizce Kursu'' açılacaktır. Kursa ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından 8-10 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak "Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitime ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Meslek Yüksekokulları tarafından aylık olarak yayımlanması planlanan “Meslek Yüksekokulları e-Bülten” elektronik ortamda Ocak 2021 ayından itibaren yayına başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alpaslan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından 20-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında "II. International Conference on Innovative Engineering Applications (CIEA'2021)" isimli konferans düzenlenecek olup konferansa ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümünün Editörlüğünü yürüttüğü "Journal of Innovations in Civil Engineering and Technology" uluslararası dergisinin, ikinci cildinin ikinci sayısı yayınlanmış olup, üçüncü cildinin birinci sayısı 30 Haziran 2021'de yayınlanacaktır. Dergi hakkında bilgi almak için  tıklayınız.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Bilimsel Yayınlar Koordinatörlüğü (SUBÜ-BİYAK) çatısı altında 5 adet bilimsel dergi, Aralık 2020 sayılarıyla yayın hayatına başlamıştır. 1. Journal of Agricultural Biotechnology 2. Journal of Business and Trade 3. Journal of Innovative Healthcare Practices 4. Journal of New Tourism Trends 5. Journal of Smart Systems Research Bununla birlikte 2 adet bilimsel derginin 2021 yılında yayın hayatına başlaması planlanmaktadır. 1. Journal of Exercise and Sport Sciences Research 2. Journal of Marine and Engineering Technology. Dergilerin Haziran 2021 sayıları için yayın kabulüdevam etmektedir.  Dergiler hakkında detaylı bilgi almak ve bilimsel yayın göndermek için tıklayınız.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu  "7 Nisan Kişisel Verileri Koruma Günü" münasebetiyle yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin katılım sağlayabileceği bir makale yarışması düzenleyecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi"nin 7. sayısında yayınlanmak "Küresel Salgın Döneminde İnsan Hakları ve Özgürlükler"  temasıyla ilgili makale çağrısı yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi 01-02-03 Nisan 2021 tarihleri arasında  "V. Uluslararası Demir ve Çelik Sempozyumunu (UDCS 2021)" düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayınlanan  IJTAD, uluslararası hakemli bir dergi olup, yayın dili Türkçe ve İngilizcedir. Aralık ve haziran aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanacaktır. Haziran ayında yayımlanacak olan 2. sayısı için makalelerin son gönderim tarihi 30 Mart 2021 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından ilk sayısı 2020 yılı Aralık ayında yayımlanan "International Journal of Troy Art and Design (IJTAD)”, sanat ve tasarım alanına ulusal ve uluslararası düzeyde katkıda bulunabilecek makalelere yer vermektedir. İkinci sayısı 2021 yılı Haziran ayında yayımlanacak olan derginin mart ayında “8 Mart” özel sayısı yayımlanması planlanmaktadır. Makale göndermek için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİTAM) tarafından 8 – 18 Mart 2021 tarihleri arasında düzenlenecek olan “XXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu” ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi'nin kuruluş felsefesini yansıtan,  "1071 Malazgirt Zaferi, Alparslan, Bilim, Eğitim, Lale, Muş, Selçuklu" kavramlarından bir veya birkaçını ifade eden, akılda kalıcı, özgün, yenilikçi, estetik ve işlevsel kullanılabilen bir "Muş Alparslan Üniversitesi Logosu" tasarlanması amacıyla "Muş Alparslan Üniversitesi Ödüllü Logo Tasarımı Yarışması" düzenlenmektedir. Tüm vatandaşlarımızın katılımına açık olmak üzere 31 Mart 2020 tarihine kadar başvurular kabul edilecektir. Yarışma hakkında detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi "International Journal of Troy Art and Design" isimli Uluslararası Hakemli dijital dergisinin ilk sayısı çıkmış olup, Haziran 2021'de yayımlanacak olan 2. sayı için 01.01.2021 tarihinden itibaren makale kabulune başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu tarafından  "Veri Yönetiminde Araştırmacılarla Etkileşim: Örnek Çalışmalar Kitabı" (Engaging Researchers with Data Management: The Cookbook) çevirisi yapılmıştı.  Veri yönetim planı (VYP) oluşturmak, yönetmek, paylaşmak ve karşılık geldikleri araştırma çıktılarına bağlamak için otomatik süreçleri destekleyen çevrimiçi bir araç olan Argos 'un arayüzü "YÖK Açık Bilim ve Açık Erişim Çalışma Grubu" na bağlı olarak oluşturulan "YÖK Araştırma Verisi ve Açık Veri Alt Çalışma Grubu" tarafından Türkçe'ye çevrilmiştir. Argos, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü'nün proje ortağı olduğu OpenAIRE tarafından geliştirilmiş ve ücretsiz olarak araştırmacıların hizmetine sunulmuştur. Argos'un Temel İşlevleri: Veri Yönetim Plan'ları oluşturma Veri Yönetim Plan'ları yazarken işbirliği yapma Uyarlama Veri Yönetim Plan'ları yayınlama Veri kümesi açıklamalarında sağlanan bilgileri doğrulamaktır. Ayrıtılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Şairler ve Yazarlar Derneği (BAYŞAD), Türk Ocakları Balıkesir Şubesi ve Balıkesir Kent Konseyi işbirliği ile düzenlenen "İstiklal" konulu Şiir Yarışması hakkında bilgi için tıklayınız.

Muş Alpaslan Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi bünyesinde   Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi; temel mühendislik bilimleri alanında, mühendisliğin güncel araştırma konularına odaklı hem deneysel hem de kuramsal çalışmaların yayınına öncelik tanımakta, disiplinler arası çalışmaları ve teknolojileri içeren akademik yayınları teşvik etmektedir.  Derginin dili Türkçe ve İngilizce olup dergi hakkında bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği (İngilizce) Bölümü tarafından, 14-15 Haziran 2021 tarihleri arasında "ICAIBDEA 2021 International Conference on AI and Big Data in Engineering Applications" isimli konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bridges Vakfı ile ortaklaşa olarak 19-20 Mart 2021 tarihlerinde Avrupa,  Asya, Orta  Doğu, Kuzey  Afrika Yönetim  ve Bilişim  Sistemleri  Konferansı  (EAMMIS 2021) adlı uluslararası konferans çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2020 Kasım ayında düzenlenmesi planlanan ancak Küresel Pandemi (COVID-19) nedeniyle 15-16 Nisan 2021 tarihlerine ertelenen ve dijital ortamda gerçekleştirilecek olan "AART Uluslararası Anadolu Sanat Sempozyumu ve Sergisi"ne bildiri özeti gönderimi için son tarih 30 Ocak 2021, uluslararası jürili, çevrim içi sergiye eser gönderimi için son tarih ise 15 Mart 2021 olarak belirlenmiş olup, gerçekleştirilmesi planlanan sempozyum hakkındaki tüm bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde "TÜRKDED" isimli dergi, 2020 Aralık ayı itibarıyla yayın hayatına başlamıştır. Dergi yılda iki kez (Haziran ve Aralık) aylarında online olarak yayımlanacaktır. Dergi ile ilgili detaylı bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Toros Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Behire SANÇAR, tarafınca yürütülen "Cerrahi Hemşirelerinin Hasta  Merkezli Bakım Yetkinlikleri" konulu çalışma kapsamında, cerrahi birimlerde çalışan hemşirelerin hasta merkezli bakım yetkinliğini ölçmek amacı ile hazırlanan  online ankete ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi Disiplinlerarası Yenilik Araştırmaları Dergisi yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 08- 10 Nisan 2021 tarihlerinde üniversite ev sahipliğinde IV. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2021) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Koç Üniversitesi Araştırmacılar için Akademik İngilizce Programı   25 Ocak – 13 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) gerçekleşecektir. Detaylı bilgi ve iletişim için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan GÖKÇE ve Dr. Öğr. Üyesi Beycan HOCAOĞLU tarafından hazırlanan "Uluslararası 30. Yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye Zorunlu Göç Sempozyumu (18-19 Ekim 2019)" isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği ve kurumsal açık erişim politikası doğrultusunda, Yayın Komisyonu Başkanlığı web sayfası https://ykb.ikcu.edu.tr/Share/8AC0F222E3B17731AB040868E4B30F19 sayfasında e-kitap olarak yayınlanmıştır.

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 12-14 Nisan 2021 tarihleri arasında III. CTC-İletişim ve Teknoloji Kongresi, "COVİD 19 Döneminde İletişim Ekolojisi" temasıyla çevrimiçi (online) olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü konusunun Avrupa Birliği üye ülkelerindeki durumunu değerlendirmek, ülkemizdeki uygulamalar hakkında fikir alışverişinde bulunmak ve ülkemizde bu alanda yapılan çalışmaları değerlendirmek amacıyla 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında, T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı' nın da katkılarıyla, Karabük Üniversitesi bünyesinde "Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Kontrolü (EKÖK) Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve HAK-İŞ Konfederasyonu işbirliğinde 04 Ocak - 24 Şubat 2021 tarihleri arasında "Kadın Emeği ve Dijitalleşme" konulu 4. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 10-11 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak “Uluslararası Necmettin Erbakan Hukuk Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından son dört yıldan bu yana yapılması teamül haline getirilen İslam Ve Yorum Sempozyumlarının beşincisi 20.05.2021-23.05.2021 tarihleri arasında "Uluslararası Katılımlı İslam ve Yorum V - Dijitalleşme ve Din (İmkânlar, Sorunlar, Sınırlar)" başlığı altında düzenlenecektir, söz konusu sempozyumun çağrı metni amacı, konuları, üç dilde hazırlanan afişleri, takvimi ve ulaşmak istediği hedefleri aşağıdaki linkte gönderilmekte olup, ulaşmak için tıklayınız.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi kalite güvence çalışmaları kapsamında değerli paydaşların görüş, öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duymaktadır. Bu kapsamda hazırlanan  "2020 yılı Dış Paydaş Anketi" ne katılmak için linkten ulaşabilirsiniz.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından ''Spor Bilimlerinde Araştırma Yöntemleri ve Tez Yazımı Kursu'' açılacaktır. Kursa ait  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından  2019 yılında "Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi" başlatılmıştı. Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi kapsamında oluşturulacak serinin ikinci kitabının konusu "Dijital Oyunlar" olarak belirlenmiştir. "Dijital Oyunlar Kitap Bölümü Yazma" projesi için bölüm yazarlığı başvuruları 15/03/2021 tarihine kadar proje internet sayfasından yapılacaktır. Başvurmak için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından gerçekleştirilecek 'TOEFL-IBT Ocak ve Şubat' sınav takvimi ekte olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 08-19 Şubat 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak  Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Programın ön kayıt başvuruları 28 Aralık 2020-08 Ocak 2021 tarihleri arasında internet üzerinden gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokul Müdürlüğüne ait "Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu 2020 yılı Dicle Adalet Dergisi"ne makale göndermek için Adalet Meslek Yüksekokulu adaletdergi@dicle.edu.tr adresini kullanabilirsiniz.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Niğde Belediyesi arasında imzalanan protokol kapsamında, Güzel Sanatlar Fakültesinin organize ettiği,  "Ömer Halisdemir ve 15 Temmuz Ruhu Resim Yarışması" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Milli Savunma Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 2021 yılı "Atatürk Haftası Armağanı" dergisinde yayımlanmak üzere iletmiş olduğu makale talebine ilişkin yazısı ektedir. İndirmek için tıklayınız.  Atatürk Haftası Armağanı

Tüketici bilincini geliştirmek ve bu yönde hak arama alışkanlıklarını yaygınlaştırmak, tüketici haklarına saygılı kişi, kurum ve kuruluşları teşvik etmek, tüketicinin korunması ve bilinçlendirilmesi ile ilgili bilimsel çalışmaları özendirmek amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından  2020 yılı faaliyetlerine göre verilecek olan "24. Tüketici Ödülleri" ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Küresel iklim değişikliğinin etkileri şehirleri kuraklık, sel, kentsel altyapılardaki riskler gibi faktörlerle tehdit etmeye devam ederken hem azaltım hem de uyum için  önlemler almak ve eylemleri  belirlemek için Ankara Büyükşehir Belediyesi “Ankara İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı” çalışmalarına başlamıştır.  Projenin en önemli paydaşlarından biri de kuşkusuz Ankara’da bulunan  üniversitelerdir.  Belediye Başkanlığınca yürütülmekte olan proje hakkında Ankara’da bulunan üniversitelere yönelik olarak “Ankara İli Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı” paydaş toplantısı,  30 Aralık 2020  tarihinde, saat 14:00'da online olarak gerçekleştirilecektir. Toplantıya katılmak için iklim.ankara@ankara.bel.tr adresine mail atılması gerekmektedir.

Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde "Pandemiler ve Doğal Afetlerde Eğitim" Lisansüstü Öğrencileri Bilimsel Makale Yarışması yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Diyanet İşleri Başkanlığınca, hac görevini yerine getiren vatandaşların ulaşım, sağlık, konaklama ve güvenliğinin sağlanmasının ötesinde manevi anlamda da büyük kazanımlarla ülkemize dönmeleri hedeflenmektedir. Bu motivasyonla Diyanet İşleri Başkanlığınca yürütülen hizmetlere katkı sunulması ve hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla 01-03 Nisan 2021 tarihleri arasında "Değişen ve Gelişen Şartlar Bağlamında Hac" konulu uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan ”SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi Eğitim Programı”, "SPSS Uygulamalı İleri Düzey Veri Analizi Eğitim Programı ” ve "PYTHON İle Veri Bilimi Eğitim Programı "na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ev sahipliğinde ve Hidrojen Teknolojileri Derneği koordinatörlüğünde düzenlenecek olan "Beşinci Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC-2021)'' 26-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında sanal ortamda (online) gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından Halk Sağlığı ve Hemşirelik Bilişimi Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından yayımlanacak 'Azerbaycan-Karabağ' konulu kitap için makale kabulleri başlamıştır. Çalışmalar en fazla 15 sayfa olacak şekilde 20.01.2021 Çarşamba gününe kadar gönderilmelidir. Makale göndermek için tıklayınız. 

Et ve Süt Kurumu, 68 yıllık köklü bir kuruluş olarak yaklaşık 30 yıllık akademik dergi arşiviyle Akademik Et ve Süt Kurumu Dergisi adıyla yayın hayatına yeniden başlamaktadır.  Amaç ve kapsam için ve  Makale katılımı için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü bünyesinde 15 Ocak 2021 – 14 Şubat 2021 dönemi için yabancı dil kursları açılacaktır. Bilgi almak için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 26.12.2020 tarihinde online olarak düzenlenecek olan Ekonomi ve Hukuk Sempozyumuhakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde yayımlanan Troia Tıp Dergisinin (Troia Medical Journal) bir sonraki sayısı Mart 2021 için makale kabulleri başlamıştır. Başvurmak için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi 2020 yılı "Kurum İç Değerlendirme Raporu" nun oluşturulması kapsamında; kurumun mevcut durumunu analiz etmek ve üniversitenin sunduğu hizmet kalitesini sürekli iyileştirmeye yönelik çalışmalara ışık olması amacıyla  paydaşların ve mezunların görüşlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu hazırlık çalışmaları kapsamında  "Dış Paydaş Anketi" ve  "Mezun Anketi'' hazırlanmış olup, katılmak için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından her yıl farklı bir temayla düzenlenen Uluslararası İletişim Günleri'nin sekizincisinin ana başlığı Dijital Çağda Kriz İletişimi olarak belirlenmiştir . Alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmış davetli (keynote) konuşmacıların da yer alacağı sempozyum 26-27-28 Mayıs 2021 tarihlerinde zoom/webinar üzerinden çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Bilim ve Teknoloji  Üniversitesi birimlerine öğretim üyesi alımı ile ilgili ilan 21.12.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, bilgi almak için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi'nce 11 Ocak - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında "Akciğer Grafisi Temel Değerlendirme" sertifika programı açılacaktır. Program, pratisyen hekim, aile hekimi ve işyeri hekimi başta olmak üzere, bu konuda eğitim almak isteyen tüm hekimlere yönelik düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü tarafından yapılan "Dış Paydaş Memnuniyet Anketi", Üniversitenin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve toplumsal katkı alanlarında verdiği hizmet kalitesinin sağlıklı bir şekilde ölçülmesi, iyileştirilmesi ve sürdürülebilirliğini sağlamak hedefini taşımaktadır. Ankete katılmak için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi bünyesinde 07-09 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecek olan "Her Yönüyle Mucur Sempozyumu"na ilişkin bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi tübitak 1001 Projesi ürünü olarak geliştirilmiş olan “Adım Adım Uzaktan Ölçme”portalı kullanıma açılmıştır. Bu portal ile tüm üniversitelerdeki akademik personele uzaktan eğitim sürecinde ölçme ve değerlendirme uygulamalarında destek olmak amaçlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi faaliyet ve hizmetleri hakkındaki görüş ve önerileri belirlemek amacıyla 'Dış Paydaş Memnuniyet Anketi' hazırlanmış olup,  linkten erişebilirsiniz.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan “Yazarlık Atölye Çalışmaları” eğitimi ve "Sanatla Kişisel Gelişim" seminer programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Munzur Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü ile Türkiye Prefabrik Birliğinin ortaklaşa düzenleyeceği "Prefabrike Beton ile Mimarlık" adlı seminer Yüksek Mimar Bülent TOKMAN tarafından 19/12/2020 tarihinde saat 19:00'da gerçekleştiril ecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nün ‘Journal of Basic and Clinical Health Sciences (JBACHS)’ Dergisi etkinliği olan ve 15-16 Ocak 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak planlanan ‘COVID-19 Pandemisinde Araştırma-Yayın ve Eğitim Süreçlerine Bakış Kongresi’ gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından çocukların ve gençlerin mevcut durun analizi ve politika çeçevesi kapsamında 14-29 yaş arası gençlerin yaşam kalitelerini değerlendirme anketi hazırlanmıştır. Ankete ulaşmak için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan ''PTE Academic Ocak 2021'' Sınav takvimi hakkında bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Dergisi'nde (MAKÜ UBD) Uygulamalı Bilimler Fakültelerinin bütün bölümleri ile uygulamalı bilimlerin bütün alanlarından her türlü akademik araştırmaya dayalı (makale, derleme, tercüme, kitap tanıtımı vb.) çalışmalar yayımlanmaktadır.  Dergi hakkında bilgi için tıklayınız.

Kırklareli Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü  (KLUSEM) tarafından düzenlenecek Online İHA (İnsansız Hava Aracı) eğitimlerine başvurular başlamıştır. Başvurular 18 Aralık 2020 tarihine kadar sürecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde yayın hayatına başlayan "Bioenergy Studies" isimli (2718-0271 ISSN) dergi Biyoenerji alanında yayın kabul etmeye başlamıştır. Dergi hakkında bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fethiye İşletme Fakültesi Ekonomi ve Finans Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Serkan ÇİÇEK, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 04-09 Ocak 2021 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak "Ekonometrik Analiz: RStudio ile Ekonometrik Analiz Eğitimi" adlı bilimsel etkinlik düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 11-12 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak "I. Uluslararası Afyonkarahisar Gastronomi Çalıştayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, 5-6-7 Nisan 2021 tarihinde "Covid-19 Dönemi ve Sonrası Sanat ve Tasarım" konulu "4. Uluslararası Sanat ve Tasarım Eğitimi" adlı sempozyumunu gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Batman Üniversitesine alınacak öğretim üyelerine ilişkin  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Geleneksel El Sanatları Bölümü tarafından 21.12.2020 - 31.12.2020 tarihleri arasında "Halını Anlat" temalı Ulusal Jürili Karma Online sergi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Munzur Üniversitesi bünyesinde 2015 yılından bu yana yayımlanan “International Journal of Pure and Applied Sciences”(ISSN: 2149-0910)”dergisi ULAKBİM TR Dizin’de taranmaktadır. Fen ve mühendislik ile ilgili özgün çalışmaları yayımlayan uluslararası hakemli bir dergidir. Nisan 2021’de “Nadir Toprak Elementleri” konulu özel sayı yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığınca "3 Aralık Dünya Engelliler Günü" münasebetiyle düzenlenecek olan spor temalı "Engelsiz Fotoğraflar" isimli fotoğraf yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi işbirliğinde 22-30 Aralık 2020 tarihleri arasında IV. ulusal ve online davetli “ARALIKSIZ” karma fotoğraf sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 17-19 Aralık 2020 tarihleri arasında "Selçuk Hukuk Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yıldız Teknik Üniversitesi sosyal etkinlikleri kapsamında, üniversite öğrencilerinin ilgisini sürdürülebilirlik konusuna çekebilmek, üniversite öğrencilerinde çevre duyarlılığı noktasında farkındalık oluşturabilmek, doğa ve çevre sorunlarına karikatürler aracılığıyla sanatsal bakış sunabilmek amacıyla, Sürdürülebilir Kampüs Komisyonu Kentsel Çevrede Sürdürülebilirlik Öğrenci Karikatür Yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Demir Çelik Enstitüsü tarafından 01-03 Nisan 2021 tarihlerinde "5.Uluslararası Demir Çelik Sempozyumu" düzenlenecek olup, Sempozyuma ilişkin bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından ''Trends in Pediatrics'' dergisinin ilk sayısı Eylül 2020 tarihinde  yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 11-15 Ocak 2021 tarihleri arasında çevrimiçi olarak "1. Uluslararası Mezuniyet Öncesi Diş Hekimliği Eğitimi Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde 2020 yılı içerisinde  "TBMM'nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı" Kasım ayı sonunda yayımlanmış olup, ilgili özel sayıya  ulaşmak için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğr. Gör. Behiye DAĞDEVİREN ERTAŞ'ın “Meslek Yüksekokullarında Çalışan Öğretim Elemanlarının Kişilik Özellikleri ile Sosyal Kaytarma Davranışları Arasındaki İlişki” başlıklı çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi ve İslami İlimler Araştırma Vakfı (İSAV) iş birliğinde yüz yüze yapılması planlanan Uluslararası Edirne'de Tasavvufi Hayat ve Hasan Sezâîyi Gülşenî Sempozyumu, "Edirne'de Tasavvuf", "Halvetiyye-Gülşeniyye ve Hasan Sezâî-yi Gülşenî" ve "Balkanlarda Tasavvuf" başlıkları altında 14-15 Ekim 2021 tarihlerinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHUTUAM) ve Sürekli Eğitim Merkezi (LHUSEM) işbirliği ile  20 Aralık 2020 tarihinde ''Endokrin Bozucular ve Çocuk Sağlığı Sempozyumu'' (çevrim içi) düzenlenecektir. Konu ile ilgili bilgi için tıklayınız.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) ve Araştırma Merkezi (VERİM) tarafından ortaklaşa "Beş Farklı Konuda Uygulamalı İstatistik Kursu" açılacaktır. Kursa ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Aile Danışmanlığı Sertifika Eğitim Programı düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi, Türkiye genelini kapsayan ve Edirne Kırmızısına yeni bir logo tasarımı kazandırmak için  6 Kasım – 18 Aralık 2020 tarihleri arasında başvuruların kabul edileceği "Edirne Kırmızısı Logo Tasarım yarışması düzenleyecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Yükseköğretim kurumlarının "Kurumsal Değerlendirme Programı" kapsamında bir görüş anketi hazırlamıştır. Ankete ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi iş birliği ile 20 Ocak 2021 tarihinde online (çevrimiçi) platformda "1921 Anayasası'nın Kabul Edilişinin 100. Yılı" başlıklı ulusal sempozyum gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Diyarbakır Valiliği, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Dicle Üniversitesi Rektörlüğü ve Lice Kaymakamlığı işbirliği ile 26-28 Mayıs 2021 tarihleri arasında saat 10.00'da  Kültür ve Kongre Merkezinde ''Uluslararası Ashâb-ı Kehf ve Lice Sempozyumu" düzenlenmesi planlanmaktadır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nişantaşı Üniversitesi tarafından çıkartılmakta olan Uluslararası Mühendislik Bilimi ve Uygulaması(International Journal of Engineering Science and Application, IJESA) dergisi hakkında bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Girişimcilik Merkezi olarak başvurusu yapılan “TÜBİTAK BİGG Programı için Sağlık Odaklı Yetiştirme Mekanizmasının Geliştirilmesi ve Uygulanması projesi TÜBİTAK 1601 Programı 220 Yılı 1. Çağrısı sonuçları açıklanmış olup, TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluşu olmaya hak kazanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ostim Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Bölüm Başkanlığı öğretim görevlileri tarafından üniversite yabancı dil okulları için Languo İngilizce eğitim kitapları serisi geliştirilmiştir. Detaylı bilgi için infoyabanci@ostimteknik.edu.tr ve 0 (312) 386-1671'dan iletişim sağlanabilir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümü tarafından 18-19 Şubat 2021 tarihleri arasında "Akdeniz Gastronomi" temalı 1. Ulusal Gastronomi Çalışmaları Sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ardahan Üniversitesi tarafından 8-12 Haziran 2021 tarihlerinde ve dijital ortamda gerçekleştirilecek olan "II.Uluslararası Mitoloji Sempozyumu ve Sergisi" hakkında bilgi için tıklayınız.

Kafkas Üniversitesi 6-10 Aralık 2020 tarihleri arasında '' the 9 International Molecular Biology and Bio Technology Congress'' düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 22-25 Şubat 2021 tarihleri arasında Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Ye nilikçi Çalışmalar Sempozyumu (ISSRIS'21) online katılımlı olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Manevi Danışmanlık ve Rehberlik E-Sertifika Eğitimi" verilecektir. Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından ''11. Gıda Mühendisliği Öğrenci Kongresi'' 11-12 Mart 2020 tarihlerinde yapılacaktır. Bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 25 Kasım 2020 tarihinde çevrimiçi düzenlenecek olan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Disiplinlerarası Bakış" konulu panel hakkında ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi; 2020-2022 yılları 1512 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programının 1. Aşama faaliyetlerini yürütmek üzere; İTÜ Çekirdek BİGG ve BİGG Dünya iş birliği ile ARI Teknokent Proje Geliştirme Planlama AŞ. ve Düzce Teknopark AŞ. uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi ve Eskişehir Teknik Üniversitesi ortaklığıyla başvurulan "BİGG TEAM" projesi TÜBİTAK 1601 Programı 2020 Yılı 1. Çağrısı sonuçları açıklanmış olup Anadolu üniversitesi TÜBİTAK 1512 Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (BİGG) 1. Aşama Uygulayıcı Kuruluş olmaya hak kazanmıştır. . Söz konusu programa ilişkin detaylı bilgiler için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından, Uluslararası Medya ve İletişim Dergisinin (MEDİAJ) ilk sayısının Aralık 2020'de yayımlanacak olup  makale son kabul tarihi 20 Kasım 2020 dir. Makale gönderimi mediajdergi.com ve https://dergipark.org.tr/tr/pub/mediaj adresinden yapılacaktır. 

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi"nin yayın hayatına tekrar başlamış olup, Kültür ve Turizm Bakanlığının proxy ayarlarındaki düzenlemeler nedeniyle web adresi  arkeolojidergisi.ktb.gov.tr olmuştur.

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi ile TOVAK işbirliği içinde her yıl yürütülen, bu yıl da COVID-19 küresel salgını nedeni ile çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanan "Prof. Dr. Yahya Özsoy Topluma Hizmet Ödülü 2020" başvurularına ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılacak olan Sertifikalı İşaret Dili Eğitimi, Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı Eğitimi ve Eğiticinin Eğitimi Sertifika Programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  dijitalleşme çalışmaları kapsamında tüm üniversitelerimiz için son derece önemli bir faaliyet olan akademik (Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi ve Öğretim Üyesi) ve Sözleşmeli Personel (4/B) başvuru ve değerlendirme süreçlerinin dijital olarak yapılmasına olanak sağlayan “İlan Bilgi Sistemi” projesini tamamlamıştır. Bu sistem ile tüm akademik ve sözleşmeli personel alımı süreçlerini internet üzerinden hiçbir basılı evrak gönderimi gerektirmeden toplayabilmekte ve kadroların jüri ve değerlendirme süreçlerini yönetilmektedir.  “İlan Bilgi Sistemi” yazılımı tüm üniversitelerin süreçlerine uyum sağlayabilecek şekilde geliştirilmiştir. Bilgi almak için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yurtdışındaki gençlerimizin ideallerini ve fikirlerini hayata geçirerek, yaşadıkları ülkelere  katkı sağlayacak çalışmalarını teşvik etmek amacıyla Genç Destek Mali Destek Programı ilan edilmiştir. Söz konusu proje kapsamında gençlerimizin içerisinde aktif olarak yer aldıkları oluşumlar  eliyle  gerçekleştirecekleri  faaliyet ve projeler desteklenecek olup, başvuruların 15.12.2020 tarihine kadar https://proje.ytb.gov.tr/ adresi üzerinden yapılacaktır.

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Eczacılık Meslek Bilimleri Bölümü tarafından yürütülen 'Covidpandemisinde bitkisel ürün ve takviye edici gıda kullanımının değerlendirilmesi ' hakkında araştırma projesi ve ankete ulaşmak için  tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ''Selçuk Hukuk Kongresi'' 17-19 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve paydaş kurumlar desteğiyle 3-6 Haziran 2021 tarihleri arasında "11. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Sempozyumun teması "Müzikte Yeni Yönelimler" olarak belirlenmiş olup, sempozyum çağrı metni, alt başlıklar, sunum kuralları ve diğer bilgiler için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Mehmet YORULMAZ, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dr.Öğr.Üyesi Burhanettin UYSAL ve Isparta Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç.Dr.Mustafa DEMİRKIRAN tarafından yürütülen "Covid-19 Süreci ile ilişkili Göç Niyeti ve Nedenlerinin İncelenmesi" başlıklı çalışma hakkında bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü bünyesinde 16 Kasım 2020 tarihinde "Akademik Yazma" eğitim programı açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu  tarafından yayınlanmakta olan Uygulamalı Sosyal Bilimler ve Güzel Sanatlar Dergisi (SOSGÜZ) yılda iki defa (Haziran-Aralık) dergipark üzerinden yayınlanmakta olan hakemli bir dergidir. Makale göndermek için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü bünyesinde "Akademik Çalışmalarda Endnote Web Kullanımı Eğitimi" ve "Eğitim Koçluğu Eğitimi" açılacaktır. Söz konusu eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenmesi planlanan "Bilgisayarda Nota Yazımı Kursu" na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’ne ait 2020 yılı online katalog https://bitamkatalog.erbakan.edu.tr adresinde yayınlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayın hayatına 1933 yılında başlayan ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en köklü dergilerinden biri olmakla birlikte 2011 yılından beri yayınlanamayan "Arkeoloji ve Etnografya Dergisi" 10 yıllık aranın ardından yayın hayatına tekrar başlayacaktır. Tarihinde ilk kez "Uluslararası Hakemli Dergi"statüsü kazandırılan ve bu bakımdan dünya çapında prestijli dergiler sınıfına girecek olan dergi çalışmaları kapsamında; araştırmacı ve akademisyenlerin makale başvurularını yapabilecekleri, gerekli belgeleri indirebilecekleri ve derginin eski sayılarına ulaşabilecekleri www.arkeolojidergisi.ktb.gov.tr web sayfası yayına alınmıştır. Dergipark aboneliğine sahip olan derginin ilk sayısının 2021 Haziran ayında çıkarılması planlanmaktadır. Makale göndermek için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık Ekonomisi ve Sağlık Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHUSESAT) ve Sürekli Eğitim Merkezi (LHUSEM) işbirliği ile 26-28 Kasım 2020 tarihlerinde ''Pazar Erişiminde Fiyatlandırma Kursu'' (uzaktan eğitim) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi Translasyonel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi (LHUTUAM) ve Sürekli Eğitim Merkezi (LHUSEM) işbirliği ile  5-6 Aralık 2020  tarihlerinde ''Uygulamalı Biyoinformatik Kursu'' (uzaktan eğitim) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) tarafından "Kamu Personeli Seçme Sınavı İngilizce Öğretmenliği Alan Bilgisi Sınavı Hazırlık Kursu" açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından 14.12.2020 tarihinde "İslam ve Çocuk" temalı XIV. Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından "Emzirme ve Bebek Bakımı Kursu" ile "Spor Bilimleri Alanında 8'li Sertifika Programı" açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından 20-21 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak Yalova'da düzenlenecek olan "5. Uluslararası İşletme Öğrencileri Konferansı (ICOBS'20)" ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Ayvansaray Üniversitesi Meslek Yüksekokulunun düzenlediği 3. Mesleki Eğitim Kongresi bu yıl tasarım teması ile 21 - 23 Aralık 2020 tarihinde online olarak yapılacaktır. Bilgi almak için tıklayınız.

Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (MCBÜSEM) tarafından "Proje Geliştirme ve Yönetimi", "Kendini Tanıma, Başkasını Anlama, İlişkileri Geliştirme", "Koçluk Eğitimi" ve "Mesleki Arapça" konularında online olarak eğitimler düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dr.Öğr. Üyesi Serap Büyükkıdık 'Covid-19 Korkusu ve Duygu Durumları Üzerine Türkiye'de Boylamsal Bir Araştırma' isimli çalışması hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödüleri her yıl Türkiye Antalya ve Akdeniz Üniversitesi ölçeklerinin yanı sıra Bilim Onur, Bilim Hizmet, Bilim Teşvik ve Özel Ödül kategorilerinde, bir önceki yıl içinde çevre değerlerinin korunması ve geliştirilmesine hizmet etmiş kişi, kurum ve kuruluşlara verilmektedir. Bu yıl 23. gerçekleştirilecekk olan 'Akdeniz Üniversitesi Çevre Hizmet Ödülleri-2019' için başvurular 19 Ekim-20 Kasım tarihleri arasında yapılacak olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından 18-20 Kasım 2020 tarihleri arasında  yapılması planlanan "İkinci Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Öğrenci Kongresi” pandemi nedeniyle  16-18 Aralık 2020 tarihleri arasına ertelenmiştir. Kongre  hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tarih Topluluğu tarafından 15-16 Mart 2021 tarihleri arasında "Geçmişten Günümüze İslâm Şehirciliğinin Tezahürleri III" adlı bir öğrenci sempozyumu gerçekleştirecektir. Düzenlenecek sempozyum hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020/2 yılı 39. sayısı yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu, Erciyes Üniversitesi ve Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı tarafından 25-26 Mayıs 2021 tarihlerinde Ankara'da "Yalan Haber, Nefret Söylemi ve Kültürel Irkçılık Kıskacında İslam" temasıyla "I. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Siber Güvenliğe Giriş E-Sertifika Eğitimi" verilecektir. Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Art Therapy" E- Sertifika Eğitimi verilecektir. Eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Liderlik Araştırma ve Uygulama Merkezi İnsan Kaynakları İş ve Performans Değerlendirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Kariyer Planlama ve Mezunlarla İletişim Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğiyle düzenlenecek olan İKGEÇ I “İnsan Kaynaklarında Güncel Yaklaşımlar”   çalıştayı, 24-25 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı Enerji İşleri Genel Müdürlüğü 2. Türk – Alman Enerji Forumu'nda "Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu" oluşturulmuştur. Yenilenebilir Enerji Çalışma Grubu tarafından  2020 yılında "Repowering in Wind Turbines" konusunda çalışmaların yürütülmesi planlanmıştır. "Repowering in Wind Turbines" konusunda çevrimiçi olarak 7 adet webinar düzenlenmesi öngörülmüş olup ilgili webinarlara ilişkin program takvimi ve ilk haftanın detaylı programı için  tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda görev yapmakta olan Dr.Öğr. Üyesi Gözde TÜRKÖZ BAKIRCI'nın "COVID-19 Salgınının Üniversite Öğrencilerinin Beslenme Tercihlerine Etkisi" isimli araştırması için hazırlanan ankete katılmak için  tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan "Online Hat Sanatı, Minyatür Sanatı, Çini Sanatı Eğitimleri"ne ilişkin ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  yayını "Medical Biology and Genetics Laboratory Book" isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği ve kurumsal açık erişim politikası doğrultusunda e-kitap olarak yayınlanmıştır. Kitaba ulaşmak için tıklayınız.

Fenerbahçe Üniversitesi tarafından 11-13 Aralık 2020 tarihleri arasında online olarak düzenlenecek ICOLES-2020, 3. International Conference on Life and Engineering Sciences isimli uluslararası bir  konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde, hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden Dicle Adalet Dergisi'nin 2020 yılı sayıları için hukuk ve hukukla ilgili alanlara katkı sağlayan özgün bilimsel çalışmalarla ilgili makale kabulü devam etmektedir. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi tarafından çıkarılan "Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi" içerisinde 2021 yılının Nisan ayında "İnönü Savaşları'nın 100. Yıldönümü Özel Sayısı" çıkartılacaktır. Belirtilen özel sayıya makale göndermek için   tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 23 Ekim 2020 tarihinde  düzenlenecek olan "Pandeminin Ticaret Hukuku ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri" konulu sempozyumla ilgili ayrıntılı bilgi almak için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) 02 Kasım 2020-25 Şubat 2021 tarihlerinde Latince Dil Eğitimi (Uzaktan Eğitim) gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesinde 18-20 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak "Olağanüstü Durumlarda Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 05-08 Kasım 2020 tarihlerinde açılacak olan Uygulamalı SmartPLS Eğitimi (Uzaktan Eğitim) hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından 12–13 Aralık 2020 tarihlerinde tamamen online olarak gerçekleştirilecek olan "International Conference on Empirical Economics and Social Sciences (e-ICEESS'20)" isimli Uluslararası Konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim  Uygulama ve Araştırma  Merkezi (ATASEM) tarafından Yabancıları Türkçe Öğretimi Sertifika Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından çıkarılan ve odağında insan hakları kavramı bulunan, hukuk disiplini veya disiplinlerarası konuları ilgilendiren, özgün araştırmaları yayınlamayı amaçlayan ve yıllık hakemli akademik bir dergi olan "İnsan Hakları Yıllığı Dergisi" ne makale  göndermek için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından, “AileninKorunması Hakkı” temalı “II. Uluslararası İnsan Hakları Sempozyumu” nu düzenlemiştir. Sempozyumda  katılımcılar tarafından  sunulan  tebliğler ile aile kurumunun önemi ve günümüzde karşı karşıya kaldığı sorunlar insan hakları bağlamında tartışılmış ve çözüme yönelik öneriler dile getirilerek kitaplaştırılmıştır. Kitaba   https://www.tihek.gov.tr/ailenin-korunmasi-hakki-bildiriler-kitabi/ linkinden ulaşılabilir.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı adına Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı tarafından 3 ayda bir yayınlanan hakemli araştırma dergisi olan Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi'nin 2020 yılı 'Erişilebilirlik' özel sayısına makale göndermek için tıklayınız.

Atılım Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Fizyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali Doğan Dursun'un "Yeni Coronavirüs Hastalığı (Covid-19) Pandemisi Sürecinde Sigara Tüketim Alışkanlıklarının Araştırılması" başlıklı çalışması kapsamında yapmayı planladığı anket çalışması Atılım Üniversitesi İnsan Araştırmaları Etik Kurul tarafından kabul edilmiş olup, anket linki için tıklayınız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 14 Ekim 2020 Çarşamba günü saat 10:00'da Palyatif Bakım ve Fizyoterapi konulu çalıştay Online (Zoom) olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çalıştaya ait link 13 Ekim 2020 Salı günü Üniversitemiz Web sitesinde  https://rumeli.edu.tr/ yayımlanacaktır.

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 25-26 Kasım 2020 tarihleri arasında online olarak 2. Uluslararası Türkoloji Araştırmaları Sempozyumu (UTAS II) düzenlenecek olup başvurular  utas@yyu.edu.tr adresinden yapılacaktır.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi - ULUSEM tarafından düzenlenen *Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Uygulanması, BAP Komisyonu ve Koordinasyon Birimi Yapılanmasında ve İşleyişinde Yeni Dönem Düzenlemeleri-Ek 1 *Döner Sermaye İşletmelerinin yapılanmasında ve İşleyişinde Yeni Dönem İşlemleri-Ek 2* eğitimlerine ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü Hukuk Müşavirliği tarafından Covid-19 salgını sırasında ve sonrasında iş güvenliği ve yeni çalışma modelleri konulu anketler hazırlanmıştır. Bilgi almak için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinin işbirliği ile 12-14 Kasım 2020 tarihleri arasında (e-kongre) olarak "3. Uluslararası Tarım, Çevre ve Sağlık Kongresi" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından  “İstatistik Eğitimleri”   ve Yaratıcı Yazarlık Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliği ile “Yazarlık Atölyeleri” eğitim programları  gerçekleştirilecektir. Eğitim programları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesinin resmi hakemli bilimsel tıbbi dergisi Ahi Evran Medical Journal 2019 sayıları itibariyle ULAKBİM TR- DİZİN' de indekslenmektedir. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme, Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından mezun bilgi sistemi oluşturulmuştur. Detaylı bilgi almak için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde “JAUIST: Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology/Amasya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü ve Teknoloji Dergisi” yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan "Dünya Dilleri, Edebiyatları ve Çeviri Çalışmaları Dergisi - DEDÇED (Journal of Academic Studies in World Languages, Literatures and Translation – WOLLT)" Uluslararası hakemli bir dergi olup elektronik olarak yayımlanmaktadır ve açık erişimlidir. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde analizler yapılmaya başlanmış olup, analiz talebi için Ardahan Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi web  sitesine girilerek arulab@ardahan.edu.tr mail adresine “Analiz Hizmet Talep Formu” gönderilerek onay alınması gerekmektedir. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Araştırmaları dergisi basılı ve elektronik olarak yayımlanan akademik, hakemli bir dergidir. Dergi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kızılırmak Deltası Yaban Hayatı Geliştirme Sahasında yürütülen kuş göç araştırmalarının 2020 yılı sonbahar çalışması 14 Ağustos - 30 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Kuş halkalama çalışmaları hakkında bilgi  için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi tarafından yayınlanan "Kocaeli Journal Of Scıence And Engıneerın" adlı elektronik dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Mersin Üniversitesi işbirliğiyle 22–24 Ekim 2020 tarihlerinde, Zoom Sanal Meeting ortamında video konferans olarak “4. Uluslararası Mersin Sempozyumu” ve “4. Uluslararası Akdeniz Sempozyumu” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) tarafından 06 Eylül-11 Ekim 2020 tarihlerinde Yüksek Gerilim Tekniği Eğitim Programı (Uzaktan Eğitim) gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından ''2. Uluslararası Biyoçeşitlilik Araştırmaları Sempozyumu (ISBR2020)'' 18-20 Kasım 2020 tarihleri arasında sanal ortamda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çevrim içi yapılacak olan kurslarla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Yalova Üniversitesi İslami Çalışmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile 17-18 Ekim 2020 tarihlerinde " Cunda Toplantıları 3" kapsamında "Uluslararası Erken Çocukluk Dönemi Din-Ahlak-Değerler Eğitimi ve Sorunları" sempozyumu online olarak düzenleyecektir. Bilgi almak için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Sağlık ve Beşeri Bilimler alanında ulusal ve uluslararası yapılan özgün araştırmaları literatüre kazandırmayı amaçlayan, hakemli ve açık erişimli dergi olan UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi yayın hayatına başlayacaktır. Bilgi almak için tıklayınız.

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan eğitimlere ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Avrupa Birliği Sivil Düşün" programı kapsamında, Avrupa Birliği desteği ile hazırlanan, sosyoekonomik açıdan  zayıf durumda olan kimselerin avukatlık hizmetlerine eşit standartta ulaşmasını hedefleyen proje hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılması planlanan "Online Yabancı Dil Eğitimleri" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde  AileDanışmanlığı Sertifika Eğitim Programı düzenlenmesi planlanmaktadır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mersin Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olan eğitimlere ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 12-13 Ekim 2020 tarihlerinde  "Göç, Mültecilik ve Vatandaşlık: Suriyeli Mültecilerin Türkiye Vatandaşlığı Sorunu Online Çalıştayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin çıkarmış olduğu "Kastamonu İletişim Araştırmaları Dergisi"nin 5. sayısı Aralık ayı içerisinde yayımlanacak olup, makale kabulü devam etmektedir. Dergi hakkında bilgi için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan "Zaman ve Mekan: Ardahan" konulu fotoğraf yarışmasına hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde hakemli bilimsel bir dergi olarak yayın hayatına başlayan ve açık erişimli, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) aylarında elektronik olarak yayınlanan "NİİBFD-Nazilli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi" hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Harran Üniversitesi tarafından 15-16 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan 2.Uluslararası Sanal Gerçeklik (International Conference on Virtual Reality) konferansına ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından gönderilen yazıya istinaden,19-22 Mayıs 2021 tarihleri arasında Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan Eyaleti'nin Detroit şehrinde gerçekleştirilecek olan EDRA 52. Konferansıyla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumumu kültürel değerlerimizi, birikimlerimizi ve tecrübelerimizi gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla Türk Masal Külliyatı-I projesi başlatmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde uzaktan eğitim-canlı ders şeklinde açılması planlanan eğitim programları hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi organizasyonunda ve Akseki Kaymakamlığı, Akseki Belediyesi ile Akseki Eğitim Hayratı Derneği desteğinde, 20-21 Mayıs 2021 tarihlerinde Akseki'de "TARİHTE AKSEKİ, AKSEKİ'DE TARİH" başlığıyla bir sempozyum düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  "Mezun Bilgi Sistemi" kurulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Karaelmas Fen ve Mühendislik Dergisi, Fen Bilimleri, Temel Sağlık Bilimleri ve Mühendislik Bilimleri alanlarında ulusal ve uluslararası yapılan özgün araştırma makaleleri, derlemeler, kısa makaleler, teknik not, kitap eleştirileri ve bilimsel nitelikli editöre mektupları yayınlayan Ulusal İndeksli (Ulakbim) bir dergidir. Bilgi almak için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi bünyesinde "Konkordato Komiserliği Temel Eğitimi Sertifika Programı" açılacaktır. Eğitime ilişkin bilgi için tıklayınız.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde örgün eğitim ve uzaktan eğitim-canlı ders şeklinde açılması planlanan eğitim programları yapılacaktır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi bünyesinde hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayın hayatına devam eden ve yılda iki kez yayımlanan, ASOS, İDEALONLİNE, SOBİAD, CROSSREF, ROAD, ROTINDEXING, RESEARCHBİB ve İSAM dizin veri tabanlarında yer alan, ULAKBİM başvurusu yapılmış olan "Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (SÜSBD)" Temmuz-Aralık 2020 8. (sekizinci) sayısı için değerli bilim insanlarının Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan özgün bilimsel çalışmalarıyla ilgili makale kabulü devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Hava Kurumu Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi (Journal of Aviation and Space Studies) ikinci sayısı şubat ayında yayınlanacaktır. Yayın göndermek için tıklayınız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ülkemizde  erişilebilirlik standartları  ve  mevzuatı  ile  birlikte,  binalar  ve  yakın  çevresinin  tasarımı  aşamasında uygulanması gereken tek kaynak niteliğinde Erişilebilirlik Kılavuzu hazırlanmıştır. Klavuz için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından,  akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla uzaktan eğitim yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Kamu İhale Kurulu tarafından sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı eğitimi verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü "İşle Bütünleşmenin Pozitif Ses Çıkartma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Örgütsel Bağlılığın Aracılık Rolü" konulu tez çalışması anket olarak yapılmaktadır. Ankete katılmak için tıklayınız.

TÜBA tarafından Sağlık Bilimleri Terimleri Sözlüğü hazırlanmaktadır. Katkı sağlamak için tıklayınız.

Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Online Solidworks ve Online Autocad Eğitimleri başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  ile L.N. Gumilyov Avrasya Milli Üniversitesi (ENU)-Kazakistan tarafından 14-15 Kasım 2020 tarihlerinde Kazakistan'ın Nur-Sultan (Astana) şehrinde ONLINE katılımlı  2. Uluslararası Türk Dünyası Bilim ve Mühendislik Kongresi/2. International Turkic World Congress on Science and Engineering (TURKCOSE) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde  "Personel Maaş ve SGK İşlemleri 3 Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Teknoloji Fakültesi ev sahipliğinde "4. Uluslararası Mühendislik Teknolojileri Konferansı (ICENTE'20) " 19-21 Kasım 2020 tarihleri arasında Sanal ortamda (çevrimiçi) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından   "Uzaktan Öğretim Mühendisliği Dergisi"nin ilk sayısı 2020 Aralık ayında yayınlanacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından II. Uluslararası Genç Araştırmacılar Öğrenci Kongresi (IYRSC 2020) 17-19 Aralık 2020 tarihlerinde MAKÜ Lavanta Tepesi Hotel'de gerçekleştirilecektir.Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Bingöl Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yayın hayatına başlayan "Bingöl Üniversitesi Sağlık Dergisi" yılda 2 (iki) sayı olarak yayımlanan bilimsel, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde "7. Uluslararası Kaos, Karmaşıklık ve Liderlik Konferansı (7. INTERNATIONAL SYMPOSIUM - Chaos, Complexity and Leadership)” 29 -31 Ekim 2020 tarihleri arasında sanal ortamda (çevrimiçi) olarak düzenlenecektir. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan hakemli bir bilimsel dergidir. Dergi hakkında detaylı bilgiye https://dergipark.gov.tr/bifd adresinden ulaşılabilir.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi, aralık ayı içerisinde yayınlanacak olan sayısı için "Temel Bilimler ve Mühendislik" alanında makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Demokrasi  Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından 7-9 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi online olarak Uluslararası Beşeri Bilimler Kongresi (International Humanities Congress) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 4-6 Aralık 2020 tarihlerinde çevrimiçi olarak Eğitimde Dönüşüm, Uyum ve Sürdürülebilirlik temalı 2. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi düzenlenecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Hava Kurumu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Çalışmaları Dergisi (Journal of Aviation and Space Studies) isimli dergimizin Dergipark üzerinden ilk sayısı yayımlanmıştır. İkinci sayısına Türkçe ve İngilizce dillerinde yayın kabul edilecektir.

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, online olarak düzenlenecek "Autocad Eğitimi Sertifika Programı, Robotik Kodlama Eğiticilerin Eğitimi Sertifika Programı, Çocuklar İçin Robotik Kodlama Eğitimi, ALES Hazırlık Kursu ve YÖKDİL Hazırlık Kursuna" ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Uygulamalı Matematik Enstitüsü Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan ISCTurkey - Anatolian Crypt Konferansı, 3-4 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrim içi olarak yapılacaktır. Ana teması Kriptografi ve Bilgi Güvenliği olarak belirlenen söz konusu Konferans hakkında bilgi almak için tıklayınız.

İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından  Mimarlık Fakültesi tarafından 13-15 Kasım 2020 tarihlerinde online olarak International Spatial Planning an Design Symposium  başlıklı bilimsel toplantı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından "Kan ve İdrar Analizlerinin Yorumlanması Eğitimi (Uzaktan Eğitim)" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bahçeşehir Üniversitesi tarafından hukuk eğitiminin geleceğinin tartışılacağı "Transnational Conference on the Future of Legal Education, the Practice of Law, and the Judiciary" başlıklı uluslararası bir konferans yapılması planlanmaktadır. Katılımcıların 15 Ekim 2020 tarihine kadar tebliğ bildirimlerini yapmaları gerekmektedir.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından  7-9 Aralık 2020 tarihleri arasında çevrimiçi olarak Uluslararası Beşeri Bilimler Kongresi (International Humanities Congress) düzenlenecek olup, kongre web adresi: https://ihc.idu.edu.tr/'dir. Tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından  TÜBİTAK 1001 projesinde görevlendirilmek üzere; Yüksek Lisans, Doktora ve Doktora sonrası Araştırmacı seviyelerinde TÜBİTAK 1001 Proje Bursiyeri istihdamına ilişkin bilgi almak için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi Tasavvuf Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülmekte olan doktora ve yüksek lisans programları için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından  16-18 Ekim 2020  tarihlerinde NEVŞEHİR'de  "5. International Conference on Materials Scienceand Technology in Cappadocia/TURKEY (IMSTEC'20 Kapadokya)" konulu Sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyelerinin araştırma ve çalışmalarının sonuçlarını bilim camiası, iş dünyası, öğrenciler ve tüm kesimlerle paylaştığı haftalık söyleşiler Ağustos ayı boyunca "TKNÜ İİBF TV" YouTube kanalında yayınlanacaktır. 

Bilecek Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından yayınlanan mühendislik ve teknoloji ağırlıklı 'BSEU Journal of Engineering Research and Technology (BSEUJERT)' dergisine makale göndermek için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü hakkında bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan ETÜ- Sentez İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 'ne makale göndermek için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Fakültesi tarafından  Latince Dil Eğitimi (Uzaktan Eğitim) gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi tarafından  II. Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Farabi VII. Ar-Ge ve İnovasyon Proje Pazarı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Engelsiz Üniversiteler Çalıştayı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türk Tıp Öğrencileri Araştırma Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi tarafından Uluslararası Malzeme Bilimi, Makine ve Otomotiv Mühendisleri ve Teknolojisi Konferansı Düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi tarafından İklim Değişikliği ve Su Yönetimi Eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

19 Mayıs Üniversitesi Kuş Göç Araştırmaları Kapsamında Kuş Halkalama çalışmaları yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. Kuş Halkalama çalışması 

Artvin Çoruh Üniversitesi tarafından Şehir Ödülleri Türkiye 2020 Artvin Etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi 2. Otoloji Odyoloji Kongresi hakkında bilgi almak için tıklayınız.

Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü Türkiye Ulusal Jeodezi ve Jeofizik Birliği Temsilci Kurum Başkanlığı, ilgili  projelere bütçe desteği verecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından 1. Uluslararası Ormancılık ve Doğa Turizmi Kongresi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız. Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Asya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan  Asya Araştırmaları Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisine çalışmalarınızı göndermek için tıklayınız.

İnönü Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu'nun dergisi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 2. Uluslararası Tarım Bilimleri Kongresi Düzenleneceketir Ayrıntılar için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin 2020/1 yılı 38. sayısı yayınlanmıştır. Dergi için tıklayınız.

İzmir Ekonomi Üniversitesi İşletme Fakültesi ve Proje Geliştirme ve Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ile "Sosyal Bilimlerde TÜBİTAK Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Alanya Alaettin Keykubat Üniversitesi tarafından  "Alanya/Alaiye ve Alaaddin Keykubat Sempozyumu-800, Fetih Yılının Eşliğinde "başlığıyla bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ve Türkiye Radyo Televizyon Kurumu işbirliği ile düzenlenecek olan "Gençlerin Bakışıyla 100. Yılında TBMM ve Millî Egemenlik" konulu kısa film yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan dünyanın ilk online COVİD-19 konferansı hakkında bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi tarafından yayınlanan  Akıllı Ulaşım Sistemleri ve Uygulamaları Dergisi - AUSUD'un (Journal of Intelligent Transportation Systems and Applications - JITSA) beşinci sayısı Nisan ayında DergiPark üzerinden yayınlanmıştı. Dergiye ulaşmak için tıklayınız.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı'nın 100. Yılına Özel Çocuk Bülteni" ne ulaşmak için tıklayınız.

Altınbaş Üniversitesi Rektörlüğü tarafından  1. Uluslararası Sağlık Bilimlerinde Multidisipliner Çalışmalar Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Rektörlüğü tarafından "2nd International Congress on Academic Studies in Philology - BICOASP" (II. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresi) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü öğretim üyesi alımı ilanı için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi’nin işbirliği ile "International Conference on Medical Devices (TIPCIH’2020)”nin üçüncüsü 28-29 Eylül 2020 tarihlerinde Antalya'da düzenlenecektir.Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

19 Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) ve Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) iş birliği ile  ”Güç Analizi (Power Analysis) Eğitim Programı” ve” SPSS Uygulamalı Temel Düzey Veri Analizi “ uzaktan eğitim programları düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi  Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yayınlanacak olan "Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi"ne akademik katkıda bulunmak isteyenler için,  tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi tarafından  12-13-14 Haziran 2020 tarihleri arasında interdisipliner Online International  COVID-19 Conference (CONCOVID, www.concovid.org) organize edilecektir. Ayrıntılar için tıklayınız.

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Kayseri University Journal of Social Sciences), ilk sayısını Aralık ayında DergiPark üzerinden yayımlamıştır. İncelemek için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından "Koronavirüs pandemisinin ölüm kaygısı ve iyi oluş üzerindeki etkileri" adlı anketi yaptıkları bilimsel çalışmalarda kullanmak üzere hazırlamışlardır. Ankete katılmak için tıklayınız.

Mus Alparslan Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümünde görev yapmakta olan Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Şamil TATIK, "Öğretim Elemanlarının Akademisyenliğe Yabancılaşma Düzeylerinin İncelenmesi'' adlı ankete katılmak için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı "Belirli Gıda Bileşenleri ve Yeni Gıdalar (GBYG) Komisyonu" adıyla yeniden komisyon  oluşturulacaktır. Komisyonunda  görev almak isteyen akademik  personel, Genel  Müdürlük web  sitesinden  bilgi alabilir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi bünyesinde 2020 yılı içerisinde, "TBMM'nin 100. Yılı ve Millî İrade Özel Sayısı" çıkarılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi 01-03 Ekim 2020 tarihleri arasında Ressam Ahmet Yakupoğlu anısına "3. Uluslararası Sanat ve Tasarım Sempozyumu, Uluslararası Karma Sergi, Ulusal 5. Ahmet Yakupoğlu Resim Yarışması ve Sergisi düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.