Kurum Dışı Etkinlikler

İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri”; toplumsal katkıyı ön planda tutan, yeni teknolojiler geliştiren, üniversite-sanayi iş birliğini önemseyen, yenilikçi bir bakışla üretilen proje, patent ve ürün odaklı çalışmalarla birlikte bilim dünyasına eğitim ve sosyal alanlarda hizmet etmiş araştırmacıları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda 2024 yılı Özel Ödülü Temel Bilimler-Kimya alanında ülkemize ve İTÜ’ye çok önemli katkılar sağlamış olan, bilim alanına öncülük eden ve sentetik polimer kimyası alanında ekol oluşturmuş Prof. Dr. Yusuf Yağcı anısına verilecektir. “İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri” için son başvuru tarihi 27 Eylül 2024’tür. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 16-18 Ağustos 2024 tarihlerinde, yüz yüze ve online gerçekleşecek olan "Uluslararası 9. Socrates Sosyal Bilimler Kongresi" ve "Uluslararası 9. Socrates Sağlık, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Kongresi" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) tarafından 24-26 Ekim 2024 tarihlerinde İsrailFilistin Çatışması ana temasıyla "7. Ortadoğu'da Toplum ve Siyaset Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi  Mimarlık ve The Abdullatif Al Fozan Award for Mosque Architecture işbirliğinde, 03-08 Kasım 2025 tarihleri arasında Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, "International Conference on Mosque Architecture IV" (ICMA 4) (4. Uluslararası Cami Mimarlığı Sempozyumu" başlıklı uluslararası konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulunun düzenleyicisi olduğu 2. Uluslararası İşletme ve Toplum Bilimleri Kongresi 01-02 Ağustos 2024 tarihlerinde Kapadokya'da, birçok üniversite ve kurumun işbirliği ve desteği ile Kapadokya Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca 10-12 Eylül 2024 tarihlerinde 3. Uluslararası İşletme ve Toplum Bilimleri Kongresi Fas'ın Kazablanka şehrinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ostim Teknik Üniversitesi 2024 Yaz Okulu faaliyetleri kapsamında 12 Ağustos 2024 tarihinde dünyaca ünlü ekonomist ve iktisatçı Prof. Dr. Daron Acemoğlu " Automation, Inequality and Productivity " konulu eğitimini gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından 11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "3. Uluslararası Bandırma Bilimsel Çalışmalar Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi tarafından gerçekleştirilecek olan ''15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'' Etkinliği Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uşak Üniversitesi tarafından 18 Ekim 2024 tarihinde "2. Genç Nesiller Yarışıyor" proje yarışması düzenlenecektir. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) iş birliği ile 30 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında online olarak International Biotechnology and Nanotechnology Congress düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 21-23 Kasım 2024 tarihlerinde "II. Uluslararası Toplumdilbilim Araştırmaları Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ostim Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi faaliyetleri kapsamında 15-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında 32 saat süreli  "Modern Elektronik Harp (EH) Sistemleri" sertifika programı gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Kültürel ve Sosyal İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından  10 Temmuz 2024 Çarşamba günü “Balkanlarda Süreli Yayınlar: İslam Düşüncesinin Serüveni, 1918-2018” başlıklı proje tanıtım programı ve sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Merkezi  (DESEM)  Müdürlüğünün  2024  Yılı  Temmuz  ayında açmasını  planlanladığı  programlar  "Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2024 Yılı Temmuz Programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanan "Management and Political Sciences Review" adlı uluslararası indeksli (Asos İndex, İndex Copernicus, Europub) ve hakemli dergisinin 2024 yılı Aralık ayı sayısı  için makale kabul süreci devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 1-2 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan IV. Mâtürîdîlik Sempozyumu "Osmanlı'da Hanefîlik Mâtürîdîlik" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı, Biyoloji Bölümü  koordinatörlüğünde 27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında 2237-B TÜBİTAK Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan “Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” adlı bir etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Dini İlimler Merkezi (DİMER) tarafından 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan İlahiyat ve Beşeri Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi olarak 10. sayısını yayılanacak olan Tevilat isimli dergi, "Din ve Edebiyat" temalı makale kabulüne başlamıştır. Ayrınıtılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde "EVİews ve Gauss ile Zaman Serileri Analizi Eğitimi Sertifika Programı, Python ile Programlamaya Giriş Eğitimi Sertifika Programı ve CorelDRAW Eğitimi Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Kalite Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan Kalite Bülteni hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile İran-Urmia Universitesi Veteriner Fakültesi işbirliğinde 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde "The First International Congress of Veterinary Medicinal Plants and Traditional Medicine" konulu uluslararası kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi ve Ahmed-i Hani Bilim Kültür ve Sanat Araştırmaları Merkezi iş birliğiyle düzenlenen VIII. Uluslararası Ahmed-i̇Hânȋ Sempozyumu "Çağdaş Dünyada İslami̇ İli̇mler (Problemler ve Çözüm Önerileri)" sempozyumu kapsamında 7-8 Kasım 2024 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Recep Tayyip Erdoğan Kültür ve Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi mezunlarına yönelik olarak  Meslektaş Mezun Değerlendirme, Yönetici Mezun Değerlendirme anketleriyle birlikte Mezun Memnuniyeti, Sektörün Mezundan Memnuniyeti ve Bölüm Dış Paydaş Memnuniyetine yönelik görüş ve öneriler için anketler hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıkayınız.

Balıkesir Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına devam eden "Necatibey Faculty of Education Electronic Journal of Science and Mathematics Education" isimli bilimsel derginin 18. cildinin 1. sayısı  çevrimiçi olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi ev sahipliğinde, Cihannüma Dayanışma ve İşbirliği Derneği işbirliği, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun (MKK) desteğiyle “Yapısal Dönüşüm ve Yeni Sanayileşme Politikası” ana temasıyla, 8-9 Kasım 2024 tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirilecek olan Türkiye Ekonomi Sempozyumunu (TES 2024) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  Güzel  Sanatlar  Genel  Müdürlüğü tarafından  "Hikmet  Şimşek  Çok  Sesli Koro Eseri Beste Yarışması"  düzenlenecek olup, söz  konusu  yarışmanın  başvuru  süresinin  15  Ekim  2024  tarihine  kadar  uzatılmıştır.

Artvin Çoruh Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Ekim 2024 tarihlerinde Artvin'de "Uluslararası Kafkasya Su ve Enerji Sempozyumu (International Caucasus Water and Energy Symposium-CAWES 2024)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı himayesinde başlatılan 1 Milyon Yazılımcı projesine destek vermek ve yazılım sektörüne katkı sağlamak amacıyla, 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan, "Yazılımcı Buluşmaları Sempozyumu" çağrılı tebliğler ve davetli konuşmacıların katılımıyla zenginleştirilecek, sonuç paneli ile gelecek yol haritası belirlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " 41. Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu " sertifika programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUEFD) (Sinop Üniversity Journal of Faculy of Education) 30 Haziran 2024 tarihinde ilk sayısını Dergipark'ta 6 makale ile yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "The Journal of International Relations Studies-Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 4. cilt 1. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesince yayın hayatına devam eden " Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 4. cilt 1. sayısı yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Research in Health Sciences" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 1. cilt 2. sayısı yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "The Eurasian of Medicine" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 56. cilt 2. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "Atatürk Dergisi - Journal of Atatürk" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 13. cilt 1. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesinde yayın hayatına devam eden  "Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi - Journal of World Geography and Development Perspectives" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan EBSCO'ya kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Perspectives in Social Sciences" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 28. cilt 2. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden " Journal of Silk Road Tourism Research-İpekyolu Turizm Araştırmaları Dergisi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 4. cilt 1. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesince yayın hayatına devam eden "Advances in Women's Studies" isimli bilimsel derginin (Haziran2024) 6. cilt 1. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği ile Türkiye Cumhuriyeti tarafından desteklenen “Empowerment of Disadvantaged Young Adults Through Data Analytics (E-DATA)” projesi kapsamında 29-30 Temmuz 2024 tarihlerinde Üniversitenin Balatçık Yerleşkesi’nde “1. Uluslararası Veri Analitiği Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Educatıon and Technology in Informatıon Science (ETİS)" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 2. cilt 1. sayısı yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "KORPUSGERMANISTIK Zeitschrift Für Deutsche Spiache, Kultur und Literatur" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 3. cilt 1. sayısı yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi - Journal of Literature and Humanities" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 72. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) 2024 Konferansı Lefkoşa’da 15-16 Ekim 2024 tarihleri arasında Yakın Doğu Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer SOLAK tarafından düzenlenen, Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği Çanakkale İl Temsilciliği, Çankaya Belediyesi ve Paradigma Akademi Yayınları’nın desteğiyle 20-22 Eylül 2024 tarihleri arasında Ankara'da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde düzenlenecek olan "I. Uluslararası Edebiyat, Dil ve Eğitim Araştırmaları Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "VECHE" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 3. cilt 1. sayısı yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Animal Science and Economics" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 3. cilt 2. sayısı yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Veterinary Case Reports" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 4. cilt 1. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "KORPUSGERMANISTIK Zeitschrift Für Deutsche Spiache, Kultur und Literatur" isimli bilimsel derginin (Haziran2024) 4. cilt 1. sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin kuruluşunun 50. yılı faaliyetleri kapsamında "Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma" konulu özel sayı yayınlanmasına ilişkin makale çağrısı yapılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Tarih ve Tarihçi-History and Historian" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

OSTİM Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2024-2025 Akademik Yılı Güz Döneminde açılacak olan yüksek lisans programlarına 7 Haziran 2024 tarihi itibariyle başvurular başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi- Journal of World Geography and Development Perspectives" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi  Nükleer  Bilimler  Enstitüsü tarafından  2024-2025  eğitim-öğretim  güz  yarıyılında başvuru alınacak olan, Sağlık Fiziği Tezli Yüksek Lisans, Sağlık Fiziği İngilizce Tezli Yüksek Lisans ve Medikal Fizik Doktora Programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İnönü Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Malatya Turgut Özal Kongre Kültür Merkezinde 09.10.2024-12.10.2024 tarihlerinde düzenlenecek olan Turgut Özal Tıp Merkezi Hemşirelik Hizmetler Müdürlüğü ve Palyatif Bakım Hemşireleri Derneğinin ortaklaşa organizasyonu olan II. Uluslararası Hemşirelikte Palyatif Bakım Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü tarafından 09-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler alanındaki akademisyen ve araştırmacıları bir araya getirerek, onların bilgi ve deneyimlerinde farkındalık oluşturmayı ve ortak etkinlikler gerçekleştirmeyi amaçlayan “7. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bilimi Anabilim Dalı bünyesince yayın hayatına devam eden "Doğu Coğrafya Dergisi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 29. cilt 51. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Sport Education and Sciences" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 26. cilt 2. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü bünyesinde yayın hayatına devam eden  "Comparative Turkish Dialects and Literatures" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan ERIH PLUS'a kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Ilahiyat Research" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 61. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Nursologyi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) 27. cilt 2. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Educational Academic Research" isimli bilimsel derginin (Haziran-2024) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 30-31 Ekim 2024 tarihlerinde, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi işbirliği ile Bosna Hersek'te hibrit olarak düzenlenecek olan "I.International Congress on Social Sciences, Economics and Finance (ICOSEF-I) (I.Uluslararası Sosyal Bilimler, Ekonomi ve Finans Kongresi)" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ASPAG) yürütücülüğünü yaptığı "Yerelden Küresele İklim Değişikliği ve Göç" konulu Antalya Uluslararası Bilim Forumu'nun (ANISF 2024) 06-08 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından  hazırlanan ve ülkemize yönelik olumlu algının tahkim edilmesi, zengin kültürümüzün yansıtılması ile dış politika tezlerimizin sağlıklı, etkin ve doğru bir şekilde anlatılması amacıyla başvuru kitabı niteliğinde 4 ayrı dilde düzenlenen Vatandaş Diplomat El Kitabı yayınlanmış olup, bilgi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu tarafından Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deniz Teknolojileri Meslek Yüksekokulunun adı "Denizcilik Meslek Yüksekokulu" olarak değiştirilmiştir.

Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından Üst ve Alt Gastrointestinal Sistem Endoskopisi Akılcı İstem Kılavuzu tamamlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünün ev sahipliğinde 22-24 Ağustos 2024 tarihleri arasında “Avrupa-Asya Biyoçeşitlilik Sempozyumu (SEAB)” düzenlenecek olup sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Heyelan Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Arzu FIRAT ERSOY tarafından 07-09 Ekim 2023 tarihleri arasında TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Afet Dirençli Kentler İçin Gençlerin Bilgi Düzeyinin Arttırılması: Heyelanlar” Etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi   bünyesinde  hizmet  veren Seferihisar  Öğrenci Eğitim ve Dinlenme Tesisi, 01.06.2024 tarihinden itibaren hizmet vermeye başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 18-19 Ekim 2024 tarihinde Genç Tahkim Hukukçuları Konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü öğretim üyesi ve aynı zamanda Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sosyoloji Tezli Yüksek Lisans öğrencisi Doç.Dr.Deniz DİRİK tarafından hazırlanan "Anlamlı İş, Özerklik ve Yabancılaşma İlişkisi Bağlamında Akademisyenler Üzerine Sosyolojik Bir Araştırma" isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunlarının görüş ve önerilerini değerlendirmek amacıyla hazırlanan ''Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Mezun Anketi'' ne ilişkin bağlantı adresi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden  "Dynamics in Social Sciences and Humanities" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan DOAJ'a kabul edilmiştir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü tarafından yayınlanan "Comparative Turkish Dialects and Literatures" isimli bilimsel derginin 5. sayısı online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 12-14 Temmuz 2024 tarihleri arasında "Din ve Gelecek Ulusal Sempozyumu ve XI. Din Psikolojisi Koordinasyon Toplantısı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü tarafından yayınlanan "AHBAR" isimli bilimsel derginin 1. sayısı online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstinye Üniversitesi ile Türkiye Down Sendromu Derneği işbirliğinde yürütülmekte olan ve TÜBİTAK 3305 Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yenilikçi Çözümler Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen 222K276 numaralı "Down Sendromlu Fahri Öğrenci Projesi" başlıklı proje kapanış toplantısı ve detayları  07.06.2024 tarihinde Üniversitenin Vadi Kampüsü H Yerleşkesi Konferans Salonu'nda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi ile Finans Bilim Platformu işbirliğiyle 9-12 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 27. Finans Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yükseköğretim kurumları enstitüler bünyesinde yayınlanan Türkiye’nin ilk uluslararası AlevilikBektaşilik araştırmaları dergisi olan “SÜREK Alevilik - Bektaşilik ve Kültür Araştırmaları Dergisi” bilimsel hakemli Türkçe, İngilizce ve Almanca dillerinde elektronik olarak yılda iki defa (Haziran-Aralık) yayınlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Kapadokya Üniversitesi ve SERPA iş birliği ile hazırlanan 01-02 Ağustos 2024 tarihleri arasında Kapadokya'da düzenlenecek olan "2. Uluslararası İşletme ve Toplum Bilimleri'' isimli kongreye ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi ile  İstanbul Medipol Üniversitesi, İlim Yayma Cemiyeti İzmir Şubesi ve İzmir Uluslararası Öğrenci Derneği iş birliğiyle genç araştırmacılara paylaşım platformu sağlamak amacıyla 3. Uluslararası Öğrenciler Sosyal Bilimler Kongresini düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Piri Reis Üniversitesi  "2023-2024 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni" 21 Haziran 2024 Çarşamba günü saat 18.00'de Deniz Kampüsü Bahçe Alanında düzenlenecektir.

Üsküdar  Üniversitesi tarafından 24 - 26 Ekim 2024 tarihlerinde Üsküdar Üniversitesi Ümraniye NP Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu'nda "VIII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi  bünyesinde 29-30 Haziran 2024 tarihlerinde ''Savunma Sanayinde Planlama, Tedarik Esasları ve Güncel Gelişmeler'' isimli sertifika programı gerçekleşecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi paydaşlığında "Ailede Çocuk" temalı XIII. Uluslararası Din Görevlileri Sempozyumu 25-26-27 Ekim 2024 tarihlerinde Üniversitenin Konferans Salonunda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından açılacak olan Sınav Kaygısıyla Baş Etmede EFT (Emotional Freedom Technique) Kullanımı Kursu'nun kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi mezunlarının kariyer gelişimlerini takip edebilmek için Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Yabancı  Diller  Yüksekokulunda  2024  yaz  dönemi  çevrimiçi  YÖKDİL-YDS kursları açılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1. Mersin Balığı Çalıştayı, Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi ve Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (MERKODER) işbirliğinde, 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında  gerçekleştirilmiştir. Sonuç bildirgesi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayın hayatına devam eden  Art and Interpretation "Sanat ve Yorum" dergisi uluslararası en önemli atıf veritabanından biri olan Web of ScienceEmerging Sources Citation Index (ESCI)' ye kabul edilmiştir. Dergi hakkında ayrıntlılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "AtaKimya Dergisi-Journal of Ata-Chem" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve Uygulama Hastanesi Terapötik Aferez Merkezi bünyesinde 20 Haziran 2024 - 5 Ağustos 2024 tarihleri arasında ''6.Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı'' düzenlenecek olup; başvurular 3 Haziran 2024 tarihi mesai bitimine kadar Ankara Üniversitesi İbni Sina Araştırma ve uygulama Hastanesi Terapötik Aferez Merkezine yapılacaktır. 

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 23-27 Eylül 2024 tarihlerinde Kapadokya'nın Giriş kapısı Aksaray'da düzenlenecek olan 9.Uluslararası Veteriner Bilimleri ve Tekniklerinde Gelişmeler Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 23-27 Eylül 2024 tarihlerinde Kapadokya'nın Giriş kapısı Aksaray'da düzenlenecek olan 8.Uluslararası Biyolojik Bilimler ve Biyoteknolojide Gelişmeler Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Biltevt2024: Uluslararası Engelsiz Bilişim 2024 Kongresi", kurumlar arası işbirliğiyle Manisa'da gerçekleştirilecektir. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryasını yürüttüğü Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla gerçekleşecek kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Selçuklu Kültür ve Medeniyeti Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 9-11 Ekim 2024 tarihinde Özbekistan'ın Semerkant şehrinde  III. Uluslararası Selçuklu Tarihi Coğrafyası -Türkistan Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesince yayın hayatına devam eden "Turcology Research" isimli bilimsel derginin yeni  sayısı online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Dergi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından "İşitme Kaybı Olan Öğrencilerin Akademik Becerileri Nasıl Desteklenir?: Uygulama Paylaşımları" konu başlığında eğitim seminerleri düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Dünya  Gıda  Güvenilirliği Günü'nde  bir etkinlik  düzenlemektedir. Söz  konusu etkinlik 7 Haziran 2024 tarihinde, Orman Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda; kamu, özel sektör, sivil toplum örgütleri, akademi ve karar verici makamlar  dahil  olmak  üzere  tüm  paydaşların  katılımlarıyla  Sayın  Bakanımızın  ev  sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erhan ZOR’un başkanlığında 5-7 Eylül 2024 tarihlerinde Üniversitenin Erol Güngör Konferans Salonunda “6th International Congress on Biosensors (Biosensors2024)” kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi Metabolik ve İnflamatuvar Hastalıklar Uygulama ve Araştırma Merkezi (METIFLAM) Müdürlüğü tarafından 04 Haziran 2024 Salı günü Üsküdar Üniversitesi Ümraniye NP Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu'nda alanında uzman konuşmacıların ve genç araştırmacıların katılımıyla "Metabolic and Inflammatory Disease: Pathophysiology and Therapy" konulu düzenlenecek olan sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ostim Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ilk defa bitirme projeleri sergisini gerçekleştirecektir. Öğrenciler 4 yıllık mühendislik eğitiminde edindikleri bilgi ve tecrübeleri son 1 yıl boyunca yaptıkları proje çalışmalarıyla uygulamaya geçirmişlerdir. Sergide öğrenciler proje çalışmalarının tanıtımlarını poster eşliğinde yapacaklardır.  ''Bitirme Projeleri Sergisi '' 6-7 Haziran 2024 tarihleri arasında Üniversitede düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

06-07.06.2024 tarihleri arasında Başkent Üniversitesinde yapılacak olan Türkiye Üniversiteler Sürekli Eğitim Merkezleri (TÜSEM) Konseyi İlkbahar Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından 6-7 Haziran 2024 günlerinde "ARTIUM Mimarlık ve Tasarım Zirvesi'24" başlıklı bir etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi  Tepekent-Kemal Gözükara Yerleşkesinde 28.05.2024 tarihinde saat 13.00'de düzenlenecek olan ''Kalite Güvencesi Çalıştayı'' programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İnönü Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından 24.10.2024 - 25.10.2024 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan İslam ve Yorum VIII "Dini, Siyasi ve Kültürel Boyutlarıyla Kudüs" konulu Uluslararası Sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

13.06.2024  tarihinde  saat  13:30  –  17:30  saatleri  arasında,  Antalya  İl  Tarım  ve Orman Müdürlüğü  3 No'lu Toplantı  Salonu'nda    "Kurakçıl Peyzaj  Uygulamaları  Paneli"  hibrit  olarak  düzenlenecek  olup  Antalya  Tarım  Online  YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) iş birliği ile 4-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu'na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Burhaniye Uygulamalı Bilimler Fakültesi BUBYO Uygulama Otelinden faydalanmak isteyenler, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü öğretim elemanlarından Öğr. Gör. Harun İLÇİOĞLU'nun  Language Tree Projesinde "Türkiye'deki Genç Göçmenler ve Uluslararası Öğrencilerin Konuşma Becerisi Özelinde Türkçe Dil İhtiyaç Analizi Araştırması" isimli akademik çalışması için hazırlanan çevrimiçi anketler hazırlanmış olup, Üniversitelerin Türkçe hazırlık birimlerinde B1, B2, C1 ve akademik Türkçe seviyelerinde derslerine devam eden uluslararası öğrenciler, akademik birimlerde (Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu/Enstitü) öğrenime devam eden uluslararası öğrenciler ve Türkçe hazırlık birimlerinde görevli öğretim elamanları tarafından katılım sağlanabilir. Link için tıklayınız

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 2024-2025 Güz Döneminde açılacak lisansüstü programlara ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde 31 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Dinî Metinlerin Yorumunda Kesinlik Arayışı" konulu sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi  İslami İlimler Enstitüsü, İlahiyat Fakültesi ile İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından 25-27 Ekim 2024 tarihlerinde İslami İlimler Enstitüsü ev sahipliğinde "Denizli Yatağan Tarih ve Kültür Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ve Kocaeli Üniversitesi işbirliğiyle, 11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde Kocaeli’nde düzenlenecek olan  "1st Kocaeli International EngineeringNatural Sciences and Health Technologies Conference / 1st Kocaeli National Engineering-Natural Sciences and Health Technologies Workshop (MDST24)"isimli konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yayın hayatına devam eden  "Journal of Labaratory Animal Science and Practices-Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulaması Dergisi" uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan CABI'ye kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi (NEF EFMED), uluslararası, hakemli ve ücretsiz çevrimiçi bir fen ve matematik eğitimi dergisidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesitesine bağlı TARMER (Toplumsal Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi) Müdürlüğü  ülkemizde öğretmen yetiştiren kurumların sorunlarını araştırıp tespit etmek ve çözümlerini üretmek adına dizi Çalıştay kararı almıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Tülay BİCAN SÜERDEM'in Başkanlığında 03 – 05 Eylül 2024 tarihleri arasında Üniversitenin Troya Kültür Merkezinde “4. International Euroasian Mycology Congress (EMC'24)” kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Özge BALCI ÇAĞIRAN' ın oturum başkanı olarak görev alacağı 8-12 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek olan bor ve ilgili ileri malzemeler konusunda Dünya'da düzenlenen en kapsamlı etkinliklerden biri olan "Uluslararası Bor, Borür ve Bor İçerikli Malzemeler Sempozyumu"’ (International Symposium on Boron, Borides and Related Materials -ISBB)’na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından 07 Haziran 2024 tarihinde çevrimiçi olarak "3. Bandırma Fizyoterapi Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan Geliştir-Uygula-Paylaş Projesi kapsamında düzenlenecek olan II. Ankara Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi 28-29-30 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve online gerçekleştirilecek olan "İngilizce YDSYÖKDİL Hazırlık Kursu" ile "Eğitimde Yapay Zeka Araçları" eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi  Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü (SABİTA) tarafından “Redox İstanbul 2024” sempozyumu 8 Haziran 2024 tarihinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden  "Culture And Civilization" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan ERIH PLUS'a kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilim ve Teknolojileri Araştırma Enstitüsü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİTAM) tarafından 4- 14 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “XXXI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Çeşme Turizm Fakültesi tarafından, 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında "V.Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu" düzenlecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi Anabilim Dalı tarafından 30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Üniversiteev sahipliğinde "15. Tıp Bilişimi Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden  "Art and Interpretation 'Sanat ve Yorum' Dergisi" uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan SCOPUS'a kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi  mezunlarının kariyer gelişimlerini takip edebilmek, üniversite ile mezunlar arasında sürdürülebilir etkili bir iletişim ağı oluşturmak, iş birliklerini geliştirmek, mezunları ilgili duyurular ve etkinlikler hakkında bilgilendirebilmek ve mezunların mezun oldukları programların iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek için Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mersin Üniversitesi  ile Eğitim Kültür ve Birliktelik Derneği iş birliğinde 19-21 Eylül 2024 tarihlerinde, Mersin Üniversitesi Anamur Yerleşkesinde IV. Uluslararası Eğitimde ve Kültürde Akademik Çalışmalar Sempozyumu (International Symposium of Academic Studies On Education And Cultural-ISASEC 2024) düzenlenecektir. Aytıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü "Çok Sesli Koro Eserleri Beste Yarışması"  ve  "Prof.  Dr.  Alaeddin  YAVAŞÇA  Anısına Beste  Yarışması"  düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye Liderlik İyileştirme Programı (TULIP) işbirliğiyle 30 Mayıs 2024 tarihinde Üniversitemizde Dijitalleşen Dünyada Liderlik ve Kadın başlıklı program düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Türk Müziği Devlet Konservatuvarı tarafından 27-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında "II. Türk Müziği Günleri" etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi ile Bartın Valiliği işbirliğinde Dışişleri Bakanlığı Kamu Diplomasi Başkanlığından Başkatip Can BİLGİÇ ve İkinci Katip Pınar KOÇ tarafından 31 Mayıs 2024 tarihinde  Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Eğitim-İktisat Fakültesi Konferans Salonunda yüz yüze "Protokol Kuralları" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesinin 18-19 Ekim 2024 tarihlerinde beşincisini düzenleyeceği Eğitim Araştırmaları Kongresi'nin (EAK2024) teması bu sene "Eğitim Bilimlerinde Terminoloji" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Bakırçay Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 27.05.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasında sertifikalı "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitim programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile İran-Urmia Universitesi iş birliğinde 21-22 Ekim 2024 tarihlerinde "The First International Congress of Veterinary Medicinal Plants and Traditional Medicine" konulu kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesinin desteğiyle düzenlenecek "3. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler Sempozyumu (ISCDFAMS 2024)" İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde 02-03-04-05 Eylül 2024 tarihlerinde yüz yüze ve çevrim içi olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden  "Palmet" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan ERIH PLUS'a kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından yayın hayatına devam eden "VECHE" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan EBSCO'ya kabul edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mersin Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Halk Sağlığı ve Hemşireliği Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde online gerçekleştirilecek olan "TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında yürütülen proje ile ilgili olarak “Nedenleri ve Sonuçları ile Çocuk İşçiliği” konulu bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan Ekonomi ve YönetimAraştırmaları Dergisine (EYAD) ilişkin makale çağrısı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Ömer Seyfettin Uygulamalı Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Selva STAUB tarafından, 10.05.2024 tarihli INQAAHE (Uluslararası Yükseköğretim Kalite Güvence Ajansları Ağı) tarafından başlatılan ve 2018'de bayrak projesi kapsamına alınan anket çalışması hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından "Diksiyon ve Etkili Hitabet Eğitimi" sertifika programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi ilkinin Afyon Kocatepe Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen "ICivilTech2024:2nd International Symposium on Innovations in Civil Engineering and Technologies (2. Uluslararası İnşaat Mühendisliği ve Teknolojisindeki Yenilikler Sempozyumu)" etkinliğinin ikincisinin 30 Ekim -1 Kasım 2024 tarihleri arasında düzenlenemesinde ev sahipliği yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ali YILDIZ'ın danışmanlığını yaptığı TÜBİTAK 2209 destek programı kapsamında desteklenen  "Mimarlık Eğitiminde Malzeme ve Strüktür Bilgisinin Yerinin ve Öneminin Araştırılması" başlıklı projesi kapsamında anket çalışması düzenlenmiş olup, katılmak için tıklayınız.

Yüksek İhtisas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümünün 12 Mayıs Hemşirelik Haftası kapsamında 14.05.2024 günü saat:14.00-16.30'da 100. Yıl (Tıp Fakültesi) Konferans Salonunda gerçekleştireceği "Bakımın Ekonomik Gücü" adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 29 Kasım-1 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan İslami Düşünce Ekseninde Meseleler-I “Uluslararası İfrat ve Tefrit Arasında İtidal Arayışları” konulu sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Afetlerde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Kongresi, İnönü Üniversitesi ev sahipliğinde Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu, Malatya Turgut Özal Üniversitesi ve Acil ve Afat Sağlık Hizmetleri derneğinin ortaklaşa organizasyonu ile 12-13 Haziran 2024 tarihinde İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

KTO Karatay Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Sosyoloji Bölümünde görev yapan Lisansüstü Bursiyer Zeynep Elif TUNÇ tarafından yürütülmekte olan "Z Kuşağının Anlam Arayışında Pierre Bourdieu'nun Sermayelerinin Yönetici Rolü" başlıklı çalışma için anket düzenlenmiş olup, iletişim için zeliftunc@hotmail.com e-posta gönderebilirsiniz. 

Ankara 2 Nolu Barosu tarafından 15 Mayıs Çarşamba günü, 13:30-17-30 saatleri arasında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı Konferans Salonunda gerçekleştirilecek "Hukukta Web 3.0 ve Yapay Zeka" konulu konferans hakkında ayrıntılı bilgi için irtibat telefonu : 05056226722

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Aydın Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi olup, Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümünde görevli olan Doç. Dr. Özel SEBETCİ tarafından, Yapay zeka araçlarının eğitim ve günlük yaşam üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla "Geleceğe Yönelik Teknoloji Kabul Modeli (TAMF): Yapay Zeka Araçlarının Kullanımı" başlıklı bir anket çalışması yürütülmektedir. Anket için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİDAM) Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından, 27 Mayıs - 12 Haziran 2024 tarihleri arasında "ÇÜ-SABİDAM 2024/1 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, Jean Monnet Sürdürülebilirlik Mükemmeliyet Merkezi, Lazarski Üniversitesi, Birmingham City Üniversitesi, Tokyo Üniversitesi, Wismar Üniversitesi ve Türkiye Lojistik Derneği (LODER) ’nin misafir katılımlarıyla 6 - 7 Haziran 2024 tarihinde çevrimiçi olarak dördüncüsü gerçekleştirilecek olan Uluslararası Sürdürülebilir Lojistik Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Doğuş Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi ve İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 18-20 Eylül 2024 tarihleri arasında "21. Yüzyıl İngiliz Edebiyatı" temasıyla çevrimiçi olarak "2. Uluslararası İngiliz Dili ve Edebiyatı Konferansı (DİDE)" düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "Uluslararası Dil Çalışmalarında Yeni Yönelimler Sempozyumu II" 11-12 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı Yazılım Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülmesi planlanan “Bilim Evreninde Yapay Zekanın Yolculuğu” seminer serileri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi "Kalite Yönetim Sistemi" çalışmaları kapsamında; “2024 yılı Anket Uygulama ve İzleme Planı”na göre Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunlarını çalıştıran paydaşlarımızın görüş, öneri ve değerlendirmelerini alınması amacıyla “İş Dünyasının Mezunların Yeterliliğini Ölçme Anketi” düzenlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 03-07 Haziran 2024 tarihleri arasında "Hekimliğin Eşiğinde: BAU Tıp 3. Intern Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 17-18 Ekim 2024 tarihlerinde Üniversitemiz Mithat ÖZSAN Amfisinde "Cukurova University School of Foreign Languages Third International Language-for-All Conference (Çukurova Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Üçüncü Uluslararası Herkes için Dil Konferansı)" başlıklı konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Polis Akademisi, 18-19 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara’da “Çocuk Suçluluğunda Önleyici ve Koruyucu Yaklaşımlar” temalı “2. Uluslararası Suç Araştırmaları Sempozyumu”na ev sahipliği yapacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde 24-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Uluslararası Bütüncül Sağlık Yaklaşımı Kongresinde" Tıp, Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon alanları başta olmak üzere tüm sağlık bilimleri alanında yapılan araştırmaların ortak bir zeminde sunulabilmesi ve tartışılabileceği "Bütüncül Sağlıklı Yaşam Kongresi'' düzenlencek olup, ayrınıtılı bilgi için tıklayınız. 

UNESCO 2024 yılı anma ve kutlama programlarına, "Divanu Lugati't-Türk'ün 950. Yıl Dönümü" teması dahil edilmiştir. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi tarafından Ekim 2024 tarihinde söz konusu tema kapsamında bir özel sayı çıkarılması planlanmakta, özel sayıda başta Türk Dili ve Edebiyatı olmak üzere Tarih, Coğrafya, Eğitim ve Sosyoloji gibi birçok alandan yazıların değerlendirmeye alınacağı bildirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Journal of Innovative Healthcare Practices (JOINIHP), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan, uluslararası, hakemli, online, ücretsiz ve açık erişimli kategoridedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Konya Meram Belediyesi ve Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi tarafından düzenlenecek olan "Soykırıma Karşı Gazzenin Çığlığı" konulu Kısa Film Yarışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde Halkla İlişkilerde Anlam - Anlamda Halkla İlişkiler başlığıyla Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına 8. İletişim ve Halkla İlişkiler Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanlığı tarafından yayın hayatına devam eden  "Journal of Veterinary Case Reports" dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümünün 22-26 Temmuz 2024 tarihinde düzenleyeceği "II. Ulusal Nanoteknolojide İletken Polimer Günleri (II. UNIPG 2024)" başlıklı kongre etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına başlayan "Journal of Medical Education and Family Medicine" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde 16-18 Mayıs 2024 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan "İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu (ISALAJ-2024)" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri kapsamında Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde hibrit olarak "Hemşirelik Haftası Sempozyumu"düzenlenecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

International Journal of English for Specific Purposes (JoinESP), Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yayınlanan, uluslararası, hakemli, online, ücretsiz ve açık erişimli kategoridedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü tarafından düzenlenen "MINI WORKS'' Uluslararası Karma Sergisi'' 22 Mayıs- 05 Haziran 2024 tarihleri arasında Güzel Sanatlar Fakültesi Sergi Salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK ARDEB tarafından desteklenen “Anonim Şirketlerin Dijital Dönüşümünde Hukuki Belirsizliklerin Değerlendirilmesi ve Giderilmesi” başlıklı projemiz kapsamında, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Ziraat Bankası Kütüphanesi'nde 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10:00'da dijitalleşmenin anonim şirketler hukukundaki yansımalarının değerlendirileceği bir çalıştay programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından Mart 2018'de ilk sayısı yayınlanan DOAJ, ROAD, ASOS Index, CiteFactor, DRJI, IJI Factor Indexing, Advanced Sciences Index ve Researchbib’te taranan Uluslararası Halkla İlişkiler ve Reklam Çalışmaları Dergisi (HİRE)'nin altıncı cilt birinci sayısının 2024 yılı Eylül ayında yayınlanması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi  Avrupa Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi kongre, sempozyum, tatil, kültürel ve sportif etkinlikler için uygun fiyat ve yüksek kalite anlayışı ile yaz sezonuna başlamış olup, tüm üniversitelerimizin hizmetine devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Denizi Eylem Planı kapsamında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planında Marmara Denizi’nin korunmasında toplumsal farkındalık artırılması vurgulanmakta ve bu bağlamda Marmara Belediyeler Birliği koordinasyonunda 8 Haziran gününün Marmara Denizi Günü olarak kutlanması yer almaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Parlamentosu'nda (AP) farklı dönemlerde çeşitli süreleri kapsayacak şekilde açılan staj ilanlarına ülkemizden özellikle uluslararası ilişkiler ve AB çalışmaları gibi alanlarda yükseköğrenim gören ya da mezun vatandaşlarımız başvuru yapabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof.Dr.Betül OKUYAN'ın, bir uluslararası proje kapsamında olan ve Türkiye'de yürütülen kısmında sorumlu araştırmacı olduğu, "Eğiticilerin Eczacılık Eğitiminde Yapay Zeka Kullanımı Hakkında Görüşleri: Birleşik Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisine Dayalı Bir Çalışma" ve "Öğrencilerin Eczacılık Eğitiminde Yapay Zeka Kullanımı Hakkında Görüşleri: Birleşik Teknoloji Kabulü ve Kullanımı Teorisine Dayalı Bir Çalışma" başlıklı iki adet çalışmaya veri toplamak amacıyla anket çalışması düzenlenmiştir.  Katılmak için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörlüğü Uluslararası İlişkiler Genel Koordinatörlüğü 21-22 Mayıs 2024 tarihlerinde Erasmus+ yüksek öğretim alanında yürütülen KA2 projesi kapsamında "Multicultural Classrooms: Inclusive Learning and Teaching in Higher Education (KA220- HED-96EBB3A6)" adlı projenin bir faaliyeti olarak üniversite ev sahipliğinde uluslararası konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktivite Koordinatörlüğü'nün 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi düzenleyeceği ‘Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA)' seminerlerinin yedincisi olan "Japon Edebiyatı ve Sinemasında Geçmiş ve Gelecek Olarak Mahşer" adlı seminer 16 Mayıs 2024 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)'nün Tarım-Gıda İnovasyon Topluluğu olan EIT Food'un partnerleri arasında yer aldığı NATI00NS konsorsiyumunun ortaklaşa düzenlediği "Toprak Sağlığı ve Modern Bitki Besleme Teknikleri etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Samsun Üniversitesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren Samsun AB Bilgi Merkezi işbirliğiyle "Gelişen Çağ Hackathonu" başlıklı bir hackathon düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 8 Kasım 2024 tarihinde Halkla İlişkilerde Anlam - Anlamda Halkla İlişkiler başlığıyla Prof. Dr. Alâeddin Asna anısına 8. İletişim ve Halkla İlişkiler Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi tarafından Dışişleri Bakanlığımız ve TİKA'nın destekleri ile San'a Center for Strategic Studies ile birlikte, 17 Mayıs 2024 Cuma günü 10.00-12.00 saatleri arasında Altınbaş Üniversitesi Gayrettepe Yerleşkesi 100. Yıl Konferans Salonunda "Navigating Troubled Waters: The Regional Dimensions of the Conflict in Yemen and the Red Sea" konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında "I. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası İletişim Günleri kapsamında düzenlenen sempozyumun bu yılki ana başlığı "Dijital Eşitsizlik ve Veri Sömürgeciliği" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi  Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı ile Adli Bilimler ve Ceza Hukuku Kulübü tarafından, 15 Mayıs 2024 Çarşamba günü saat 9.30-15.00 arasında Mehmet Okul Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Adli Bilişim ve Siber Güvenlik Paneli" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma ÜNAL'ın yürütücülüğünü yaptığı Türkiye’de bulunan kamu üniversitelerinde görev yapmakta olan idari personelin, yükseköğretimde sürdürülebilirlik kültürüne ilişkin görüşlerinin incelenmesi ve idari personelin mevcut durumunun tespitine yönelik yapılacak “Üniversitelerde Sürdürülebilirlik ve Kurum Kültürünün İncelenmesi” adlı çalışmaya katılmak için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Erasmus University Rotterdam School of Philosophy iş birliğiyle düzenlenecek III. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi Congist'24, "Sosyal Bilimler ve Yapay Zekâ" konusunda, 18-20 Aralık 2024 tarihleri arasında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Kurul Odası'nda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi  ev sahipliğinde Türk Ergonomi Derneği işbirliğinde 10-11-12 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 30. Ulusal Ergonomi Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Elektroensefalografi (EEG) tanı yönteminin keşfinin 100. yılı münasebetiyle Üsküdar Üniversitesi tarafından 20 Mayıs 2024 Pazartesi günü saat 10:00'da Üsküdar Üniversitesi Ümraniye NP Sağlık Yerleşkesi İbn-i Sina Oditoryumu'nda alanında uzman bilim insanları ve akademisyenlerin katılımıyla "2. Nörobilim ve Teknolojileri Kongresi - 100. Yılında EEG" etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Bilal SÜSLÜ başkanlığında 10-11 Ekim 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "Çevre ve İletişim; İklim Değişikliği ve Sürdürülebilirlik" başlık ve temalı çevrimiçi sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesinin koordinatörlüğünü yaptığı Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Language Tree (Dil Ağacı) Projesi kapsamında 21-22 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul'da "2.Uluslararası Miras Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Avrasya Medikal Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenmesi planlanan "1. Uluslararası Doğal ve Sentetik Materyallerin Biyomedikal Uygulamaları" adlı kongreye ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Yaşlı ve Engelliler Eğitim, Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 10.30'da Üniversitenin Müze Salonunda gerçekleştirilecek olan "Türkiye Yüzyılında Yaşlı Sağlığı Uygulamaları " konulu panel programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı tarafından 13-15 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan doğal yaşamın korunması ve çevre bilincinin artırılması amacıyla doğanın ve çevrenin önemini vurgulayan, kuş cennetinin eşsiz güzelliklerini yansıtan ve koruma çabalarını destekleyen posterlerin sergileneceği "Uluslararası Bandırma Kuş Cenneti Poster Bienali hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Artvin Çoruh Üniversitesi Kafkasya ve Çevresi Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Artvin Çoruh Üniversitesi Hopa İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi iş birliği ile Üniversitemiz bünyesinde yayınlanan Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi 2024 Eylül ayında "KAFKASYA" konusu ile özel sayı çıkaracaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi EXTMED Ögrenci Kongresi 25-26 Mayıs tarihlerinde İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Sütlüce Yerleşkesi Oditoryum'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bilimi Anabilim Dalı bünyesince yayın hayatına devam eden  "Eastern Geographical Review/Doğu Coğrafya Dergisi" ulusal önemli atıf veritabanından biri olan TR DİZİN'e kabul edilmiştir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aksaray Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde IX. Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (UZAL-CBS 2024) sempozyumu 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı sahipliğinde eğitimin çeşitli alanlarında yayın yapmak üzere uluslararası hakemli Sinop Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi (SUEFD) (Sinop Üniversity Journal of Faculy of Education yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından yayımlanan "Amasya Üniversitesi Ekonomi, Ticaret ve Pazarlama Dergisi" ulusal ve uluslararası birçok dizin tarafından taranan hakemli ve bilimsel bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Giresun Üniversitesi, Novi Sad University (Sırbistan) ve NED Mühendislik ve Teknoloji Üniversitesi (Pakistan) organizasyonunda, 16-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Sakarya'da düzenlenecek olan "4th International Symposium on Characterization (ISC'24)" isimli sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Bilimsel ve Teknolojik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde gerçekleştirilen analizlere yönelik 2024 yılı güncel analiz fiyat listesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gedik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından Uluslararası Fen Bilimleri ve Uygulamalı Matematik Kongresi (International Congress on Natural Sciences & Applied Mathematics) 7-8 Haziran 2024 tarihlerinde saat 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KOSGEB Başkanlığı tarafından KOBİ’lere yönelik sunulan desteklerin her türlü sürecinde görev yapmak ve mesleki bilgi ve deneyiminden faydalanılmak üzere Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyeleri, öğretim görevlileri ve araştırma görevlileri, KOSGEB Bağımsız Değerlendirici Sistemi üzerinden görevlendirilebilmektedir. Başvurmak için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi kurumsal dergisi PAÜ Dergi'nin yeni sayısı için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü eğitimleri kapsamında  kapsamında  yaşam  bilimleri  ve  biyoteknoloji alanlarında  farklı amaçlar için  kullanılan  temel  ve  güncel  yöntemler  hakkında  genel  bilgilerin  ve  yöntemlerin  teorik  ve  pratik eğitiminin verildiği 7 farklı kurs düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ev sahipliğinde 21-22 Kasım 2024 tarihlerinde Uluslararası Genç Bilim ve Sanat İnsanları Sempozyumu & Sergisi II (GEBSİS II) düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Üniversitesi  Bucak Sağlık Yüksekokulu ve Bodrum Denizcilik Müzesi iş birliğiyle düzenlenen 2. Uluslararası Malakoloji Sempozyumu kapsamında 1-4 Ekim 2024 tarihleri arasında Bodrum Belediyesi Mausolos Sergi Salonu'nda yapılacaktır. Ayrınıtı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi  Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünce yapılmakta olan analiz ve cihaz kullanım bedellerine ait 2024 yılı güncel "Analiz Fiyat Listesi hakkında bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü,  23 - 26 Mayıs 2024 tarihlerinde toplam 24  saat  (4  gün)  Perşembe, Cuma,    Cumartesi    ve    Pazar    günlerinde  ücretli    "Sertifikalı    Kamu    İhale    Mevzuatı Eğitimi" gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Gelenekten Geleceğe Konferansı II" Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ev sahipliğinde Uluslararası Saraybosna Üniversitesi, Endonezya İslam Üniversitesi, Semerkant Devlet Mimarlık ve İnşaat Üniversitesi ve Priştina Üniversitesinin ortaklığında "Tasarım Düşüncesi" başlığı ile 13-14 Kasım 2024 tarihlerinde düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi  Sağlık  Bilimleri  Fakültesi'nin  özellikle  sağlık  bilimlerine  ilgi  duyan  çocuk  ve gençlerin  sağlık  bilincini  artırmak  ve  sağlıklı  yaşam  alışkanlıkları  geliştirmelerine  yardımcı  olmak amacıyla yurt içi ve yurt dışında lisansüstü eğitim gören öğrenciler ve uzmanlar için "Sağlık Bilimleri Yaz  Okulu" ile  10-15  yaş  grubu için  "Yaz  Sağlık Bilimleri  Okulu"  planlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü tarafından 19-21 Eylül 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "III. Uluslararası Tarla Bitkileri Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Dekanlığımız tarafından Eğitim Programları ve Öğretim Derneği (EPÖDER) işbirliği ile 12. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi (ICCI-EPOK2024), "Sosyal Karmaşa Çağında Eğitim Programları" teması ile Üniversitemizde 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 25-31 Mayıs Etik Haftası kapsamında 30 Mayıs 2024 Perşembe günü saat 11.30'da akademik personele yönelik çevrim içi olarak "Akademide Kurum Aidiyeti ve Bağlılık İçin Etik Değerlerin Önemi" başlıklı etkinlik gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi  Malazgirt Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Salih GÜLEN'in TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı'nın 11. yılında 2023/1 çağrı dönemi kapsamında ilana açılan programa başvurduğu ve lisansüstü öğrencilere hitap eden "123B921 Bir STEAM Örneği: Savaş Alanı Arkeolojisi " adlı projesi desteklenmiş olup projeyle ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyesi Dr. Öğr. Üyesi Gökçe GÜVERCİN SEÇKİN'in, yürütmekte olduğu "Üniversite Öğrencilerinin Yapay Zeka Okuryazarlığının İncelenmesi" adlı bilimsel çalışma kapsamında  çevrimiçi (online) olarak  link üzerinden uygulamak istemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından 05.06.2024 tarihinde düzenlenecek olan "Sosyal Hizmet ve Kentsel Adalet Tartışmaları Sempozyumu-I" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından 13.05.2024 tarihinde Liverpool Hop Üniversitesi iş birliği ile İngilizce olarak gerçekleştirilecek olan "International Social Work SymposiumRethinking the Role Of Social Work in Adressing Social Problems in a Local&Global Context" / "Uluslararası Sosyal Hizmet Sempozyumu-Yerel ve Küresel Bağlamda Sosyal Sorunların Ele Alınmasında Sosyal Hizmetin Rolünü Yeniden Düşünmek" başlıklı uluslararası etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi  Kök Hücre ve Gen Tedavileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından, "Tıbbi Biyoloji, Biyoloji, Biyomühendislik, Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp, Veteriner Hekimliği, Biyoteknoloji, Moleküler Biyoloji ve Genetik" mezunları için Yüksek Lisans ve Doktora eğitimi verilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından 25- 26 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “X. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

16-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında; Piri Reis Üniversitesi ile Tokyo Deniz Bilimleri ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğiyle Deniz Yerleşkesinde düzenlenecek olan “International Symposium on The History of Maritime Technology” adlı organizasyon hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi   Sürekli  Eğitim  Merkezi  (DESEM)  tarafından  düzenlenen  "Dokuz  Eylül Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Merkezi  2024  yılı  Mayıs  Ayı  Programları"  na  ilişkin  detaylı  bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından "Cumhuriyetin 100.Yılında Hukuk Etkinlikleri" kapsamında, 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde mesleğinde 50.yılını dolduran hukukçuların katılacağı "Duayenler Buluşması" etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Recent Trends in Pharmacology" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi ev sahipliğinde 4-6 Temmuz 2024 tarihleri arasında "12. Kromatografi Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün; "Montessori Eğitmen Eğitiminin Bilinirliliğinin Arttırılması" konulu semineri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Arıcılık ve Çam Balı Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 20 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Arıcılık ve Arı Ürünlerinin Pazarlanması başlıklı online çalıştaya ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi  İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından 2. Ulusal İnsan, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu, 04-05 Kasım 2024 tarihlerinde Sütlüce Yerleşkesi'nde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ortaklaşa düzenlenen "Yenilikle Geleceğe Sektörel Oryantasyon ve Kariyer Günleri" etkinliği 15-16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Üniversitenin  Kanuni Kampüsünde bulunan Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Buca  Eğitim  Fakültesi  Güzel  Sanatlar  Eğitimi Bölümü Müzik  Eğitimi  Anabilim Dalı tarafından 08-09 Haziran 2024 tarihleri arasında yapılacak olan "III.Mandolin Festivali" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erciyes Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Birimi tarafından Genel Araştırma Projesi olarak desteklenen ve Şubat 2024 tarihinde tamamlanan proje kapsamında Türk müzik eğitimine katkı sunması planlanan ve 2 cilt halinde hazırlanan kaynağın birinci cildinde Türk müzik nazariyatında kapsamlı bir eser olarak kabul edilen İsmail Hakkı Özkan'ın kitabındaki müzik bölümlerinin müfredat programlarını içeren kısımlarının Braille yazıya çevrimi, 2. cildinde ise 109 adet Türk müziği eserinin Braille yazıya çevrimi yer aldığı, kaynağa ulaşımın, tüm görme engellilerinin erişimine açık olarak sunulmuş olup, engelli bireylerin faydalanması amaçlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim  ve  Yayın  Dairesi  Başkanlığı  tarafından düzenlenen 14. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışmasıyla ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kafkas Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, Haziran 2024’te yayımlanacak olan sayısı ve sonraki sayıları için Fen Bilimleri ve Mühendislik Bilim alanlarında yazılmış nitelikli makalelerin Dergipark sistemi üzerinden başvuruları kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

10-13 Eylül 2024 tarihlerinde, birçok üniversite ve kurumun işbirliği ve destekleri ile Romanya'da (Targoviste) Valahia University of Targoviste ev sahipliğinde, 10.EMI Girişimcilik & Sosyal Bilimler Kongresi düzenlenecektir. Ayrıca, 5-7 Temmuz 2024 tarihlerinde, 9. Uluslararası CEO Sosyal Bilimler Kongresi Kazakistan'da Esil Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yerleşkesi  C  Blok  zemin  katında  ''Denizcilik  Kütüphanesi''  hizmete  açılmış  ve anılan  kütüphane  hizmetinden  yararlanmak  isteyenlere duyurulur.

Kırıkkale Üniversitesi  ev sahipliğinde, Tıp Fakültesi tarafından 27.05.2024 - 29.05.2024 tarihleri arasında "2. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Siyasal  Bilgiler  Fakültesi  ile  Ekonometrik  Araştırmalar  Derneği  işbirliğinde  28 Haziran  2024  Cuma  günü  gerçekleştirilecek  olan  "Data  Analytics  and  Machine  Learning"  isimli Uluslararası Konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bingöl Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bingöl Deprem Çalıştayı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL, GRE, IELTS) ilişkin sınav takvimini için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi  tarafından 24 Mayıs 2024 Cuma günü gerçekleştirilecek olan Ulusal Uzay Mevzuatı Konferansına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Bergama Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında ilkler şehri olarak da bilinen Unesco Dünya Mirası kenti Bergama' da düzenlenecek olan " 12. Yemeklik Mantar Kongresi (YMK2024)" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Veterinary Sciences and Practices" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online olarak yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından 09 Mayıs 2024 tarihi Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan Cumhuriyetle Bir Asır "Reformlardan Medeni Hukuk Sempozyumu'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Psychometric Research" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Atatürk Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi/Atatürk University Faculty of Medicine Journal of Surgical Medical Sciences" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Research in Dental Sciences" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan İhtisas Kütüphanesi  ceza infaz sistemlerini doğrudan ya da dolaylı olarak inceleyen infaz hukuku, ceza hukuku, kriminoloji, penoloji, psikoloji, suç sosyolojisi, tarih, terör, istihbarat, güvenlik, iletişim ve eğitim konularına dair kitap, tez, makale, rapor, fotoğraf ve arşiv evraklarından oluşmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi  Bulanık Meslek Yüksekokulunda 02.05.2024 tarihinde düzenlenecek olan Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna isimli sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonu ve Ticaret Bakanlığı desteği ile “Doku Kumaş Tasarım Yarışması”nın dördüncüsü düzenlenmektedir. Potansiyel yarışmacıları bilgilendirmek ve sorularına cevap verebilmek üzere 7 Mayıs 2024 Salı günü saat 15.30’ta “Şimdi Sıra Sende” Zoom toplantısı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi  Fen  Fakültesi  Kimya  Bölümü  öğretim  üyesi  Doç.Dr.  Burak  DERKUŞ,  Bilkent Üniversitesi-UNAM öğretim üyesi Doç.Dr. Fatih İNCİ ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi Fen Fakültesi öğretim üyesi Doç.Dr. Ahmet ACAR tarafından 20-21 Eylül 2024 tarihlerinde ODTU-KKM (Ankara)'da ortaklaşa  düzenlenecek  olan  "Extracellular  Vesicles  Conference-2024  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  ev sahipliğinde Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde 27-28 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "I. Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Lokman Hekim Üniversitesi tarafından Ankara DSİ Konferans Salonu'nda “Helal Ürün ve Hizmetlerde İzlenebilirlik ve Helal Ekosistemde Güncel Gelişmeler” temalı Uluslararası Helal Kongresi-IHC 2024 düzenlenecektir. Katılım linki için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde 17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "10. YUDSA Uluslararası Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında "Laboratuvar Hayvanları Bilim Eğitim Çalıştayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem AKBAŞ'ın, 25 Mayıs 2024 Cumartesi günü Türkiye ve yurtdışında İngiliz Dili Eğitimi alanında lisansüstü çalışmalar yapan yüksek lisans ve doktora öğrencilerine, İngilizce Öğretmenlerine ve İngiliz Dili Eğitimi lisans öğrencilerine yönelik olarak ‘First International Postgraduate Conference on English Language Teaching (PGELT)' başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ev sahipliğinde 8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Selçuk Yaşar Kampüsü'nde hibrit olarak gerçekleştirilecek olan "Current Issues in Interiors (CII) 2024 Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına başlayan "Turkish Journal of Genetics and-Molecular Biology" isimli bilimsel dergi Haziran-2024 sayısı için makale kabulü yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde Dicle İlim İrfan Gençlik ve Yardımlaşma Derneği'nin işbirliği ile "I. İlahiyat Fakülteleri Arapça Hazırlık Eğitimi" konulu çalıştay 4-5 Mayıs tarihlerinde Diyarbakır'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü bünyesinde ilki düzenlenecek olan "1. Ulusal Üsküdar Üniversitesi Sporda Fizyoterapi Sempozyumu" 3 Mayıs 2024 Cuma günü 08:30 - 18:00 saatleri arasında Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Munzur Üniversitesi  Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İnan Ünal'ın başkanlığında Amasya Üniversitesi ile ortak olarak 01-02 Temmuz 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan  "Online International Geometry Symposium in Honor of Prof. Dr. Aysel Turgut Vanlı" isimli sempozyum etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Uluslararası akademik yayın organı olan Artuklu Health dergisinin 8. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kuzey Kafkasya'da Türkiye ile tarihi ve kültürel anlamda kadim bağları bulunan birçok soydaş ve akraba topluluk varlığını sürdürmektedir. Söz konusu topluluklar ile ülkemiz arasındaki ortak dil, tarih ve kültürel değerlerimizin ele alınarak tanıtılması amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı desteği ve Dağıstanlılar Eğitim Kültür Yardımlaşma Derneği iş birliği ile Gazi Üniversitesi ev sahipliğinde 8-9 Mayıs 2024 “Kuzey Kafkas Dilleri Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi  ev sahipliğinde 24-26 Ekim 2024 tarihleri arasında "Dijital Tarım" ana temasıyla "11. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2024)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Ekonomi Üniversitesi tarafından ‘Gastronomide Güncel Eğilimler' başlığıyla gerçekleşecek sempozyum, gastronomi ve mutfak sanatları alanındaki güncel konular hakkında bilgi edinmek isteyen geleceğin şefleri olmaya aday öğrencileri ve bu alana ilgi duyan tüm katılımcılarla birlikte 7 Mayıs 2024 tarihinde İEU kampüsünde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  ev sahipliğinde 03-04 Mayıs 2024 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan "Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler - II Uluslararası Sempozyumu" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  İletişim Fakültesi ev sahipliğinde 27-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan Sivas Uluslararası Film Festivali'ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Trends İn Business And Economics" isimli bilimsel derginin yeni sayısı açık erişimli online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden Pharmata isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Culture and Civilization" isimli bilimsel derginin  6. sayısı online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı ve Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü ile Kültür Ocağı Vakfı işbirliğinde 25-27 Ekim 2024 tarihleri arasında "Uluslararası Süleymaniye Sempozyumu 2: Kapalı Çarşı" Sempozyumu düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Acil Yardım ve Afet Bölümü tarafından 28-29-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ve TÜBİTAK 2237-A Programı kapsamında desteklenen "Kentsel Arama Kurtarma Stratejileri Eğitim Etkinliği" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Yalova Üniversitesi, Kosova AAB Koleji, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ve İstanbul Esenyurt Üniversitelerinin desteği ile 2–6 Eylül 2024 tarihleri arasında Kosova'nın Priştina şehrinde 6. Uluslararası Veri Bilimi ve Uygulamaları Konferansı ve 3. Uluslararası Siber Güvenlik ve Adli Bilişim Konferansı eş zamanlı olarak gerçekleştirilecektir. 

Kastamonu Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü öğretim üyelerince  TÜBİTAK BİDEB 2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği Programı kapsamında 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "Milli Teknoloji Hamlesi Çerçevesinde Teknoloji Odaklı Girişimcilik Çalıştayı" etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kocaeli Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. olarak, KOÜ Teknopark ve Kocaeli Ticaret Odası ortaklığı ve TÜBİTAK desteği ile 20-21-22 Mayıs 2024 tarihlerinde "Bilişim ve Yazılım, Görüntü İşleme Sistemleri, Elektronik ve Haberleşme, Kimya Teknolojileri" tematik alanlarında "6. Doğu Marmara Uluslararası Proje Pazarı 2024" etkinliği Kocaeli de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi  Beyaz Önlüklüler Topluluğu'nun planlamış olduğu "Uluslararası Dijital Dünyada Hekimlik" isimli Tıp kongresi 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul ilinde bulunan Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 20.05.2024 - 31.05.2024 tarihleri arasında ‘Catia V5 ile Yüzey Modelleme’ başlıklı eğitim (E-katılım belgeli) çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üniversite mezunlarının kariyer gelişimlerini takip edebilmek, üniversite ile mezunları arasında sürdürülebilir etkili bir iletişim ağı oluşturmak, iş birliklerini geliştirmek, mezunları ilgili duyurular ve etkinlikler hakkında bilgilendirebilmek ve mezunların mezun oldukları programların iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek için Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ODTÜ Kariyer Planlama Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek “Re-shaping Career Planning: Bridging Gaps” adlı uluslararası konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ve Doğu Akdeniz Üniversitesi iş birliğiyle 17-18 Ekim 2024 tarihlerinde Doğu Akdeniz Üniversitesi ev sahipliğinde "II. Akademi İktisadi ve İdari Bilimler Kongresi" gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Çevrim içi ve yüz yüze yapılacak olan kongrenin ana teması "Doğu Akdeniz'in Ekonomi Politiği ve KKTC" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu , "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında desteklenen EuropeAid/167108/ID/ACT/TR/42 referans numaralı "Geleceği Tasarlamak" projesi kapsamında 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında "Yenilikçi Endüstri Tasarımı Yöntemleri ve Teknolojik Uygulamalar Eğitici Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından yayımlanan Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (AKSOS) sosyal bilimler odaklı, hakemli, akademik bir dergi olup, DergiPark tarafından listelenmekte ve Eurasian Scientific Journal Index, ASOS Index, Journals Directory, ResearchBib tarafından taranmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

“Karatekin Hukuk Dergisi (KAHD)/Karatekin Law Journal”, etik ilkeler ve kurallara bağlı olarak hukuk ve hukukla ilişkilendirilebilen, disiplinler arası nitelikteki özgün ve bilimsel çalışmaların yayımlanması suretiyle ulusal ve uluslararası literatüre katkı sağlamayı amaçlayan, Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanan, hakemli ve süreli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Laboratuvarı (DEHAL) tarafından 06- 14 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öncülüğünde, Muhasebe Öğretim Üyeleri Dayanışma Vakfı (MÖDAV), Adana Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ve Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi işbirliği ile 06-08 Haziran 2024 tarihleri arasında "Sürdürülebilirlik Raporlaması ve Güvence Denetimi Çukurova Konferansı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nin (OMÜ)’ davetlisi olarak farklı ülkelerdeki üniversitelerin katılımıyla "Internationalization in Higher Education: Navigating Global Challenges and Opportunities" (IHEC.OMU-2024) başlıklı uluslararası bir konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü tarafından 27-28 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "DPÜ TTO 2. Proje Pazarı" etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından 02-04 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "43. Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği Ulusal Kongresi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yeditepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu ve Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) işbirliği ile gerçekleştirilecek olan ''Mesleki Eğitim'' konulu etkinlik, 21 Mayıs tarihinde Yeditepe Üniversitesi Ataşehir kampüsünde saat 09.00-14.00 aralığında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Samsun Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan VII. Ulusal Hidroloji Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (ATASEM) tarafından; yaşam koçluğunda uzmanlaşmayı sağlayarak uygulanabilirlik düzeyini geliştirmek ve kamu kurumlarında veya aile bazında hedefleri belirleyerek koçluk rehberliğini kazandırmak amacıyla "Yaşam Koçluğu Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK BİDEB 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında destek alan ve Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin yürütücüsü olduğu "Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği" isimli eğitim etkinliği 21– 24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Üniversitenin Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM),  24-27 Haziran 2024 tarihlerinde (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe) toplam 35 saat çevrimiçi/online ortamda "R Programlama Dili İle Sosyal Bilimlerde Sıklıkla Kullanılan Uygulamalı İleri Düzey Analizler"ni ücretli olarak düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulunda 16.05.2024 tarihinde düzenlenecek olan Bulanık Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi yayın hayatına 2020 yılında başlamış olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) defa yayımlanmakta ve Dergipark  üzerinden makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu iş birliği ile 1-7 Nisan Kanserle Savaş Haftası kapsamında 19 Nisan 2024 Cuma günü 10.00-15.00 saatleri arasında online olarak "Jinekolojik Kanserlerin Bakım ve Yönetiminde Güncel Yaklaşımlar ve Yapay Zeka" sempozyumu gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi tarafından 26-27 Nisan 2024 tarihlerinde  Ankara'da Türkiye Kreatif Ekonomi Zirvesi etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Her yıl farklı bir şehir ve farklı bir üniversite ev sahipliğinde düzenlenen "7. Uluslararası 17. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi" bu yıl 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü tarafından gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi Kafkas Arı ve Arıcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 02-03 Mayıs 2024 tarihlerinde Arıcılık Çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Eurasian Research in Sport Science (Avrasya Spor Bilimleri Araştırmaları , Türkçe ve İngilizce olmak üzere Haziran ve Aralık aylarında yılda iki defa yayınlanan bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 26-27-28 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan Ceza Hukuku Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (ATASEM) tarafından; eğitim koçluğunda uzmanlaşmayı sağlayarak uygulanabilirlik düzeyini geliştirmek ve okullar ile okul dışında koçluk rehberliğini kazandırmak amacıyla "Eğitim Koçluğu Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenecek olan 'I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar (ULIC) Kongresi'nin önemli tarihleri (özet bildiri gönderimi için son tarih, kabul edilen bildirilerin ilanı vb.) güncellenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve Piri Reis Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan "Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar” Sempozyumunun 25.04.2024 tarihinde Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu’nda yapılması planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. İsmail Demir tarafından 28-31 Ekim 2024 tarihleri arasında Üniversitede düzenlenecek olan "Uluslararası 9. Entomopatojenler ve Mikrobiyal Mücadele Kongresi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu olarak, "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı" kapsamında desteklenen EuropeAid/167108/ID/ACT/TR/42 referans numaralı "Geleceği Tasarlamak" projesi kapsamında 4-5 Mayıs 2024 tarihleri arasında "Yenilikçi Endüstri Tasarımı Yöntemleri ve Teknolojik Uygulamalar Eğitici Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Resim-İş Eğitimi Ana Bilim Dalı Başkanlığı Çağdaş Türk Resim sanatına katkı sağlayan tüm sanatçıları anmak, Çağdaş Türk Resim sanatına ilgiyi artırmak ve bu yönde yapılan çalışmalara katkı sağlamak amacı ile Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü olarak her yıl düzenlenen ve Çağdaş Türk resim sanatına çalışmaları ile katkı sağlamış sanatçı eserlerinin tema olarak belirlendiği sergi çalışmasının bu yılki teması Turgut ZAİM'in "Yörük Köyü" eseri olarak belirlenmiştir. Detaylı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Merkezi  (DESEM)  tarafından  düzenlenen  "Dokuz Eylül  Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Merkezi  2024  Yılı  Nisan  Programları"na  ilişkin  detaylı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Dynamics in Social Sciences and Humanities" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online (çevrim içi) olarak yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen ve Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) organize edilen “XV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”na ait ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Food Science and Engineering Research" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi  Hayvan  Deneyleri  Yerel  Etik  Kurulu  (AÜHADYEK)  yürütücülüğünde,  Açık  ve Uzaktan Eğitim Fakültesi  (ANKUZEF)  ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü  (ANKÜSEM)  işbirliği ile 13-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında A Kategorisinde, "1. Grup: Kemirgenler (fare, sıçan, kobay) ve tavşan" hayvan grubuna yönelik Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" düzenlenecek olup 22 Nisan 2024 tarihinde başlayacak olan eğitim 62 saat teorik (çevrimiçi), 10 saat gözlem, 5 saat uygulama ve değerlendirme (çevrimiçi) dersi olmak üzere toplam 77 saat olarak yürütülecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından yayımlanan, ilgili alanlarda disiplinlerarası araştırma ve çalışmalara Türkçe ve İngilizce dillerinde yer veren "Işık JADA, Işık University Journal of Art, Design and Architecture/Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi" isimli çevrimiçi bilimsel dergimiz, gelecek sayıları için makale kabulüne yıl boyu devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümünün düzenlemiş olduğu "XV. Psikoloji Günleri: Rengarenk Psikoloji" etkinliği 26-27 Nisan 2024 tarihleri arasında çevrimiçi (online) olarak gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Temiz Oda Kullanım Eğitimi, PECVD Kullanıcı Eğitimi, ICP-RIE Temel Kullanıcı Eğitimi" ve 06-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "II. Uygulamalı Hücre Kültürü ve Teknikleri Kursu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Avrasya Medikal Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Doğal ve Sentetik Materyallerin Biyomedikal Uygulamaları adlı kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Dil  Eğitimi  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  (DİLMER)  tarafından  "İngilizce Akademik Yazma, İngilizce Akademik Konuşma, YDS / YÖKDİL Hazırlık, YDS / YÖKDİL Kamp, IELTS, Almanca, Arapça, Genel İngilizce Online / Yüz Yüze dil kursları"  düzenlenecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Dergiler Koordinatörlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "Doğu Esintileri-A Journal of Iranology Studies" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online (çevrim içi) yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Art Time" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından üniversitede gerçekleştirilen "Uluslararası Sınavlar Mayıs 2024" takvimi belli olmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktivite Koordinatörlüğü'nün 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi düzenleyeceği ‘Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA)' seminerlerinin altıncısı olan "Kurt Vonnegut: Postmodern Karanlıkta Metamodern İyimserliğin Edebiyatı" adlı seminer 25 Nisan 2024 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi ev sahipliğinde 24-26 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak olan "7. International Congress of Plant Science and Technology" ve "11. Ulusal Botanik Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yüksek İhtisas Üniversitesinde düzenlenecek olan "Bağımlılıkla Mücadele Etkinlikleri" kapsamında "Hayat Hakkımız Mücadele Gücümüz Kadardır Paneli" programı 26.04.2024 tarihinde saat 10.00'da Neşet Ertaş Sanat ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığının 7. İç Hastalıkları Hemşireliği Eğitimi Çalıştay Sonuç Raporu yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dil, Din, Düşünce ve Yorum Sempozyumu I, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde her yıl düzenlenecek olup bu yıl ''Güncel Dinî Meseleler ve Çözüm Önerileri'' temasıyla yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından Doç. Dr. Mesut KULELİ yürütücülüğünde 30 Eylül 2024-02 Ekim 2024 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde "II. Uluslararası Akademik Çeviribilim Çalışmaları Kongresi" gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Geometriciler Derneği iş birliğinde Üniversitenin ev sahipliğinde 18-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından, 24 Nisan 2024 tarihinde 09:00-17:00 saatleri arasında yazı ekinde programı sunulan "Yapay Resiflerin Dünya ve Türkiye'de Tarihsel Gelişimi ve Antalya'nın Potansiyeli" konulu program düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Kalkınma Ajansı koordinasyonunda, Ankara'daki teknoloji geliştirme bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, üniversiteler, AR-GE kurumları, kuluçka merkezleri ve girişimcilik ekosistemi paydaşları ile iş birliği içinde 2011 yılından bu yana düzenlenen TechAnkara Proje Pazarı bu yıl 23 Eylül 2024 Pazartesi günü gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle 02.05.2024 tarihinde düzenlenecek olan "Hemşirelikte Bilgi Güncelleme Sempozyumu-III 2024 Vizyonu" konulu sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi Nihat Delibalta Göle Meslek Yüksekokulu Eczane Hizmetleri Bölümü Eczane Hizmetleri Programı öğretim üyesi Doç. Dr. Yeliz DEMİR tarafından 19-20 Nisan 2024 tarihlerinde "Fen Bilimleri Alanına Yönelik TÜBİTAK 2209-A Projelerinin Farkındalığı ve Niteliğinin Arttırılması" konulu online eğitim düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KASUAM) ile Üniversitenin Sosyoloji Öğrenci Topluluğu, Sosyal Politika Öğrenci Topluluğu, Sosyal Hizmet Öğrenci Topluluğu ve Psikoloji, Eğitim ve Doğa Öğrenci Topluluğu ortaklığında 23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Konferans Salonu ve Metin Çoban Konferans Salonu'nda 'Kadın Çalışmaları Öğrenci Kongresi' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Basic Health (JOBAH)" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Communicata" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Anatolian Archaeology" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Sanat ve İkonografi Dergisi-Journal of Art and Iconography" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü (Türkiye) ve Batum Shota Rustaveli Devlet Üniversitesi (Gürcistan) tarafından Batum kentinde 30-31 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihleri arasında "Uluslararası Bütünleşik Sosyal Araştırmalar ve Disiplinlerarası Çalışmalar Kongresi " düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan "TOGÜ Turhal Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi (TOGÜBİL) (Journal of Applied Sciences Faculty of Toguturhal) Dergipark portalı üzerinden Haziran sayısı için makale kabulüne açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından 31 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde 11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılması planlanan "Kur'ân Meâlleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri-II" konulu uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde, Bahçeşehir Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle 02.05.2024 tarihinde düzenlenecek olan "Hemşirelikte Bilgi Güncelleme Sempozyumu-III 2024 Vizyonu" konulu sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe  Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürlüğü Koordinatörlüğünde düzenlenecek olan “21. Yüzyılda Anne - Babalık Eğitim Programı” içeriğine ve detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen "100 YILDA KADIN'' Uluslararası Jürili Karma Sergisi'' 5-12 Haziran 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi kurumsal dergisi PAÜ Dergi'nin  "PAÜ'de Tıp" temalı Mart 2024 sayısı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi  Ziraat Fakültesi bünyesinde kurulan "Düzce Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi (DUZFAD)" yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden  "Journal of Anatolian Physics and Astronomy/Anadolu Fizik ve Astronomi" isimli bilimsel dergi Haziran-2024 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "PLANARCH-Desing and Plannig Research" isimli bilimsel derginin  8. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Beykent Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) Bölümü öğretim üyesi Prof.Dr. Tanay Sıdkı UYAR'ın başkanlığında 17.04.2024-19.04.2024 tarihleri arasında AyazağaMaslak Yerleşkesinde gerçekleşecek olan "14. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanlığı tarafından 31 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihlerinde XI. Kamu Politikaları Çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından çıkarılan, Sinop-e: Turizm Araştırmaları Dergisi (SİNETAD) makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü tarafından 16- 18 Mayıs 2024 tarihlerinde Manisa Anemon Otel'de düzenlenmesi planlanan "VIII.Ulusal Biyomühendislik Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu  tarafından  18  Nisan  2024  tarihinde  saat  15.00'te  Türk  Tarih  Kurumu  konferans salonunda "Prof. Dr. Faruk Sümer'i Anma Paneli ve Oğuzlar Kitabı" adlı bir etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Educational Academic Research" isimli bilimsel derginin  52. sayısı  online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2024  yılında   üniversitelere  yönelik,  üniversitelerin  web  siteleri  ve  mobil  uygulamalar aracılığıyla  yaptığı  bilgilendirmeler,  öğrenci  kayıt  işlemleri,  ders  kayıt  işlemleri  ile  uzaktan  eğitim modüllerinin ve diğer sunulan hizmetler ve modüllerin erişilebilirliğinin sağlanması amacıyla atölyeler düzenlenmesi  planlanmıştır.  Teknik  olarak  ileri  düzeyde  "WCAG  2.2"    ve    "KAMİS  Erişilebilirlik İlkeleri"  standartlarına  yönelik    "Erişilebilirlik  Atölyeleri:  Web  Erişilebilirlik  Standartları  Eğitimi" başlıklı  bu  eğitimler,  iki tam günde  tamamlanacaktır.  Üniversitelerin  3  grup  olarak  davet  edileceği eğitimlerin ilkinin ilk bölümü 26 Nisan 2024 ve ikinci bölümü 3 Mayıs 2024 tarihlerinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü tarafından, 27-29 Eylül 2024 tarihleri arasında yüz yüze "11.Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (11. International Congress on Accounting and Finance Research)" gerçekleştirilecek olup kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi Mühendislik Fakültesince “Symposium on Functional Materials Science and Engineering 2024” adıyla 11 Haziran 2024 tarihinde ulusal sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden Melius: Journal of Narrative and Language Studies (MEJNALS)" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde 16-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilecek olan I.YOBU Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumunun özet bildiri gönderimi için son tarihin 01 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi  Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi bünyesinde 2021 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) hakemli elektronik bir dergi olarak uluslararası düzeyde yayımlanan Uluslararası İletişim ve Medya Araştırmaları Dergisi (INJOCMER) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbı Genetik Anabilim Dalı tarafından 2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında "9.Uluslararası Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi" Sabancı kültür Sitesi'nde düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

24­-25 Nisan 2024 tarihlerinde Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) işbirliğinde yürütülen  Türkiye’de İnsan Ticaretiyle Mücadeleye AB Desteği Projesi (IPA II) kapsamında çalıştay yapılması planlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından yürütülen "8. Uluslararası Öğrenci Bilimler Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı  İletişim Başkanlığı'nın bilimsel yayını olan  İletişim ve Diplomasi Dergisi'nin Temmuz  ayında  yayımlanacak  olan  12.  sayısı  için makale kabulü başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde, Ziraat Fakültesi tarafından, 30 Nisan 2024 tarihinde " Adaptasyon " temalı Sürdürülebilir Tarım Çalıştayı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde hukuk alanındaki makale, tez ve kitap gibi akademik çalışmaların kalitesini yükseltmek amacıyla "Hukukta Araştırma ve Yazım Teknikleri" Seminerleri, 30 Nisan 2024 tarihinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe Kuzey Yerleşkesi, Ziraat Bankası Kütüphanesi'nde başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde başvuruya açılan "YDS/YÖKDİL İngilizce ve Temel Almanca Kursları"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Barosu Hukuk, Bilişim, İnovasyon ve Teknoloji Merkezi ile Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi iş birliğinde 4-5 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "HUBİTSEM-Hukuk, Bilişim ve Teknoloji Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü tarafından düzenlencek olan, 9. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu 06-07 Aralık 2024 tarihleri arasında Antalya'da yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Sivil Havacılık Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 06-08 Kasım 2024 tarihlerinde yüz yüze ve online olarak düzenlenmesi planlanan "International Conference of Aeronautics and Astronautics – ICAA'24" isimli konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Piri Reis Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi sorumluluğunda, Nisan ve Mayıs aylarında açılması planlanan kurs/eğitimlere ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Piri Reis Üniversitesi "Pîrî Reis Üniversitesi Deniz Hukuku Dergisi”nin (Pîrî Reis University Journal of Maritime Law) 5. sayısı Haziran 2024 tarihinde yayınlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İş fikri yarışmaları kapsamında 10' uncusu düzenlenecek olan ve girişimcilere önemli fırsatlar sunan Girişimcilik Maratonu, 3-4-5-6 Mayıs 2024 tarihlerinde Düzce Teknopark' ta gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi  tarafından 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde "Greenmetric Türkiye Ulusal Çalıştayı" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Erbaa Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayımlanacak olan "TOGÜ Erbaa Sağlık ve Yönetim Dergisi (Journal of TOGU Erbaa Health and Management)" makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Labaratory Animal Science and PracticesLaboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi  İktisat Fakültesi Dekanlığı Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü bünyesinde elektronik olarak yılda iki kez yayımlanan, açık erişimli, uluslararası hakemli bilimsel bir dergi olan Journal of Data Applications dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Her iki yılda bir düzenlenen Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongrelerinin yedincisi bu yıl Türkiye Yazarlar Birliği ortaklığında Hitit Üniversitesi ev sahipliğinde 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında Çorum'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi ve T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi işbirliğinde 27 Nisan 2024 tarihinde “Hitit Acil Tıp Günleri: Acil Radyoloji Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  tarafından 22 Nisan 2024 tarihinde Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü ve Bölümün öğretim üyesi Doç. Dr. Aziz GÜL'ün koordinesinde düzenlenecek olan "İpekböceği ve İpek Üretim Çalıştayı" ile ilgili  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından 05-07 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir'de "International Nuclear Sciences and Technologies (INSTEC)" başlıklı konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Derneği iş birliğinde 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında “16. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi” Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi tarafından "Evrensel Bilgiden Toplumsal Katkıya" mottosu çerçevesinde "Üniversite Öğrencileri Proje Yarışması" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uşak Üniversitesinin Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi veri çalışmaları kapsamında, Uşak Üniversitesi lisans ve lisansüstü öğrencisi, mezunu ve akademisyenlerinin sahip ya da ortak olduğu Teknopark/ TEKMER/ Kuluçka Merkezindeki/ 5746 kapsamındaki Ar-Ge merkezi olarak faal firmalara ilişkin verilere ihtiyaç duyulmaktadır. Varsa bu kapsamda olan bilgilerin 29 Nisan 2024 tarihine kadar Rektörlüğe veya utto@usak.edu.tr adresine e-posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Art and Interpretation (Sanat ve Yorum)" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online (çevrim içi) olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Palmet Dergisi" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'nin Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan Deneysel ve Hesaplamalı Mühendislik Bilimleri 1. Uluslararası Konferansı (ICECES 2024) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

24-27 Ekim 2024 tarihinde Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinde düzenlenecek olan 6th Eurasia Biochemical Approaches & Technologies (EBAT) Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Artvin Çoruh Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ve Erasmus+ Koordinatörlüğü katkılarıyla, Üniversitenin ev sahipliğinde 16-18 Ekim 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Green Chemistry Applications on Medicinal and Aromatic Plants: Hypericum and Ruscus Species" (GreenChemMAP-2024) Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  bünyesinde 27-28 Nisan 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "IV. Bezmialem Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci Çalıştayı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konüdam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 02-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenecek “25. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bayburt Üniversitesi  Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 15.05.2024-17.05.2024 tarihleri arasında "Uluslararası Tarım Bilimlerinde Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın bilimsel yayını olan İletişim ve Diplomasi, temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan uluslararası hakemli, ücretsiz ve açık erişimli bir dergi olup, ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

24-25 Nisan 2024 tarihlerinde Göç İdaresi Başkanlığı ile Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu (IOM) işbirliğinde yürütülen  Türkiye’de İnsan Ticaretiyle Mücadeleye AB Desteği Projesi (IPA II) kapsamında çalıştay yapılması planlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Teknopark A.Ş. ve Ahiler Kalkınma Ajansı işbirliğinde, 27-28 Nisan 2024 tarihlerinde, ülkemizde yazılım alanına ilgi duyan gençlerimize parlak bir geleceğin kapılarını aralayacak olan "Hackniğde Geleceğin Çözümleri Hackatnohu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Düzce Üniversitesi(DÜ), Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ), DÜSİMER, BAİBÜ-TTMER, Düzce Teknopark, Bolu Teknokent, Düzce TTO, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı(MARKA) iş birliği ve TÜBİTAK desteği ile 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde Düzce Teknopark 'ta DÜZCE BOLU AR-GE Proje Pazarı etkinliği gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  ev sahipliğinde 27-28 Eylül 2024 tarihlerinde Mühendislik Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Uluslararası Avrasya İklim Değişikliği Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 11-12 Mayıs 2024 tarihlerinde "İstanbul Medeniyet Üniversitesi 8. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Devlet Konservatuvarı tarafından 22-26 Nisan 2024 tarihleri arasında I. Uluslararası Zonguldak Çalgı Yapım Çalıştayı ve Sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Çay İhtisaslaşma Koordinatörlüğü tarafından Türk Çayının Yüzüncü Yılı teması ile 21-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında "Ulusal Çay Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (ATASEM) tarafından; "Temel Yapay Zekâ ve Veri Madenciliği: Din Bilimleri Uygulamaları" eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 15/04/2024 – 21/04/2024 tarihleri arasında online olarak "Marka Vekilliğine Hazırlık Eğitimi-2" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde “Uygulamalı Mühendislik ve Tarım Dergisi (The Journal of Applied Engineering and Agriculture)” kurulmuştur. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (ATASEM) tarafından; farklı alanlarda görev yapan uygulayıcılara değerler eğitimi konusunda teorik ve pratik boyutlarıyla bilgi, beceri ve yetkinlik kazandırmak amacıyla "Değerler Eğitimi Eğitmenliği Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ile Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi'nin organize ettikleri, 29-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Türkistan'da gerçekleştirilecek olan "Türk Dünyası Yenileşme Dönemi Fikir Hareketleri Uluslararası Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından ayda  bir  kez  olmak  üzere  "Bilim, Kültür  ve Sanat Konferansları"  serisi düzenlenmektedir.  Bu  kapsamda  19  Nisan  2024  saat  15.00'te  Ankara  Üniversitesi  Emekli  Öğretim Üyelerinden  Prof.  Dr.  Yılmaz  Kurt tarafından  "Osmanlı  Arşiv Belgelerinin  ve  Osmanlı  Kroniklerinin Yayınında Yaşanan Güçlükler" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir. 

Ticaret Bakanlığı tarafından desteklenen 2024 yılının ilk Export Akademi programı 7 Şubat 2024 tarihinde Gaziantep’te gerçekleştirilmiş olup, bir sonraki program 17 Nisan 2024 tarihinde Ankara Ticaret Odası'nda gerçekleştirilecektir. Kayıt için tıklayınız.

Antalya Bilim Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 27 Nisan 2024 tarihinde 8'incisi düzenlenecek olan "Innovate to Educate: Reshaping ELT for Tomorrow" konulu ELT Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi koordinesinde yayın hayatına başlayan “Bozok Journal of Engineering and Architecture (BJEA)”  dergisi elektronik ortamda yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği, İKSAD Enstitüsü, Hakkari Valiliği ve Hakkari Üniversitesi işbirliğinde 31 Mayıs-2 Haziran 2024 tarihleri arasında "Biltek 9. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve Güncel Gelişmeler Kongresi" ile 7-9 Haziran 2024 tarihleri arasında ‘'DÜNYA ÇOCUK KONGRESİ -V'' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sosyal Bilimler, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri, Tıp, Hukuk, Spor Bilimleri, Mühendislik Bilimleri ile diğer disiplinlerdeki konuların yapay zekâ ile ilişkili çalışmalarının Türkçe ve İngilizce olarak sunulacağı Uluslararası Yapay Zeka Çalışmaları Konferansı, “Yapay Zeka’da Gelecek Eğilimleri: Akademi Endüstri ile Buluşuyor” temasıyla İstanbul Gedik Üniversitesi liderliğinde 31.05.2024 – 02.06.2024 tarihleri arasında Yapay Zeka Fuarı ile eş zamanlı olarak İstanbul Kongre Merkezi'nde yüz yüze, poster sunumu ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Yayın Ofisi tarafından yayınlanan dergilerden biri olan Hittite Journal of Science and Engineering (HJSE), 2014 yılından itibaren İngilizce olarak yayınlanmakta, ULAKBİM-TR Dizin, EBSCO, DOAJ gibi İndekslerde taranmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi  İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından düzenlenen uluslararası çevrimiçi profesyonel karma sergi "SENTETİK" için eser başvuruları 17 Mayıs 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından 25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında 2024 YÖKAK- Uluslararası Kalite Güvencesi ve Akreditasyon Konferansı yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bayburt Üniversitesi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (Kırgızistan) ve Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi (Kazakistan) İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri iş birliği ile Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi ev sahipliğinde, 05.09.2024-07.09.2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan ''Türk Devlet Teşkilatı Üye Ülkelerinde Ekonomi, Yönetim ve İşletme'' ana temalı 3. İSABMER Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde, Çukurova Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Konferans Salonunda düzenlenecek olan "IX. Çukurova Biyoteknoloji Günleri" etkinliği ile ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde başvuruya açılan "YDS/YÖKDİL İngilizce ve Temel Almanca Kursları"na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi bünyesinde; Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kadın Akademisyenler Derneği (TÜRKKAB), Sakarya Üniversitesi Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜKAM) tarafından ortaklaşa düzenlenen İklim Adaletinde Kadın Sempozyumu'nun 13.05.2024 tarihinde Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkarılan; Yönetim, Ekonomi ve Finans Araştırmaları Dergisi (YEFA) makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinasyonunda; kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün, katma değerli ve inovatif ürün tasarımları ortaya çıkarmak, yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın dördüncüsü düzenlenmektedir. Dokuma, örme ve baskı kumaş olmak üzere 3 ayrı kategoride düzenlenen Doku Kumaş Tasarım Yarışması için son başvuru tarihi 12 Temmuz 2024 olup yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Telif Hakları Genel Müdürlüğü desteğiyle Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) tarafından Sinema/Dizi Sektöründe Üretken Yapay Zeka ve Telif Hakları Projesi yürütülmektedir. Proje kapsamında 7 Mayıs 2024 tarihinde, 09:30-17:00 saatlerinde, Başkent Üniversitesi, Bağlıca Kampüsünde gerçekleştirilecek çalıştay hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Geriatri Bilim Dalı ve Klinik Enteral ve Parenteral Nütrisyon Derneği (KEPAN) iş birliği ile 29 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek olan "V. Klinik Nütrisyon Öğrenci Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından  gerçekleştirilen "Uluslararası Sınavlar Nisan 2024 Takvimi"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Bilim ve Eğitim Bakanlığı, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi, Uluslararası Bilim ve Eğitim Yöneticileri Derneği (AISEDA) ve Ekonomi Finans ve Enerji Derneği'nin (EFE) iş birliğiyle düzenlenen 6. Uluslararası Ekonomi, Finans ve Enerji Kongresi, 27-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Nahçıvan'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi ev sahipliğinde, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Teknopark Yönetici A.Ş’nin düzenlediği geleceğin sigorta dünyasını yeniden şekillendirecek yenilikçi fikirleri keşfetmek amacıyla "Insurtech Ideathon" etkinliği 11 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Teknik Üniversitesi tarafından 16-19 Mayıs 2024 tarihlerinde sporun sevdirilmesi ve spor faaliyetlerinin gençler arasında yaygınlaştırılması amacıyla "Erasmus Spor Festivali" düzenlenmesi kararlaştırılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi ev sahipliğinde 11-13 Ekim 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Kur'ân Meâlleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri-II" konulu uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından 10-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Yapay Zekâ ve Hukuk Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığınca desteklenen ve Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen Yabancı Dil Eğitiminin Geliştirilmesi (YADEG) Projesi kapsamında Türkçe ve dil eğitiminde çağı yakalayan, teknolojik gelişmelerden faydalanan, yeni fikirler üreten öğretmenler ve akademisyenlerimizin çalışmalarının duyurulması ve eğitim sistemimizdeki iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla 22-24 Mayıs 2024’te Ankara’da Onursal Başkanlığını Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yusuf TEKİN’in yapacağı “Türkçe ve Dil Eğitiminde İyi Uygulamalar Konferansı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi  Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü tarafından 11’incisi düzenlenecek olan "Türkiye Kuvaterner Sempozyumu (TURQUA-2024)" 6-8 Kasım 2024 tarihleri arasında Üniversitenin  ev sahipliğinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin Uluslararası akademik yayın organı olan "Artuklu International Journal of Health Sciences (E-ISSN: 2792-0321)" dergimizin ismi "Artuklu Health" olarak değiştirilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından 05-07 Eylül 2024 tarihleri arasında İzmir'de "International Nuclear Sciences and Technologies (INSTEC)" başlıklı konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uşak Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne bağlı  İskender Pala  İl Halk Kütüphanesinde 60. Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında, Kütüphaneye Prof Dr. İskender Pala tarafından bağış yapılan 344 adet Divan Edebiyatı matbu  kitap  ve  112 adet Osmanlıca-Türkçe  nadir eserin  yer aldığı  İskender Pala Kitaplığı  bölümünün açılışı  yapılmıştır ve tüm okurların hizmetine sunulmuştur.

Yalova Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ve Spor Bilimleri Derneği iş birliğinde 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında “16. Ulusal Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi” Üniversitenin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Diyanet İşleri Başkanlığı  Diyanet  Akademisinin  gerçekleştireceği  eğitimler,  yürüteceği  hizmetler  ve geliştireceği stratejilere katkı sunması amacıyla 12-13 Ekim 2024 tarihlerinde  "Türkiye'de Üretilen Dini Bilginin Din Hizmetlerine Katkısı ve Diyanet Akademisi" konulu sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bingöl Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde çeşitli eğitim faaliyetleri ve kurs hizmetleri düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi tarafından 3-4 Ekim 2024 tarihleri arasında "2. Din ve Coğrafya Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından geleneksel hale getirilen "VII.Ulusal Ahi Evran Tıp Öğrenci Sempozyumu" 14 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi (MÜBAK 2024)" 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesinin geliştirdiği Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi projesinin yaygınlığının arttırılması,  içerdiği modüllerin eş zamanlı anlatımlarla tanıtılması amacıyla 22-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Pine Bay Holiday Resort Kuşadası/Aydın’da düzenlenecek olan Üniversite Bilgi Yönetim Sistemi Çalıştayına yazılım kullanan ya da yazılıma ihtiyacı olan tüm birim yetkilileri davetlidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıbbi Araştırma Merkezi (MEDİTAM) tarafından düzenlenecek olan Deney Hayvanları Kullanım Sertifika kursu hakkında başvuruların dhk@medipol.edu.tr adresine yapılması gerekmektedir.

Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 2006 yılından itibaren yapılmaya başlanılan Proje Pazarı etkinlikleri bu yıl Konya Teknik Üniversitesi Dokuzuncu Mühendislik Öğrenci Proje Pazarı (9.KTMOPP) adı altında 14-16 Mayıs 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"International Education Congress / EDUCONGRESS 2024" kongresi 18-21 Eylül 2024 tarihlerinde Diyarbakır'da Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenecek olan "ICDBME 2024 4. Uluslararası Dijital İşletme, Yönetim ve İktisat Kongresi (4rd International Congress on Digital Business, Management & Economics)" 20-22 Eylül 2024 tarihleri arasında ücretsiz ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayın hayatına devam eden ve https://dergipark.org.tr/en/pub/palmet link adresinde yer alan "Journal of Palmette-Palmet Dergisi" uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan EBSCO'ya kabul edilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yayın hayatına devam eden ve https://dergipark.org.tr/en/pub/rses link adresinde yer alan "Research in Sport Education and Sciences" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan Web of Science-Emerging Sources Citation Index (ESCI)'ya kabul edilmiştir.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yayın hayatına devam eden "Contemporary Issues of Communication (ConIcom)" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi tarafından başvurusu gerçekleştirilen "II.GAP Ar-Ge Proje Pazarı" projesi TUBİTAK 1503 Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanmış olup, proje kapsamında Şanlıurfa Teknokent'te, Ar-Ge projelerinin sunulacağı proje pazarı etkinliği düzenlenecektir. 31 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

17-18-19 Mayıs 2024 tarihlerinde Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hekim Sinan Konferans Salonu'nda TÜBİTAK destekli "II. Ulusal Tıp Kongresi Temel ve Klinik Bilimlerde Diyabet Tıp Öğrenci Kongresi (TEKBİD)" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Animal Science and Economics" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

10-11-12 Ekim 2024 tarihleri arasında Mardin Artuklu Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan "IV. Uluslararası Dil, Düşünce ve Din Bilimleri Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi ile Girne Amerikan Üniversitesi paydaşlığında 27-29 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan "Barış Harekatının 50. Yılında Uluslararası Kıbrıs Sempozyumu"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetimizin 100. Yılı anısına "I. Disiplinlerarası Özel Eğitim Kongresi" İstanbul Aydın Üniversitesi ev sahipliğinde 09-10-11 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi İletişim Bilimleri Dergisi (PAU-İBD) Haziran 2024-2 dönemi makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi mezunlarının, kariyer gelişimlerini takip edebilmek, mezun oldukları programın iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek ve etkili iletişimin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğütarafından çevrim içi olarak “2024 Mezun Memnuniyeti Anket Formu” hazırlanmıştır. Ankete katılmak için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi tarafından 1-3 Kasım 2024 tarihleri arasında "7. Milletlerarası Şehir Tarihi Yazarları Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Kalite Koordinatörlüğü tarafından  paydaş görüş ve önerilerin alınması amacıyla Dış Paydaş Memnuniyet Anketi hazırlanmış olup, katılmak için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi tarafından 16-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında "10. Hitit Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 16- 17 Mayıs 2024 tarihlerinde Diyarbakır'da Orta Çağ'dan Günümüze Kadın ve Toplum Çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik bölümü tarafından 9-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında “BiyoBilim Buluşmaları Öğrenci Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi bilimsel yayını olan "Çalışma İlişkileri Dergisi" Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi ve Rhein Main University tarafından 26-29 Mart 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uluslararası Kültürel Miras Etki Değerlendirmesi Çalıştayı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına başlayan "Özal Tarım ve Gıda Bilimleri Dergisi (AGROZAL)" adlı dergi yayın kabul etmeye başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

21-22 Mayıs 2024 tarihlerinde TED Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı ile Başkent Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından ortaklaşa düzenlenecek olan III. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Öğrenci Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü'nün Kemal Gözükara Yerleşkesi Aziz Sancar Amfisi'nde 17.04.2024 tarihinde düzenleyeceği "İklimlendirme Sektörü ve Üniversite İşbirliği Geliştirme Çalıştayı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Arkeoloji ve Etnografya Dergisi / TAED (Turkish Journal of Archeology and Ethnography)'nin ilk sayısı 1933'te Türk Tarih, Arkeologya ve Etnografya Dergisi adı ile yayınlanmıştır. Makale göndermek için tıklayınız.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi desteğiyle yürütülen 23ADP173 numaralı  "Yapay Zeka Okuryazarlığı ile Yapay Zekaya Yönelik Tutum Arasındaki İlişkinin İncelenmesi" başlıklı proje çalışması kapsamında üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarından anket yoluyla veri toplanacaktır. Katılmak için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan 11. Uluslararası EJER Kongresi'nin tarihi 21-24 Mayıs 2024 olarak güncellenmiştir. "Geleceği Tasarlamak: Eğitimde Yapay Zeka ile Değişen Paradigmalar ve Transhümanizm" ana temalı kongrenin bildirim özeti gönderimi için tıklayınız.

İstanbul Topkapı Üniversitesi  Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema bölümü tarafından düzenlenecek olan "Ulusal Topkapı Öğrenci Kısa Film Festivali" ve "Yalnız Yalnızlık Yalnızlaşma Yalnızlaştırılma" konulu kısa film festivali hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Siirt Üniversitesi  Deney Hayvanları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 15-24 Nisan 2024 tarihleri arasında ''1. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı'' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Trends in Business and Economics" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslara ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aksaray Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 03- 05 Ekim 2024 tarihleri arasında "4. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü'nün 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi düzenleyeceği ‘Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA)' seminerlerinin beşincisi olan "Sinemada Bilimkurgu ve Kıyamet" adlı seminer 28.03.2024 tarihinde saat 20.00'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği tarafından “11th International Symposium in Atmospheric Sciences-ATMOS’24 adıyla, Weather, Climate, Water for a Sustainability Future” ana temasıyla 23-25 Ekim 2024 tarihleri arasında Üniversitenin ev sahipliğinde “Atmosfer Bilimleri Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi tarafından 15-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan  4th International Conference on Educational Technology and Online Learning (ICETOL) adlı konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi Kadın Aile Sağlık ve Sosyal İlişkiler Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 13 Mayıs 2024 tarihinde Sakarya Üniversitesi Turgut Özal Kültür ve Kongre Merkezi'nde "İklim Adaletinde Kadın" başlığıyla bir sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  tarafından Uluslararası Tıp, Eczacılık, Tarım, Gıda, Ormancılık, Çevre ve Mühendislikte Bilişim Teknolojileri Kongresi (INFTEC-2024), 8 - 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Tokat'ta düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Teknik Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından 10 Mayıs 2024 tarihinde, İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) işbirliği ile Üniversitenin ev sahipliğinde düzenlenecek olan "II. Bursa Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sempozyumu"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanlığının "Management and Political Sciences Review" adlı uluslararası indeksli (Asos İndex, İndex Copernicus, Europub) ve hakemli dergisinin 2024 yılı Haziran ayı sayısı (Cilt 6:Sayı 1) için makale kabul süreci devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi  Tıp Fakültesi SAÜ Tıbbi Araştırma Öğrenci Topluluğu (SAÜTTAT) tarafından 04-05-06 Mayıs 2024 tarihlerinde Üniversitenin Turgut Özal Kongre Merkezinde "II. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Geleceğin Tıbbı Kongresi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Samsun Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi bünyesinde kurulan Kitabiyat: İlahiyat Araştırmaları İnceleme-Eleştiri Dergisi'nin ilk sayısı 31.12.2023 tarihinde yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı İşletme Bölümü tarafından 16-17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan  "Lisansüstü İşletme Öğrencileri Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Valiliği koordinasyonunda, Yozgat Bozok Üniversitesi, Yozgat İl Özel İdaresi ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) iş birliğiyle, Yozgat ilinde "Türkiye'nin Tam Ortası" temalı tasarım yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kamu Kalite Sempozyumu bu yıl Enerjide Sürdürülebilir Dönüşüm ana teması ile yola çıkmış olup, 30 Nisan 2024 tarihinde T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu iş birliği çerçevesinde EPDK Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yaşar Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 22-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "ASOS 10. Uluslararası Hukuk Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi ve Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Araştırma Merkezi tarafından 7-8 Mayıs 2024 tarihleri arasında "2. Terörizm ve Radikalleşme ile Mücadele Kongresi" düzenlencektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Adıyaman Üniversitesi bünyesinde  faaliyetlerine devam eden Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezine ait katalog ve 2024 yılı güncel "Analiz Fiyat Listesi" hakkında bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tarafından 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde Prof.Ümit Doğay Arınç Kültür Merkezinde düzenlenecek olan "Türkiye Fikoloji Çalıştayı"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 28. cilt 3. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir İl Millî Eğitim Müdürlüğü ve Çanakkale İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün katkılarıyla 09-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Çanakkale/Güzelyalı'da yüz yüze ve online katılım olanaklarıyla “Yeni Yüzyılda Öğretmen” teması ile “III. Lisansüstü Öğretmen Çalışmaları Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eğitimde Mükemmellik Derneği tarafından; "4. Eğitimde Mükemmellik Kongresi'' 24-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında Aydın Adnan Menderes Üniversitesi ve Ahi Evran Üniversitesi işbirliği ile çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesine bağlı Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 24 Nisan 2024 tarihinde başlatılması planlanan "Online Marka ve Patent Vekilliği Sınavına Hazırlık Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Esenyurt Üniversitesi ve Rusya Federasyonu Sibirya İşletme Yönetimi Okulu ile birlikte 22-23 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan “Avrasya’da Ekonomi-Politiğin Bugünü ve Geleceği” konulu uluslararası konferans Esenyurt yerleşkesinde çevrimiçi (online) ve fiziksel (offline) olarak icra edilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gençlik  ve  Spor Bakanlığı'nı temsilen Türkiye Üniversite Sporları  Federasyonu  Başkanlığı,  Gazi  Üniversitesi  ve  Atatürk  Kültür,  Dil  ve  Tarih  Yüksek  Kurumu Başkanlığı çatısı altında, Türk Tarih Kurumu (TTK), Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı (ATAM) iş birliği  ile  25-27  Nisan  2024  tarihleri  arasında  Gazi  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  "Cumhuriyet'in Kuruluşundan Türkiye Yüzyılına Türk Sporu Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde Su Ürünleri Fakültesi ve Mersin Balıklarını Koruma ve Yaşatma Derneği (MERKODER) iş birliğinde 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli'nde "1. Mersin Balığı Çalıştayı" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Bucak İşletme Fakültesi Dergisi, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanan hakemli ve uluslararası indekste taranan bir bilimsel dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Ekonomi Üniversitesi Sanat Koordinatörlüğü ve Tiyatro Kulübü işbirliği ile 1-5 Nisan 2024 tarihleri arasında " II.İzmir Ekonomi Üniversitesi Tiyatro Festivali" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa  Üniversitesi  Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Tıp, Eczacılık, Tarım, Gıda, Ormancılık, Çevre ve Mühendislikte Bilişim Teknolojileri Kongresi (INFTEC-2024" 8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Tokat'ta gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 02-03 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "VII. International Social and Economic Research Student Congress - ISERSC VII (VII. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi)" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi  Psikolojik Danışma ve Rehberlik Uygulama Araştırma Merkezi (MARPAM) organizasyonunda 09 Mayıs 2024 Perşembe günü gerçekleştirilmesi planlanan "Üniversite Öğrencileri İçin Yürütülen Psikososyal Destek Çalışmaları Sorunlar ve Çözüm Önerileri Ortak Akıl Çalıştayı" na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Okan Üniversitesi  Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Sinema Televizyon Bölümü) ile Uygulamalı Bilimler Fakültesinin (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü) ortaklaşa düzenleyeceği, "1. Uluslararası Görsel İşitsel Kültürde Kadın Sempozyumu" 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecek olan sempozyumun son başvuru tarihi 08.04.2024 olarak güncellenmiştir.

Bingöl Üniversitesi  Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2024 yılı hizmet bedelleri, test/analiz hizmetleri ve tanıtım kataloğuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Topkapı Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Psikoloji Bölümü tarafından 29-30 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek I. Ulusal Topkapı Psikoloji Kongresi'ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gebze Teknik Üniversitesi  Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürlüğü katkılarıyla Üniversitenin ev sahipliğinde, 07- 10 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ''1st International Congress on Biotech Solutions for Sustainability " kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinin yürüttüğü kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında, mezunları istihdam eden kurumların görüş ve değerlendirmelerini almak üzere "Mezun Yeterlilik Anketi" hazırlanmıştır. Anket için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi, Temmuz 2024 tarihinde yayımlanacak olan 13. Sayısı için makale kabulüne ve hakemlik başvurularına açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 17 Mayıs 2024 tarihinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan English as a Foreign Language in Türkiye: From Past to Future” konulu uluslararası ELT Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Ertuğrul KUL tarafından  17-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında "17. Ulusal Zootekni Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), 02-11 Mayıs 2024 tarihlerinde toplam 35 saat çevrimiçi/online ortamda "R Proglamla Dili ile Sosyal Bilimlerde sıklıkla Kullanılan Uygulamalı İleri Düzey Analizler" ücretli olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selçuk Beşir DEMİR tarafından 21 Mart 2024 Perşembe günü saat 14.30'da  çevrim içi olarak "Yağmacı (Predatory) Dergilerden Kaçınmak: Nitelikli İndekslerde Taranan Dergilerde Hızlı ve Ücretsiz Yayın Yapmak" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

17-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından  düzenlenecek olan "7. Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı (ICANAS 24) için  Bildiri Özeti Gönderim Bitiş Tarihi 17 Mart 2024 iken, bu tarih 24 Mart 2024 tarihine kadar uzatılmıştır.

Amasya Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü tarafından, 09 - 12 Eylül 2024 tarihleri arasında "36. Ulusal Matematik Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde olan "Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Dergisi" yılda iki kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında yer alan konularda yayın yapmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Dicle Üniversitesi 2. Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu (DUFEBLAS-2024)" 22-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında Diyarbakır'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Teknik Üniversitesi  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde yayınlanan Uluslararası Mimarlık ve Planlama Dergisi ICONARP ücretsiz, açık erişimli, akademik bir e-dergi olarak, yılda 2 kez (Haziran, Aralık) yayınlanan çift-kör hakemli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Arkün Kocadere tarafından 27 - 28 Nisan 2024 tarihleri arasında, yüz yüze 2 gün süre ile, 12 saatlik “Öğretimsel Oyunlaştırma Eğitim Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1. Uluslararası Her Boyutuyla Çocuk Kongresi, Kırıkkale Üniversitesi tarafından 17-19 Ekim 2024 tarihleri arasında Kırıkkale'de düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 3-4 Mayıs 2024 tarihlerinde yüz yüze ve çevrim içi katılım şeklinde yapılacak olan ''Nuh Naci Yazgan Ulusal Sağlık Bilimleri Kongresi''ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

28  Mart  2024  tarihinde  Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  Konferans  Salonu'nda  "Etik  Kurulların  Çalışma  İlkeleri" konulu bir panel düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 17-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan “Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar” kongresine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayımlanan IDEART Uluslararası Tasarım ve Sanat Dergisinin (International Journal of Design and Art), Haziran ayında çıkacak olan yeni sayısı için makale kabulu başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde 30 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihleri arasında "27. Pazarlama Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından 24-26 Nisan 2024 tarihlerinde Üniversitemizde düzenlenecek "Sanat Eğitimi ve Geleceğin Sempozyumu"na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesinde  23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde Tübitak 2237-B programı kapsamında desteklenen "Probleme dayalı bilimsel araştırma proje önerisi hazırlama ve yürütme uygulamalı eğitimi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Cumhur ÖZAKMAN için Armağan çıkarılması planlanmaktadır. Katkıda bulunmak için çalışmalarınızı ozakmanarmagani@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi ile HAK-İŞ Konfederasyonu iş birliğinde 7. Ulusal Gençlik Farkında Proje Yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından Sığırlarda Ayak Sağlığı ve Uygulamalı Tırnak Bakım Kursuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından 16-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında organize edilecek olan ''10.Uluslararası 14. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 2-3 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan '' Türkiye Ekonomisi Çalıştayı'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesinin paydaşı olduğu ve Kotyora Aile Hekimliği Sağlık Yönetimi ve Eğitimi Derneği tarafından 23-25 Mayıs 2024 tarihlerinde Ordu'da düzenlenecek olan 2. Uluslararası Doğu Karadeniz Aile Hekimliği Kongresine ilişkin bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesinde  24-25-26 Nisan 2024 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan "Arı Bilimleri Kongresi (International Congress on Bee Sciences)" detaylarına ulaşmak için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi tarafından 10-12 Haziran 2024 tarihleri arasında "III. Kocatepe Mühendislik Bilimleri Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörlüğü, Talens firmasının katkılarıyla “3. Üniversite Öğrencileri İçin Resim Yarışması” düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan "I.Uluslararası İşletme ve Toplum Bilimleri Kongresi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bayburt Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanan İşletme Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi  2018 yılından itibaren düzenli olarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Stratejik İşbirliği Proje Danışmanlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından online olarak YÖKDİL Hazırlık Kursu düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezinin 2024 yılı hizmet bedelleri, test/analiz hizmetleri ve tanıtım kataloğu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde 10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "Karaelmas International Science and Engineering Symposium (KISES 2024) " sempozyumunun bu yılki teması "Scientific Modeling and Artificial Intelligence Applications" olup sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 17 Nisan 2024 - 19 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirecek olan "I. Uluslararası ve IV. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde yer alan World Language Studies Dergisi  2021 Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Artvin Çoruh Üniversitesi Kalite Güvencesi Sisteminin gelişimi doğrultusunda, iş dünyasının mezunlarımızın yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranını saptamak amacıyla "Artvin Çoruh Üniversitesi Mezun Yeterlilik Anketi" hazırlanmıştır. Ankete katılmak için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 6 Haziran 2024 tarihinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılması planlanan "II. Balıkesir Sempozyumu'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1955 yılında kurulan Karadeniz Teknik Üniversitesinin köklü geçmişini, bilimsel çalışma potansiyelini, geleneksel arka planını, eğitim-öğretimdeki  deneyimlerini, ulusal ve uluslararası alanlardaki  çalışmalarını, sosyal etkinliklerini yansıtmak amacıyla ''Haydi KTÜ'yü Sen İfade Et!'' adlı Slogan Yarışması düzenlenecektir. Yarışmaya ilişkin başvurular çevrim içi (online) olarak yapılacak olup, başvurmak için tıklayınız.

Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün çıkartmış olduğu dergi, yeni ismi ve yüzü ile makale kabulüne başlamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız.

2015 yılında yayım hayatına başlamış olan Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, yılda iki sayı olarak Haziran ve Aralık aylarında yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Elemanı Arş. Gör. Dr. Gamze KARADAYI KAYNAK'ın sorumlu araştırmacısı olduğu Psikoloji Bölümü 4.Sınıf lisans öğrencisi Zeynep ŞİMŞEK'in yardımcı araştırmacı olarak ortaklık edeceği; "Travmatik Bir Deneyim Olarak Boşanma ve Pozitif Yazı Yazma Müdahalesinin Travma Sonrası Büyüme Üzerindeki Etkisi" başlıklı çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanı Öğr. Gör. Ömer ERDEM tarafından hazırlanan "Arayüz Tasarımlarında Karanlık Örüntüler (Dark Patterns): Kullanıcı Deneyimleri Üzerine Bir Araştırma" isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Toros Üniversitesi  Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından 12 - 19 Mart  2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Toros "Üniversitesi 3.Uluslararası Sanat Sempozyumu"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Teknik Üniversitesi  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü tarafından 12-14 Eylül 2024 tarihleri arasında Konya Teknik Üniversitesi Gelişim Yerleşkesinde 25. Otomatik Kontrol Ulusal Konferansı (TOK2024) düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü bünyesinde 19 Nisan 2024 – 19 Mayıs 2024 dönemi için yabancı dil kursları açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı tarafından Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu’nun katkılarıyla 17 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek olan “Çalışma Hukuku Buluşmaları Sempozyumu'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli  Eğitim  Merkezi  (DESEM)  tarafından  düzenlenen  "Dokuz  Eylül Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Merkezi  2024  Yılı  Mart  Programları"na  ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Biyoteknoloji ve Genetik Mühendisliği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü katkılarıyla, Üniversitenin ev sahipliğinde 25-27 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "10. Uluslararası Akdeniz Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Sempozyumu" (MESMAP-10) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile ATASEM tarafından 25-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Bodrum/MUĞLA’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Teknoloji ve Bilgi Yönetimi Bölümü, Mühendislik Fakültesi, Ekin Ön Kuluçka Merkezi ve Bilgi İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 17-19 Ekim 2024 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan "6. Uluslararası Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi Zirvesi 2024" etkinliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bitlis Eren Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yayımlanan "ART7 Sanat ve İletişim Dergisi" adlı hakemli dergi, sanat ve iletişim alanları ve bu alanlarda yapılmış olan disiplinler arası özgün çalışmaların akademik ve bilimsel etik kurallarına uygun bir biçimde değerlendirilmesini ve okuyucuya ulaştırılmasını hedeflemiş olup 2024 Ocak ayı itibariyle ilk sayısı yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nun ev sahipliğinde, 18 – 19  Nisan 2024 tarihinde çevrimiçi olarak üçüncüsü gerçekleştirilecek olan 3. Sağlıklı Yaşam ve Obezite Farkındalık Kongresi’ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Antalya Bilim Üniversitesi  Karşılaştırmalı Hukuk Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan Özel Hukuk (Anglo-Sakson Hukukuyla Karşılaştırmalı Olarak Sözleşmeye Aykırılık "Breach of Contrack" Kavramı) ile Kamu Hukuku (Ayrımcılık Yasağı) makale yarışması son katılım tarihi 03 Mayıs 2024 olarak güncellenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü tarafından, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde "EFİS 2024 - 8. Geleceğin Mühendisleri Uluslararası Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırıkkale Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi, İslam Ülkeleri Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Sunan Kalijaga State Islamic University (UIN Sunan Kalijaga), Azerbaycan İlahiyyat İnstitutu, Azerbaycan Manevi Değerlerin Tebliği Fondu iş birliğiyle, 28-30 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Yokyakarta / Endonezya'da düzenlenecek olan 3'üncü uluslararası "İslam Medeniyetinde Birlikte Yaşama Tecrübesi Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

16-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Bozüyük Meslek Yüksekokulunda, Finans, Bankacılık ve Sigortacılık Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mesut DOĞAN'ın koordinatörlüğünde ''4. Uluslararası Bankacılık Kongresi'' yapılması planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

23.Uluslararası İşletmecilik Kongresi 9-11 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kocaeli Üniversitesi İşletme Fakültesi ev sahipliğinde Kocaeli Büyükşehir Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Veteriner Fakültesi Besin/Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki GÜRLER'in organizasyon komitesi üyesi olduğu ve 11-12-13 Haziran 2024 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan "Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi (International Congress on Biological and Health Sciences)" detayları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi yayın organı olan Artuklu İnsan ve Toplum Bilim DergisiHumanities and Social Sciences Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, tamamen ücretsiz, açık erişimli, nitelikli yayın politikasını temel amaç edinmiş, sosyal ve beşeri bilim alanlarındaki akademik bilgi birikiminin yayınlandığı uluslararası bir platform olma amacı taşımaktadır. AİTBD disiplinlerarası, eleştirel ve karşılaştırmalı perspektifleri teşvik etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Adıyaman Üniversitesinde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü öğretim üyesi olarak görev yapan Dr. Öğr. Üyesi Erkan PERKTAŞ'ın "Kamu Kurumlarında Görev Yapan Büro Personelinin İş Yerinde Sıkılma (Boreout Sendromu) Düzeylerinin Ölçülmesi" başlıklı akademik çalışmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile İzmir Bakırçay Üniversitesi iş birliğinde, dijital çağda kadın haklarını yeniden değerlendirmeyi amaçlayan proje kapsamında, teknoloji, dijital işletme ve sürdürülebilirliğe özel olarak odaklanılarak, kadın haklarının dijitalleşme bağlamında değerlendirildiği makalelerden oluşan ve Scopus endekste yer alan Taylor & Francis Yayınevi aracılığıyla yayımlanması planlanan “Dijitalleşme ve Kadın Hakları – Digitalization and Women’s Rights” başlıklı bir akademik kitap projesi çalışması gerçekleştirilecektir. Söz konusu kitap çalışmasına ilişkin özetlerin 8 Mart 2024 tarihinden itibaren disiliskiler@tihek.gov.tr adresine e-posta ile gönderilmesi mümkün olacaktır. 

2014 yılından bu yana Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde hazırlanan "Ombudsman Akademik" isimli hakemli dergi senede iki sayı halinde basılı ve dijital olarak yayımlanmaktadır. Dergi; alanında söz sahibi akademisyen ve araştırmacıların katkılarıyla insan hakları, kamu yönetimi, iyi yönetişim esasları çerçevesinde yayın hayatını sürdürmekte olup, başta ULAKBİM TR Dizin olmak üzere birçok önemli indekste taranmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Finansal Bilimler Fakültesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi Bankacılık ve Finans Bölümü işbirliğinde 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara'da "8. Uluslararası Bankacılık ve Finans Perspektifleri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Enzim ve biyoproses alanında en son gelişmeleri keşfetmek ve tartışmak için dünyanın dört bir yanından bilim adamlarını, araştırmacıları ve endüstri liderlerini bir araya getiren “V. International Enzyme and Bioprocess Days” etkinliği; 27-29 Ağustos 2024 tarihlerinde İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kayseri Ticaret Borsası ve Oran Kalkınma Ajansı iş birliği ile düzenlenecek olan Tarım Teknolojileri konulu Panel  5 Mart 2024 tarihinde Erciyes Kültür Merkezinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 06 Mart 2024 tarihinde düzenlemesi planlanan Web Seminerine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi tarafından yayınlanan Florya Chronicles of Political Economy, akademik, hakemli bir dergi olup Nisan Sayısı için değerlendirilmek üzere makale gönderilebilir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü ve Kimya Öğrenci Topluluğu (UKİT) tarafından 27-29 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "9. Ulusal Kimya Öğrenci Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu tarafından 7 Mart 2024 tarihinde katılım belgeli "Hemşirelerimiz Geleceğimiz; Bakımın Ekonomik Gücü" sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa’nın medeniyet ve inanç tarihi açısından önemini, geçmişten günümüze inanç turizmi değer ve potansiyelini ortaya koymak, tanıtmak ve paylaşmak amacı ile Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 24-27 Ekim 2024 tarihinde “Uluslararası Bursa’da Medeniyet ve İnanç Tarihi Sempozyumu-1” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

24-26 Ekim 2024 tarihlerinde Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi ev sahipliğinde ana teması “Dijital Tarım” olan 11. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2024) gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Doç. Dr. Önder AYDEMİR'in, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında yürütücülüğünü yaptığı "Uygulamalı Beyin Bilgisayar Arayüzü Eğitimi-I" adlı etkinlik 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Üniversitenin Medikal Cihaz Tasarım ve Üretimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından;  ülkemizdeki  güncel  sanatı  ve  genç  sanatçıları  desteklemek  amacıyla    "Genç Sanat: 10. Güncel Sanat Proje Yarışması" düzenlenmiştir.  Yarışmanın  onuncu  yılı  olması  vesilesiyle herhangi bir kavramsal çerçeve belirlenmemiştir. Yarışma konusu "serbest"tir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Yapay Zeka Çalışmaları Konferansı, “Yapay Zeka’da Gelecek Eğilimleri: Akademi Endüstri ile Buluşuyor” temasıyla İstanbul Gedik Üniversitesi liderliğinde 31.05.2024 – 02.06.2024 tarihleri arasında Yapay Zeka Fuarı ile eş zamanlı olarak İstanbul Kongre Merkezi'nde yüz yüze, poster sunumu ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde 2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan III. Bilişim Festivali (IFEST2024) ve Uluslararası Bilişim Kongresi (IIC2024) etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ostim Teknik Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde uluslararası hakemli elektronik dergi olarak yayın hayatına devam eden Industrial Policy (IndPol) ve International Electronic  Journal of OSTIMTECH (EJOSTIMTECH) alanlarında  yayınlar yapmaya devam etmektedir. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayın organı olan Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi - ViSBiD/Van Journal of Humanities and Social Sciences -VJHSS, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, tamamen ücretsiz, açık erişimli, nitelikli yayın politikasını temel amaç edinmiş, sosyal ve beşeri bilim alanlarındaki akademik bilgi birikiminin yayınlandığı uluslararası bir platform olma amacı taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Sempozyumu'nun (IARTSYMP: International Art Symposium) üçüncüsü 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bayramoğlu, Darıca Balyanoz Gençlik kampında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 9-10 Mart 2024 tarihlerinde "21. Yüzyıl Savaşlarında Strateji, Operatif, Taktik ve Teknik: Tespitler ve Değerlendirmeler" başlıklı çevrim içi Ulusal Kongre yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tarafından Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü ile Uluslararası Ticaret ve Lojistik Öğrenci Kulübünün 07 Mart 2024 Perşembe günü 09:30-13:30 saatleri arasında Ticaret ve Lojistiğin geleceğini, yarının lojistikçilerinin önünde konuşmak, onlarla lojistik ve ticaret sektörünün bugünü ve yarını hakkında büyük resmi paylaşmak, lojistik ve ticaretin nasıl gelişmesi gerektiğini açıklamak amacıyla “XIII. Geleneksel Lojistik ve Ticaret Buluşması” etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi  ev sahipliğinde 29 Mayıs – 1 Haziran 2024 tarihleri arasında 4 farklı ülkeden üniversitenin işbirliğiyle (University of Malta - Malta, University of Zilina - Slovakya, Staszic State University of Applied Science in Pila - Polonya, Sumy State University - Ukrayna) Uluslararası İşletme, Ekonometri ve İstatistik Kongresi - International Congress of Business, Econometrics and Statistics (icobes2024) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından organize edilen ve çevrimiçi olarak verilecek olan ''DGS Matematik Kursu''na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesinin yürüttüğü Kalite Güvence Sistemi çalışmaları kapsamında, mezunların görüş ve değerlendirmelerini almak üzere elektronik ortamda "Mezun Memnuniyet Anketi" hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi öğretim üyeleri tarafından yayınlanan ZeroBuild Journal Dergisi hakkında ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 17-18 Mayıs 2024 tarihlerinde Mâverâünnehir temalı "VII. Uluslararası Şeyh Şaban-ı Veli Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Uçak Mühendisliği Bölümü tarafından yürütülen Avrupa Birliği Erasmus Programı tarafından desteklenen ve Havacılık Uygulamalarında Mantar Kompozitleri konu alan ECOCORK isimli projeye ait eğitim dokümanları projenin web sayfasında (https://ecocork.ogu.edu.tr/) açık erişim olarak yayınlanmıştır.

Erzurum Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 25-26 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "I. Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

25-27 Haziran 2024 tarihlerinde ‘2024 POMS International Conference’ adlı konferans ‘Operations Management and Information Systems in the Age of Analytics’ temasıyla İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsünde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunlarıyla; iletişim ve işbirliği sağlamak, mezunlarla ilgili veriler toplamak ve değerlendirmek, düzenlenecek mezun etkinliklerinden haberdar etmek, mezunların Üniversitemizle bağlarını kurumsal hale getirmek amacıyla "OMÜ Mezun Bilgi Sistemi" oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bitlis Eren Üniversitesi ev sahipliğinde, Batman Üniversitesi işbirliğiyle Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Sosyal Bilimlerin Dünü, Bugünü, Yarını" temasıyla II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde ve çok sayıda Üniversitenin ortaklağı ile "5. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi (The Conference on Managing Tourism Across Continents)" 1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi  Dekanlığının  04.10.2024-06.10.2024  tarihlerinde  yapmayı planladığı  "Uluslararası Kıraat Sempozyumu-1 Kıraat İlminin Günümüz Meseleleri Sorunlar ve Çözümler"  adlı  sempozyuma  ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt  Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi  Dekanlığı  tarafından 26.04.2024-27.04.2024  tarihlerinde  gerçekleştirilmesi  planlanan,  "İlahiyat Öğrencileri Kongresi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri"  adlı  öğrenci  kongresi  seçim  ve  Ramazan  Bayramına  bağlı  olarak  ara sınavların  Nisan  ayının  3.  ve  4.  haftasına  alınması  sebebiyle  03.05.2024-04.05.2024  tarihine ertelenmiştir

Yozgat Bozok Üniversitesi ev sahipliğinde 16-17-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında ilki gerçekleştirilecek olan I. YOBU Uluslararası Orta Anadolu Sempozyumu'nun (UORAS) ana teması, endüstri 5.0, yapay zekâ ve dijitalleşme alanlarında bilgi paylaşımı ve iş birliğini artırmak amacıyla, ''Endüstri 5.0, Yapay Zekâ ve Dijitalleşme" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından çevrimiçi açılacak olan ''Eğiticilerin Eğitimi Kursu'' ön kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezun Geri Bildirim Anketi hazırlanmış olup, katılmak için tıklayınız.

Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği çatısı altında 23-25 Temmuz 2024 tarihleri arasında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü tarafından Üniversitenin Troia Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “10. Ecology and Evolutionary Biology Symposium (EEBST)” adlı sempozyuma ait ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

23-26 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "34. Ulusal  Özel  Eğitim  Kongresi"  isimli  bilimsel  etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Budama Artıkları Değerlendirme ve Tedarik Zinciri Oluşturulması" (BİTAD 2024) konulu çalıştay, 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Akdeniz Üniversitesi ve Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği Bölümleri öncülüğünde İzmir'de düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesinin paydaşları arasında olduğu ve 5-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Anadolu Üniversitesinde gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Eğitim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğrenme Konferansı (ICETOL 2024) ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Uluslararası Sanat Sempozyumu'nun (IARTSYMP: International Art Symposium) üçüncüsü 13-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında Bayramoğlu, Darıca Balyanoz Gençlik kampında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

01-03 Mart 2024 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Dağcılık Kulübü'nün ev sahipliğinde "14. Geleneksel Abdülmecit DOĞU ve Ahmet BİLGE Anısına Erciyes Dağı Kış Tırmanışı" anma etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, mezunlarıyla iletişim kurabilmek, mezunların kariyer gelişimlerine katkıda bulunabilmek, eğitimler, seminerler, mezun buluşmaları gibi faaliyetlerden haberdar edebilmek amacıyla, Mezun Bilgi Sistemi linkinden, takip sistemi oluşturmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 9-10 Mayıs 2024 tarihinde yüz yüze/çevrimiçi "Uluslararası Yönetim, İktisat ve İşletme Kongresi'24 (ICMEB'24)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Giresun Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan  "32. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve Geometriciler Derneği iş birliğinde 18-20 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek "20. Uluslararası Geometri Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Teknoloji Transfer Ofisi yürütücülüğünde 6-8 Mayıs 2024 tarihlerinde "Uluslararası Teknoloji Transferi Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürlüğü  Koordinatörlüğünde düzenlenecek “Diksiyon, Güzel ve Etkili Konuşma ve Toplum Önünde Konuşma (Hitabet) Eğitim Programı - Çevrimiçi” ve “Diksiyon, Güzel ve Etkili Konuşma ve Toplum Önünde Konuşma (Hitabet) Eğitim Programı - Yüz Yüze" eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  İletişim Fakültesi tarafından yayın hayatına başlayacak olan "Kronotop İletişim Dergisi"nin ikinci sayısı 2024 yılının Temmuz ayında yayımlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi ev sahipliğinde 17-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında İktı̇sadı̇ Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstı̇tüsü iş birliği ile "Hoca Ahmed Yesevi 8. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

17-20 Nisan 2024 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan "7. Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimlerdeki Gelişmeler Konferansı (ICANAS'24)"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılı bahar döneminde açılması planlanan kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Esenyurt Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi (İESUSSBD), Sanat ve Sosyal Bilimler alanında bilimsel yayın ve etik kurallara uygun ilkeli yayın politikası ile makale gönderimine açık olup, haziran ayı için makale kabul edecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından 23-24 Şubat tarihleri arasında “Uyuşturucu Madde Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Tıp Fakültesi ile Tıp Bilişimi Derneği tarafından ortaklaşa yürütülen "15. Tıp Bilişimi Kongresi: Sağlıkta Yapay Zeka ve Geniş Dil Modelleri" adlı etkinlik 30-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında Üniversitemiz Prof. Dr. Osman Turan Kültür ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırıkkale Üniversitesi  ev sahipliğinde, 09.05.2024 - 10.05.2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "TR71 Bölgesinin Sosyo-Ekonomisi Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından düzenlenmesi planlanan ve TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında desteklenen "Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Alanında 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Hazırlama Eğitimi" 9-10 Mart 2024 tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi ve Uluslararası Ticaret Ağı Derneği'nin (UTRADER) düzenleyicileri olduğu, ilki 2022 yılında, 75 üniversite ve yedi kurumdan 201 araştırmacının başvurusu ile, ikincisi ise geçen sene, 80 üniversite ve üç kurumdan 212 araştırmacının başvurusu ile gerçekleştirilen UTRADER Akademi Ödülleri'nin 2024 yılı başvuruları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü'nün öncülüğünde, Yalova İl Özel İdaresi, Yalova Belediyesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve Yalova Üniversitesi'nin desteğiyle düzenlenen, Prof. Dr. Halil İnalcık anısına ithaf edilen "Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Mirası: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Cumhuriyet Türkiye'sine Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu" düzenlenecektir. Bu önemli sempozyum, 27­29 Temmuz 2024 tarihlerinde, kültürel ve doğal güzellikleriyle tanınan Yalova'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Gençlerin;  yazma  becerilerini  ortaya  çıkararak  edebiyat  alanına  ilgilerini  arttırmak,  kişisel  ve sosyal  gelişimini  desteklemek;  duygu,  düşünce,  hayal  dünyası  ve  gözlem  yeteneklerini  keşfetmek, Türkçeyi  doğru  ve  etkili  kullanmalarını  sağlamak  ayrıca  okuma  ve  yazma  alışkanlıklarını  geliştirmek amacıyla uygun görülecek "Bir Asrın Öyküsü", sloganlarıyla "Asım'ın Nesli V. Gençler Arası Öykü Yarışması" düzenlenecektir. İstiklâl Şairimiz Mehmet Âkif ERSOY'a ithafen  gerçekleştirilen  yarışmanın  başvuruları  15 Şubat - 03 Mayıs 2024 tarihleri arasında gsbbiz.gsb.gov.tr adresi üzerinden yapılacaktır.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve yüz yüze gerçekleşecek olan ''Butik Pastacılık ve Kurabiye Yapımı Kursu'' ön kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Jeotermal ve Maden Kaynakları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan, jeoloji ve jeofizik mühendislerinin katılım sağlayacağı "9. Yer Elektrik Çalıştayı" 08-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Afyonkarahisar Afbel Termal & Spa Otel'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından yayımlanan Görünüm Dergisi, hakemli ulusal elektronik bir dergidir. Görünüm Dergisinin temel amacı, özellikle güzel sanatlar alanında, teorik ve pratik konularda akademik bilgiye katkı sağlaması beklenen özgün makale, çalışma ve derlemeleri ulusal düzeyde yayınlamaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "V. Uluslararası Kurdiyat Sempozyumu"na ait ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından Kurdiyat Seminerleri kapsamında 23.02.2024 tarihinde çevrimiçi düzenlenecek "Klasik Şiirin Devamı Mela Nurullahe Godışki ve Divanı etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Kültür ve Medeniyet Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Genç Akademisyenler Birliği Derneği işbirliğinde 27 Şubat - 04 Nisan 2024 tarihleri arasında Akdemik Yazı Atölyesi programı gerçekleştirilecektir. Program ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 13 yıl yayımlanan Sanat-Tasarım Dergisi, MUJAD (Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi / Marmara University Journal of Art and Design) adıyla yayın hayatına devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Okan Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi (Sinema Televizyon Bölümü) ile Uygulamalı Bilimler Fakültesinin (Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü) ortaklaşa düzenleyeceği, "1. Uluslararası Görsel İşitsel Kültürde Kadın Sempozyumu" 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Yönetim Bilişim Sistemleri Topluluğu tarafından 26.02.2024 tarihinde 10:00 - 18:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan "Dijital Pazarlama Zirvesi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve çevrim içi gerçekleşecek olan Spor Koçluğu Eğitimi Kursu'nun ön kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi SAÜ Tıbbi Araştırma Öğrenci Topluluğu (SAÜTTAT) tarafından 04-05-06 Mayıs 2024 tarihlerinde Üniversitenin Turgut Özal Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek olan, “II. Uluslararası Katılımlı V. Ulusal Geleceğin Tıbbı Kongresi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2024 yılında yayın hayatına başlayan ve yılda iki kez yayımlanacak olan "Balıkesir Üniversitesi Hukuk Dergisi (BAUNHD)"nin Makale Çağrısı yayınlanmış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi ev sahipliğinde 18-20 Nisan 2024 tarihlerinde yüz yüze ve çevrimiçi bir şekilde düzenlenecek olan Uluslararası Beytülmakdis Akademik Sempozyumu Akademi ve Siyonizm: Baskılar, Korkular ve İtirazlar kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Eldivan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları tarafından hazırlanan “Meta-Yapay Zeka Okuryazarlığı Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması” isimli anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından, 16-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Üniversitenin Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezinde "Karadeniz İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu 2024" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü ev sahipliğinde "Silesian Üniversitesi" ile ortak olarak 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Üniversitenin Terzioğlu Yerleşkesi Troia Kültür Merkezi'nde "International Conference on Business Administration (ICBA)" konferansının dokuzuncusu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi  Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Biyomühendislik Bölümü tarafından 14- 16 Mayıs 2024 tarihlerinde Manisa Anemon Otel'de düzenlenmesi planlanan "VIII.Ulusal Biyomühendislik Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı tarafından 08 Mart 2024 tarihinde düzenlenecek olan "Zavallı Çocuklar Sempozyumu" ile; 09 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan "5. Pediatri Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sanko Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Travma ve Acil Cerrahi Derneği’nin “Deprem Sonrası- Travmalı Olgulara Cerrahi Yaklaşımda Deneyimler ve Öneriler” temalı Bölgesel Sempozyumu 02 Mart 2024 Cumartesi günü saat: 09:00-16:00 saatleri arasında SANKO Üniversitesi Hastanesi R Katı Anadolu Toplantı Salonunda düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenecek olun ve Filistin'de yaşanan soykırıma karşı küresel dayanışmanın önemli aktörlerinin İstanbul'da bir araya geleceği, 23-24 Şubat 2024 tarihlerinde Grand Cevahir Otel ve Kongre Merkezinde çeşitli açılardan "Filistin ve Küresel İlişkilerin Geleceği"nin masaya yatırılacağı Filistin Sempozyumu  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Şırnak Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenecek olan 8. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT'2024) bu yıl 25-27 Nisan 2024 tarihleri arasında Şırnak Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Balıkesir Medical Journal (BMedJ)" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalının Bahçeşehir Üniversitesi Tıp tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı ve Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi Tıp Tarihi Ana Bilim Dalı ile birlikte organize edeceği "The 2nd International Online Conference on History of Ophthalmology (Iran and Türkiye)" başlıklı Konferans 19 Şubat 2024 pazartesi günü saat 14.30'da başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ostim Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde Ankara'da 20-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında Uluslararası Multidisipliner Çevre ve Kenevir Çalışmaları Kongresi yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konüdam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hibrit olarak düzenlenecek “24. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Fen Fakültesi tarafından bu yıl 17'ncisi düzenlenecek olan Ulusal Spektroskopi Kongresi 30 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜ DİLMER) tarafından 2023-2024 bahar döneminde dil kursları açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığı olarak Fen ve Matematik alanlarında · TÜBİTAK 2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projesi · TÜBİTAK 2209-B Üniversite Öğrencileri Sanayiye Yönelik Araştırma Projesi devam eden/tamamlanan üniversite öğrencilerinin/danışmalarının katılabileceği bir çalıştay planlamaktadır. Çalıştay 24 Mayıs 2024 Cuma günü saat 09:30’da başlayacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 2010 yılından bu güne iletişim, kuram ve araştırmalarına odaklanan ulusal hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi, iletişim alanındaki çalışmalara açıktır ve Asos indeks tarafından taranmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Teknik Üniversitesi  Mühendislik ve Doğa Bilimlerim Fakültesi bünyesinde yayımlanan Konya Mühendislik Bilimleri Dergisi (Konya Journal of Engineering Sciences, KONJES) Dergipark bünyesinde  makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 11.03.2024 - 22.03.2024 tarihleri arasında (10 saat)   "Dil ve Diksiyon" ve  11.03.2024 - 26.04.2024 tarihleri arasında (42 saat)  "Temel Düzeyde Arapça Eğitimi, Metin Tahlilleri, Osmanlı Paleografyasında Geçen Klişe Arapça İbare ve İfadeler" başlıklı kurslar (E-katılım belgeli) çevrim içi olarak yapılacaktır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, Bolvadin Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Lojistik Derneği (LODER) işbirliğinde 16-18 Mayıs 2024 tarihlerinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak "Ulusal Lojistik ve Tedarik Zinciri Kongresi düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi ve Ege Üniversitesi iş birliği ile düzenlenecek olan  Meeting of Change Agents – MOCA etkinliği,  Microsoft Teams programı üzerinden,  27 Nisan 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olup organizasyon ile ilgili detaylı bilgi için tıklayınız. 

Yalova İl Özel İdaresi, Yalova Üniversitesi, Yalova Belediyesi ve Halil İnalcık Osmanlı Tarihi Araştırmaları Enstitüsü işbirliğinde 27/29 Temmuz 2024 tarihinde Yalova İlinde "Prof. Dr. Halil İnalcık'ın Mirası: Osmanlı Devleti'nin Kuruluşundan Cumhuriyet Türkiye'sine Uluslararası Tarih Araştırmaları Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çukurova Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü tarafından 28 Şubat- 1 Mart 2024 tarihleri arasında "6 Şubat 2023 Depremleri ve Bölgemize Etkileri" konulu sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi  ev sahipliğinde, 24-26 Nisan 2024 tarihlerinde "Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Göç ve Kalkınma Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından günümüzde dijital dönüşüm sürecinde olan iletişim mecralarındaki değişim ve gelişmeleri, yapay zeka, reklamcılık, algı yönetimi, dezenformasyonla mücadele gibi güncel konuların odağında ele alarak bilimsel farkındalıkların sağlanması böylelikle doğru ve sağlıklı iletişim etiğinin oluşturulması amacı ile 13-14 Mayıs 2024 tarihlerinde "1. Uluslararası İletişim Günleri" kapsamında “Dijital Dönüşüm ve Yeni Medya” konulu uluslararası sempozyum düzenlenmesi planlamaktadır. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümünün yürütücülüğünü gerçekleştirdiği ve TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında desteklenen 15-18 Nisan 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "Tedarik Zincirinin Hayati Boyutu Olarak İnsani Yardım Lojistiğinin Rolü" etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Ticaret Üniversitesi  Girişimcilik Dergisi, İşletmenin tüm alanlarında ilkeli yayın politikası ile makale gönderimine açıktır. 2024 Ocak ayı itibarıyla dergi yayın sıklığı yılda 3 kez (Nisan-Ağustos-Aralık) olarak düzenlenmiştir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, 19-21 Nisan 2024 tarihlerinde düzenleyeceği "Arap Dili Öğretiminde Yeterlilik Çerveveler, Seviyeler ve Performans" adlı Uluslararası Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 10-11 Mayıs 2024 tarihlerinde ODTÜ Kültür Kongre Merkezinde yapılacak olan "15th International METU ELT Convetion" başlıklı konferansa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Veteriner Fakültesi tarafından 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "3. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yüksek İhtisas Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Tıp Fakültesinin 15.02.2024 günü saat:12.30-15.00'da 100. Yıl (Tıp Fakültesi) Konferans Salonunda gerçekleştireceği "Yaşlanma Paneli"ne ait program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ülkemizin 2019 yılında ilan ettiği Yeniden Asya Girişiminin hedefleri arasında, genç nesilde Asya bölgesi hakkında farkındalık yaratılması; akademik alanda Asya çalışmalarının nitelik ve nicelik bakımından artırılması; milli menfaatlerimiz doğrultusunda istifade edebileceğimiz uzman insan kaynaklarının oluşturulması; Dışişleri Bakanlığı, diğer kurumlarımızın, akademi ve iş çevrelerinin yararlanabileceği Asya bölge uzmanlarının yetiştirilmesi ve bu yoldaki çalışmaların sürdürülebilir kılınması yer almaktadır. Bu hedefler doğrultusunda, Dışişleri Bakanlığı tarafından 14 Mart-22 Nisan 2022 tarihlerinde ilk kez Yeniden Asya Sertifikalı Eğitim Programı (YASEP) düzenlenmiştir. Programın Girişim’e görünürlük kazandırdığı müşahede edilmiş, katılımcı öğrenciler ile akademik paydaşlarımızca olumlu geri bildirimlerde bulunulmuş ve tekrarlanması yönünde kuvvetli beklenti dile getirilmiştir.  YASEP’in ikincisinin 16 Nisan-23 Mayıs 2024 tarihleri arasında üniversite son sınıf ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik olarak düzenlenmesi öngörülmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi ev sahipliğinde 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacak olan Avrasya Medikal Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 1. Uluslararası Doğal ve Sentetik Materyallerin Biyomedikal Uygulamaları adlı kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ülkemizde ve Dünyada Havacılık Yönetimi ve Teknolojisi alanına katkı sağlamayı amaçlayan "International Journal of Aeronautics and Astronautics(IJAA)" isimli dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli ve disiplinler arası bir dergi olup, İngilizce ve Türkçe dillerinde yayınlar kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 02.05.2024 tarihinde Dicle Üniversitesi15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezi B Salonunda "Dünü Bugünü ve Yarınıyla Uluslararası 15 Temmuz Darbe Girişimi Sempozyumu" gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarsus Üniversitesi  Merkez Kampüsünde, 26-28 Şubat 2024 tarihleri arasında, Proje Ofisi Koordinatörlüğü ortaklığında yürütülen, İleri ve Akıllı İmalat Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK 2237-A programı nezdinde desteklenmekte olan "Fen ve Mühendislik Alanlarına Yönelik TÜBİTAK 2209 Öğrenci Projeleri Hazırlama Eğitimi" isimli etkinlik düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde 05-07 Eylül 2024 tarihleri arasında "2. Uluslararası Tiyatro Araştırmaları Konferansı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde çevrim içi (online) olarak  yayın hayatına devam eden "Journal of Energy Tendency" dergisi Journal of Energy Trends olan yeni ismiyle yayın hayatına devam edecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 26.04.2024 tarihinde çevrim içi olarak "Günümüz Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmalarında Kadın Temalı Eğilimler Kuram-Yöntem-Teknikler" başlıklı uluslararası sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Altınbaş Üniversitesi  Hukuk Fakültesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Şükran ŞIPKA'ya Meslekte 40. Yıl Armağanı olarak 6-7 Mayıs 2024 tarihlerinde "Medeni Hukukta Güncel Tartışmalar IV Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Giresun Üniversitesi  Tirebolu İletişim Fakültesi bünyesinde Ocak 2024 sayısı ile yayın hayatına başlayan ve yılda iki kez (Ocak ve Temmuz) hakemli bir dergi olarak ulusal düzeyde yayımlanacak olan Tirebolu İletişim Fakültesi Akademik Dergisi  için makale kabulü devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nün sözleşmeli aile hekimlerine verilecek ""Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU)" 2024 1 inci dönem kontenjan işlemleri başlamış olup,  kontenjan belirleme için son tarih 26.01.2024'tür.

Ostim Teknik  Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi (OTÜSEM) tarafından Savunma Sanayi sektörünün ihtiyaç duyduğu mesleki ve teknik eğitimler, uygulamalı ve güncel bilgi ile verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.        

İstanbul Topkapı Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Havacılık Yönetimi Bölümü'nün 28-29 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenleyeceği “Havacılıkta İnsan Faktörleri” Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından ayda bir kez olmak üzere "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim, Kültür ve Sanat Konferansları" serisi düzenlemektedir. Bu kapsamda 23 Şubat 2024 tarihinde, saat 15.00'te Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Levent KAYAPINAR "Balkanlara Türk Göçü,  Selanik  ve  Atatürk"  başlıklı  bir  konuşma  gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 28 Şubat 2024 - 29 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Teknolojik İnovasyon Yönetimi” eğitimi düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "VECHE" isimli bilimsel derginin Aralık-2023  online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi  tarafından elektronik ortamda yayınlanan UNIKA Sağlık Bilimleri Dergisi  tıp, diş hekimliği ve sağlık bilimleri alanında ulusal uluslararası yapılan özgün araştırmaları literatüre kazandırmayı amaçlayan bilimsel, akademik, çift kör hakemli, açık erişimli uluslararası alan indeksli bir dergidir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından çıkarılan Bodrum Journal of Art andDesign isimli derginin beşinci sayısı Şubat 2024 itibariyle yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi  Türk Devletleri ve Akraba Toplulukları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 17-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Türk Dünyası Stratejik Araştırmalar Kongresine" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyeleri tarafından, TÜBİTAK 2237/A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen ve 2-3 Mart 2024 tarihleri arasında yüz yüze olarak gerçekleştirilecek “Sağlık Alanında Akademisyenlere Yönelik Disiplinler Arası Entegrasyon Eğitimi” adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2024 yılı Kütüphane Haftası'nda, Rami Kütüphanesinde "Uluslararası Kütüphane  ve  Teknoloji  Festivali"    düzenlenecektir.    23-27  Mart  tarihleri  arasında  gerçekleştirilecek festivalde; kütüphanecilik alanında teknoloji ve yapay zekâ temelli hizmet üretenler, ürün geliştiriciler, girişimciler, kütüphanecilik profesyonelleri, kütüphanecilik hizmeti veren kurum, kuruluşlar ve binlerce kütüphane kullanıcısı genç bir araya gelecektir. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

27-29 Haziran 2024 tarihleri arasında Balıkesir'de düzenlenecek olan II. Asya Uluslararası Göstergebilim Kongresinin ana teması Asya'nın Göstergeleri: Hüzün Umut olarak belirlenmiştir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Şırnak Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından bilimsel yayın faaliyeti gerçekleştiren İktisadi ve İdari Yaklaşım Dergisinin Haziran-2024 sayısı için makale kabulüne devam edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Ünye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü tarafından 30 Mayıs - 1 Haziran 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan 23. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara  Üniversitesi  Sürekli  Eğitim  Merkezi  (ANKÜSEM),  26  -  29  Şubat  2024  tarihlerinde  "6102  Sayılı  Kanun Kapsamında Sermaye Şirketlerinin Denetimi Eğitimi"ni gerçekleştirmeyi planlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

1. Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) tarafından 2022 yılından bu yana düzenlenen WIPO Küresel Ödülleri (WIPO Global Awards) için 2024 yılı başvuruları açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi İletişim Çalışmaları Dergisi, 2010 yılından bu güne iletişim, kuram ve araştırmalarına odaklanan ulusal hakemli bir sosyal bilimler dergisidir. Dergi, iletişim alanındaki çalışmalara açıktır ve Asos indeks tarafından taranmaktadır. Dergimiz Haziran 2024 sayısı için, 1 Mart 2024-1 Nisan 2024 tarihleri arasında Dergipark üzerinden makale kabul edecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nun destekleriyle Erciyes Üniversitesi koordinasyonunda ve UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, İslam İşbirliği Teşkilatı Bağımsız Daimi İnsan Hakları Komisyonu (IPHRC), Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi, Viyana Üniversitesi, Rusya Bilimler Akademisi Doğu Çalışmaları Enstitüsü, Birleşik Arap Emirlikleri Amerikan Üniversitesi, Uluslararası Medya Enformasyon Derneği, Medya Derneği ve Medya ve Din Araştırmaları Dergisi işbirliği ile medya, dijital kültür ve din ilişkiselliğini odağına alan ulusal akademik ilgilerin uluslararasılaşmasını sağlamak ve böylelikle yaygın etkisini, katma değerini ve toplumsal katkı potansiyelini güçlendirmek amacıyla "I. Uluslararası Medya, Dijital Kültür ve Din Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Doğuş Üniversitesi ile Global Alliance SME Research & Cooperation (GASMERC), IHK Mainfranken ve Transnational Corporations Council of Studies (TNCCS) işbirliğiyle İstanbul'da  23-24 Mayıs 2024 tarihlerinde "Sosyal Girişimcilik", "Girişimci Zihniyetin Özendirilmesi" ve "Girişimcilik ve KOBİ'ler Odaklı Uluslararası İşletmecilik" alt temalarıyla Würzburg International Business Forum kapsamında "7. Uluslararası İşletmecilik Konferansı (WIBF-IBC)" yapılacaktır. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından online olarak yayınlanan  "VECHE" isimli bilimsel dergi Haziran-2024 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üniversitelerimiz  İletişim,  Güzel  Sanatlar  ve  Turizm  Fakülteleri  öğrencilerinin  kültürel farkındalıklarını ve anlatı yetkinliklerini güçlendirmek ve böylelikle ülkemizin kültür ve turizm varlığına katkıda  bulunacak  nitelikli  medya  ve  dijital  içerik  üretimini  teşvik  etmek  amacıyla  T.C.  Kültür  ve Turizm Bakanlığının himayelerinde ve Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Erciyes Üniversitesi ile Aydın Adnan Menderes Üniversitesi işbirliğinde "Sokak Lezzetleri Film Festivali" adıyla bir eğitsel-kültürel ve sanat etkinliği planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Beykent Üniversitesi Mühendislik - Mimarlık Fakültesi Makine Mühendisliği (İngilizce) bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Tanay Sıdkı UYAR'ın başkanlığında 17.04.2024 - 19.04.2024 tarihleri arasında Ayazağa/ Maslak yerleşkesinde gerçekleşecek olan "14. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi bünyesinde hazırlanan "Research and Practice in Veterinary and Animal Science (REPVAS)" dergisi yayın hayatına başlamıştır.  Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi Ziraat Fakültesi’nin ev sahipliğinde 01-03 Mart 2024 tarihleri arasında Uluslararası Sürdürülebilir Tarım Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü tarafından 31 Mayıs - 02 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 7. Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi  (EconAnadolu24) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi mezunlarını istihdam eden kurumların görüş ve değerlendirmelerini almak üzere "Mezun Yeterlilik Anketi" hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şule ERTAN ELA tarafından düzenlenecek olan ve Uluslararası Fotovoltaik Platformu Başkanı ile Almanya Uluslararası Güneş Enerjisi (NGSE) konferanslarının organizatörünün de davet edildiği seminer ve eğitim programına katılım ücretsiz olup, form gönderme adresi : suleertenela@gmail.com

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında Van Evliya Çelebi MTAL Uygulama Oteli Konferans Salonu'nda düzenlenecek "8. Uluslararası Adli Hemşirelik Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Teknik Üniversitesi tarafından organize edilen "Uluslararası 5.Bursa Bilimsel Araştırmalar Kongresi" 1-3 Mart 2024 tarihleri arasında Üniversitede düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gençlik  Araştırmaları  Dergisi  (GAD)  hazırlıklarına  2012  yılında  başlanıp  ilk  sayısı  2013  yılı Haziran  ayında  yayın  sürecine  başlayan,  T.C.  Gençlik  ve  Spor  Bakanlığının  Eğitim  Araştırma  ve Koordinasyon  Genel Müdürlüğü  (EKAGM)  bünyesinde  yılda  3  sayı  olarak  Yayımlanan  akademik  ve ulusal hakemli dergisidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi 2024 Yılı Şubat Ayı Programları hakkında bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından hazırlanan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi” isimli bilimsel dergi Haziran 2024 sayısı için makale kabulüne başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinin yürütücülüğünü üstlendiği; KSÜ Tıp Fakültesi ve KSÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi işbirliği ile 19 - 20 Şubat 2024 tarihleri arasında yüzyılın afeti olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin sene-i devriyesinde Kahramanmaraş'ta düzenlenecek olan ‘‘6 Şubat Kahramanmaraş Depremi Sağlık Disiplinleri Afet Sempozyumu'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Piri Reis Üniversitesi tarafından, 16-18 Mayıs 2024 tarihleri arasında "International Symposium on the History of Maritime Technology" adlı sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

“Hitit Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Festivali” özellikle Hitit Üniversitesi, Çorum ve bölge illerinin AR-GE ve ÜR-GE ekosisteminin tanıtımına aracılık yapmayı amaçlamakta olup bu bağlamda hem sanayi ve kamu kuruluşlarını hem de akademisyenler ile lise, lisans ve lisansüstü öğrencilerini projelerini sunmak üzere bir araya getirmeyi hedeflemektedir. Festival hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi kalite güvencesi çalışmaları kapsamında hazırlanan 2023 Arel Kalite Bülteni yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan, medya ve iletişim alanındaki çalışmalar başta olmak üzere bu alanla ilişki içerisinde olan disiplinlerarası çalışmaları kabul eden “Middle Black Sea Journal Of Communication Studies” isimli bilimsel dergi Mayıs-2024 sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan ve Indeks Copernicus tarafından indekslenen “Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan Bilimleri Dergisi”  Haziran-2024 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi tarafından hazırlanan Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi  Nisan 2024 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yayımlanan “Türk Diş Hekimliği Araştırma Dergisi”   bilimsel bir dergi olup Mayıs 2024 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayınlanan ve TR Dizin tarafından indekslenen “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi”  Haziran-2024 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Şişli Meslek Yüksek Okulu , "Cinsiyet Eşitliği Odağında Geleceğin İnsana Yakışır İşleri Yaklaşımının Desteklenmesi Hibe Programı" (EuropeAid/167108/ID/ACT/TR) kapsamında gerçekleştirilen TREESP1.3.FoW/P-03/42 referans numaralı "Designing the Future" adlı projenin aktivitelerinin uygulanması hedeflemektedir. Araştırma,Türkiye'deki Meslek Yüksekokullarının istihdama katkısı, teknolojiye uyumu ve genel durumlarına dair kapsamlı bir değerlendirme içermekte olup, elde edilen bilgiler temelinde detaylı bir rapor oluşturulacaktır. Araştırma kapsamında, tasarım alanı öğrencileri ve öğretim görevlilerine yönelik bir anket hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan "Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Uluslararası Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 'I. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar (ULIC) Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi tarafından 29 Haziran- 02 Temmuz 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan " Sınırda " temalı XVIII. Mimarlık Sayısal Tasarım Ulusal Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Teknik Üniversitesi ve Aydın Adnan Menderes Üniversitesi tarafından ortak olarak "7th International Congress on Agriculture, Environment and Health- 7. Uluslararası Tarım Çevre ve Sağlık Kongresi" 30 Mayıs-1 Haziran 2024 tarihleri arasında Bursa Teknik Üniversitesi'nde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde 2023-2024 Akademik Yılı Bahar Döneminde çevrim içi ve yüz yüze yapılmak üzere kurslar açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Bakırçay Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 12.02.2024 - 16.02. 2024 tarihleri arasında sertifikalı "Temel İş Sağlığı ve Güvenliği" eğitim programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2023 yılı 42. cilt 2. sayısı yayınlanmıştır. Dergi hakkında  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Harran Üniversitesi  ev sahipliğinde 16-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan 12. Küresel Isınma Küresel Konferansı'na (GCGW2024) ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi  İletişim Fakültesi ev sahipliğinde iletişim alanında akademik çalışmalar yürüten akademisyenler, araştırmacılar ile profesyonellerin bir araya gelerek "Yapay Zeka Çağında İletişimin Geleceği" konusunda bilgi ve deneyimlerini paylaşmak, fikir alışverişinde bulunmak üzere "5. Uluslararası Medya Çalışmaları Sempozyumu"nun hem çevrimiçi hem de yüzyüze olarak 29-31 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığının yayınlayacağı TEVİLAT dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından çevrim içi ortamda, Türkçe ve İngilizce olarak, yılda iki defa yayımlanması planlanan “Art-ekin Sanat Tasarım Dergisi’ makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Turizm Fakültesi tarafından 18-20 Nisan 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "20. Circle Konferansı: Sürdürülebilir Kalkınma İçin Yapay Zeka Yenilikleri" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından organize edilen Sosyalfest Sosyal Model Tasarım Yarışmaları'nın daha önce 02 Şubat 2024 Cuma günü olarak ilan edilen son başvuru tarihi, gelen yoğun talep üzerine 09 Şubat 2024 Cuma gününe uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Kültür Üniversitesi  Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2004 yılından itibaren düzenlenen Aile İşletmeleri Kongresi'nin 10'uncu yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından  29 Şubat 2024 - 07 Mart 2024 tarihleri arasında Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı açılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Döner Sermayesi kapsamında sunulan hizmetler için uygulanmakta olan fiyat listesi için tıklayınız. 

Antalya Belek Üniversitesi II. Uluslararası Sanat ve Sosyal Bilimler Kongresi  24-26 Ekim 2024 tarihleri arasında yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi  Proje Ofisinin yürütücülüğünde 12-14 Şubat 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK 2237-A programı nezdinde desteklenmekte olan "Girişimcilik ve İnovasyon Ekosistemi: TÜBİTAK 1512 Proje Hazırlama Eğitimi" isimli etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"International Education Congress / EDUCONGRESS 2024" kongresi 8-21 Eylül 2024 tarihlerinde Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarsus Üniversitesi Proje Ofisinin yürütücülüğünde 19-21 Şubat 2024 tarihleri arasında TÜBİTAK 2237-A programı nezdinde desteklenmekte olan "Fen ve Mühendislik Alanlarına Yönelik TÜBİTAK Ar-Ge Projesi Yazma Eğitimi" isimli, etkinlik gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümünün yürütücülüğünü yaptığı ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2237-A Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Coğrafya Alanında Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Akademik Yayın Kültürünün Geliştirilmesi" isimli eğitim etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi ev sahipliğinde 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 9. IHMC kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Enerji Ekonomisi Derneği (TRAEE) ve Uluslararası Enerji Ekonomisi Derneği (IAEE) iş birliğiyle düzenlenen  "Geçiş Döneminde Enerji Sürdürülebilirliği, Güvenliği, Verimliliği ve Erişilebilirliği" başlıklı “45. IAEE Uluslararası Konferansı’ 25-28 Haziran 2024 tarihleri arasında Boğaziçi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı doktora programı öğrencisi Ahmet Duran NACAROĞLU, Prof. Dr. Ayşe Çiğdem KIREL'in danışmanlığında "Emekliliği Yaklaşmış Bireylerin İtibar Kaybetme Korkusu ile Yaşadıkları Kaygının Yaşam Tatminleri Üzerine Etkisi" başlıklı doktora tezini hazırlamaktadır. Bu konudaki ankete katılmak için tıklayınız.

İbn Haldun Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı  tarafından yürütülen "Avrupa Birliği Müktesebatı Uyum Süreci İlerleme Raporlarında Yer Alan 6. Fasıla İlişkin (Şirketler Hukuku) Sonuçlarının Değerlendirilmesi" isimli TÜBİTAK 3005 projesi kapsamında, 26 Şubat 2024 tarihinde Sheraton Grand İstanbul Ataşehir'de Türk Şirketler Hukukunun AB Şirketler Hukukuna Uyumu Sempozyumu gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Soydaş ve akraba topluluklar ile ilgili lisansüstü ve doktora sonrası araştırmaların desteklenmesi amacıyla  Yurtdışı  Türkler  ve  Akraba  Topluluklar  Başkanlığı  tarafından  oluşturulan  Beşeri  ve  Sosyal Kalkınma  Araştırmaları  Destek  Programı  (BESKAP)  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen ve Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (HAYEM) tarafından organize edilen "II. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Doğu Anadolu Yüksek Teknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi iş birliği ile Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında "Uygulamalı Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ve Geçirimli Elektron Mikroskobu (TEM) Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan 4. Uluslararası Küresel Dünyada Kadın Kongresi (WGW2022) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Antalya Belek Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Dergipark üzerinden dijital ve basılı olarak altı ayda bir olmak üzere yılda iki kere yayınlanan UMAY Sanat ve Sosyal Bilimler Dergisi yeni sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Antalya Belek Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi yürütücülüğünde düzenlenecek olan " II. Uluslararası Sanat ve Sosyal Bilimler Kongresi" 24-26 Ekim 2024 tarihinde Antalya Belek Üniversitesi kampüsü İbrahim Coşkun Konferans salonunda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan "Human Factors in Aviation and Aerospace", yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanan çevrimiçi, açık erişimli, hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi ve Türkiye'de Yaşayan Diller Enstitüsü tarafından 15-16 Mayıs 2024 tarihlerinde yüz yüze ve çevrimiçi bir şekilde düzenlenecek olan Uluslararası Mitoloji Kongresi' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  bünyesinde Bilimsel Yayınlar ve Dergiler Koordinatörlüğü kurulmuştur. Koordinatörlüğün amaçları arasında Üniversite bünyesindeyayımlanan bilimsel dergilerde ortak bir yayın politikası yürütmek, ulusal ve uluslararası düzeydetanınırlığı sağlamak, diğer üniversitelerde benzer çalışmalarda bulunan koordinatörlüklerle iş birliği yapmak yer almaktadır. Bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Nano Bilim ve Nano Mühendislik Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "NanoEra" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online olarak yayımlanmıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkîlap Tarihi Enstitüsü Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "Atatürk Dergisi-Journal of Atatürk" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online olarak yayımlanmıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesince yayın hayatına devam eden "Advances in Women’s Studies" isimli bilimsel derginin yeni sayısı online olarak yayımlanmıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız. 

Kırklareli Üniversitesine ait "2024 Mali Yılı Performans Programı" yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde ve çok sayıda Üniversitenin ortaklağı ile "5. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi (The Conference on Managing Tourism Across Continents)" 1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yayın hayatına 2023 yılında başlayan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Dergisi (BTK Dergi), Bilgi Teknolojileri  ve  İletişim  Kurumu  (BTK)  tarafından  yılda  4  (dört)  sayı  (elektronik  ve  basılı)  olarak yayımlanan hakemli ve akademik bir dergidir. Bilgi  Teknolojileri  ve  İletişim  Dergisi  (BTK  Dergi)  Bilgi  Teknolojileri  ile  ilgili  tüm  bilimsel alanlarda disiplinler arası bir yaklaşımla Türkçe ve İngilizce olmak üzere; makale, çeviri, kitap tanıtımı ve  araştırma  raporlarına  açık  olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Medikal  Fizik Anabilim Dalı tarafından  16-17  Şubat 2024  tarihlerinde  İzmir'de  TÜBİTAK  2237-A  "Floroskopi  Uygulamalarında  Radyasyon  Güvenliği  ve Radyasyondan Korunma Kursu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İbn Haldun Üniversitesi tarafından yürütülmekte olan "Toplum 5.0: Dijital Dönüşüm ve Sosyal Bilimler" destek programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarsus Üniversitesi  bünyesinde  TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında, 13-14-15 Mart 2024 tarihlerinde TÜBİTAK tarafından desteklenen lisans çocuk gelişimi bölümü öğrencilerine yönelik “Lisans Çocuk Gelişimi Bölümü Öğrencilerinin Kariyer Planlaması” projesi çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Pharmata" isimli bilimsel derginin Ocak-2024 sayısı online olarak yayımlanmıştır. Dergiye ulaşmak için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi Uluslararası Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 30-31 Mayıs 2024 tarihlerinde yüz yüze icra edilmek üzere "Changing Strategic Security Landscape in the Black Sea and the Balkans Challenges and Opportunities" temalı uluslararası kongre planlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ile İKSAD ortaklığında, 08-09 Mart 2024 tarihlerinde  Uluslararası Anadolu Maliye Kongresi (International Congress of Anadolu Public Finance) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından online gerçekleştirilecek olan "Vektörel Çizim ve Tasarım Eğitimi"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi bünyesinde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında, 26-27-28 Şubat 2024 tarihlerinde TÜBİTAK tarafından desteklenen öğretim elemanlarına yönelik “Yenilikçi Öğrenme Projesi” eğitimi yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme, toplumsal katkı ve yönetim hizmetleri faaliyetlerinin sürekli iyileştirilmesine yönelik, Kalite Güvencesi Sisteminin gelişimi doğrultusunda iş dünyasının mezunların yeterlilikleri ile ilgili memnuniyet oranını saptamak amacıyla "Karabük Üniversitesi İşveren Memnuniyet Anketi" hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız.

Ekosistemi temelden etkileyen iklim değişikliği başta olmak üzere; canlıların etkileşimde olduğu çevreye sanatla farkındalık oluşturmak amacıyla Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024-01 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "11. Uluslararası Ekoloji Sempozyum Sergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, üniversite bünyesinde yeni bir bilimsel dergi niteliğinde olan ''ADÜ Fen ve Mühendislik Bilimleri Dergisi (ADUFMBD)'', temel bilimler ve mühendislikte gelişmeleri içerecek bilimsel makalelerin yayınlamasını ilke edinerek araştırmacıların bilim ve teknolojideki bilgi ve becerilerini, ulusal ve uluslararası literatürde paylaşmayı ve tartışmayı amaçlamaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ev sahipliğinde 29 Şubat -1 Mart 2024 tarihleri arasında organize edilmekte olan "Role of Climate Change on Water Resources Management for a Sustainable Future, ICCW2024" uluslararası konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yürütücülüğünü Gümüşhane Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin yaptığı ve TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) 2237-B Proje Eğitimi Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen “Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi” isimli eğitim etkinliği 7-9 Mart 2024 tarihleri arasında Gümüşhane Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi içerisindeki eğitim salonlarında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin ev sahipliğinde 01-03 Mart 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "9. Uluslararası Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi" kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editörlüğünü Ardahan Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İhsan KURTBAŞ'ın yaptığı Ardahan Değerlemeleri kitap serisinin 5. cildi için makale çağrı süreci başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan "Hijyen Eğitim Sertifika Programı" ile "Topraksız Tarım" Eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Hızlandırıcı  Teknolojileri  Enstitüsü  ve  TARLA(Türk  Hızlandırıcı  Işınım Laboratuvarı)  işbirliği  kapsamında,  hızlandırıcı  ve  dedektör  alanlarında  yurt  içi  ve  yurt  dışı  çeşitli üniversitelerde araştırmalarını  yürüten Türk  bilim insanları tarafından,  bu alanlarda çalışmalar  yapmak isteyen  gençlere  deneyimlerini  aktarmak  ve  bu  alanlarda  yetişmiş  insan  gücü  sayısına  katkı  vermek üzere "Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü Uygulamalı Kış Okulu 2024(HTE-UKO'24)' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 26- 28 Haziran 2024 tarihleri arasında Balıkesir-Ayvalık'ta yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenecek olan "The 3rd International Conference on Applied Mathematics in Engineering (ICAME'24)" konulu konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Bölge Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde hazırlanan Bölge Çalışmaları Dergisi, çift hakemli değerlendirme sürecine sahip ve yılda iki kez (Haziran-Aralık) internet ortamında yayımlanan uluslararası ve akademik bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Afyon Kocatepe Üniversitesi ve Uluslararası Helal Turizm Derneği (IHATO) işbirliği ile düzenlenecek olan "III. Uluslararası Helal (Müslüman Dostu) Turizm Kongresi" 10-12 Mayıs 2024 tarihleri arasında Müslüman dostu turizm kapsamındaki konuların tartışılması ve Müslüman dostu turizmin tanıtılması amacıyla İzmir'de  gerçekleştirilecektir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2023 yılı 36. cilt 3. sayısı yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nün Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Tasarım Dergisi 4. cilt 2. sayısı yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mühendislik Fakültesi tarafından 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde "Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi (MÜBAK 2024)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Sosyalfest", Türkiye'de milli bir sosyal bilimler hamlesinin başlatılması konusunda, ilgili birçok paydaşın katılımıyla düzenlenen Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivalidir. Sosyalfest etkinliği hakkında Karabük Üniversitesi Sosyalfest Koordinatörlüğü tarafından 24 Ocak 2024 Çarşamba günü Saat:14:00'da Microsoft Teams uygulaması üzerinden tanıtım yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sertifika Programı eğitimi düzenlenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (SELÇUKSEM) tarafından 5 Şubat 2024 tarihinde Online YDS-YÖKDİL Farsça Sınavına Hazırlık Eğitimi açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Adana ili Başkent Üniversitesi Dr. Turgut Noyan Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 24 Nisan - 05 Haziran 2024 tarihleri arasında hekim dışı sağlık personeli için "Terapötik Aferez Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecek olup; eğitime başvurular 04 – 29 Mart 2024 tarihleri arasındadır. Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aksaray Üniversitesi Spor ve Sağlık Alanında İhtisaslaşma Koordinatörlüğünün çıkartmış olduğu dergi, yeni ismi ve yüzü ile makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Kalkınma Ajansı ile Ankara İl Sağlık Müdürlüğü arasında, sağlık turizmi sektörü için nitelikli turizm profesyoneli yetiştirme ve sektör tanıtım faaliyetleri kapsamında "Ankara Sağlık Turizmini Geliştirme Faaliyetleri" iş birliği protokolü imzalanmıştır. Bu protokol kapsamında sağlık turizmi alanında önemli bir ihtiyaç olduğu değerlendirilen nitelikli turizm profesyoneli yetiştirmek üzere, istihdamda yer almayan gençlerin istihdamına da katkı sağlayacağı düşünülen "Sağlık Turizmi Profesyoneli Eğitim Programı" Ajans koordinasyonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından  düzenlenecek olan Sıtkı Davut Koçman 3. Ulusal Resim Yarışmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi "İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi(İLTAM) 2024 yılı Analiz Ücretleri"  hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ahmet Erdoğan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 25- 27 Nisan 2024 tarihleri arasında 1. Batı Karadeniz Sağlık Hizmetleri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından,  Manevi Danışmanlık ve Rehberlik Sertifika Programı eğitimi düzenlenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi tarafından yayınlanan Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering Dergisi (FUJECE) Temel Bilimler ve Mühendislik Bilimlerini kapsayan bilimsel ve hakemli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinin TÜBİTAK2237/B Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında yürütücüsü olduğu "Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" isimli etkinlik, 23-25 Şubat 2024 tarihleri arasında 3 gün süreyle  yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erzurum Teknik Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünün ev sahipliğinde 24 Mayıs 2024 tarihinde " IV. Ulusal Kadın Temalı Öğrenci Kongresi" yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yürütücülüğünü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun yaptığı, TÜBİTAK tarafından desteklenen "Yapay Zekâ ile Finansal İnovasyon: Uygulamalar ve Fırsatlar" başlıklı 2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında başvurular alınacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Rumeli Üniversitesi ev sahipliğinde Karaganda Buketov Üniversitesi ile Uluslararası Bilimsel Araştırma ve Strateji Geliştirme Derneği işbirliğiyle 27-29 Nisan 2024 tarihinde II. Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Kongresi yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Atatürk ve Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı iş birliğinde 26-27 Nisan 2024 tarihinde “Uluslararası Çanakkale Savaşları Sempozyumu” düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde 10-12 Ekim 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan XII. Uluslararası Meslek Yüksekokulları Sempozyumu'nun (UMYOS 2024) ana teması ''Dijital Dönüşüm Çağında Meslek Yüksekokulları'' olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atılım Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Kılıçoğlu'na takdim edilmek üzere hazırlanması planlanan armağana katkıda bulunmak isteyen Üniversitelerin Hukuk Fakültesi öğretim elemanları, hazırladıkları bilimsel çalışmalarını 01.07.2024 tarihine kadar ahmetkilicogluarmagani@gmail.com e-posta adresine gönderebilirler.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı olarak ‘Yeşil Şehir Gaziantep’ Kent Simgesi Tasarım Yarışması düzenlenmekte olup öğrenci ve tasarımcıların katılımı ile gerçekleşecektir. Üniversitenizin ‘Mimarlık, Şehir Bölge Planlama, İç Mimarlık, Endüstri Ürünleri Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı’ ile ilgili bölümlerinden öğrencilerinin katılımına açıktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, İlk ve Acil Yardım Programı tarafından gerçekleştirilecek olan VIII. Tralli Travma Rallisi 22 Nisan 2024 tarihinde, 08:00-16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılı lisansüstü öğrenci başvuruları 22-26 Ocak 2024 tarihleri arasında alınacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bitlis Eren Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Akademik "İzdüşüm Dergisi", ulusal ve uluslararası düzeyde sosyal bilimler alanındaki çalışmalarla bilime katkı sunmayı amaçlayan uluslararası hakemli akademik bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi  ile Pakistan'dan partner üniversite olan NUST iş birliğinde "Yenilikçi ve Yaratıcı Çözümler Yarışması (Finding Innovative & Creative Solutions)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından, 7-8 Mayıs 2024 tarihinde "Ticaret Hukuku Sempozyumu ( Prof. Dr. Yadigar İZMİRLİ'ye Saygı Günü)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversiteki tarafından Lisansüstü öğrencileri ile akademisyenlerin nitelikli akademik yayınlar geliştirmelerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen Araştırma Seminerleri (ARSEM 2024) Kış Dönemi eğitimleri, 29 Ocak - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ASBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 12-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yüz yüze SSUA TAP (Item Writing) eğitimi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Bakırçay Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Bahar döneminde Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına 15-28 Ocak 2024 tarihleri arasında öğrenci alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yayın hayatına devam eden  "Journal of Labaratory Animal Science and Practices-Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulaması Dergisi" ulusal önemli atıf veritabanından biri olan TR DİZİN'e kabul edilmiştir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aksaray Üniversitesi  "Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi " 2023 yılı Aralık ayı itibariyle yılda bir kez olmak üzere yayın hayatına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmanaş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 12.02.2024 - 23.02.2024 tarihleri arasında ‘Catia V5 ile Yüzey Modelleme’ başlıklı eğitim (E-katılım belgeli) çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi tarafından 3. Uluslararası Geleneksel Gıda ve Sürdürülebilir Beslenme Sempozyumu, 3-4 Ekim 2024 tarihlerinde online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

19-22 Mayıs 2024 tarihlerinde Kuşadası PineBay Otel'de Ege Üniversitesi tarafından "Uluslararası Yaşamda Sürdürülebilirlik Kongresi (International Sustainability In Life Congress / SUIC )'' kongresi düzenlenecektirk. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden “Iğdır Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi” isimli bilimsel dergi açık erişimli online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi Kalite Güvence Sistemi çalışmaları kapsamında paydaşların görüş, önerileni değerlendirmek amacıyla Hizmet Memnuniyet Anketi hazırlanmıştır. Ankete katılmak için tıklayınız. 

24-26 Nisan 2024 tarihleri arasında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından 1. Uluslararası Batı Karadeniz İletişim Araştırmaları Sempozyumu (BISEM'24) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından koordine edilen ve 2020 yılından bugüne yılda üç sayı olmak üzere elektronik ortamda yayın hayatını sürdüren Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde iktisat, işletme, ekonometri, kamu yönetimi, maliye, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri alanlarında Türkçe ile İngilizce makaleler yayımlanmakta ve 2024 yılı yeni sayıları için makale kabulü devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Alman Üniversitesi Sürekli Eğitim ve Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini Almanca YDS, YÖKDİL ve muadili dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 20 Ocak 2024 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla kurs düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi bünyesinde 2237-B Proje Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen "Fen ve Doğa Bilimleri Alanında TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Arel Üniversitesi  İletişim Fakültesi tarafından I. Uluslararası İletişim, Teknoloji, Sanat ve Tasarım Kongresi (I st International, Communication, Technology, Art and Design Congress- ICTADC 2024) "Yapay Zekâ ve Kültür Üretimi" temasıyla 29- 30 Mayıs 2024 tarihleri arasında çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü tarafından "Sosyal Hizmet Uzmanları ve Akademisyenlerinin Organ Bağışı ve Nakil Süreçlerine İlişkin Tutumları" konulu araştırması için anket hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  (DESEM) tarafından açılması  planlanan "2024 Yılı Ocak Ayı Eğitim Programları" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Tıp  Fakültesi  tarafından  2023-2024  Eğitim  Öğretim  yılında  Dönem  6  intörn öğrencilerine yönelik seminer programı gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), 20-21 Ocak 2024 tarihlerinde (Cumartesi-Pazar) toplam 6 saat çevrimiçi/online ortamda "Çalışma Hayatında Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eğitimi" düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Malatya Turgut Özal Üniversitesi  bünyesinde 2237-B Proje Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında TÜBİTAK tarafından desteklenen "Araştırmacılara TÜBİTAK Projeleri Yazma Eğitimi" düzenlenecektir. Eğitim hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsüne ait "Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Dergisi"nin Aralık 2023 Sayısı çevrimiçi olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslan Üniversitesi  Bulanık Meslek Yüksekokulu Sosyal Bilimler Dergisi (BULSODER), sosyal bilimler alanında araştırmaları teşvik etmek ve bu alanda bilgi birikimini artırmak amacıyla kurulmuş uluslararası bir hakemli dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi  (DİLMER) tarafından "İngilizce Akademik Yazma, İngilizce Akademik Konuşma, Çocuk İngilizcesi, Genel Almanca A1-A2 ve Genel İngilizce A1-A2-B2 dil kursları" düzenlenecektir. Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi ev sahipliğinde Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Endüstriyel Sürdürülebilirlik Ana Bilim Dalı faaliyetleri kapsamında düzenlenen "1. Endüstriyel Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm Çalıştayı" neticesinde "1. ESYED Çalıştay Raporu" hazırlanmıştır. Rapora ulaşmak için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Ahi Evran Medical Journal-Ahi Evran Tıp Dergisi" isimli bilimsel derginin Ekim-2023 sayısı online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Recent Trends in Pharmacology" isimli bilimsel derginin Aralık-2023  sayısı online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü  tarafından hazırlanan ''Anti-Fat Attitudes Questionnaire'nin Yetişkin Bireylerde Türkçe Geçerlilik ve Güvenirlik Çalışması''  online olarak yürütücek olup, çalışmaya katılmak için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü tarafından TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri 2023 yılı 3. Dönem çağrısı kapsamında "Sürdürülebilir Çevre Farkındalık Eğitimi" başlıklı proje etkinliği 26-28 Ocak 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi  öncülüğünde, Mayıs 2024 tarihlerinde,  yüz yüze ve online olarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Atatürk Kongre Merkezi Yörük Ali Efe Salonu ve Şahinbey Salonu'nda, "1.Uluslararası Beslenme ve Diyetetikte Güncel Yaklaşımlar Öğrenci Kongresi" düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Gedik Üniversitesi  ile T-Hub (Teknoloji Merkezi) arasındaki iş birliği protokolü sonucu “Hindistan Pazarına Erişim Programı” kapsamında Türkiye’den elverişli start-upların seçilmesi ve bu start-upların pazarlarını genişleterek hem Hindistan hem de Doğu Asya pazarına açılabilmelerine imkanlar sağlamayı hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 05–16 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Yabancı Dil Olarak Türkçenin Öğretimi Sertifika Programı"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yapılacak olan "Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı IV" 05-06 Temmuz 2024 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından 7-9 Mart 2024 tarihleri arasında 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Veteriner Fakültesi mezunlarına yönelik mezunlar anketini düzenlenmekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Uluslararası Öğrencilere Türkçe Öğretiminde Nitelik Geliştirme Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi mezun istihdam bilgilerini değerlendirmek ve meslek kariyer gelişimlerini takip etmek misyonu ile Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) koordinesi ile Üniversite mezunlarının sektörel iş birliklerine daha fazla dahil olabilmelerini sağlamak, görüş ve öneriler doğrultusunda mezun olunan program içerikleri ve hizmetlerini daha iyi bir düzeye getirmek amacıyla mutad olarak Mezun Paydaş Anketi düzenlemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesinde yayım hayatına devam eden, "Veterinary Journal of Kastamonu University" isimli bilimsel derginin Aralık sayısı yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü bünyesinde 2023-24 Bahar Yarıyılında Sağlık Bilişimi (Disiplinlerarası) Tezsiz Yüksek Lisans programı açılmış olup  15 Ocak 2024 - 05 Şubat 2024 tarihleri arasında öğrenci başvurusu kabul edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi  Türk  İnkılap  Tarihi  Enstitüsü  kuruluş  amaçlarından  olan,  "Türk  İstiklal  Savaşı, Türk  İnkılabı  ve  Türkiye  Cumhuriyet  rejiminin  dayandığı  esaslar  hakkında  her  türlü  araştırmalarda bulunmak; bu konularla ilgili belgeleri ve yayınları toplayarak kütüphane ve müzeler meydana getirmek ve  bir  arşiv  kurmak;  Türk  İnkılap  ve  Rejimini  memleket  içinde  ve  dışında  tanıtmak  için  dersler  ve konferanslar  vermek  ve  her  türlü  yayınlarda  bulunmak"  hükmü  gereğince,  Enstitünün  mevcut arşivinin  genişletilmesi  amacıyla  Cumhuriyetimizin  100.  yılında  "100.  Yıl  Belgeliği"  oluşturulmasına karar verilmiş olup, bilgi ve belgelerin enstitü adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliğinde, Selanik Aristoteles Üniversitesi Ekonomi ve Siyasal Bilimler Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle iletişim ve medya çalışmaları alanındaki yeni yaklaşımları tartışmak, bilgi paylaşmak ve uluslararası bir konferans platformunda gözlem ve yeni fikir alışverişinde bulunmak amacıyla 18-19 Nisan 2024 tarihlerinde 3. Uluslararası İletişim Bilimi ve Medya Çalışmaları Kongresi (ICSMSC) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

6-8 Haziran 2024 tarihleri arasında Yıldız Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan “8th International Project and Construction Management Conference, IPCMC 2024” konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi Coğrafya Bilimi Anabilim Dalı bünyesince yayın hayatına devam eden "Eastern Geographical Review/Doğu Coğrafya Dergisi" isimli bilimsel derginin 50. sayısı  online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Proje Destek Ofisi bünyesinde, TÜBİTAK BİDEB 2237-B programı kapsamında 17-19 Ocak 2024 tarihleri arasında çevrim içi "Uluslarası İkili İşbirliği Proje Yazma Eğitim Etkinliği" düzenlenecektir. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Polatlı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ulusal hakemli elektronik dergi olarak kurulan Gordion Sosyal Bilimler Dergisi, 2024 yılından itibaren haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) defa yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde ve çok sayıda Üniversitenin ortaklağı ile "5. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi (The Conference on Managing Tourism Across Continents) 1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi tarafından deprem ve mekan araştırmaları alanına bilimsel katkı sağlamayı amaçlayan I. Uluslararası İstiklal Sempozyumu düzenlencek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Kültür Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından 01-03 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak olan "VII. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi (TUDOK VII) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trabzon Üniversitesi İslami İlimler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 17-18 Ekim 2024 tarihleri arasında Üniversitenin İlahiyat Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek olan “Trabzon-İstanbul-Hicaz Arasında Çok Yönlü Bir Osmanlı Âlimi: Muhammed et-Trabzonî el-Medenî (ö. 1200/1786)” konulu sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından ayda bir kez olmak üzere "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim, Kültür ve Sanat Konferansları" serisi düzenlemektedir. Bu kapsamda 12 Ocak 2024 tarihinde, saat 15.00'da Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alaattin DOLU "18. Yüzyılda Kudüs: Vakıflar ve Şehir" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Nesrin İÇLİ'nin, "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" kapsamında Sağlık, Fen ve Mühendislik Bilimleri alanlarındaki lisansüstü öğrencilere yönelik düzenlenecek olan "Bilimsel Çalışmalarda Analitik Metot Seçimi, Validasyonu/Verifikasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde, Uşak Valiliği ve Uşak Belediyesi işbirliği ile gerçekleştirilecek olan Cumhuriyetin 2. Yüzyılında "Marka Kent Olma Yolunda Uşak Çalıştayı" 17 Ocak 2024 Çarşamba günü Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Pamukkale Üniversitesi ev sahipliğinde 11-13 Ocak 2024 tarihleri arasında Denizli'de düzenlenecek olan "Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Forumu Denizli 2024" Açılış Töreni 12 Ocak 2024, saat 9.00'da Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi tarafından düzenlenen "Uluslararası Helal Kongresi 2024" 17-19 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile mezunları arasında etkili bir iletişim ağı kurmak, iş birliği olanaklarını geliştirmek, mezunları ilgili duyurulardan, etkinliklerden ve çalışmalardan haberdar etmek, mezunların kariyer gelişimlerini izlemek ve bu konudaki bilgilerin kaydını tutmak ve güncellemek amacıyla oluşturulan Üniversite Mezun Bilgi Sistemine Mezun Portalından erişilebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gümüşhane Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Siyaset Bilim ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Başkanlığı bünyesinde açılan, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi  ile TÜBİTAK işbirliğinde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü çevrimiçi olarak "UfukAvrupa Bilgi Günü" düzenlenecektir. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Marmara Eğitim Vakfı ve Maltepe Üniversitesi olarak 19-21 Aralık 2023 günleri arasında “Cumhuriyetin 100. Yılında Türk Romanı ve Romanların Aynasında Türkiye” ana başlığıyla düzenlenecek olan  “8. Roman Kahramanları İstanbul Edebiyat Festivali hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Araştırma Laboratuvarı tarafından çevrim içi olarak düzenlenen 19 Aralık 2023 – 13:30 tarihli Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Verşan KÖK’ün vereceği “Uluslararası Sıralamalar ve Üniversitelerimiz -ODTÜ Uygulamaları-” başlıklı seminer hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Harran Üniversitesi  ile TÜBİTAK işbirliğinde 18 Aralık 2023 Pazartesi günü çevrimiçi olarak "UfukAvrupa Bilgi Günü" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2020 yılında yayın hayatına başlayan "Journal of Amasya University the Institute of Sciences and Technology (JAUIST)" isimli bilimsel dergi, fen bilimleri, matematik-istatistik ve mühendislik alanlarında yeni teoriler ve uygulamalarına yönelik makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde Gebe Masajı Kurs Programı (I. Modül) Temel Masaj Teknikleri ve Uygulama Koşulları Eğitiminin yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırıkkale Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 05.03.2024 - 06.03.2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Tüketici Hukuku Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ev sahipliğinde, 15-17 Aralık 2023 tarihlerinde İzmir Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde (AASSM) gerçekleştirilecek olan “Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı (KBAM) 9. Ulusal Sempozyumu”nun temasının bu yıl “Afetlerden Öğrendiklerimiz/Öğrenemediklerimiz: Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Mekânsal Araştırmaların ve Planlamanın Yeri ve İşlevi” olarak belirlenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 27-28 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan "I. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trakya Üniversiteler Birliği etkinlikleri kapsamında 22-23 Aralık 2023 tarihlerinde Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ev sahipliğinde "6. Uluslararası Bölgesel Kalkınmada Üniversitelerin Rolü: Tekirdağ'ın Geleceği Sempozyumu" çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi Gıda, Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Enstitüsü bünyesinde yer alan Sürdürülebilir Tarım ve Gıda Sistemleri Tezli Yüksek Lisans programı 2020 yılı Haziran ayında kurularak, 2020-2021 akademik yılı itibariyle de öğrenci alımına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 15-17 Aralık 2023 tarihlerinde Bakanlığın Merkez Bina Konferans Salonunda, "Blok  Zincir  Zirvesi  ve  Hackathonu"  organizasyonu  gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 21 Aralık 2023 tarihinde "Gazze'de Yaşanan İnsani Trajediler Bağlamında İnsan Haklarının Sistemsel Çöküşü" başlıklı bir panel gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Şube Müdürlüğü tarafından 26 Aralık 2023 Salı günü saat 11.00'de  çevrim içi olarak "Güvenli EPosta Kullanımı" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi tarafından, 09-14 Ocak 2024 tarihinde Yalova Kent Müzesi'nde düzenlenecek olan "100 Yılın Yansıması" adlı Uluslararası Jürili Karma Sergi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu iş birliğinde TOEFL IBT sınav merkezi olarak 2024 yılında gerçekleştirilecek olan 'TOEFL IBT 2024 Sınav Takvimi yayınlanmıştır. İncelemek için tıklayınız. 

24-27 Aralık 2023 tarihleri arasında Piri Reis Üniversitesi Deniz Kampüsünde "14. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu (IEEES) ve EGET 2023 Fuarı" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi ev sahipliğinde 29 Mayıs 2024-01 Haziran 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan "11. Uluslararası Ekoloji Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilimsel, Endüstriyel ve Teknolojik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından  kurs düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde 28-29 Şubat 2024 tarihleri arasında "Yetenek Her Yerde" teması ile Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı'nın koordinasyonunda İç Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (İKAF'24) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen Anadolu Ajansı AA+ Yeni Mezun Kariyer Programı, Türkiye’de ve dünyada profesyonel gazeteciliğin ve medya yönetiminin öğrenilebileceği ve alanında uzman profesyonellerden oluşan yetkin çalışma arkadaşlarıyla deneyim imkanı sunan bir kariyer programıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından düznelenecek olan  "Intelligent and Fuzzy Systems: Intelligent Industrial Informatics and Efficient Networks" temalı altıncı INFUS konferansı (6th International Conference on Intelligent and Fuzzy Systems (INFUS 2024)) 16-18 Temmuz tarihlerinde Çanakkale’de yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından online gerçekleştirilecek olan "Hijyen Eğitim Sertifika Programı" ile "Sosyal Bilimler & Eğitim Bilimleri İçin Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları" eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Moda ve Tasarım Yüksekokulu tarafından online olarak 21-24 Aralık 2023 tarihleri arasında "I. Uluslararası Kültürel Tasarımlar Ve Sürdürülebilirlik Online Karma Sergi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 21-22 Aralık 2023 tarihinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Temel Bilimler" temasıyla yüz yüze panel gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Giresun Üniversitesi Plan çalışmaları kapsamında dış paydaşların; gönüllük esas alınarak görüş, öneri ve değerlendirmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu amaçla hazırlanan ankete katılmak için tıklayınız.

Kuzey Atlantik için Savunma İnovasyon Kızlandırıcısı (DIANA) girişimi, çift kullanım  (sivil  ve  askeri)  amaçlı  yeni  teknolojilere  odaklanmış olup,  çağrılar  aracılığıyla seçilen  strat-up'lara  tek  bir  müfredat  kapsamında  eğitimler  vermektedir. 2023  yılı  içinde  üç  alanda  açılan  ilk  pilot  çağrılarda,  aralarında  2  Türk  firmasının  da bulunduğu,  44  firma  programa  kabul  edilme  başarısını  göstermiş olup,  önümüzdeki  yıllarda  da  açılacak çağrıların sayısı ve kapsamının artmasının beklenmektedir. Bu kapsamda, DIANA tarafından kamu  kurumları,  akademi  ve  endüstride  görev  yapan  çalışanlardan  müteşekkil  bir  mentor  ve  uzman havuzu  oluşturulacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi   Dil  Eğitimi  Uygulama  ve  Araştırma  Merkezi  (DİLMER)  tarafından  "YDS/YÖKDİL Hazırlık, YDS/YÖKDİL Kamp, IELTS Hazırlık, İngilizce Akademik Yazma, İngilizce Akademik Konuşma, Çocuk İngilizcesi, Genel Almanca A1-A2 ve Genel İngilizce A1-A2-B2 dil kursları"  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesinin hazırlamış olduğu  "Dış Paydaş Anketi" 31 Ocak 2024 Çarşamba gününe kadar erişime açık olacaktır. Katılmak için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi Kalite Geliştirme Koordinatörlüğünü tarafından hazırlanan 'KGKFRM-543 Dicle Üniversitesi Dış Paydaş Anketi Formu hakkında bilgi almak için tıklayınız. 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (KOSTUSEM) tarafından yürütülecek olan eğitimlere ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi  ev sahipliğinde Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliği ile "Aşık Veysel" konulu şiir yarışmasının düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliği ile "Aşık Veysel" konulu ses çalgı ve beste yarışmasının düzenlemesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi ev sahipliğinde Yunus Emre Enstitüsü, Türkiye Beyazay Derneği ve Engelli Eğitim Kültür Sağlık Spor Vakfı işbirliği ile "Aşık Veysel" konulu Uluslararası Bilim, Sanat ve Toplumda Aşıklık Geleneği Sempozyumu'nun düzenlemesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

11-12 Aralık 2023 tarihlerinde Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Beşevler Yerleşkesi 100. Yıl Konferans Salonunda yüz yüze yapılacak olan "Cumhuriyetin 100. Yılında Ulusal İnsan Hakları Koruma Mekanizmaları Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  İlahiyat  Fakültesi  Dekanlığı  tarafından  26.04.2024-27.04.2024  tarihlerinde gerçekleştirilmesi  planlanan,  "İlahiyat Öğrencileri Kongresi: Sorunlar ve Çözüm Önerileri"  kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yayın hayatına başlayan ve Mart ve Eylül aylarında olmak üzere yılda 2 (iki) sayı halinde yayımlanacak olan "Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (ASBAD)"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen ve Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) organize edilen “XIV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı”  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Güzel  Sanatlar  Fakültesi  tarafından  Cumhuriyetimizin  100.  Yılı kapsamında, 27 Aralık 2023 tarihinde "İzmir ve Cumhuriyet" konulu Ulusal Katılımlı Çevrim İçi Sergi" gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Abdullah Gül Üniversitesi 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Fen Bilimleri Enstitüsi  lisansüstü programlarına 20 Kasım 2023-19 Ocak 2024 tarihleri arasında öğrenci alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi’nce 27 Aralık 2023 tarihinde yüz yüze gerçekleştirilecek olan “Workshop on Functional Materials Science and Engineering 2023” etkinliğine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı tarafından 23.02.2024 – 24.02.2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan Uyuşturucu Madde Sempozyumu’na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden  "Communicata" isimli bilimsel dergi Mart-2024 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  emekli  öğretim  üyesi  ve  Siyasal  Bilgiler  Fakültesi  Eski  Dekanı  Prof.Dr.Celal Göle'ye takdim edilmek üzere hazırlanması planlanan armağana katkıda bulunmak isteyen akademisyenler  01.06.2024  tarihine  kadar  çalışmalarını   celalgoleyearmagan@gmail.com adresine gönderebilirler. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 5 Aralık 2023 Salı günü saat 09.30'da Bilişim ve Teknoloji Hukuku Konferansları kapsamında Spor Hukuku Çalışmaları Derneği ortaklığında "E-Spor Hukuku Semineri" düzenlenecektir. Seminer ASBÜ YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacaktır.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslara ait ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölüm Başkanlığı tarafından çıkarılan Kare Dergisi Aralık 2024 sayısı ''Tarih Boyunca Türk - Ermeni Etkileşimi'' konusu ile özel sayısını çıkarmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 14-17 Aralık 2023 tarihleri arasında “Cumhuriyetin 100. Yılında Lisansüstü Hemşirelik Araştırma Sempozyumu-Geçmişten Günümüze" başlıklı sempozyum düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde 2'ncisi düzenlenecek olan "Uyuşturucuyla Mücadelede Hukukun Rolü" adlı sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trabzon Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 13.12.2023 tarihinde düzenlenecek "Cumhuriyetin 100. Yılında Dil, Eğitim ve Kültür Politikaları" paneli hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ulaştırma  Denizcilik  ve  Haberleşme  Araştırmaları  Merkezi  (UDHAM)  Başkanlığı  olarak üniversite  öğrencilerine  yönelik  "Ulaşan  ve  Erişen  Türkiye  2053  Üniversiteler  Arası  Fikir  Yarışması" başlatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Tınaztepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ev sahipliğinde 4 Aralık 2023 Pazartesi günü düzenlenecek olan etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi tarafından 15-17 Mayıs 2024 tarihleri arasında düzenlenecek olan ICETOL konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi  tarafından 20 Aralık 2023 Çarşamba günü saat 10.00'da  çevrim içi olarak "Yönetim Becerileri" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Mimarlık ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından 31.12.2023 tarihinde düzenlenecek olan ‘'Cumhuriyetin 100. yılında Uluslararası Çevrim İçi İç Mimari Proje Sergisi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayın hayatına devam eden  "Art Time" dergisi uluslararası önemli atıf veritabanından biri olan ERIH PLUS'a kabul edilmiştir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Belediyesi ve Çanakkale Eğitim, Bilim, Sosyal ve Kültürel Araştırma ve Uygulama Derneği'nce ortaklaşa olarak 25-26 Aralık 2023 tarihlerinde "100. Yılında Cumhuriyet ve Çanakkale" temasıyla yüz yüze gerçekleştirilecek olan Sosyal Bilimler Sempozyumu'na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Avrupa Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi kongre, sempozyum, tatil, kültürel ve sportif etkinlikler için uygun fiyat ve yüksek kalite anlayışı ile tüm üniversitelerimizin hizmetine devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye  dışında  yapılacak  Türk  diline  dair  eğitim,  sınav  ve belgelendirme  faaliyetleri Yunus  Emre  Vakfı  tarafından  gerçekleştirilmekte olup, TYS  yılda  üç  defa  yurt  dışındaki  sınav merkezleri ile yurt içinde düzenlenmektedir.  Sınav 13 Ocak 2024'de yapılacak olup, başvuru tarihleri 20 Kasım-17 Aralık 2023 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Su  Yönetimi  Enstitüsü  koordinatörlüğünde,  Türkiye,  Fas,  Hollanda  ve Mısır'dan kurumların  oluşturduğu  konsorsiyum  tarafından  yürütülen  ve      H2020  Food  Systems  and  Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenen "Cross-Border Climate Vulnerabilities and  Remote  Impacts  of  Food  Systems  of  the  EU,  Turkey  and  Africa:  Trade,  Climate  Risk  and Adaptation  (CREATE)"  adlı  projenin  kapanış  toplantısı  ve  Paydaş  Çalıştayı    28 Kasım 2023 Salı günü  10.00-17.30  saatleri  arasında  Ankara Üniversitesi  100.Yıl Salonunda düzenlenecektir. 

Marmara Belediyeler Birliği (MBB) Şehir Politikaları Merkezi tarafından MBB Bilimsel Çalışmaları Destekleme Yönetmeliği'ne uygun  olarak yürütülen Doktora  Tez Desteği Programı başvuruları başlamıştır. 2024 yılı itibariyle 9. dönemine giren program kapsamında 25 adet doktora tezi desteklenecektir. Destek miktarı her bir doktora tezi için 35.000₺ olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. İhsan ERDOĞAN için bir kitap (armağan) çıkarılması planlanmakta olup, katkıda bulunmak için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından ; 11-12 Aralık 2023 tarihlerinde yapılması planlanan "Ulusal Müvekkil Danışmanlığı Yarışması" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı tarafından 2 Aralık 2023 Cumartesi günü, 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek olan bilim insanlarının deneyimlerinin paylaşmasına imkân sağlayacak "Uluslararası Kanser ve Kök Hücre Sempozyumu" (International Symposium Cancer and Stem Cell) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erzurum Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü'nün ev sahipliğinde 18-19 Aralık 2023 tarihlerinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Geçmişten Geleceğe Türkiye'de Sağlık Yöneticiliği Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji Bölümü tarafından 11-12 Aralık 2023 tarihlerinde online olarak düzenlenecek olan "Ege University I. International Audiology Symposium: Multidisciplinary Approach To Vestibular Diagnosis And Assessment (Hybrid)" isimli uluslararası odyoloji sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü ve Türkiye Toplum Hizmetleri Vakfı (TOVAK) iş birliğiyle 26 Aralık 2023 Salı günü 14.00-17.00 saatleri arasında Üniversitenin Öğrenci Merkezi Yunus Emre Salonunda gerçekleştirilecek olan Prof. Dr. Yahya ÖZSOY Toplum Hizmetleri Ödül Töreni hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi koordinatörlüğünde; Yaşar Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Transilvania University of Brasov (Romanya), HOGENT University of Applied Sciences and Arts (Belçika), Sofia University St. Kliment Ohridski, The Czech University of Applied Sciences and Arts Prague (Çekya) ve Universidad San Jorge (İspanya) ile birlikte 21-22 Mayıs 2024 tarihlerinde “International Conference on Inclusive Education in Multicultural Classrooms” isimli uluslararası konferans düzenlenecektir. Konferansın ana teması “Sosyal Bilimlerde Çok Kültürlülük ve Çeşitlilik” olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile mezunlar arasında etkili bir iletişim ağı kurmak, iş birliği olanaklarını geliştirmek, mezunları ilgili duyurulardan, etkinliklerden ve çalışmalardan haberdar etmek, mezunların iş hayatındaki kariyer gelişimlerini izlemek ve ilgili verileri bilgisayar ortamında tutmak ve güncellemek amacıyla "Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi" mevcuttur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı ile Sağlık Bilimleri Enstitüsü Kök Hücre Anabilim Dalı tarafından 2 Aralık 2023 Cumartesi günü, 10:00-16:00 saatleri arasında düzenlenecek olan bilim insanlarının deneyimlerinin paylaşmasına imkân sağlayacak "Uluslararası Kanser ve Kök Hücre Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Su  Yönetimi  Enstitüsü  koordinatörlüğünde,  Türkiye,  Fas,  Hollanda  ve Mısır'dan kurumların  oluşturduğu  konsorsiyum  tarafından  yürütülen  ve      H2020  Food  Systems  and  Climate (FOSC) ERA-NET Cofund 2019 yılı çağrısı altında desteklenen "Cross-Border Climate Vulnerabilities and  Remote  Impacts  of  Food  Systems  of  the  EU,  Turkey  and  Africa:  Trade,  Climate  Risk  and Adaptation  (CREATE)"  adlı  projenin  kapanış toplantısı  ve  Paydaş Çalıştayı  28  Aralık  2023 tarihinde 10.00-17.30 saatleri arasında Üniversitenin 100.Yıl Salonunda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi tarafından "Tıp Tarihi ve Etik Farkındalık Konferansları Dizisi" planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara'da Matematik Bölümü bulunan üniversitelerin 2006 yılından başlayarak ortak organizasyonu olarak düzenlediği ulusal nitelikte bir sempozyum olan "15. Ankara Matematik Günleri" isimli bilimsel toplantı dizisinin 15. Etkinliği 23-24 Mayıs 2024 tarihleri arasında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Ocak 2024 Dönemi uzaktan eğitim (çevrim içi) yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Bakırçay Üniversitesinde düzenlenecek olan ''Genç Akademisyen ve Yapay Zeka'' konulu çalıştay 2 Aralık 2023 tarihinde Üniversitemiz Seyrek Yerleşkesi E Blok Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından, 16 - 18 Mayıs 2024 tarihleri arasında Milli Hakimiyet Yerleşkesi Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Abdizâde Hüseyin Hüsameddin Yasar ve Amasya Tarihi" konulu "Uluslararası Amasya Sosyal Bilimler Araştırmaları Sempozyumu-I" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Rus Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından yayın hayatına başlayan ve yılda iki kez (Haziran/Aralık) aylarında olmak üzere  online olarak yayınlanacak "Russian Insights: Literature, Culture and Linguistic" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayın hayatına devam eden  "Turcology Research" adlı dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "AtaKimya Dergisi-Journal of Ata-Chem" isimli bilimsel derginin Kasım sayısı online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Uluslararası Sınavlar"ın Aralık 2023 takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atılım Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "Cumhuriyetin 100. Yılında Hukuk, İnsan ve Devlet Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2014 yılından bu yana Kamu Denetçiliği Kurumu  bünyesinde hazırlanan "Ombudsman Akademik" isimli hakemli dergi senede iki sayı halinde basılı ve dijital olarak yayımlanmaktadır. Derginin  “Ombudsman Akademik Gazze Özel Sayısı ''hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi ev sahipliğinde 25 Kasım 2023 tarihinde "GETAT Klinik Araştırmaları Etik Yaklaşım Kursu" İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Balatçık Kampüsü Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonunda gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü  tarafından 5 - 9 Şubat 2024 tarihleri arasında, katılımcıların tercihine bağlı olarak çevrimiçi (uzaktan) veya yüzyüze 5 gün süre ile, 42 saatlik “Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Bilişimi Sertifika Programı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü tarafından 29 Kasım 2023 Çarşamba günü saat 10.30'da  çevrim içi olarak "Dijital Çağda Ebeveyn Olmak" konulu hizmet içi eğitim düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından 5-7 Aralık 2023 tarihleri arasında hibrit olarak "Cumhuriyet'in 100. Yılında Ulusal Bitki Besleme ve Gübre Yönetimi Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde "Yabancılara Türkçe Öğretimi Sertifika Programı"nın yapılması planlanmakta olup gerçekleştirilecek olan eğitim ile ilgili ayrıntılı bilgilere ulaşmak için tıklayınız. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 7 Aralık 2023 tarihinde Ankara'da Litai TBB Konuk Evi'nde "Küresel İnsan Hakları Siyaseti -İnsani Trajediler, Değerler Yitimi ve Sistemsel Çöküş- " konulu bir sempozyum gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Sport Education and Sciences" isimli bilimsel derginin Aralık sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye  Cumhuriyeti  Cumhurbaşkanlığı  himayelerinde  ve  Aile  ve  Sosyal  Hizmetler Bakanlığı  ev  sahipliğinde  gerçekleştirilecek  "2023  Engelsiz  Yaşam  Fuarı  ve  Farkındalık  Zirvesi"nin, The  İstanbul Expo organizatörlüğü ile "Dünya Engelliler Günü" olan 3 Aralık tarihini de kapsayan 30 Kasım-03  Aralık  2023  tarihleri  arasında  İstanbul  Fuar  Merkezinde  düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından, Elektronik Harp alanında ülkemizin kapasitesini artırarak Türk Silahlı Kuvvetlerinin harekât alanında etkinliğini yükseltmek, Yerli ve Milli Elektronik Harp Ekosistemimize katkı sağlamak ve bu bağlamda kamu, sanayi, üniversite iş birliğini arttırmak maksadıyla 06-07 Aralık 2023 tarihlerinde T.C. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sn. Cevdet YILMAZ'ın katılımlarıyla 1'inci Elektronik Harp Sempozyumu (Bilgi Şenliği) icra edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kafkas Üniversitesi Dede Korkut Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenecek olan  “Eğitim-Sağlık-Mühendislik ve Temel Bilimler Alanlarında Psikolojik Dayanıklılık Destekli Proje Hazırlama ve Yürütme Eğitimi II” başlıklı bilimsel etkinlik, 13-14-15-16 Şubat 2024 tarihlerinde çevrimiçi ve ücretsiz olarak yürütülecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TMMOB Kimya Mühendisleri Odası tarafından Tehlikeli Kimyasalların Yönetimi ve Proses Güvenliği Sempozyumu 24-25 Kasım 2023 tarihlerin arasında düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Şırnak Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliği ile 25-27 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek olan 8. Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi Şırnak Üniversitesi ev sahipliğinde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından yılda 3 defa yayınlanan "Ağrı Tıp Fakültesi Dergisi" Ekim 2023 tarihi itibari ile 1 yıllık arşivini oluşturmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi tarafından 2-3 Mart 2024 tarihlerinde Karabük'te düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk ulusal ve uluslararası sosyal bilimler festivali "Sosyalfest" etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023- 2024 güz dönemi dil kursları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Güneş ve Rüzgar Enerjisi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü ile Elektrik Mühendisliği Bölümü tarafından ortak düzenlenen "8. Yenilenebilir Enerji Sistemleri Kış Okulu" Etkinliği, 11 - 13 Ocak 2024 tarihleri arasında Üniversitenin Mühendislik Fakültesi Konferans Salonlarında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Havacılık ve Uzay Bilimleri alanında Türkiye’nin ilk ve tek ihtisas üniversitesi olan Türk Hava Kurumu Üniversitesi bünyesinde 6. Uluslararası Havacılık Yönetimi Konferansı, 19-20 Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Enerji Bölümünün kongre başkanlığını yürüttüğü 8. Uluslararası Hidrojen Teknolojileri Kongresi (IHTEC 2024) Hidrojen Teknolojileri Derneğinin koordinatörlüğünde 12-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  ev sahipliğinde Türkiye Korozyon Derneği ile 23-25 Mayıs 2024 tarihleri arasında 16. Uluslararası Korozyon Sempozyumu KORSEM'24 düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından engellilik alanındaki çalışmaları toplayan önemli bir platform olan Engelsizmir Kongre serisinin dördüncüsü 1-3 Aralık 2023 tarihleri arasında "Engellilik Alanında Yenilikçi Yaklaşımlar" teması ile düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu'nun ikincisi 8 Aralık 2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim Fakültesi ve  Eğitimde Mükemmellik Derneği tarafından Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile işbirliği içinde 15-17 Aralık 2023 tarihleri arasında "3. Eğitimde Mükemmellik Kongresi'' çevrimiçi olarak düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırklareli Üniversitesi  Kalite Geliştirme Koordinatörlüğü öğretim elemanlarınca yürütülen "Yükseköğretimde Uzaktan Eğitimin Sürdürülebilirliğini Etkileyen Faktörleri Belirleme" adlı bilimsel çalışması için hazırlanan anket için tıklayınız. 

Çukurova Üniversitesi   Sağlık Bilimleri Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi (SABİDAM) bünyesinde 20 Kasım -1 Aralık 2023 tarihleri arasında "ÇÜ-SABİDAM 2023 Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi tarafından 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında Üniversitenin Ereğli Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü koordinasyonunda, ülke genelinde farklı alanlarda (eğitim, hukuk, sağlık bilimleri) öğrenim gören üniversite öğrencilerinin katılacağı teması çocuk hakları olan ve en son başvuru tarihi 22 Aralık 2023 olan "2. Çocuk Haklarına Yönelik Öykü Yarışması" düzenlenecektir. Etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 11.12.2023 - 22.12.2023 tarihleri arasında ‘Temel Düzey Bilgisayar Destekli 3D Modelleme ve Analiz (SOLİDWORKS)’ başlıklı eğitim (Ekatılım belgeli, 18 saat) çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "The Eurasian Journal fo Medicine" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde Genel İngilizce A1 - A2 Sertifika Programı açılmış olup program ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AFSÜ TTO) tarafından düzenlenen 7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı, "Ulusal ve Uluslararası Ticaret Potansiyeli" ana temasıyla 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin 100. yılına özel olarak üniversiteli gençlerimizin “Türkiye Yüzyılında Ekonominin Lokomotifi Olarak İhracatın Artırılması” temasına yönelik farkındalıklarını artırmak ve onların özgün, yaratıcı, yenilikçi ve uygulanabilir politika önerilerini almak amacıyla Ticaret Bakanlığı tarafından bir makale yarışması gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında gerçekleştirilecek etkinliklerden birisi olan ve 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşecek "Türkiye'nin 100+100 Yılı: Ekolojik Notlar" adlı sempozyuma dair ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili Çalışmaları ve Arapça Münazara Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin, Katar Münazara Merkezi (Qatar Debate) ile birlikte 23-26 Aralık 2023 tarihlerinde düzenleyeceği "Türkiye Üniversiteler Arapça Münazara Yarışması" adlı program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Akademik ve Sosyal Aktive Koordinatörlüğü'nün 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Microsoft Teams üzerinden çevrimiçi düzenleyeceği ‘Pamukkale Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Dil ve Edebiyat Araştırmaları (PAYDEA)' seminerlerinin ikincisi olan "Eğitim Kurumlarında Kriz Yönetimi" adlı semineri 23 Kasım 2023 tarihinde saat 20.00'de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (DİLMER) tarafından "Almanca A1 ve  İngilizce  A1-B1  dil  kursları"  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında kabul edilen, Kastamonu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından düzenlenecek olan “Hemşirelikte Arama ve Kurtarma Eğitimi” konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi  Söğütözü Yerleşkesi A Blok -1. Kat Konferans Salonu'nda, 4 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Lokman Hekim Bağımlılık Günleri-II” isimli etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi  Söğütözü Yerleşkesi A Blok -1. Kat Konferans Salonu'nda, 24 Kasım 2023 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilecek olan “Şiddet ve Ötesi” isimli sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü ev sahipliğinde, Türkiye Ulusal Jeodezi Komisyonu (TUJK) Bilimsel Toplantısı kapsamında 29 Kasım-01 Aralık 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek olan "XXII. TUJK Sempozyumu 2023-Afetler ve Afetlerde Jeodezinin Katkıları" etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından Türkiye'nin en kapsamlı inovasyon etkinliği olan Türkiye Innovation Week’in 10’uncusunu bu yıl 23 – 25 Kasım 2023 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

T.C.  Kültür  ve  Turizm  Bakanlığı  Kütüphaneler  ve  Yayımlar  Genel  Müdürlüğü koordinasyonunda,  11-12  Aralık  2023  tarihlerinde,  Ankara'da,  Kütüphanecilik  Fikir  Maratonu (Ideathon) düzenlenecektir. Kütüphanecilik Fikir Maratonu'nda amaç; 21. yüzyılın bilgi gereksinimlerine uygun  olarak  tasarlanmış,  teknolojiye  dayalı,  yenilikçi,  kapsayıcı  ve  sürdürülebilir  kütüphanecilik fikirlerini  ortaya  çıkarmaktır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından 17 Kasım 2023 tarihinde, Ankara'da "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilim, Kültür ve Sanat Konferansları" başlıklı bir etkinlik düzenlenecektir. Her ay KurumKonferans Salonu'nda gerçekleşecek konferans serisinin ikinci konuğu Prof. Dr. Yavuz UNAT olacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Basic Health (JOBAH)" isimli bilimsel derginin (Ekim-2023) sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  mezunlarının, kariyer gelişimlerini takip edebilmek, mezun oldukları programın iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek ve etkili iletişimin sürdürülebilirliğini sağlayabilmek için Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından online olarak “Mezun Anket Formu” hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız.

Pakistan'da bulunan Experts in Management & Social Sciences Organizasyonu ve Sarhad Üniversitesi iş birliği ile 07.01.2024/14.01.2024 tarihlerinde Mekke ve Medine'de düzenlenecek olan "11th EMS International Research Conference on Engineering & Technology Sciences in Mecca & Medina 07-14 January, 2024", "11th EMS International Research Conference on Medical & Health Sciences in Mecca & Medina 07-14 January, 2024" ve "11th EMS International Research Conference on Social Sciences in Mecca & Medina 07-14 January, 2024" kongreleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi tarafından yürütülmekte olan ve İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA) tarafından desteklenen "İstanbul BTC: İstanbul Blockchain Teknolojileri ve İnovasyon Merkezi" projesi kapsamında gerçekleştirilecek olan ‘'Temel Bilişim Eğitimi'' programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam  eden  "Art  Vision"  isimli  bilimsel  derginin  (Ekim-2023)    sayısı  (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Öğretme ve Öğrenmeyi Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATAÖGEM) bünyesinde TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında 17-18 Kasım 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak "Öğrenme Sürecini Geliştirme Uygulamaları" etkinliği düzenlenecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Kütahya Güzel Sanatlar Meslek Yüksekokulu tarafından yürütülen, Onursal Başkanlığını Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri ERSOY'un, Başkanlığını Rektör  Süleyman KIZILTOPRAK'ın yapacağı, Kütahya Valiliği himayesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığının Yaratıcı Kültür Endüstrileri Yolunda Genç Girişimciler Projesi kapsamında, 1. Ulusal Aizanoi Seramik ve Çini Tasarım Yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek olan “Vancouver TESOL Training Course Is Starting” programına ilişkin afiş ve duyuru metni ekte sunulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) ve Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATATÖMER) iş birliği ile yabancılara Türkçe öğretmekte veya öğretecek olan dil öğretmenlerinin kuramsal boyuttaki bilgilerine ve uygulamaya yönelik etkinliklerle öğretim becerilerine katkıda bulunmak amacıyla 20-30 Aralık  2023  tarihleri  arasında "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi  Bartın Meslek Yüksekokulu İhtisaslaşma Komisyonu tarafından 23 Kasım 2023 Perşembe günü saat 10.00'da çevrim içi olarak gerçekleştirilecek olan "Disiplinlerarası Yapay Zeka Uygulamaları Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde çevirim içi ortamda III. Akademide Üç Kuşak Bilim, Kültür ve Sanat Sempozyumu düzenlenecek olup, Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  Turizm Fakültesi tarafından 8-20 Nisan 2024 tarihinde yapılması planlanan IV. Ulusal / I. Uluslararası Balıkesir Turizm Kongresi ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi  Mimarlık Fakültesi Dekanlığının ev sahipliğinde birincisi "Çevreden Mekâna" temasıyla 4-6 Ekim 2018 tarihinde, ikincisi "Tasarım: Süreçler/Değişimler/Dönüşümler" temasıyla 11- 12 Ekim 2021 tarihinde tamamlanan sempozyumların devamı niteliğinde "Yapılı Çevre Pratikleri ve Aktörleri" ana temasıyla 11-12 Aralık 2023 tarihinde üçüncüsünün yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi   Hızlandırıcı  Teknolojileri  Enstitüsü  tarafından  8  Kasım  2023  Çarşamba  günü çevrim içi olarak saat: 13.30'da gerçekleştirilecek seminer hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve TULIP Liderlik İyileştirme Programı işbirliği ile gerçekleşecek olan Üniversitelerin Geleceği - Geleceğin Üniversitesi başlıklı bir günlük etkinliğin ilk bölümünde yükseköğretim alanının paydaşlarıyla, küçük gruplar halinde bu sorulara hep birlikte yanıtlar aranacak, fikir ve öneriler geliştirilecek olup, ikinci bölümde grup sonuçları kamuoyuna açık, geniş katılımlı bir oturumda tartışılacak ve değerlendirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesinin  çeşitli fakülteleri öğretim elemanları tarafından 7 Kasım - 28 Aralık 2023 tarihleri arasında, çevrimiçi (uzaktan, online) olarak 8 hafta boyunca haftanın iki günü (salı - perşembe) ve 42 saatlik “İklim Değişikliği İçin Sürdürülebilir Kalkınma Sertifika Programı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından editörlüğünün yapıldığı "The Current Situation of The İnternationalization of Higher Education İnstitutions in Europe" isimli eser, Üniversiteler Yayın Yönetmeliği’ nin 14. maddesi gereği e-kitap olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

"Mezun  İlişkileri  Çalıştayı"nın  beşincisi  Dokuz  Eylül  Üniversitesi  ev  sahipliğinde  11  Aralık 2023 tarihinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatı Bölüm Başkanlığı tarafından Gazze'de yaşanılan büyük acıyı paylaşmak adına "Bütün Çocuklar Masumdur" konulu ödüllü İngilizce şiir Yarışması düzenleme kararı alınmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"III. Erişilebilir Kütüphaneler Çalıştayı" 29-30 Kasım 2023 tarihlerinde Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla Bartın Üniversitesi ev sahipliğinde ASHB Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü, KTB Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Amasya Üniversitesi mezunlarının istihdam bilgilerini değerlendirmek, mesleki kariyer gelişimlerini takip etmek, anket sonuçlarına göre mezunların görüş, öneri, talep ve beklentilerini gerçekçi bir şekilde belirlemek amacıyla  '' Amasya Üniversitesi Mezun Anketi (2023)'' hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından bu yıl 25.si düzenlenecek olan "Çevre Hizmet Ödülleri-2022" Ödül Törenine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında; 21 Kasım 2023 tarihinde Başket Üniversitesi Ticari Bilimler Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "100. Yılda Türkiye Ekonomisi ve Öncü Sektörlerin Değerlendirilmesi" konulu Panel hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi  Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 11-13 Aralık 2023 tarihleri arasında Nükleer Bilimler Enstitüsü ile ortak olarak TÜBİTAK desteği ile "Preklinik Radyofarmasötik Araştırmalarda Deney Hayvanı Uygulamaları" kursu düzenlenecektir. Bu kapsamda düzenlenecek olan kursa ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ICAO Birinci Gelişmiş Hava Hareketliliği Sempozyumu'nun (AAM 2024) 9-12 Eylül 2024 tarihleri arasında Montreal'de gerçekleştirilecek olup, Küresel Gelişmiş Hava Hareketliliği Akademik Makale ve Fotoğraf Yarışmaları düzenlenecektir. Yarışmaların amacı, üniversite öğrencileri ile havacılık camiası üyelerinin Gelişmiş Hava Hareketliliği ile ilgili farklı konsept ve teknolojilerle etkileşimini sağlamak, böylece havacılıkta yeni ortaya çıkan bu alana ilgi duyulmasını sağlamaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Tıp Fakültesi'nin bilimsel süreli yayını olan Journal of Istanbul Faculty of Medicineİstanbul Tıp Fakültesi Dergisi, 1916 yılından beri kesintisiz yayımlanan uluslararası bir dergidir. Yeni sayısına ulaşmak için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi tarafından Mehmet Akif İnan Vakfı ve Eğitim Bir Sen Yozgat 1 Nolu Şube'nin katkılarıyla 02 Kasım 2023 tarihinde Erdoğan Akdağ Kongre ve Kültür Merkezi'nde  "Doğumunun 100. Yılında Abbas Sayar" konulu bir sempozyum gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Gaziantep Üniversitesi  Solunum Hastalıkları ve Cerrahisi Uygulama ve Araştırma Merkezince 16-19 Kasım 2023 tarihleri arasında TÜBİTAK tarafından desteklenen 2237-A kapsamında 20 kişilik kontenjanla sınırlı ‘'Hücresel Mutfak Çalışmaları Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Dynamics in Social Sciences and Humanities" isimli bilimsel derginin eylül sayısı online (çevrim içi) olarak yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesi tarafından yayın hayatına devam eden ''Journal of Nursology" dergisi  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KUDAKAF'23 kapsamında düzenlenecek olan "Kariyer Geliştirme Odaklı Öğrenci ARGE" projeleri yarışmasına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından düzenlenen uluslararası katılımlı “Geleceğin Sağlık Teknolojileri-Genomiks Kongresi” 8-9 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. Söz konusu kongre için özet son gönderim tarihi 15 Kasım 2023 olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü tarafından 06-07 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan "Gelin, Felsefe Yapalım" adlı II. Lisansüstü Felsefe Kongresi'nin, 07-08 Mayıs 2024 tarihine ertelenmesi uygun görülmüştür. Duyurulur.  

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 03 Kasım 2023 tarihinde düzenlenecek olan  "Akademik Eğitimde Fikri Mülkiyet Hukukunun Önemi" konulu sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (AKÇAM) tarafından bu yıl 25.si düzenlenecek olan "Çevre Hizmet Ödülleri-2022" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi Sanayi-İş Dünyası İş Birliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Necat Nasıroğlu Eğitim Ve Kültür Vakfı beraber Üniversitenin ev sahipliğinde üçüncüsü gerçekleştirilecek olan Necat Nasıroğlu Proje Yarışması'nın ana teması "Enerji'de İnnovasyon" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu  (AÜHADYEK)  yürütücülüğünde, Açık  ve Uzaktan Eğitim Fakültesi  (ANKUZEF)  ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü  (ANKÜSEM)  işbirliği ile 4 – 21 Aralık 2023 tarihleri arasında A Kategorisinde, "1. Grup: Kemirgenler (fare, sıçan, kobay) ve tavşan" hayvan grubuna yönelik Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından online olarak düzenlenecek olan "2. Sağlık Bilimleri Kongresi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tarım  ve  Orman  Bakanlığı  IPBES  (Biyoçeşitlilik  ve  Ekosistem Hizmetlerine  İlişkin  Hükümetler  Arası  Platform)  gezegenin  biyolojik  çeşitliliği,  ekosistemleri  ve insanlara sağladıkları faydalar hakkında karar vericilere kanıta dayalı nesnel ve politikayla ilgili bilgiler sağlamak üzere 2012 yılında kurulmuş bağımsız, hükümetler arası bir organdır. IPBES Sekreteryasının  kendi  bünyesindeki çalışma  grupları için  uzman ve araştırmacı çağrıları yapmakta olup, başvurmak isteyen uzman  ve  araştırmacıların  bildirimlerdeki  açıklamaları  takip  ederek  IPBES'in  ilgili  internet  sayfaları aracılığı  ile  başvuru  işlemlerini  tamamlamaları  gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yılda iki kere yayınlanan "Kadın ve Aile Araştırmaları Dergisi (OKAD)", TR dizin sürecinde hakemli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan  "The Current Situation of The İnternationalization of Higher Education İnstitutions in Europe" isimli eser,  e-kitap olarak yayımlanmıştır. Kitap hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hasan Kalyoncu Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı tarafından düzenlenen; "4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetin 100. Yıl Etkinlikleri çerçevesinde, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü tarafından düzenlenen "Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi" erişim linki için tıklayınız. 

KTO Karatay Üniversitesi  Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi İç Mimarlık Bölümü tarafından organize edilen "Metinden Mekâna Bilişsel Haritalama" başlıklı etkinlik 11-12 Kasım 2023 tarihlerinde Üniversite bünyesinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde 04-09 Aralık 2023 tarihleri arasında online olarak "Marka Vekilliği Sınavı Hazırlık Eğitimi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

16-18 Mayıs 2024 tarihlerinde düzenlenecek olan İdare Hukuku ve İdari Yargılama Hukuku Uluslararası Sempozyumu (ISALAJ 2024), Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliklerinde, Buhara Devlet Üniversitesi, Gülistan Devlet Üniversitesi, Bakü Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Azerbaycan Devlet Gümrük Komitesi Akademisi, Termiz Devlet Üniversitesi, L.N. Gumilev Avrasya Milli Üniversitesi, Al-Farabi Kazak Ulusal Üniversitesi, KH. Dosmukhamedov Atyrau Üniversitesi, Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Taşkent Moliya Üniversitesi Finans Enstitüsü ve Taşkent Ekonomi Üniversitesi ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinesinde "Teknoloji ve Eğitim Bölgesel Çalıştayları" Cumhuriyetin 100. yılında eğitimin bugünü ve geleceği hususundaki öğretmen fikirlerinin alınması amacıyla ilgili Genel Müdürlükler, TÜBA ve akademisyenlerin iş birliği ile  1-2 Kasım 2023 tarihlerinde 7 ilde (Ankara, İstanbul, İzmir, Samsun, Antalya, Gaziantep, Erzurum) eş zamanlı olarak 2 gün sürecek şekilde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜBİTAK MAM Kutup Araştırmaları Enstitüsü (KARE) koordinasyonunda Kutup bilimleri alanında yürütülen projelerin ve çalışmaların ele alındığı, seferlerde elde edilen verilerin paylaşıldığı, sonuçlarının değerlendirildiği, yeni gelişmelerin tartışıldığı ve gençlerin kutup bilimleri alanında geliştirdiği projelerin sunulduğu "7. Ulusal Kutup Bilimleri Sempozyumu" ve çalışmaların eğitim ve farkındalık boyutuyla gençlerle buluşturulduğu "3. Kutup Şenliği", 30 Kasım – 01 Aralık 2023 tarihlerinde İstanbul'da YTÜ Davutpaşa, Kongre ve Kültür Merkezinde geçekleştirilecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  süreli yayınlarından "The Journal of Neurobehavioral Sciences (JNBS) Dergisi" 2014 yılından itibaren yılda 3 sayı olarak basılmakta olup 2020 yılından itibaren Walters Kluver Yayınevi tarafından basılan ve ulusal/uluslararası indekslerde taranan uluslararası hakemli Davranış Bilimleri, Sinirbilim, Tıp, Moleküler Biyoloji alanlarında İngilizce yayın kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisinin link adresi güncellenmiş olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ulusal Kültürlerarası Hemşirelik Kongresi, 30 Kasım-2 Aralık 2023 tarihleri arasında Kültürlerarası Hemşirelik Derneği, Koç Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Vehbi Koç Vakfı Sağlık Kuruluşları ile Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi ev sahipliğinde 16-18 Kasım 2023 tarihlerinde Uluslararası Enerji Zirvesi'23, Kazakistan Ahmet Yesevi, Azerbaycan Devlet Neft ve Sanayi, İstanbul Nişantaşı ve Gazi Üniversitelerinin ortaklığı ile düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi bünyesinde yayımlanan "İlahiyat Fakültesi Dergisi" ne ait link güncellenmiş olup, dergiye ulaşmak için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü bünyesinde 10 Kasım – 10 Aralık 2023 dönemi için yabancı dil kursları açılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ulusal  Deprem  Araştırma  Programının  (UDAP)  10.  yılı  dolayısı  ile,  2012  yılından  bu  yana tamamlanan  veya  yürütülmekte  olan  toplam  65  projenin  sunumlarının  yer  alacağı  "2023 UDAP Çalıştayı- On Yılın Ardından Ulusal Deprem Araştırma Programı"  AFAD Başkanlık yerleşkesinde  23-24 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yayımlanan “İnsan Bilimleri Dergisi”ne ait link güncellenmiştir. Güncel link için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Sürekli Eğitim Merkezi tarafından 20-30 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan IV. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 14-15 Aralık 2023 tarihleri arasında "Sağlık Bakım Hizmetlerinde Hasta Güvenliği ve Sürdürülebilirliği" temalı II. Ulusal Hemşirelik Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatee Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılması planlanan eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından 25-26 Kasım 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak "Riskli Bebeklerde Güncel Gelişmeler Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi mezunlarının, mesleklerindeki kariyer gelişimlerini takip edebilmek, mezun oldukları programın iyileştirilmesine katkıda bulunabilmek ve etkili iletişimin sürdürebilirliğini sağlayabilmek için Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından online olarak “Mezun Anket Formu” hazırlanmıştır. Katılmak için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesine ait "Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi" Biyoloji, Fizik, Kimya, Matematik ve İstatistik alanlarında yılda iki kez elektronik olarak hem Türkçe hem de İngilizce yayım yapan hakemli, ulusal ve akademik bir dergidir. Aralık 2023 ayında çıkacak olan 3. sayısı için makale kabulü devam etmekte olup, detaylı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Gedik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü tarafıdan 09.11.2023-10.11.2023 tarihlerinde saat 10:00-16:00 saatleri arasında Üniversitenin Kartal Yerleşkesi konferans salonunda "Artificial İntelligence Applications and Modelling in Food and Nutrition Science" başlıklı çalıştay gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

25-26 Ekim 2023 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde gerçekleştirilecek olan Yüz Yıllık Cumhuriyet ve Türk Modernleşmesi Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 6 Kasım-17 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Sertifika Programı 21 (Eğiticilerin Eğitimi-Uzaktan Eğitimi)"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Deney Hayvanları Üretim ve Deneysel Araştırma Merkezi tarafından 2019/3 sayılı Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge kapsamında 25 Kasım-3 Aralık 2023 tarihleri arasında XVI. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu (rat, fare, hamster, kobay, gerbil ve tavşan için) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk  Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu tarafından Cumhuriyetimizin 100 yılda gösterdiği gelişimi bilimsel yaklaşımla incelemek; bunun sonucunda elde edilen bilgi, belge, yorum ve sentezleri Türk ve dünya kamuoyuna sunmak amacıyla 08-09 Kasım 2023 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan "10. Uluslararası Atatürk Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Erciyes Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan "V. Araştırma ve İnovasyon Çalıştayı" Yüksek Öğretim Kurulu'nun (YÖK) belirlediği öncelikli alanlarda iş birliği potansiyelini artırmayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mersin Büyükşehir Belediyesi  Kültür  ve Sosyal İşler Dairesi  Başkanlığına bağlı Kent Katılımı ve Sivil Toplum ile İlişkiler Şube Müdürlüğü bünyesinde MEDEKA (Mersine Değer Katanlar) Plastik Sanatlar Kurulu işbirliğiyle 08­10 Şubat 2024 tarihlerinde "Estetik Bir Olgu Olarak Dünyalar Kurmak" konulu Mersin Estetik Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

16. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü'nün koordinesi ile Üniversitenin ev sahipliğinde 09-11 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Ahmet Muhip Dıranas Uygulama Oteli 2013 yılında hizmete açılmış olup 63 oda, 250 kişilik konferans salonu, 50 ve 100 kişilik toplantı salonları ile hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Konüdam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hibrit olarak düzenlenecek 22. ve 23. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından   ''Cumhuriyetin 100. Yılında Sağlığın 2. Yüzyıl Vizyonu'' temasıyla düzenlenecek olan II.Sağlık Bilimleri Öğrenci Kongresi, 14-15 Aralık 2023 tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından ''Cumhuriyet Yüzyılında Sektörde Mühendislik Uygulamaları ve Afet Mühendisliği'' teması ile düzenlenecek olan Uluslararası 2023 İDÜ Mühendislik Sempozyumu-IES'23 (International IDU Engineering Symposium-IES'23) 15-17 Kasım tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi merkez kampüs binasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi ile Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi iş birliği içinde açılacak olan "HPLC Yüksek Performanslı Sıvı Kromatografisi Sertifika Programı" kursu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 21-23 Aralık 2023 tarihleri arasında "2. International Symposium on Insurance, Baking and Finance" düzenlenecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Etkinlikleri kapsamında, 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında Uluslararası V. Çocuk Gelişimi “Her Yüzüyle Çocuk” temalı bir kongre gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hitit Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 1-3 Aralık 2023 tarihlerinde 3. Uluslararası Hitit Güvenlik Çalışmaları Kongresi hibrit olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ile Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından aralarında İlimizin de bulunduğu 11 ilde 27.10.2023-10.11.2023 tarihleri arasında eş zamanlı olarak "100+" adlı Şehirler Arası Ulusal Karma Sergi yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi  ev sahipliğinde 23-24 Aralık 2023 tarihlerinde Sürdürülebilir Kalkınma konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hitit Üniversitesi tarafından 28-29 Aralık 2023 tarihleri arasında 2. Sağlık Hizmetlerinde Yenilikler ve Teknoloji Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından, 2 Kasım 2023 tarihinde "Akademik Tören & Hukuk Sempozyumu" gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Midwifery and Health Sciences" "Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi" isimli bilimsel derginin aralık sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASEM) tarafından  Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile 30 Kasım-03 Aralık 2023 tarihleri arasında Kemer/ANTALYA’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Kadınhanı Faik İçil MYO tarafından yılda iki kez (Aralık-Haziran) aylarında yayımlanan Selçuk Üniversitesi Sosyal ve Teknik Araştırmalar Dergisi 2023 yılı itibariyle DergiPark altyapısını kullanmaya başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından 02.11.2023- 09.11.2023 tarihleri arasında "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı" düzenlenecek olup programa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

"Cumhuriyetin 100. Yılında Her Alanda Güçlü Kadın Çalıştayı" 24-25 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul Gedik Üniversitesi Gedik Meslek Yüksekokulu Konferans Salonunda gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından  19 Ekim 2023 tarihin de gerçekleştirmesi planlanan "Hukuki ve Mali Yönden Taşınmaz Hukuku Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ulusal Mühendislik Jeolojisi ve Jeoteknik Sempozyumu “MÜHJEO’2024” Nevşehir Hacı Bektaş Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü ile Mühendislik Jeolojisi Derneği tarafından 6-8 Haziran 2024 tarihlerinde  Üniversitenin Vali Şinasi Kuş Kültür Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 22-24 Kasım 2023 tarihleri arasında "1.Uluslararası ve Ulusal Ebelik Tarihi Kongresi" kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi 23 Ekim 2023 Pazartesi günü 10:00-12:30 saatleri arasında  "2023-2024 Akademik Yılı Açılış Töreni "gerçekleştirilecektir.

Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan  Innovative Healthcare Education Through Virtual Reality Congress  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü bünyesinde kurulan ve Sağlık Yönetimi alanında güncel konulara ilişkin bilimsel çalışmaların yer alacağı “Güncel Sağlık Yönetimi Dergisi / Current Health Managament (CHM)” isimli dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde 16-18 Kasım 2023 tarihlerinde "Cumhuriyetimizin 100. Yılında Uluslararası Mübadelede Niğde Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

LÖSEV (Lösemili Çocuklar Vakfı ) tarafından 02-08 Kasım 2023 tarihleri arasında  Lösemili çocuklar haftası etkinlikleri düzenlecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi  Proje Ofisinin düzenleneceği TÜBİTAK 2237-A programı destekli "Üniversite Öğrencileri için Ar-Ge Projeleri Hazırlama Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi  Proje Ofisi yürütücülüğünde, 6-8 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan TÜBİTAK 2237-A programı destekli "Fen ve Mühendislik Alanlarına Yönelik TÜBİTAK 2218 Yurt İçi Doktora Sonrası Araştırma Projesi Yazma Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü bünyesinde 13 Aralık 2023 Çarşamba günü Üsküdar Üniversitesi Güney Yerleşkesi Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda saat 14:00'da "100. Yılda Türk Tasarım Tarihi ve Markalaşmasına Bakmak Paneli" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi  Ziraat Fakültesi ve Saray Bosna Üniversitesi Ziraat ve Gıda Bilimleri Fakültesi iş birliğinde 13-15 Kasım 2023 tarihleri arasında Kuşadası'nda "33rd International Scientific-Expert Conference of Agriculture and Food Industry" uluslararası kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılı anısına Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2023 tarihleri arasında "1. Uluslararası Adli Ziraat Kongresi ve Sergisi" Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder konferans salonunda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM), 20 - 23 Kasım 2023 tarihlerinde "Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi"ni gerçekleştimeyi planlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü, Resim-İş Eğitimi Anabilim Dalı tarafından 29 Ekim-30 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl kapsamında Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Öğretim Elemanları Çevrimiçi Plastik Sanatlar Sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 20.11.2023 - 29.12.2023 tarihleri arasında 'Rhinoceros 3D ile Parametrik Modelleme' (E-sertifikalı,  48 saat) ve 'Zorlayıcı Duyguları Anlamak ve Yönetmek' (E-katılım belgeli, 18 saat) başlıklı eğitimler çevrim içi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tarafından yayınlanan Education And Technology In Information Science (ETIS) isimli bilimsel dergi Aralık-2023 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Communicata" isimli bilimsel derginin (Eylül-2023) 26. sayısıonline (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başakşehir Belediyesi İnovasyon ve Teknoloji Merkezi (Başakşehir Living Lab) olarak girişimcilik ekosisteminin gelişmesi ve vatandaşlarımızın girişimciliğe yönelmesini teşvik etmek amacıyla her yıl İnovasyon Yarışması düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi  ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı (İBB) Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ve İBB İstanbul Planlanma Ajansı (İPA) tarafından 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde "Yerel Yönetimler, Gıda Güvencesi ve Kentsel Tarım: Küresel ve Ulusal Seçenekler" temalı ulusal kongrenin özet gönderim süresi 25 Ekim 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi  Hukuk Fakültesi uhdesinde 18 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında Cumhuriyetin kuruluşunun 100. Yıl dönümü ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 30. Yıl dönümü anısına "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresinin" düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

21-23 Aralık 2023 tarihinde Ankara’da ETİMADEN Genel Müdürlüğü kongre merkezinde Lokman Hekim Üniversitesi ve Kadın Sağlığı Hemşireliği Derneği Ankara Şubesi iş birliğinde gerçekleşecek olan II. Uluslararası III. Ulusal Kadın Sağlığı Hemşireliği Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı tarafından yürütülen "Avrupa Koleji Yüksek Lisans Burs Programı"  özel  sektör,  sivil  toplum  kuruluşları,  Polonya  Dışişleri  Bakanlığı  ve  Avrupa  Koleji'nin sağladığı burs destekleri ile sürdürülmekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi arasında 2 Ağustos 2023 tarihinde imzalanan protokol ile Sivil Toplum Kuruluşları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde “Sivil Toplum Akademisi” kurulmuş olup, akademide 16 Ekim­ 10 Kasım 2023 tarihleri arasında 4 hafta süreli uzaktan eğitim yolu ile “Çevrimiçi Sertifikalı Eğitim Programı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) Türkiye Koordinatörü olduğu, Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR) girişiminin bu yılki etkinlikleri 18-26 Kasım 2023 tarihlerinde “Ambalajlar” teması ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (SİNKAMER) ile Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Resim Bölümü tarafından, Cumhuriyetimizin 100. Yıl etkinlikleri dolayısıyla 13-27 Kasım 2023 tarihleri arasında "100. Yıl Posta Sanatı Projesi" kapsamında düzenlenecek olan sergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Emel Akın Meslek Yüksekokulu tarafından online olarak 08-09 Kasım 2023 tarihleri arasında "2.Uluslararası Tekstilden Sanata Dönüşüm Yolculuğu Karma Sergisi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ardahan Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (ARÜİİBFD) Mart-2024 özel sayısı vefat eden Dr. Öğr. Üyesi Arzu KILIÇ anısına hazırlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Burdur Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından 07-09 Mart 2024 tarihlerinde 7. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Yaşam Kongresi (IHSLC 2024) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesinin sponsor olarak katkıda bulunduğu "7. Uluslararası Akıllı Teknlojilere Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu (International Symposium on Innovative Approaches in Smart Technologies)" 23-25 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde, Yargıtay 4. ve 11. Hukuk Daireleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) katkılarıyla düzenlenecek olan “III. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi – ICHES-IDU 2023 (International Congress Of Health Sciences– ICHESIDU 2023), 10-11 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi’nde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇANKAM) tarafından yapılan analiz/ testler ve 2023 yılı güncel fiyat listesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TUBİTAK 2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği Programı çağrısı tarafından fonlanan; TED Üniversitesi Sosyal İnovasyon Merkezi, İşletme ve İktisat Fakültesi tarafından düzenlenen ve sosyal girişimlerin vakalarını yazmaya odaklanan "Vaka Yazım Çalıştayı" 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında TED Üniversitesi'nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi bünyesinde yayın hayatına devam eden Uluslararası Özel Amaçlar için İngilizce Dergisi (JoinESP) ücretsiz, uluslararası, hakemli, elektronik olarak yılda iki defa (Haziran ve Aralık) yayınlanan açık erişimli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından 07-09 Aralık 2023 tarihleri arasında 2. si düzenlenecek olan "2. Uluslararası 21. YY Eğitim Araştırmaları Kongresi II - 2023" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

25-27 Ekim 2023 tarihlerinde Elginkan Vakfı tarafından Elginkan Vakfı 6 .Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

22 Ekim 2023 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sıhhiye Kültür Merkezi M Salonunda Kariyer ve Gelişim zirvesi düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Gedik Üniversitesi  ev sahipliğinde, Turizm Akademisyenleri Derneği (TUADER) öncülüğünde ve çok sayıda Üniversitenin ortaklağı ile "5. Kıtalararası Turizm Yönetimi Kongresi (The Conference on Managing Tourism Across Continents) 1-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin 100. yılı adına 9-11 Kasım 2023 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Balkan Diş Hekimliği Derneği (BaSS) Kongresi, İstanbul Atlas Üniversitesi Kağıthane kampüsünde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi  Fen - Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından 27 Aralık 2023 tarihinde Cevizlibağ Yerleşkesinde "Ulus İnşası ve Edebiyat Sempozyumu"nun gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ASBÜSEM) bünyesinde "2023 Yılı Marka ve Patent Vekilliği Sınavlarına Hazırlık Eğitimleri" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.https://unitag.asbu.edu.tr/basvuru/

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından aralık ayında ilk sayısının yayınlanması planlanan "Sustainable Welfare” adlı dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyokimya Bölümü tarafından, 19-22 Mayıs 2024 tarihleri arasında Kuşadası/Aydın PineBay Otel'de, "Uluslararası Yaşamda Sürdürülebilirlik Kongresi" (International Sustainability In Life Congress / SUIC) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "1. Ulusal Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi"ne ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhuriyetimizin 100. yılı adına 9-11 Kasım 2023 tarihleri arasında ülkemizde gerçekleşecek olan 27. Uluslararası Balkan Diş Hekimliği Derneği (BaSS) Kongresi, İstanbul Atlas Üniversitesi Kağıthane kampüsünde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Atlas Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü kapsamında, simultane çeviri yöntemiyle "Coping with Grief in Context of Watson's Theory of Human Caring" konulu online seminer (Zoom) düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz  Eylül  Üniversitesi    Laboratuvarları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Eğitim Fakültesi bünyesinde yılda iki kere yayınlanan “Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dernekleri Federasyonu (SADEFE) üyesi Palyatif Sağlık Hizmetleri Derneği (PASHİDER) ve Palyatif Bakım Hemşireleri Derneği (PALHEMDER) işbirliğinde 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "3. Uluslararası Palyatif Bakım Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankaya Üniversitesi ve Başkent OSB işbirliğiyle düzenlenecek olan Dijital Dönüşüm Uygulamaları etkinliği 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara’da Çankaya Üniversitesi Merkez Kampüsünde ve Başkent OSB Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi  Söğütözü Yerleşkesi A Blok -1. Kat Konferans Salonu'nda, 09-12 Kasım 2023 tarihleri arasında  gerçekleştirilecek olan “III. Uluslararası Onkolojik Aciller” isimli kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Ziraat Fakültesi tarafından 01-03 Kasım 2023 tarihleri arasında ''Uluslararası Ege Tarım Kongresi'' yüz yüze ve online olarak Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Prof. Dr. Feyzi Önder konferans salonunda düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Teknik Üniversitesi  Geleneksel 6. Havacılık ve Savunma Günleri 11-12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Üniversitenin Mimar Sinan Yerleşkesinde yapılması planlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi  Açıköğretim Sistemi 2. Üniversite tercihleri ve başvuru koşulları ile akademik programlar hakkında (ikinciuniversite.anadolu.edu.tr) web sayfası üzerinden bilgi edinilebilmektedir.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  Bodrum Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 20-22 Ekim 2023 tarihleri arasındadüzenlenecek olan Bodrum Global Game Hackathon "BodJam" etkinliğine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM), , 25-27 Ekim 2023 tarihlerinde toplam 18 saat (3 gün) Çarşamba, Perşembe ve Cuma günlerinde "Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Süreçleri İçin Hızlandırılmış Eğitim" gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

17-18 Ocak 2024 tarihlerinde Van Yüzüncü Yıl  Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "Vizyon Van" isimli kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Turizm Fakültesi tarafından 16-17 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Anadolu'nun Mirası Soframda Üniversiteler Arası Yemek Yarışması" adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı kapsamında finanse edilen Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yürütücülüğünde Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile Ankara Valiliği ortaklığında Gaziantep  ve  Ordu  Gençlik  ve  Spor  İl  Müdürlüğü  iştirakçiliğinde  gerçekleştirilen 2022-1-TR01-KA154-YOU-000067469 numaralı "Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Gençlik Çalışmalarına  Yönelik  Uygulanabilir  Politikalar"  Projesi  kapsamında  17.10.2023  tarihi  saat:10:00'da Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Doğu Yerleşkesi Konferans Salonunda İklim Değişikliği ve Çevre Paneli düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi öğretim üyeleri tarafından koordine edilen "TÜBİTAK 2237- A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı" kapsamında desteklenen "Kariyer Planlamasında Şirketleşme: Teknokentlerde Yer Almanın Yolları ve Avantajları Eğitimi" 04-06 Aralık 2023 tarihleri arasında yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi, Marmara Belediyeler Birliği, Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi – ICMPD Türkiye iş birliğinde 2023-2026 yılları arasında Avrupa Birliği'nin finansal desteğinde "Avrupa Birliği Burs Programı" yürütülecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek "3. Uluslararası Sosyal Bilimler Lisansüstü Öğrenci Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İnönü Üniversitesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi iş birliği ile 13 Ekim 2023 tarihinde saat 14.00'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "Van ve Göç Çalıştayı" isimli etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

24-27 Aralık 2023 tarihlerinde, Piri Reis Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan “14. Uluslararası Ekserji, Enerji ve Çevre Sempozyumu” (IEEES-14) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Komisyonu tarafından 02- 04 Mayıs 2024 tarihinde düzenlenecek olan "I.İbn-i Sina Uluslararası Sağlık Araştırmaları Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Iğdır Üniversitesi Biyoçeşitlilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİYOMER) tarafından "BiyoAnadolu – Bio-Anatolia (BioAn)" adıyla bilimsel, bağımsız, tarafsız ve kör hakemlik ilkelerine uygun olarak yayınlanan uluslararası ve açık erişimli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü tarafından düzenlenecek olan  “Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" 25-26 Kasım 2023 tarihinde çevrim içi olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi  Çocuk Sağlığı Enstitüsü ve Sosyal Pediatri Derneği tarafından 22-25 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "9. Ulusal Sosyal Pediatri Sempozyumu"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (AFSÜ TTO) tarafından düzenlenen 7. Tıbbi, Aromatik ve Baharat Bitkileri Çalıştayı, "Ulusal ve Uluslararası Ticaret Potansiyeli" ana temasıyla 23-24 Kasım 2023 tarihlerinde Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2023 yılı 42. cilt 1. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Çevre ve İnsan Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEVSAM), Sağlık Bilimleri Fakültesi ile KBRN Savunma Politikaları Geliştirme Derneği koordinasyonu tarafından birincisi gerçeklecek olan "İstanbul KBRN Günleri" 20–21 Ekim 2023 tarihinde Üniversitenin Florya Yerleşkesinde Hibrit olarak gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen "Mühendislik Alanında TÜBİTAK 1001 Ar-Ge Projesi Hazırlama Eğitimi" 1-2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında AFBEL Termal Otel Afyonkarahisar'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) ile Bilkent CYBERPARK, Ankara Büyükşehir Belediyesi, TOBB Türkiye Kreatif Endüstriler Meclisi ve Türkiye Oyun Geliştiricileri Derneği (TOGED) tarafından "Cumhuriyet'in 100. Yılı" teması ile, %100 GameJam adıyla Türk Tarihi GameJam serisinin ikincisi düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bartın Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 15-16 Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak “Değişen Dünyada Sürdürülebilir Afet Yönetimi” ana temasıyla "1. Uluslararası Değişen Dünyada Çeşm-i Cihan Sağlık Kongresi / 1. International Çeşm-i Cihan Congress on Health in a Changing World" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Valiliği, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi işbirliği ile 08-09 Şubat 2024 tarihlerinde Üniversitenin ev sahipliğinde "Uluslararası Vizyon Van 2024 Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi  Hukuk Fakültesi'nin akademik ve bilimsel çalışmalar ailesine katılarak hukuk literatürüne katkı sağlamak üzere yayın hayatına başlayan ve Aralık 2023'te yayımlanacak olan "Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyeleri 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında 28-29 Ekim 2023 tarihlerinde "Tıp Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Temel İletişim Becerileri Eğitimi" projesi düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından her yıl düzenlenmekte olan Bilişim Hukuku Sempozyumlarının üçüncüsü "Yapay Zeka ve Hukuk" temasıyla 29 Mayıs 2024 tarihinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayınlanan Alfa Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi 22 Eylül 2023 tarihi itibari ile Dergi Park üzerinden yayın hayatına ve makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü öğretim üyelerinin yürütücüsü olduğu, ''Lisansüstü Öğrencilere Yönelik Yapısal Eşitlik Modellemesi ve İleri İstatistik Uygulamaları Eğitimi" etkinliği; 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında, Üniversitenin  ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) başvurularının değerlendirilmesi için görev almak isteyen, en az doktora derecesine sahip öğretim elemanlarının/araştırmacıların İZÜ Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Bağımsız Değerlendirici Kayıt Formu üzerinden 15 Ekim 2023 tarihine kadar kayıt olmaları gerekmektedir. Kayıt için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Contemporary Issues of Communication (ConIcom)" isimli bilimsel dergi online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Art Time" isimli bilimsel dergi online olarak yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden Art and Interpretation "Sanat ve Yorum" isimli bilimsel dergi online (çevrim içi) olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı himayelerinde ve Bingöl Üniversitesi  ev sahipliğinde 17-19 Kasım 2023 tarihleri arasında Üniversitenin kampüsünde düzenlenecek olan  "Uluslararası Bingöl Bal Şurası ve Fuarı"' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından online gerçekleştirilecek olan "Bilişsel Davranışçı Terapi Temel Eğitimi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uluslararası Güzel Sanatlar, Baskı ve Sürdürülebilirlik Konferansı'nın (IFPSC) 15-16 Şubat 2024 tarihleri arasında İspanya/Barselona'da düzenlenecektir. hakkında İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenecek olan konferans hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü desteği ile Başkent Üniversitesi YAKEM ve GSTMF Film Tasarımı ve Yönetimi Bölümü koordinasyonunda "Film Mirası Ulusal Dijital Arşivler Çalıştayı" düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

8-10 Mayıs 2024 tarihleri arasında Yaşar Üniversitesi tarafından  hibrit olarak gerçekleşecek olan "CII 2024 Sempozyumu"hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Sinop Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu " hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Perspectives in Social Sciences" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayınlanmış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi  öğrencileri tarafından 14 Ekim 2023 tarihinde Gülhane Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi (GÜDÖK) düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi  bünyesinde yürütülecek olan Cumhuriyetin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında 16 Kasım 2023 tarihinde, Orta Doğu Teknik Üniversitesinde “Mogan ve Eymir Gölleri Ekolojik İzleme ve Restorasyon Programı 25. Yıl Kutlama Konferansı” gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Sevil ÖZKAN' ın Yürütücüsü olduğu Tübitak 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenen "Simülasyon Eğitimi ile Depremde Temel Yaşam Desteği Kursu" 05 Şubat - 06 Şubat 2024 tarihlerinde Selçuk Üniversitesi Selçuk Ecza Simülasyon Ünitesinde (Konya) gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi  tarafından 15 Mayıs 2024 tarihinde 2'ncisi düzenlenecek olan "Uyuşturucuyla Mücadelede Hukukun Rolü" adlı sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2023 Ağustos ayında yayın hayatına başlamış olan Hitit Sağlık Dergisi (Hitit Health Journal); tıp, hemşirelik, ebelik, beslenme ve diyetetik, çocuk gelişimi, fizyoterapi ve rehabilitasyon, gerontoloji, sosyal hizmet, afet tıbbı, odyoloji, sağlık ekonomisi ve sağlık yönetimi gibi sağlık bilimlerinin tüm alanlarında gerçekleştirilen çalışmaları değerlendirerek alana perspektif ve çalışmalara nitelik kazandırmayı amaçlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

9 Eylül Üniversitesi  Buca  Eğitim  Fakültesi  Güzel  Sanatlar  Eğitimi  Bölümü  tarafından  14– 15  Kasım  2023 tarihlerinde  3.Uluslararası  Sanat–Tasarım  Konferansı,  Performans  ve  Sergisi,  IADCE düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Gençlik ve Spor İl  Müdürlüğü  yürütücülüğünde  Ankara  Valiliği  ile  Ankara  Yıldırım  Beyazıt Üniversitesi  ortaklığında  Gaziantep  ve  Ordu  Gençlik  ve  Spor  İl Müdürlüğü iştirakçiliğinde  Erasmus+ KA154 Gençlik Katılımı  kapsamında  gerçekleştirilen  2022-1-TR01-KA154-YOU-000067469  numaralı "Gençlik  Perspektifinden  İklim  Değişikliği  ve  Gençlik  Çalışmalarına  Yönelik  Uygulanabilir Politikalar" Projesinde İklim Değişikliği ve Çevre Konulu/İklim Değişikliği ve İklim Değişikliğine Sebep Olan  Etkenlerin  Canlılar  Üzerindeki  Etkileri  Temalı  3.kısa  film,  3.resim,  3.slogan  ve  3.karikatür yarışması  düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

"5. Biyoenerji  Çalışmaları"  Sempozyumu  Tarımsal  Araştırmalar  Genel  Müdürlüğü,  Birleşmiş Milletler  Sınai  Kalkınma  Örgütü  (UNIDO)  ortaklığı  ve  Küresel  Çevre  Fonu  (GEF)  finansörlüğünde yürütülen  "Türkiye  Ekonomisinin  Yeşil  Büyüme  Yolunda  KalkınmasınıDesteklemekAmacıylaSürdürülebilir Biyokütle Kullanımı Projesi" kapsamında Antalya'da 17 - 18 Ocak 2024 tarihleri arasında katılım ve konaklama ücreti alınmadan  gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından "2. Uluslararası Selçuk Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi tarafından 16-19 Kasım 2023 tarihlerinde Cumhuriyetimizin 100.yılında Denizli'de düzenlenecek olan IV. Ulusal Ceviz Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü tarafından yayınlanan "Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Dergisi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi bünyesinde, TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği programı tarafından desteklenen lisans seviyesindeki Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin başvuru yapabileceği "Mühendislik Öğrencilerinin Yenilikçi Teknolojiler ile Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi Eğitimi" başlıklı etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Fen  Bilimleri  Enstitüsü  tarafından  bu  yıl  ikincisi  düzenlenen  Uluslararası Lisansüstü Araştırmalar Sempozyum Serileri, 2023 (Second International Symposium Series on Graduate Research,  2023) online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından yayımlanan "Mühendislik Dergisi" temel mühendislik konularını kapsayan, mühendislik bilimlerindeki en güncel bilimsel ve teknolojik gelişmeleri araştırmacılara, mühendislere ve ilgili kitlelere ulaştırmayı hedefleyen bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Üniversitesi Fındıklı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Öğretim Elemanlarınca “Türkiye'de Elektrikli Araç Ekosistemi: Satın Alma Niyeti ve Davranışı” konulu bir çalışma yürütülmektedir. Çevrim içi anket olarak düzenlenecek olan çalışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Nursology" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Trends İn Business And Economics" isimli bilimsel derginin yeni sayısı yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Recent Trends in Pharmacology" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

28-30 Eylül 2023 tarihlerinde 36. Asya Açık Üniversiteler Birliği Yıllık Konferansı (AAOU 2023) ve 4-6 Ekim 2023 tarihlerinde Avrupa Uzaktan Öğretim Üniversiteler Birliği (EADTU) tarafından düzenlenen Innovating Higher Education Conference 2023 (I-HE2023) Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde İstanbul'da düzenlenecek olup, AAOU 2023 ile ilgili detaylı bilgiye https://aaou2023.anadolu.edu.tr/ adresinden, I-HE2023 ile ilgili daha fazla bilgiye ise https://conference.eadtu.eu/ adresinden erişilebilir.

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenecek olan  Tarımda Dijital Dönüşüm-Dijital Hayvancılık Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Doç. Dr. Erol TEKİN'in yürütücülüğünü gerçekleştirdiği "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" programı kapsamında desteklenen "Genç Araştırmacıların Ar-Ge Kültürünün TeknoGirişimcilik Dikeyinde Geliştirilmesi -II-" eğitim etkinliği  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Altınbaş Üniversitesi Toplumsal ve Ekonomik Araştırmalar Merkezi (TEAM) tarafından 7-8 Aralık 2023 tarihlerinde "5. Küresel Eşitsizlikler" konulu konferans düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinde bu yıl ilki gerçekleştirilecek olan I. Uluslararası Bilimsel Kongresinde, Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi, Endodonti, Ortodonti, Pedodonti ve Ağız Diş ve Çene Radyolojisi, Periodontoloji, Protetik Diş Tedavisi ve Restoratif Diş Tedavisi alanlarında güncel ve yenilikçi yaklaşımlar ele alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında (MSNG-2023)" isimli Uluslararası Kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı desteğiyle 26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında ''2. Bilim Şenliği Etkinliği'' yapılması planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

5-6 Ekim 2023 tarihlerinde Hasan Kalyoncu Üniversitesi tarafından düzenlenecek olan;  UI GreenMetric Türkiye Ulusal Çalıştayı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını kutlamak amacıyla 29 Ekim 2023 tarihinde "Cumhuriyetin Renkleri: Sanatın Işığında 100 Yıl" isimli posta sanatı sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  ile  Türk  Patent  ve  Marka  Kurumu  tarafından  30  Kasım  2023 tarihinde  "V. Fikri Mülkiyet Hukuku Uluslararası Sempozyumu"  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan  Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi "Research and Practice in Veterinary and Animal Science (REPVAS)" yayın hayatına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023 güz dönemi için dil kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

ODTÜ ve ODTÜ TEKNOKENT işbirliği ile 2005 yılından itibaren düzenlenen Türkiye’nin ilk erken aşama hızlandırma programı “Yeni Fikirler Yeni İşler” etkinliği bu yıl 19. yaşına giriyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından 02-04 Kasım 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan 2. Uluslararası/5. Ulusal Sağlık Hizmetleri Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  ev sahipliğinde Belgrad Üniversitesi (Sırbistan), İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Moğolistan Devlet Üniversitesi (Moğolistan), Khmelnytskyi Milli Üniversitesi (Ukrayna), Rostov Devlet Ekonomi Üniversitesi, A. P. Chekhov Enstitüsü (Rusya), Avrasya Milli Üniversitesi (Kazakistan), Komrat Devlet Üniversitesi (Moldova), ve RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi işbirliği ile dil, edebiyat ve çeviri alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan ve 20-21 Ocak 2024 tarihinde gerçekleşecek olan 6. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde düzenlenmesi planlanan " Personel Maaş Hesaplama ve SGK İşlemleri Kursu " hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

International Journal of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences – IJEPHSS tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi (International Congress of Economics, Politics, Humanities & Social Sciences) – ICEPHSS'23", Batman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze seçenekleriyle hibrit olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman'ın il oluşunun 34. yılında "Kültür, Şehir ve Gelişim" temasıyla 16-17 Mayıs 2024 tarihlerinde Batman'da düzenlenmesi planlanan "2. Uluslararası Batman Sempozyumu/2024"ün temel amacı, Batman'ı her yönüyle akademik olarak ele almak; bu sayede Batman'a ait köklü tarihi, coğrafi, sanatsal, ekonomik, dini, sosyal, kültürel ve folklorik değerleri ortaya çıkarmaktır. Batman Üniversitesi evsahipliğinde yapılacak olan sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

13. Van Uluslararası Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 29 Eylül 2023 tarihinde saat 14.00'da Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Van'da Turizm: Mevcut Durum ve Öneriler" paneline ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü bünyesinde 2-4 Kasım 2023 tarihleri arasında "9. Uluslararası 13. Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Süleyman Demirel Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tıp Tarihi Ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından  24 Ekim 2023 tarihinde '2nd International Symposium on Materia  Medica'' Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Diyarbakır Valiliği, Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Yenişehir Kaymakamlığı, Diyarbakır Yenişehir Belediyesi ve İlim Yayma Cemiyeti Diyarbakır Şubesi iş birliğinde 16-18 Şubat 2024 tarihleri arasında "Cumhuriyet'in 100. Yılında Uluslararası Diyarbakır'ın Gelecek Tasavvuru" kongresi gerçekleştirilecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 28 Şubat 2024 tarihinde yayımlanacak olan, İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi "Din Olgusu" özel sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

13. Van Uluslararası Doğu Anadolu Turizm ve Seyahat Fuarı kapsamında Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından 29 Eylül 2023 tarihinde saat 15.30'da Van Expo Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenecek "Van Turizminde Yükselen Trendler" paneli hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü tarafından 2014 yılından bu yana yılda iki kez hakemli olarak yayınlanan "Journal of Nuclear Sciences (JNS)" dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’nun ikincisi  Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde  İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Sempozyum tarihi 13-15 Aralık 2023  olarak güncellenmiştir. 

Hitit Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında “International Congress of Science and Health in Wrestling Sports” kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi  Sosyal Politika ve Göç Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 29 Kasım - 01 Aralık 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "İklim Değişikliği, Çevre Krizi ve Göç" konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 20-23 Ekim 2023 tarihleri arasında Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde düzenlenecek 1. Uluslararası Ortadoğu Sinemaları Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, 21-22 Kasım 2023 tarihinde çevrimiçi (online) olarak gerçekleştirilecek olan “Uluslararası Sağlık Hizmetleri Kongresi” ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Fizyoterapi ve Rehabilitasyonda Yenilikçi Yaklaşımlar" teması ile 05-06 Ekim 2023 tarihlerinde Eskişehir'de 1. Eskişehir Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nin Uluslararası indeksli "Kastamonu Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dergisi"nin Aralık 2023'te yayımlanacak sayısı için makale kabulleri devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi  Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (YAŞAM) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havza Meslek Yüksekokulu tarafından Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü katkılarıyla 21-22 Ekim 2023 tarihlerinde Samsun Havza'da "Orta Karadeniz Engelli ve Yaşlı Sağlığı Kongresi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  tarafından düzenlenecek olan Sıtkı Davut Koçman 2. Ulusal Resim Yarışmasının son katılım tarihi 22 Eylül 2023 olarak güncellenmiştir. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi  tarafından 10 Ekim 2023 tarihinde “Üniversitelerde Kalite Güvence Sistemi Çalıştayı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezince açılacak olan kurslar ile ilgili açıklayıcı bilgi  için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 18-19 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 2. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan "İZU Eğitim Dergisi", uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 02 Eylül 2023- 20 Aralık 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Temel Cimnastik Eğitim Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bayburt Üniversitesi, University of Telecommunications and Post ve Universiti Putra Malaysia paydaşlığında 1-3 Aralık 2023 tarihlerinde "Telecommunications, Informatics, Energy and Management"(TIEM 2023) konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi T.C. Kültür Bakanlığı desteği ile ZİHNİLATİF "Lütuflu Zekalar Eğitim ve Araştırma Derneği"nin yürütücülüğünde "ZİHNİLATİF Türk Devletleri Piyano Yarışması & ZİHNİLATİF Balıkesir Uluslararası Piyano Festivali" düzenlemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Üniversitesi  Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı iş birliği ile Cumhuriyet'in 100. Yılına ithafen düzenlenen Uluslararası Resim Yarışması düzenlenecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi  Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılı kapsamında düzenlenecek olan "Türkiye Yüzyılı Olağanüstü Zamanlarda Engellilik" Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümü münasebetiyle 22­24 Şubat 2024 tarihlerinde yüz yüze olarak “Cumhuriyetimizin 100. Yılında Dünden Bugüne Muğla Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Sport Education and Sciences" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü bünyesince yayın hayatına devam eden "Turcology Research" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal Of Animal Science And Economics" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Educational Academic Research" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Atatürk University Faculty of Medicine Journal of Surgical Medical Sciences" isimli bilimsel dergi yayımlanmış olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi tarafından Deprem ve Dirençli Kentler: Hatay İçin Çözüm Arayışı isimli  çalıştay düzenlenecek olup  afete dirençli bir toplum için çok sektörlü bir yaklaşımla sorunlar ve çözüm önerileri ele alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesinin lider başvurucu ve koordinatörlüğünde, "EU Scholarships for Perspective Students (ESPS)" isimli AB projesi kapsamında Yüksek Öğretim Öğrencileri için burs başvuruları 20 Eylül 2023 tarihinde başlayacak olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023 güz dönemi için dil kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu 2024-2028 Stratejik Plan kapsamında "Dış Paydaş Anketi" çalışması gerçekleştirilecektir. Ankete katılmak için tıklayınız.

Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde uluslararası hakemli elektronik bir dergi olan "Gaziantep Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi (GAUN-JES)", 2016 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 10 Mayıs 2024 tarihinde "Diyarbakır Anneleri'nin Huzur Arayışı" sempozyumu Dicle Üniversitesi 15 Temmuz Kültür ve Kongre Merkezinde yüzyüze gerçekleştirilecektir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Kanser Araştırma Enstitüsü olarak "Ankara Yenilikçi Teşhis ve Tedavi Ürünleri Geliştirme Merkezi(AnkaTheraHub)" projesi kapsamında düzenlenecek olan eğitimlerle ilgili ayrıntılı bilgi için   tıklayınız.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde ve Bartın Üniversitesi işbirliği ile 09 - 11 Mayıs 2024 tarihleri arasında 2. Balkan Ülkeleri Kütüphaneler Arası Bilgi - Belge Yönetimi ve İşbirliği Uluslararası Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Devlet Konservatuarı öncülüğünde Kütahya Güzel Sanatlar Derneği birlikteliği ve ülkemizin önde gelen Üniversitelerin paydaşlığında 23-26 Mayıs 2024 tarihleri arasında “Hafıza-Mekân ve Müzik Temasıyla 14. Uluslararası Hisarlı Ahmet Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TÜBİTAK - BİDEB 2237 A- Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Deprem ve Yeşil Yapılar" konulu eğitim etkinliği 16-19 Ekim 2023 tarihleri arasında Kastamonu Üniversitesi bünyesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aniversitesi ev sahipliğinde İstanbul Gedik Üniversitesi, Uluslararası Örgütlerin Yönetimi ve Yöneticileri Derneği İşbirliğinde 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında "3. Örgütlerin Yönetimi Uluslararası Kongresi" programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencileri tarafından 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kanser ve İmmünoterapi konulu 3. Ulusal 1. Uluslararası Tıp Öğrenci Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi  Sürekli Eğitim Merkezi  (DESEM) tarafından açılması  planlanan   "2023 Yılı Eylül Ayı Programları" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Mühendislik Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü tarafından 28-29 Eylül 2023 tarihlerinde İYTE yerleşkesinde gerçekleştirilecek olan “1. Gıda Bilimi ve Teknolojisinde Yenilikçi Yaklaşımlar Kongresi” (NAFOST) ile ilgili  ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 18-21 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan ''Uluslararası Çevre Bilimleri ve Mühendislik Araştırmaları Sempozyumu (ISESER 2023)'' etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi Psikolojik Danışma ve Rehberlik Merkezi tarafından 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde Eskişehir'de gerçekleştirilecek olan "11. Üniversiteler Psikolojik Danışma ve Rehberlik Sempozyumuna" ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından çıkartılmakta olan Boyabat İİBF E-Dergisi'nin 6. Sayısı "Turizm Özel Sayısı" olarak belirlenmiş olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye  Odyolologlar  ve  Konuşma  Bozuklukları  Uzmanları  Derneği,  Ankara  Yıldırım  Beyazıt Üniversitesi  ve  Marmara  Üniversitesi  işbirliğinde  13  Eylül  2023  tarihinde  İstanbul'da  "11.  İşitme Cihazları  ve  İmplantlar  Sempozyumu"  gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Diş Hekimliği Fakültesinin dergisi olan "Uluslararası Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi"nin Ağustos 2023 sayısı yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

4-5 Kasım 2023 tarihleri arasında İzmir Demokrasi Üniversitesi tarafından 6. Uluslararası Sosyal Bilimlerde Kritik Tartışmalar Kongresi (ICCDSS’23) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL,GRE,IELTS) ilişkin sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Marmara Belediyeler Birliği’nin (MBB) Türkiye Koordinatörü olduğu,  Avrupa Atık Azaltım Haftası (European Week for Waste Reduction – EWWR) girişiminin bu yılki etkinlikleri 18-26 Kasım 2023 tarihlerinde “Ambalajlar” teması ile gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi  Engelliler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 1 Aralık 2023 tarihinde, Cumhuriyetimizin 100. Yılı Işığında "Olağanüstü Zamanlarda Engellilik" Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde “II. Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi" isimli kongre çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

30 Kasım-01-02 Aralık 2023 tarihleri arasında İstanbul Topkapı Üniversitesi Kazlıçeşme Kampüsü’nde ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan Disiplinlerarası Dünya Kent Çalışmaları Kongresi II: Afetler, İklim Krizi, Göç ve Güvenlik’ konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Havacılık Psikolojisi Araştırmaları Enstitüsü yayını olan Human Factors in Aviation and Aerospace yılda iki kez (Nisan ve Ekim) yayınlanan çevrimiçi, açık erişimli, hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Tıp Fakültesi Dergisi, yılda 3 defa (Şubat, Haziran ve Ekim) yayımlanmakta olup dergi için makale başvuruları hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  Akıllı Ulaşım Sistemleri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 15-17 Kasım 2023 tarihleri arasında "3. Uluslararası Akıllı Ulaşım Sistemleri Konferansı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eylül-Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi yürütülecek olan "Aile Danışmanlığı Sertifika Programı " Ekim-Aralık 2023 tarihine ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile Egzersiz ve Spor Psikolojisi Derneğinin ortaklaşa düzenleyeceği 7. Uluslararası Egzersiz ve Spor Psikolojisi Kongresi 26 - 28 Ekim 2023 tarihlerinde  gerçekleşecektir. Ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozok Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından kuruluş işlemleri tamamlanmış ve Dergipark sistemine girişi yapılmış olan "Bozok İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi"nin yayın hayatına başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen ve toplam 9 ay sürecek olan 27. Dönem Bilgi Teknolojileri Sertifika Programı 8'er haftalık 4 dönemden oluşmaktadır. Bilgisayar Mühendisliği Programlarının 8 temel dersini içermektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi tarafından düzenlenecek Bilgisayar Ağları Eğitimleri (Cisco Certified Network Associate-CCNA) bilgisayar ağları konusunda kendini geliştirmeyi amaçlayan kişilere temel ağ yapısı, veri iletişimi, Internet servisleri, güvenlik, otomasyon ve ağ programlama konularında bilgi ve deneyim kazandırmak için verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 14 Eylül 2023 tarihinde "C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kursu" açılması planlanmakta olup kursa ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Bitlis Eren Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesinde yayımlanan "ART7 Sanat ve İletişim Dergisi" isimli hakemli dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bitlis Eren Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi tarafından 19 – 21 Ekim 2023 tarihleri arasında ''VII. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi'' düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "PLANARCH-Design and Planning Research" isimli bilimsel derginin eylül sayısı  online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi  ev sahipliğinde 15-16 Eylül 2023 tarihleri arasında "Türkiye Sürekli Eğitim Merkezleri Konseyi (TÜSEM) Sonbahar Çalıştayı" yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi ve Kamu İhale Kurumu (KİK) iş birliği ile ATASEM tarafından 12-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Kemer/ANTALYA’da Kamu İhale Kurumu onaylı Sertifikalı Kamu İhale Mevzuatı Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi  ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlıklı ve Aktif Yaşlanma Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üretken Bilge Yaşlılar Derneği tarafından Üniversitenin ev sahipliğinde 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya'da düzenlenecek olan "I. Ulusal Yaşlılıkta Egzersiz ve Spor Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Iğdır Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan İSG\2 2023 Aralık Dönemi A, B ve C Sınıfı İş Güvenliği Uzmanlığı Kurslarının tamamı uzaktan eğitim yoluyla yapılacak olup eğitime ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

III. Uluslararası Türk Dünyası İletişim ve Sanat Sempozyumu Azerbeycan'ın başkenti Bakü' de Azerbaycan Devlet Medeniyet ve İnce Sanat Üniversitesi, Azerbaycan Devlet İktisat Üniversitesi Türk Dünyası İktisat Fakültesi ev sahipliğinde Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi İletişim Fakültesi koordinatörlüğünde 18-22 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Batman Üniversitesi  ev sahipliğinde 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında "Dijital Dönüşüm, Siber Güvenlik ve Blokzincir Teknolojileri" ana temalarıyla yapılması planlanan Bilişim Festivali (IFEST2023) kapsamında Kamu Bilişim Çalıştayı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Alman Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini Almanca YDS, YÖKDİL ve muadili dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla 18 Eylül 2023 tarihinde uzaktan eğitim yoluyla kurs düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi ev sahipliğinde 8.  düzenlenecek olan; Uluslararası 8. Socrates Eğitim, İşletme, İktisat ve Sosyal Bilimler Kongresi ile Uluslararası 8. Socrates Sağlık, Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Kongreleri 28 ve 30 Eylül 2023 Tarihlerinde çevrimiçi ve 29 Eylül 2023 tarihinde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türk Gıda Kodeksi Hazırlama Yönetmeliği çerçevesinde Tarım ve Orman Bakanlığınca hazırlanmış olan "Türk Gıda Kodeksi Gıda  İle Temas Eden Plastik Madde  ve Malzemeler Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"e ait taslak metin Bakanlığın internet sayfasında "Duyurular" bölümünde görüşe açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Antalya Beymelek Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu tarafından üniversiteler ve diğer araştırma kuruluşlarında çalışan araştırmacı ve akademik personele yönelik 2 - 13 Ekim 2023 tarihleri  arasında    sucul  hayvanları  kapsayan  A  kategorisi  deney  hayvanları  kullanım sertifika eğitim programı düzenleyecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

03-05 Kasım 2023 tarihlerinde Balıkesir'de düzenlenecek olan "Balıkesir'in Kültürel Mirası Uluslararası Sempozyumu II" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Veterinary Sciences and Practices" isimli bilimsel derginin yeni sayısı  online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) 25 - 28 Eylül 2023 tarihlerinde "Sayıştay Denetimi ve Hukuki Sonuçları Eğitimi"ni gerçekleştimeyi planlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Demokrasi Üniversitesi  Eğitim Fakültesi Dekanlığı tarafından 24-26 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan,  (IDUICER'23)" "5. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi"ne katılımlar yurt içinde yüz yüze, yurt dışından online olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayımlanan "Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES)" dergisine Türkçe ve İngilizce dillerinde yazılmış makale çalışmaları kabul edilmekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ev sahipliği yaptığı Uluslararası İletişim, Dijitalleşme ve Toplum Sempozyumu'nun ikincisi "Dezenformasyon Çağı" temasıyla gerçekleştirilecektir. Akademisyenleri, sivil toplum ve sektör temsilcilerini, doktora ve yüksek lisans öğrencilerini buluşturan bir platform olmayı hedefleyen sempozyum, 24-25-26 Nisan 2024 tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sinop Üniversitesi Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayımlanmakta olan "Boyabat İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi E-Dergisi"nin Ekim 2023 sayısı yayınlanmıştır. Derginin 2023 Yılı Aralık ayı sayısı için makale kabul süreci devam etmektedir. Derginin https://dergipark.org.tr/tr/pub/biibfed adresi üzerinden ulaşılabilir.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü- Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığından alınan 17.08.2023 tarih ve 4103455 sayılı ekli yazıda, Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği'nden alınan ve 14 Ocak-24 Şubat 2024 tarihlerinde "Riyad Art" programı kapsamında oymacılık ve heykel etkinliğinin düzenleneceği, bu çerçevede canlı olarak ziyaretçilere heykel/oyma sunumları yapılacağı ve bütün dünyadan heykel ve oyma sanatçılarının söz konusu etkinliğe davet edildiğini belirten Nota Başkanlığımıza iletilmiştir. Etkinlik duyurusuna ilişkin Nota ekte sunulmakta olup; söz konusu etkinliğe ülkemizden sanatçıların katılımı için Bakanlığımızın desteği talep edilmektedir. Katılım taleplerinin 25 Ağustos 2023 tarihine kadar iletilebileceği ve koordinasyon için İshraq M. Obaid (Tel: +90 549 601 44 33 E-posta: iobeid@mofa.gov.sa) ile temas edilebileceği belirtilmektedir.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi yayın organı olan Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi - ViSBiD/Van Journal of Humanities and Social Sciences -VJHSS, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayınlanan, tamamen ücretsiz, açık erişimli, nitelikli yayın politikasını temel amaç edinmiş, sosyal ve beşeri bilim alanlarındaki akademik bilgi birikiminin yayınlandığı uluslararası bir platform olma amacı taşımaktadır. ViSBiD, disiplinlerarası, eleştirel ve karşılaştırmalı perspektifleri teşvik etmektedir. Dergipark sistemi üzerinden yayınlanan, Türkçe ve İngilizce yayınlara yer veren ViSBiD; MLA'de dizinlenmekte, Index Copernicus, EBSCO ve TR Dizin için de çalışmalar devam etmektedir. Önümüzdeki süreçte daha üst düzey indekslerde yer alma çabaları sürdürülecektir. Aralık 2023'te yayınlanacak 6. sayısı ve sonraki sayıları için sosyal ve beşeri bilim alanlarında (filoloji, dilbilim, coğrafya, tarih, sosyoloji, psikoloji, felsefe, arkeoloji, antropoloji, sanat tarihi vb.) yazılmış nitelikli makaleler beklenmektedir. 30 Aralık 2023 tarihinde yayınlanması planlanan 6. sayı için Dergipark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/visbid) sistemi üzerinden 20 Kasım 2023 tarihine kadar makale başvuruları kabul edilmektedir.

Bu yıl 250. yaşına giren İstanbul Teknik Üniversitesi’nde yeniliklerin ve başarıların ödüllendirilmesi, üniversitemizin araştırma ve hizmet kültüründe çok önemli bir yere sahiptir. Bu bakış açısıyla hayata geçirdiğimiz “İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri”; toplumsal katkıyı ön planda tutan, yeni teknolojiler geliştiren, üniversite-sanayi iş birliğini önemseyen, yenilikçi bir bakışla üretilen proje, patent ve ürün odaklı çalışmalarla birlikte bilim dünyasına eğitim ve sosyal alanlarda hizmet etmiş araştırmacıları ödüllendirmeyi amaçlamaktadır. İTÜ Ödülleri’ne, alanlarında gelişmeye önemli katkıları olan, bilimsel mükemmeliyet ve/veya uygulama odaklı araştırmaları ile ülkemizin Ar-Ge kültürüne katkı sağlayan tüm araştırmacılar İTÜ dışındaki kurumlara açık tüm kategorilerde başvurabilecektir. İlgili bilgilere İTÜ ödülleri web sitesinden (https://ituodulleri.itu.edu.tr/) ulaşılabilir. İTÜ Ödülleri her yıl Bilim Ödülü, Genç Akademisyen Başarı Ödülü, Yenilikçilik Ödülü, Hizmet Ödülü ve Özel Ödül başta olmak üzere on bir alt kategoride verilmektedir. 2023 yılında İTÜ Ödülleri’nin teması Yer Bilimleri olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda 2023 yılı Özel Ödülü yer bilimleri alanında ülkemize ve İTÜ’ye çok önemli katkılar sağlamış olan ve Kuzey Anadolu Fay hattını ilk kez ortaya koyarak Tektonik bilim alanına öncülük eden Prof. Dr. İhsan Ketin anısına verilecektir. “İstanbul Teknik Üniversitesi Ödülleri” için son başvuru tarihi 8 Eylül 2023’tür. Başvuru ve detaylı bilgi için: https://ituodulleri.itu.edu.tr/

Altınbaş Üniversitesi, "Cumhuriyetimizin 100. Yılı" etkinlikleri kapsamında 12 Ekim- 16 Kasım 2023 tarihleri arasında Türkiye'deki Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri ve Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümleri Resim, İllüstrasyon, Özgün Baskı, Moda Aksesuar ve Fiber Art, Yeni Medya, Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Grafik Tasarım, Görsel İletişim Tasarım, Radyo, TV ve Sinema, Heykel ve Seramik Bölümlerinden tüm öğretim elemanlarının başvurusuna açık bir sergi düzenlemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı tarafından 16-17 Ekim 2023 tarihlerinde ana teması "Hz. Peygamber, İnanç ve Doğruluk" olan XVII. Uluslararası Mevlid-i Nebî Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

T.C. Dışişleri Bakanlığı Aday Konsolosluk ve  İhtisas Memurluğu ile Aday Meslek Memurluğu Giriş Sınav Duyurusu için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi Diyarbakır Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından 02-04 Kasım 2023 tarihlerinde "1. Uluslararası Kentsel ve Bölgesel Kalkınma Sempozyumu" yüzyüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü-Ülkemizde sağlıkta kalite ve performans kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların bilimsel ortamlarda ele alınması ve teşvik edilmesi amacıyla 2010 yılından beri Sağlıkta Performans ve Kalite Dergisi hazırlanıp yayınlanmaktadır. Dergide; sağlık politikaları, sağlık sistemleri, sağlık hizmetleri değerlendirmesi, sağlık sektöründe performansa dayalı ödeme uygulamaları, sağlık hizmet uygulamalarında kalite geliştirme, hasta ve çalışan güvenliği,sağlık ekonomisi, sağlık sosyolojisi ve sağlıkla ilgili olmak üzere sağlık bilimlerinin kapsamına giren konuları içeren bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Dergi içeriğine, https://dergipark.org.tr/tr/pub/spkd adresinden erişim sağlanarak makale gönderilebilmektedir.

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyelerinden Doç. Dr. Aylin ŞENDEMİR'in yürütücüsü olduğu 27.Biyomedikal Bilim ve Teknoloji Sempozyumu 20-22 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, 28-29-30 Eylül 2023 tarihlerinde Üniversitemiz Yunus Emre Kongre ve Kültür Merkezinde; "Dijital Devrim ve Dijital Olarak Küreselleşen Köyde Eğitimin Geleceği: Zorluklar ve Fırsatlar" (Digital Revolution and the Future of Education in the Digitally Globalised Village: Challenges and Opportunities)" temalı "17. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi (ICRE)" ve "Dijital Çağda Boşluğu Kapatmak: Uygulamalı Dilbilim ve Dil Öğretiminde İyimser Problem Çözme" (Bridging the Gap in the Digital Era: Optimistic Problem-Solving in Applied Lignuistics and Language Teaching) temalı 7. Uluslararası Uygulamalı Dilbilimde Araştırmalar Kongresinin yüz yüze ve çevrimiçi olarak düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı  Tarımsal  Araştırmalar  ve  Politikalar  Genel  Müdürlüğü'ne  bağlı  Ege  Tarımsal Araştırma  Enstitüsü  Müdürlüğü  Menemen  /  İZMİR  koordinatörlüğünde,  Cumhuriyetin  100.  yılı  olan 2023  yılı  6-9  Kasım  2023  tarihlerinde  İzmir'de  "Uluslararası Dr. Mirza GÖKGÖL Bitki Genetik Kaynakları Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından Türkiye'de Sosyal Bilimler alanında bilgi paylaşımını artırmak ve sosyal bilimler alanındaki farklı bakış açıları ve sorunları inceleyen araştırmaların geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, 19-21 Ekim 2023 tarihleri arasında "5. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Haydar ALİYEV'in 100. Doğum Yılı Anısına)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 25.09.2023 - 17.11.2023 tarihleri arasında Temel Arapça Kursu (40 saat) ve 02.10.2023 - 27.10.2023 tarihleri arasında SPSS ile Temel Veri Analizi (16 saat) başlıklı eğitimler katılım belgeli olarak çevrim içi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Uşak Üniversitesi Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Sevil ORHAN ÖZEN tarafından yürütücülüğü yapılan, 04 – 08 Eylül 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan ve TÜBİTAK 2237-A kapsamında ikinci kez desteklenen "Yenilikçi Öğrenme Yaklaşımları ile Çevrimiçi Eğitmen Atölyesi" başlıklı proje ile ilgili bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Abdullah Gül Üniversitesi, 2023-2024 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Enstitümüz lisansüstü programlarına 12 Mayıs5 Eylül 2023 tarihleri arasında öğrenci alımı yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. www.fbe.agu.edu.tr

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi https://dergipark.org.tr/tr/pub/vyyumfd bağlantısından Türkçe ve İngilizce yayın kabulüne başlamıştır

Kafkas Üniversitesi ile Azerbaycan Lenkeran Devlet Üniversitesinin 20-21 Ekim 2023 tarihleri arasında Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle ortaklaşa düzenleyeceği konferansla ilgili bilgi almak için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından yürütülen "Elektronik Ticaret ve Yönetimi" ve "Yönetim Bilişim Sistemleri" açıköğretim lisans programları ile "Bilgi Yönetimi","Laborant ve Veteriner Sağlık","Spor Yönetimi" ve "Web Tasarımı ve Kodlama" ön lisans programlarına yönelik "Sınavsız İkinci Üniversite" başvuru ve kayıt işlemleri 07 Ağustos - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında https://basvuru.ankara.edu.tr adresinden gerçekleştirilecektir.

Kastamonu Üniversitesi Orman Fakültesi öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Emre BİRİNCİ'nin, TÜBİTAK-BİDEB 2237 A-Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı kapsamında 11-14 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Odağında Bildiri ve Makalelerin Niteliğinin Artırılması" konulu eğitim etkinliği için tıklayınız.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından çıkarılan Ahi Evran İslami İlimler Fakültesi Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Eylül-Aralık 2023 tarihlerinde çevrim içi yürütülecek olan "Aile Danışmanlığı Sertifika Programı " ön kayıtları başlamıştır. Eğitim programına ilişkin tanıtım afişi yazımız ekinde olup, başvuru ve detaylı bilgiye http://sem.ksbu.edu.tr adresinden ulaşılabilmektedir.

Hacettepe Üniversitesi Tunçalp Özgen Kongre ve Kültür Merkezinde 13-14 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Second International Proteomics Congress//5th Turkish National Proteomic Congress” isimli etkinlik için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü'nce yayınlanan Osmangazi Journal Of Educational Research (OJER) dergisi için “100. Yılında Cumhuriyet Özel Sayısı” makale çağırısı başladı. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bayburt Üniversitesi Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü Öğretim Elemanı Prof. Dr. Ali Savaş BÜLBÜL'ün Proje Yürütücüsü olduğu, TÜBİTAK 2237–A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Afet Akademisi'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Educatıon and Technology in Informatıon Scıence (ETIS)" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 1. cilt 1. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/etis adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Research in Dental Sciences" isimli bilimsel derginin (Temmuz-2023) 33. cilt 3. sayısı https://dentistry-ataunipress.org/EN adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "KORPUSGERMANISTIK Zeitschrift Für Deutsche Spiache, Kultur und Literatur" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 2. cilt 1. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/korpus adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Pharmata" isimli bilimsel derginin (Temmuz-2023) 3. cilt 3. sayısı https://www.pharmataataunipress.org/ adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Midwifery and Health Sciences" "Ebelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi" isimli bilimsel derginin (Ağustos-2023) 6. cilt 2. sayısı https://www.midwiferyataunipress.org/TR adresinde online olarak yayımlanmış ve sayı tam dosyası yazı ekinde gönderilmiştir.

Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan Sağlıkta Performans ve  Kalite  Dergisinin  2023  yılı  sayıları için makale  çağrısı  konusunda ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TED Üniversitesi ve Etki Yatırım Danışma Kurulu (EYDK) 11-12 Eylül 2023 tarihlerinde TED Üniversitesi'nde "Etki Ölçümü ve Yönetimi Zirvesi: Türkiye'de Harekete Geçme Zamanı" etkinliğini gerçekleştirilecektir. Zirve süresince Türkiye'de Etki Ölçümü ve Yönetimi alanındaki teorik tartışmalardan uygulamaya geçişi hızlandırmak amacıyla konuya ilişkin başarı öyküleri ve alandaki gelişmeler ulusal ve uluslararası uzmanların katkı ve katılımlarıyla paylaşılacaktır. Zirve'de alanın önde gelenlerinin konuşmalarının yanı sıra uzman panelleri, atölyeler ve lansman etkinlikleri gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İletişimBaşkanlığı’nın bilimsel yayını olan İletişimve Diplomasi, temmuz ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı yayımlanan uluslararası hakemli, ücretsizve açık erişimli bir dergi olup 11. sayısı 2023 Aralık ayında yayımlanacaktır 11. sayı için makale kabulüne başlayan ve 15 Ekim 2023 tarihine kadar makale kabulü devam edecek olan İletişim ve Diplomasi Dergisine yayımlanmak üzere gönderilen çalışmalar için başvuru DergiPark (https://dergipark.org.tr/tr/pub/iletisimvediplomasi) linki üzerinden gerçekleştirilecektir.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinde (SEM) 25.09.2023 - 20.10.2023 tarihleri arasında Web Tasarım Uzmanı Eğitimi (36 saat), Temel Gastronomi Kursu (40 saat) ve Matlab ile Yapay Sinir Ağları ve Derin Öğrenmenin Temelleri  (4 saat)  başlıklı eğitimler katılım belgeli olarak çevrim içi düzenlenecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Yıldız Teknik Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü iş birliğinde Erzurum’da 13-16 Eylül 2023 tarihleri arasında "Türkiye 1. Gıda Mikrobiyolojisi Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tarafından yayınlanmakta olan "Management and Political Sciences Review" adlı uluslararası indeksli (Asos İndex, İndex Copernicus, Europub) ve hakemli derginin 2023 yılı Aralık ayı sayısı (Cilt 5:Sayı 2) için makale kabul süreci devam etmektedir. Bu sayı için makaleler Dergipark sistemi üzerinden (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mpsr) gönderilmektedir.

Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tez Katoloğu 2022 yılı yayınlanmıştır. Bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Güzel Sanatlar Bölümü Başkanlığı ile Anadolu Kültür ve Kalınma Vakfı (ANKA) tarafından 25 Ağustos 2023-3 Eylül 2023 tarihleri arasında ''Açık Hava Heykel Sempozyumu'' Kayseri'nin Bünyan İlçesinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi tarafından 04 - 07 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye ve Türk Dünyası Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı bünyesinde yürütülecek “Hemşirelik Öğrencilerine Yönelik Sanal Gerçekliğe Dayalı Simülasyon Programı”nın, 1 (bir) akademik yıl için akademik birim başı kullanım ücreti, Kamu Kurumlarına 18.000 TL, Vakıf Üniversitelerine 30.000 TL, Özel Sağlık ve Eğitim Kuruluşlarına 60.000 TL olarak belirlenerek kullanıma açılmıştır. Söz konusu program Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından https://www.youtube.com/watch?v=4BhiQ-Zt6kg tanıtım linki ile tescil edilmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türkiye Bilişim Derneği, yurt içi ve yurt dışı birçok saygın üniversite ve IEEE desteği ile düzenlenecek olan IV. Uluslararası Bilişim ve Yazılım Mühendisliği Konferansı; 21-22 Aralık 2023 tarihlerinde, Ankara'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nda gerçekleştirilecektir. Detaylı bilgi için tıklayınız.  

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi bünyesinde yayın hayatına devam eden ve TR Dizin'de taranan "İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi"nin Aralık ayında Cumhuriyetimizin 100. yılına özel çıkarılacak sayısında sosyal bilimler ile iletişim disiplininin kesiştiği tüm alanlara dair Cumhuriyet temalı çalışmalar DergiPark sistemi üzerinden 29 Eylül 2023 tarihine kadar kabul edilecektir. Bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, 20-22 Ekim 2023 tarihleri arasında Üniversitemiz ev sahipliğinde Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından hibrit olarak "TRB2 Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi" düzenlenecektir. Kongremiz ile ilgili afiş Ek' te gönderilmiş olup, gerekli duyuruların yapılması hususunda; Bilgilerini ve gereğini arz ederim. Bilgi için tıklayınız.

Erciyes Üniversitesi Üniversitemiz Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından 21-24 Eylül 2023 tarihleri arasında ''8. Erciyes Tıp Tıbbi Genetik Kongresi'' üniversitemizin ev sahipliğinde düzenlenecektir. Bilgi için tıklayınız.

İstanbul Kültür Üniversitesi adına yürütücülüğü Fen-Edebiyat Fakültesi tarafından yapılan ve bu yıl "Çevre ve İnsan: İnsan Sağlığı Üzerine Çevrenin Etkisi" konu ile "Akıngüç 2023 Ödülü" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, TÜBİTAK BİDEP 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında ve Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar MAKBUL yürütücülüğünde, 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında "Akademik Düzeyde Bilimsel Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi" çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü'nde görev yapmakta olan Doç. Dr. Nuri ERDEM' in, Proje Yürütücüsü olarak, TÜBİTAK 2237–A Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında "Deprem Verilerine Dayalı Bilimsel Yayın Hazırlama Eğitimi'' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM) 08.09.2023-20.10.2023 tarihleri arasında Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (YDS) yönelik YDS Strateji ve Soru Çözümü başlıklı kurs için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi Türkçe Öğretim Uygulama ve Araştırma Merkezi İTÜ TÖMER’in ev sahipliğinde 14 Ekim 2023 tarihinde "36. YADOT Çalışma Toplantısı" gerçekleştirilecektir. Toplantıyla ilgili detaylı bilgi için tıklayınız.

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Dursun AKASLAN yürütücülüğünde TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği kapsamında 13-15 Eylül 2023 tarihleri arasında "Sismik Verilerin Ölçülmesi ve İletilmesi" başlıklı etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023 güz dönemi için dil kurslarıyla ilgili bilgi için tıklayınız.

Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü İzmir Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından bitki genetik kaynaklarının toplanma ve değerlendirilme çalışmalarını Türkiye’de ilk başlatan araştırıcı olan Dr. Mirza GÖKGÖL anısına,  Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) bünyesinde bulunan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü (ETAE) koordinatörlüğünde Cumhuriyetin 100. yılı olan 6-9 Kasım 2023 tarihinde, İzmir'de, " Uluslararası Dr. Mirza GÖKGÖL Bitki Genetik Kaynakları Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi başlıklı bildiri kitabı için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bolu Halk Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü (BAMER) tarafından Bolu Valiliği, Gerede Kaymakamlığı, Gerede Belediyesi işbirliği ile 03-04-05 Kasım 2023 tarihlerinde Bolu ve Gerede'de "Gerede Araştırmaları ve Halk Kültürü Sempozyumu'' düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde eş başkanlığını Prof. Dr. Nevzat Tarhan ve Prof. Dr. Kemal Arıkan'ın yapacağı 03-07 Eylül 2023 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi'nde "6. Uluslarararası Temel ve Klinik Çok Modelli Görüntüleme Konferansı (6th Basic and Clinical Multimodel Imaging – BACI Conference)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü tarafından 25-26 Ekim 2023 tarihleri arasında online olarak gerçekleştirilecek olan "3. Uluslararası Gerontolojik Bakış Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü Kadın Politikaları Daire Başkanı Seyfi BOZÇELİK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Uzmanı G. Zeynep YILMAZ tarafından 08 Eylül 2023 Cuma günü 14.30-15.30 saatlerinde Ek'te yer alan eğitim programı çerçevesinde çevrim içi olarak "Kadına Yönelik Şiddeti Önleme ve Bilinçlendirme" konulu hizmet içi eğitim gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi koordinatörlüğünde "2. Uluslararası Eğitim ve Bilim Kongresi" (II. International Culture Education and Science) INCES2023 26-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Antalya/Kemer’de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından  26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Üniversite Görükle Yerleşkesi’nde yüz yüze olarak “Türkiye VIII. Ulusal Bahçe Bitkileri Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi tarafından 26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi (on-line) olarak gerçekleşecek olan "II. Uluslararası Sürdürülebilir Kentler ve Kentsel Peyzajlar" konulu kongre için tıklayınız.

6-7 Şubat 2023 tarihlerinde yaşanan depremler sonucunda Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılı süreçte göz önünde bulundurularak ileri bir tarihe ertelenen "1. Uluslararası Arıcılık ve Arı Ürünleri Kongresi/Apiterapi, 1st International Congress of Beekeeping and Bee Product/Apitherapy", başlıklı kongre  Düzce Üniversitesi ve Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Türkiye Arıcılar Birliği (TAB) ve özel sektör işbirliği ile 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında Düzce Üniversitesi Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecektir. Kongremize ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Ereğli Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 04-07 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “VI. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde Kamu Diplomasisi alanında Türkiye'nin ilk ve tek lisansüstü programı olma özelliğine sahip 'Kamu Diplomasisi Uzaktan Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans Programı'na 2023-2024 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için 21 Ağustos - 06 Eylül 2023 tarihleri arasında aday öğrenci başvurusu yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesince Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı anısına "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100.Yılı Cumhuriyet Bayramı Uluslararası Jürili Moda Tasarımı Sergisi" 28 Ekim-10 Kasım 2023 tarihleri arasında çevrimiçi karma sergi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi bünyesinde yer alan World Language Studies Dergisi (ISSN: 2791-7770) 2021 Ocak ayında yayın hayatına başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Balıkesir Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin resmi yayını olan Karesi Mimarlık Dergisi (KJA); açık erişimli, çift kör hakemli, İngilizce ve Türkçe yayın yapan uluslararası akademik bir dergi olarak ilk iki sayısını yayınlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Biruni Üniversitesi ve Nutrigenetik/Epigenetik Derneği işbirliğiyle 2-3 Eylül tarihleri arasında Mandarin Oriental Bosphour'ta 2. Uluslararası Epigenetik Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında, Kahramanmaraş ilindeki psiko-sosyal destek faaliyetlerine kültürel bir katkı sağlamak amacıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ve Kahramanmaraş Onikişubat Belediyesi iş birliği ile 30 Ağustos 2023 tarihinde "Açık Sahne 1. Uluslararası Karma Resim Sergisi" ve 18 Eylül 2023 tarihinde "Açık Sahne 1. Genç Ressamlar Resim Sergisi" düzenlenecektir. 

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü bünyesinde 01 Kasım 2023 Çarşamba günü Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Konferans Salonu'nda teması "İş Güvenliği ve Acil Durumlarda Teknolojik ve Yenilikçi Uygulamalar" olarak belirlenen "VII. Türkiye'de İş Sağlığı ve Güvenliği Alanında Yaşanılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Sempozyumu" düzenlenecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Tokat Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yılda iki kez (Haziran, Aralık) yayımlanacak olan Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi (Journal of International Economic and Administrative Studies), 2023-Aralık sayısı için Dergipark üzerinden makale kabulüne başlamıştır. Uluslararası hakemli bir dergi olan Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi Türkçe veya İngilizce dillerinde olmak üzere elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergi; İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Maliye, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri ile Ekonometri bilim dallarında yazılan orijinal, alana belirgin katkı sağlayacak çalışmalara ev sahipliği yapmaktadır. Çalışmaların yayım sürecinde herhangi bir ücret talep edilmemektedir. Makaleler "kör hakemlik" yöntemiyle en az iki hakem tarafından kontrol edilmekte, intihal taraması ve yayın etiğine uygun bir süreçten geçirilerek titiz bir ön değerlendirmeye tabi tutulmaktadır. Uluslararası İktisadi ve İdari Çalışmalar Dergisi'nin birinci sayısı için Türkçe veya İngilizce olarak yazılmış olan çalışmalar en son 01 Ekim 2023 tarihine kadar https://dergipark.org.tr/tr/pub/ulic adresi üzerinden gönderilebilecektir. 

Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 05-08 Ekim 2023 tarihleri arasında "V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2023)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 28-30 Eylül 2023 tarihinde 4. Uluslararası Kanser Günleri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Kütüphaneciler Derneği tarafından Cumhuriyet'in 100.  Kuruluş  yılı  nedeniyle;  4-7  Ekim  2023  tarihlerinde  Ankara  Üniversitesi  Dil  ve  Tarih  Coğrafya Fakültesi  (DTCF) Farabi Salonu'nda "Cumhuriyet'in 100. Yılında Türk Kütüphaneciliği Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Isparta Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ile Isparta Belediyesi tarafından ortaklaşa "Doğal Boya ve Halı Dokumanın Geleneği ve Geleceği Sempozyumu" Isparta Belediyesi Kültür Merkezi'nde 24-26 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesince yayınlanan 'KİÜ Fen, Mühendislik ve Teknolojisi' isimli bilimsel dergi online olarak https:// dergipark.org.tr/tr/pub/kiufemte adresinde yayınlanacak olup, makale kabulüne başlamıştır. 

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü tarafından organize edilen "Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Yaz Okulu" 27-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Enstitümüzde yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi ev sahipliğinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi ortaklığı ile 28-30 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak eş zamanlı "7 nci Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.  

Bartın Üniversitesi tarafından  6. AR-GE Proje Pazarı Etkinliği düzenleniyor.  Ayrıntılı bilgi için tıklanıyız. 

Munzur Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü ve Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (SHUDER) işbirliğiyle 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde 25. Ulusal Hizmet Sempozyumu düzenleniyor. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi ve Ankara Bilim Üniversitesi iş birliğinde 14-17 Kasım 2023 tarihlerinde  "2. Uluslararası Temel ve Uygulamalı Matematik Bilimlerindeki Güncel Gelişmeler Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü tarafından 2-4 Kasım 2023 tarihleri arasında "9.Uluslararası 13.Ulusal Ebelik Öğrencileri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Doğuş Üniversitesi tarafından, İstanbul Beykent Üniversitesi ve İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu ev sahipliğinde Cumhuriyetimizin 100. yılı vesilesiyle 27-28 Ekim 2023 tarihlerinde İstanbul'da Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna ulusal nitelikli "İstiklâlden İstikbâle Cumhuriyet Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi bünyesince yayın hayatına devam eden "Orta Doğu ve Orta Asya-Kafkaslar Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi" isimli bilimsel derginin (Mayıs-2023) 3. cilt 1. sayısı  yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Türk Mûsikîsi Devlet Konservatuvarı bünyesince yayın hayatına başlayan ve Nisan ile Ekim aylarında olmak üzere online olarak https://dergipark.org.tr/tr/pub/ayalgu adresinde yılda iki kere yayınlanacak olan "Ayalgu" isimli bilimsel dergi Ekim 2023 sayısı için Türkçe ve İngilizce dillerinde makale kabulüne başlamıştır.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayımlanan Sanat-Tasarım Dergisi, MUJAD (Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi / Marmara University Journal of Art and Design) adıyla yayın hayatına devam etmektedir. Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, sanat ve tasarım alanlarında akademik çalışmalar yapan araştırmacıları bir araya getirerek nitelikli bir tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır. Dergimiz aynı zamanda lisansüstü eğitimlerine devam etmekte olan sanatçı, tasarımcı ve akademisyenlere de çalışmalarını paylaşma imkânı sağlayacak; uzun uğraşlar sonucu ortaya çıkmış olan çalışmaların okuyucuyla buluşmasına aracı olacaktır. Dergide yayımlanacak yazıların sanat ve tasarım alanlarındaki tartışmaları derinleştirerek literatüre katkı sağlaması beklenmektedir. Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi, sanat ve tasarım alanlarındaki tüm teorik ve pratik bakış açılarına yer vermeyi misyon olarak belirlemiştir. Resimden sinemaya, geleneksel sanatlardan endüstriyel tasarıma kadar uzanan akademik çalışmaların yanı sıra sanat tarihi, sanat felsefesi ve sanat sosyolojisi alanlarında yazılmış makaleler de derginin kapsamındadır. MUJAD, DergiPark platformunda (https://dergipark.org.tr/tr/pub/mujad) açık erişim ile ücretsiz olarak ve yalnızca elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Sanat ve tasarım alanındaki çalışmalar, Aralık 2023 sayısı için en geç 30 Ekim 2023 tarihine kadar DergiPark'taki sayfaya yüklenmelidir.

Aksaray Üniversitesi ev sahipliğinde 21-22 Kasım 2023 tarihlerinde “II. Uluslararası Spor ve Sağlık Araştırmaları Kongresi" isimli kongre çevrim içi (online) olarak düzenlenecektir. Kongre ile ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız.  

Kastamonu Üniversitesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Emre Birinci tarafından TÜBİTAK-BİDEB 2237 A-Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında “Ormancılık ve Tabiat Turizmi İhtisas Odağında Bildiri ve Makalelerin Niteliğinin Artırılması” konulu eğitim etkinliği 11-14 Eylül tarihleri arasında bünyesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Katılımcıların yol, iaşe ve konaklama giderleri TÜBİTAK tarafından karşılanacaktır. Eğitime başvuracak öğrencilerden Yurt içindeki üniversitelerin ormancılık ve tabiat turizmi alanlarında lisansüstü öğrenim görüyor olması şartı aranmaktadır. Ayrıca katılımcıların ARBİS sistemine kayıtlı olması gerekmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde Aralık ve Haziran ayları olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi DergiPark üzerinden makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim elemanı Doç. Dr. Erol TEKİN'in yürütücülüğünü yaptığı "TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği" programı kapsamında desteklenen ve 02-05 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Deprem Gerçeği Özelinde Sosyolojik ve Psikolojik Açıdan Afetlere Hazırbulunuşluk" konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  ev sahipliğinde 17-18 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "1. Ulusal Sağlık Yönetimi Öğrenci Kongresi"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi  İletişim Fakültesi tarafından yayın hayatına başlayacak olan "Kronotop İletişim Dergisi"nin ilk sayısı 2024 yılının Ocak ayında yayımlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi , Bitlis Eren Üniversitesi ve Iğdır Üniversitesi tarafından 7-8-9 Eylül 2023 tarihlerinde ikincisi düzenlenecek olan “2. Uluslararası Pomza ve Perlit Sempozyumu (PuPeS’23Kapadokya)”, üç gün boyunca yüz yüze/video konferans olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Dünya Coğrafyası ve Kalkınma Perspektifi Dergisi-Journal of World Geography and Development Perspectives" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 1. cilt 3. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "GastroDünya-Gastro-World" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 1. cilt 2. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Silk Road Tourism Research-İpekyolu Turizm Araştırmaları Dergisi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde 15 Temmuz Milli İrade Salonunda "Vefatının 40. Yılında Necip Fazıl Kısakürek Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

HİKEM Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dergisi Eylül sayısı için makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi  Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda İşleme Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aysel ELİK DEMİR'in yürütücülüğünde, TÜBİTAK tarafından desteklenmekte olan 2237-A "Hasat Sonrası Kayıpların Azaltılması Stratejileri ve Atıkların Değerlendirilmesi" çalışması hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü bünyesince yayın hayatına devam eden "Tarih ve Tarihçi-History and Historian" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Trends İn Business And Economics" isimli bilimsel derginin (Temmuz-2023) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Demokrasi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü ev sahipliğinde 27/29 Eylül 2023 tarihlerinde Microsoft Teams programı üzerinden çevrimiçi düzenlenecek olan "İzmir Matematik Günleri V" etkinliği ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi 3-4 Kasım 2023 tarihinde Uluslararası Büyük Selçuklular Döneminde Hanefilik Maturidilik Sempozyumu düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uluslararası Balkanlarda Türkçe Öğretimi ve Türkoloji Sempozyumu’nun, Tiran New York Üniversitesi bünyesinde kurulan Balkan Araştırmaları Merkezi yürütücülüğünde üniversitelerle iş birliği içerisinde her yıl düzenlenmesi planlanmaktadır. Sempozyum 2023 yılında da Tiran New York Üniversitesi Balkan Araştırmaları Merkezi ile İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü iş birliğinde 9-11 Kasım 2023 tarihlerinde İstanbul Üniversitesinin ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Gizem HALİS KASAP'ın editörlüğünü yaptığı "Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Topluluğu" dergisinde yayınlanmak üzere makale çağrısına çıkılmış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin sekretaryasını yürüttüğü, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu tarafından, Türkiye'de engellilere yönelik yürütülen başarılı bilişim hizmetlerine Engelsiz Bilişim Ödülleri verilecektir. Ödül Töreni, 20-22 Eylül 2023'de, Türkiye Engelsiz Bilişim Platformu organizasyonuyla Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan BİLTEVT'2023:"Bilişim Teknolojilerinde Evrensel Tasarım" ULUSLARARASI ENGELSİZ BİLİŞİM 2023 KONGRESİ açılışında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi  ev sahipliğinde, Pediatrik Uzmanlık Akademisi Derneği (PUADER) ve Büyüyen Çocuk Derneği öncülüğünde bu yıl üçüncüsünü düzenlenecek olan Ülkemizin “İlk Multidisipliner Pediatri Kongresi” olan “Sağlıklı Büyüyen Çocuk Kongresi” 5-8 Ekim 2023 tarihlerinde  gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 1-2-3 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Zanaat, Sanat ve Tasarım Dili Olarak Metal Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "6. Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Öğrenci Kongresi (6th International Social and Economic Research Student Congress - ISERSC 6)" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü UIuslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından 01-02 Aralık 2023 tarihlerinde Antalya'da "8.Uluslarası Güvenlik Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde "VI. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA' 23)"  yüzyüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gaziantep Üniversitesi  ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi ortaklığında 1-3 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan (Cumhuriyetin 100. Yılında) "Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM) 42. Ulusal Kongresi"ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2019 yılından itibaren, OSTİM Teknik Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenmeye başlanan, Akıllı İktisadi Planlama ve Sanayi Politikaları (SEPIP) 2023 Konferansı Makedonya’da 12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Uluslararası Balkan Üniversitesi’nde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Eylül 2023 Dönemi uzaktan eğitim yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karabük Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi tarafından 8-9 Aralık 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "Uluslararası İslam'da Sanat ve Estetik Sempozyumu"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde açılması planlanan "SPSS ve Temel İstatistik" kursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde, 24-25 Kasım 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak "Uluslararası Selçuklu Anadolu'sunda İlim ve Ulema Sempozyumu" yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL, GRE, IELTS) ilişkin sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Artvin Çoruh Üniversitesi  Eğitim Fakültesi bünyesinde uluslararası hakemli elektronik bir dergi olan "Studies in Educational Research and Development (SERD)" 2017 yılından beri yayın hayatına devam etmektedir. Dergi  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  Tıp Fakültesi bünyesinde 13 -15 Ekim 2023 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda uluslararası katılımlı teması "Doğal Afetlerde Tıbbi Yaklaşım" olarak belirlenen "2. Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi   tarafından yayınlanan Yeni Yüzyıl'da İletişim Çalışmaları Dergisi; 2020 yılında yayın hayatına başlamış, iletişim kuram ve araştırmaları alanında ulusal hakemli sosyal bilimler dergisidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dicle Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi ve Yabancı Diller Yüksekokulu işbirliğinde 23-25 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "Uluslararası Toplumdilbilim'' etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Zonguldak Belediyesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi BTK Akademi ve USOM işbirliğinde ve Üniversitenin Karaelmas Siber Güvenlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde, 7-11 Ağustos 2023 tarihleri arasında "Zonguldak Siber Güvenlik ve Java Kampı" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi tarafından  balıkçılık sezonu açılışı etkinlikleri kapsamında 31.08.2023-07.09.2023 tarihleri arasında Sinop Belediyesi Sebahattin Ali Kültür Merkezinde "Balık" temalı Uluslararası Karma Sergi düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın  08-11 Mart  2023 tarihleri  arasında Bursa Naim  Süleymanoğlu  Spor Kompleksinde  yapılması  planlanan  15.  Uluslararası  MEB  Robot  Yarışmasının  ülkemizde  06.02.2023 tarihinde meydana gelen depremler nedeniyle 06-09 Eylül 2023 tarihleri arasında yapılacaktır. Duyurulur.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi  Psikoloji Bölümü öğretim elemanı Arş. Gör. Hasibe ARICAN SÜREN'in, "İş Doyumu, İş Performansı, Kişilik, Yürütücü İşlevler, Bilişsel Esneklik ve Kontrol Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi" konulu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  tarafından 17 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek olan "Türkiye'de  Darbeler  ve  15  Temmuz"  konulu  konferansa  ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "The Eurasian Journal of Medicine" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) 55. cilt 2. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi tarafından  28-29 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Güncel Hukuki Meseleler Sempozyumu"  13-14 Ekim 2023 tarihine ertelenmiştir. Duyurulur.

Hacı Bayram Veli Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi ile İslam Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi işbirliğinde 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında ana teması "Kudüs'te İz Bırakan Alimler" olarak belirlenen ''3. Uluslararası Kudüs Sempozyumu'' gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi öncülüğünde düzenlenecek olan 7. Uluslararası Ahmed-i   Hani Sempozyumu  '' Mevlana'nın Düşünce Dünyası ve Anadolu Erenleri ‘' 23-24 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜBİTAK (BİDEB) 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri programı kapsamında desteklenmekte olan ve Çanakkale Onsekiz Mart  Üniversitesinin  yürütücülüğündeki “Mirasımı Öğreniyorum  etkinliği hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Adnan Menderes Üniversitesi  Eğitim Fakültesi tarafından 31 Ağustos-3 Eylül 2023 tarihleri arasında "14. Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler Kongresi'' düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü tarafından "Dil Edebiyat ve Çeviri Çalışmaları II" başlıklı son başvuru tarihi 15 Ağustos 2023 olarak belirlenen Yüksekokul kitap projesi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri kapsamında İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmesi planlanan "Dünden Bugüne 15 Temmuz 2016 Hain Darbe Girişimi Paneli" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma etkinlikleri kapsamında Hakkari Üniversitesi tarafından etkinlik planlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bartın Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ilki 22 Temmuz 2023 Cumartesi günü yapılacak olan "TOEFL IBT" sınavına ilişkin başvuru yapmak için tıklayınız.

27-28 Haziran 2024 tarihinde Kapadokya Üniversitesi ve University for Continuing Education Krems (Avusturya) tarafından  organize edilecek olan "II. Disiplinlerarası Konferansı"nın koordinasyon toplantısı 11 Eylül 2023 tarihinde Mustafapaşa'da yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  Kazak Kültürü ve Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından her yıl düzenli olarak organize edilen Uluslararası Türk Dünyası Fen Bilimleri ve Mühendislik Kongresi'nin (TURK-COSE) 5'incisi TURK-COSE 2023,  Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU) ve Azerbaycan Teknik Üniversitesi (AZTU) iş birliğinde, 15-17 Eylül 2023 tarihlerinde Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMU) ev sahipliğinde Bişkek Kırgızistan'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bu yılki 48. Ulusal Fizyoloji Kongresi, 1-4 Kasım 2023 tarihleri arasında, Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde, Sakarya Üniversitesi Kongre Merkezi'nde yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  tarafından 17 Temmuz 2023 tarihinde düzenlenecek olan "Türkiye'de Darbeler ve15 Temmuz" başlıklı konferansa ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Öğrenme ve Öğretme Gelişimi Birimi bünyesinde ES-İBE iş birliğiyle hazırlanan ve TÜBİTAK BİDEB 2237-A programı kapsamında desteklenen “Akademide Güncel Öğrenme - Öğretme Yaklaşımları ve Uygulamaları” etkinliği 22-23 Eylül 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15 Temmuz Destanının 7’nci Yılında, İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi  tarafından düzenlenecek olan  “Türkiye Yüzyılı'nda 15 Temmuz'un Anlamı”  konulu konferansa you tube üzerinden katılmak için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan İngiliz Dili Dergisi/Journal of English Language (JEL) Aralık 2023 sayısı için DergiPark üzerinden yazı kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü tarafından 26-28 Eylül 2023 tarihleri arasında Nenehatun Kültür ve Gösteri Merkezi'nde "Cumhuriyet'in 100. Yılında Bilge Kağan'dan Atatürk'e Türkçe ve Türk Edebiyatı Kurultayı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Gıda Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 16-18 Ekim 2023 tarihleri arasında İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü (İKSAD) iş birliği ile yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan ICONFOOD'23 (2nd International Food Researches Congress/ 2. Uluslararası Gıda Araştırmaları Kongresi) etkinliğine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi tarafından Sosyo-Ekonomik Öncelikli Genç Girişimci Kapasite Geliştirme Programı verilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  "Kalite Yönetim Sistemi" çalışmaları kapsamında;  Ondokuz Mayıs Üniversitesi mezunlarını çalıştıran paydaşların görüş, öneri ve değerlendirmelerini alınması amacıyla “İş Dünyasının Mezunların Yeterliliğini Ölçme Anketi” düzenlemiştir. Katılmak için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde ‘'VII. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh'un Gemisi Sempozyumu'' gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  tarafından 16-19 Kasım 2023 tarihleri arasında "I. Uluslararası Karaelmas Disiplinlerarası Sosyal Bilimler Kongresi" düzenlenecektir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü tarafından "İletişim Bilimlerinde Sosyal Etki" temalı 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde Üniversitemiz Sultan Alparslan Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan Alâeddin Asna Mesleki Gelişim Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığının; 19-20 Ekim 2023 tarihinde düzenlemeyi planladığı "21st International Logistics and Supply Chain Congress (LMSCM2023)" konulu etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "The Journal of International Relations Studies-Uluslararası İlişkiler Çalışmaları Dergisi" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023) sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dicle Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 12-13 Ekim 2023 tarihlerinde "VI. Uluslararası Ekonomi, Siyaset ve Yönetim Sempozyumu (ISEPA' 23)" yüzyüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi  Gerontoloji Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 2-4 Ekim 2023 tarihleri arasında "2.Uluslararası Gerontoloji Kongresi" gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Beyşehir Ali Akkanat Turizm Fakültesi tarafından düzenlenecek olan "1. Uluslararası Göl Turizmi ve Turizmde Güncel Trenler kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan aylık haber bülteni ESTÜ BÜLTEN’in  26. Sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Dokuz Eylül Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından ''Rus Edebiyatında ve Kültüründe İslam ve Müslümanlar Uluslararası Kongresi" 26-27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında Diyarbakır'da "Dicle Üniversitesi 1.Uluslararası Fen Bilimleri Lisansüstü Araştırmalar Sempozyumu (DUFEBLAS-2023)" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Süleyman Demirel Üniversitesi  Tıp Fakültesi Tıp Tarihi ve Etik Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan ''Ist International Symposium on Materia Medica'' Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  ev sahipliğinde 20-22 Temmuz 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan "İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ev sahipliğinde 05-07 Ekim 2023 tarihleri arasında Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Konya Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Dünya Pediatri Derneği ve Rumi Pediatri Derneği işbirliği ile "1. Uluslararası Mikrobiyoloji ve Pediatri Kongresi (MİKPEDKON)" Bolu'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  bünyesinde yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES), 2023-Aralık sayısı için Dergipark üzerinden yazı kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  Sanat Tasarım Fakültesi tarafından “Atatürk ve Cumhuriyet” konulu Cumhuriyetimizin 100. Kuruluş Yıldönümü anısına Atatürk, cumhuriyet, özgürlük, demokrasi, barış gibi temel kavramları özgün ekslibris tasarımlarıyla bir araya getirerek temalı görsel bir bellek oluşturmak, Ülkemizin tanıtımına sanat ve tasarım aracılığı ile katkıda bulunmak, ekslibris sanatını ve sanatçılarını tanıtmak, kurulacak müze için koleksiyon oluşturmak amacıyla Jürili Uluslararası Ekslibris Sergisi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 30 Kasım - 01 Aralık 2023 tarihleri arasında "Trakya Üniversiteler Birliği 6. Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gümüşhane Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı Tezsiz Yüksek Lisans Programına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Gedik Üniversitesi ev sahipliğinde 30-31 Ekim 2023 tarihleri arasında ilki gerçekleşecek olan “Advances in Welding and Metal Additive Manufacturing Technologies (WAM-2023)” konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İlmi ve Metodolojik Araştırmalar Derneği (İLMAR) işbirliğinde 2-3 Kasım 2023 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi  ev sahipliğinde “Tevhidi Düşünce Işığında İlim Dallarının Yeniden İnşası İkinci Uluslararası Şurası” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından gerçekleştirilecek olan "Her Yönüyle Deprem" Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi  Hukuk Fakültesi uhdesinde 18-20 Ekim 2023 tarihleri arasında üç gün sürecek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümü ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 30. Yıl dönümü anısına düzenlenmesi planlanan "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresinin" güncellenmiş olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

KTO Karatay Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Sosyal Bilimler Fakültesinin ev sahipliğinde 20-21 Ekim 2023 tarihleri arasında "KTO Karatay Üniversitesi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi''  düzenlenecek olup kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi,  "15. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu"  düzenlemekte olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

2014 yılından bu yana Kamu Denetçiliği Kurumu bünyesinde hazırlanan "Ombudsman Akademik" isimli hakemli dergi senede iki sayı halinde basılı ve dijital olarak yayımlanmaktadır. Dergi; insan hakları, kamu yönetimi, iyi yönetişim esasları çerçevesinde yayın hayatını sürdürmektedir. İçinde bulunduğumuz yıl “Mevlana Yılı” olarak kutlanmaktadır. Konu ile ilgili makale göndermek ve dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünün de paydaşı olduğu, Sakarya Üniversitesi (Türkiye), Azerbaycan Üniversitesi, Washington Üniversitesi St. Louis (ABD) ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (Azerbaycan) tarafından 24-25 Kasım 2023 tarihlerinde Azerbaycan'da düzenlenecek olan "Uluslararası Sosyal Hizmet ve Sosyal Araştırma Konferansı"na ilişkin detaylı  bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Edebiyat ve Beşeri Bilimler Dergisi-Journal of Literature and Humanities" isimli bilimsel derginin  70. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Nursology" isimli bilimsel derginin  26. cilt 2. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muş Alparslan Üniversitesi  tarafından gerçekleştirilecek olan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" Etkinliği Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Süleyman Demirel Üniversitesi  Nörolojik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi (NÖROBAM) tarafından 5-8 Eylül 2023 tarihleri arasında Süleyman Demirel Üniversitesi Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezinde "8th World Congress of Oxidative Stress, Calcium Signaling and TRP Channels" başlıklı kongre düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan “Trabzon Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi” yılda iki kez (Şubat ve Eylül aylarında) yayımlanan ulusal, çift-kör hakemli bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Tıp Fakültesi tarafından 2023 Ekim ayında 3. sayısı yayımlanacak olan Ağrı Tıp Fakültesi Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu ve Academy Global Conferences & Publishing tarafından ''Beyşehir Selçuklu 1. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Kongresi'' 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından "Brawijaya International Conference on Economics, Business & Finance (BICEBF) 2023" isimli 19-20 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi tarafından 2023 Aralık ayında 7. sayısı yayımlanacak olan Burdur İlahiyat Dergisi makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Samsun Üniversitesi Samsun Teknik Hava Aracı Bakım Onarım Merkezi teknisyen adaylarına yönelik Bakım Eğitim programını başlatacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

6-9 Eylül 2023 tarihleri arasında Kil Bilimleri Derneği’nin katkılarıyla Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan 19. Ulusal Kil Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün ev sahipliğinde 04-06 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “10. Ulusal Limnoloji Sempozyumu” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir  Teknik Üniversitesi  Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM) tarafından Temmuz - Aralık 2023 döneminde sunulacak olan eğitim ve sertifika programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından yapılacak olan "Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları" eğitimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi tarafından  düzenlenen "ARSEM 2023" yaz dönemi eğitimlerine ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 12-14 Ekim 2023 tarihlerinde  6. Uluslararası 16. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi logosu, Üniversite Senatosunun 13/06/2023 tarih ve 12 no'lu toplantısında aldığı kararla değiştirilmiş olup yeni logo ise Üniversitenin web sayfasında yayınlanmıştır. Tıklayınız.

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi tarafından dış paydaşlarla yönelik olarak  ''Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Dış Paydaş Anketi" hazırlanmış olup, ankete katılmak için tıklayınız.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından düzenlenen Türk Diş Hekimlerinin Madde Kayıplı Endodontik Tedavili Dişlerde Endokron ve Post-kor Restorasyon Uygulamaları Hakkındaki Bilgi ve Tutumları" isimli  anket çalışmasına katılmak için  tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu tarafından ''Akdeniz 10. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi'' ve ''Akdeniz 10. Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi'' 02-05 Kasım 2023 tarihleri arasında Girne/KIBRIS 'ta düzenlenecek olup kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "AtaKimya Dergisi-Journal of Ata-Chem" isimli bilimsel derginin mayıs  sayısı  açık erişimli online (çevrim içi) olarak yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Nişantaşı Üniversitesi Biyoteknoloji Geliştirme Merkezi tarafından 03 - 07 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uygulamalı Moleküler Yöntemler Programı''  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çukurova Üniversitesi Biyoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi ve Doku Mühendisliği tarafından 19-21 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan " I. Hücre Kültürü Kursu Temel Teknikler ile Moleküler Biyoloji ve Doku Mühendisliği Uygulamaları" kursu ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversiteler Birliği (TÜB) tarafından 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  ev sahipliğinde çevrimiçi olarak "3 rd International Congress on Academic Studies in Philology - BICOASP" (III. Uluslararası Akademik Filoloji Çalışmaları Kongresi) düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi Lisansüstü öğrencileri, araştırma görevlileri ve öğretim üyelerinin nitelikli akademik yayınlar geliştirmelerine katkı sağlamayı ve yayın kapasitelerini arttırmayı amaçlayan ARSEM'in 2023 yaz dönemi eğitimleri başlayacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılı münasebetiyle 26-28 Ekim 2023 tarihleri arasında Çankırı Karatekin Üniversitesi  ev sahipliğinde Bartın Üniversitesi ve Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri iş birliğiyle “2. Uluslararası Gelenekten Geleceğe Bilgi ve Belge Yönetimi Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü İklim değişikliğine dirençli bir toplum oluşturmak üzere  21-23 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam ilçesinde "Sürdürülebilir Yaşam için Eğitim Projesi” kapsamında bir çalıştay yapılması planlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi ve Kayseri Üniversitesi işbirliği ile düzenlenecek olan "4. Uluslararası Uygulamalı İstatistik" kongresi 26-29 Eylül 2023 tarihleri arasında Saraybosna - Bosna Hersek'te gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bingöl Üniversitesi  İslami İlimler Fakültesi  tarafından 14-15 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan "Uluslararası Kuran ve Tarih" konulu sempozyuma ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı veya ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye’de ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlik sınavdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi  21 Haziran 2023 Çarşamba günü Ataşehir Ülker Spor ve Etkinlik Salonunda  2022–2023 Akademik Yılı 10. Mezuniyet Töreni  gerçekleştirilecektir.

Hacettepe Üniversitesi  Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı tarafından, 20-21 Ekim 2023 tarihlerinde, Yargıtay 4. ve 11. Hukuk Daireleri, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) ve Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği (TSB) katkılarıyla düzenlenecek olan “III. Sigorta ve Şirketler Hukuku Sempozyumu”na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümünde, FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği ortaklığında 15. Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu'nu gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 13-15 Eylül 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "21. Ulusal Makine Teorisi Sempozyumu (UMTS 2023)" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Araştırma Merkezi ile Atatürk Üniversitesi iş birliğinde 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde "100. Yılında Türkiye Cumhuriyeti: 1923-2023 Uluslararası Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Temel Eğitimi Sertifika Programı" eğitimi ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi  ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliği ile Üniversitenin İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 17-18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Rize'de düzenlenecek olan Uluslararası Gelecekte Aile Sempozyumuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Şırnak Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan "İktisadi ve İdari Yaklaşım Dergisi", 2023-Aralık sayısı için makale kabulüne başlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü tarafından 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılı Lisansüstü öğrenci alımları 17-21 Temmuz 2023 tarihleri arasında yapılacak olup başvuru için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültesi Besin Gıda Hijyeni ve Teknolojisi tarafından  Arı Bilimleri Kongresi (International Congress on Bee Sciences), 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında çevrim içi olarak ikinci kez düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi  Eğitim Fakültesinin 11. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES), 23-25 Ekim 2023 tarihleri arasında SBEBD (Sosyal Bilgiler Eğitimcileri Birliği Derneği) iş birliğiyle Elazığ'da gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankaya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ile Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) iş birliğinde Merkez Kampüs Kırmızı Salon’da, 20 Haziran 2023 Salı günü “16. Ar-Ge Proje Pazarı” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  tarafından 03-28 Temmuz 2023 tarihleri arasında yürütülecek School of International Training Teaching English to Speakers of Other Languages (SIT TESOL) sertifika programı ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi  Eğitim Fakültesi bünyesinde 2015 yılında yayın hayatına başlamış olan, Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak basılı ve elektronik yayımlanan bilimsel hakemli  "İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi", TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Dergi Park Akademik platformunda makale kabul sürecine devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezinde “Yaz Dönemi Kurs” kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü tarafından 2023-2024 Güz Döneminde açılacak lisansüstü programlar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi  Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü'nün 2023 yılında Cumhuriyetimizin ilanının 100.yılı olması sebebiyle yayınlanması planlanan "İstiklal Harbinden 21. Yüzyıla Türkiye Cumhuriyeti" isimli çalışması ile ilgili  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi 2023 yılı 37. cilt 1. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Trakya Üniversitesi Osmanlı Medeniyeti Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 23- 24 Kasım 2023 tarihinde yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan III. Uluslararası Osmanlı İzleri Sempozyumu hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi Türkçe veya İngilizce yayın kabulüne başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Sport Education and Sciences" isimli bilimsel derginin Haziran-2023 sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi ve Uluslararası Ticaret Ağı Derneği'nin (UTRADER) düzenleyicileri olduğu UTRADER Akademi Ödülleri; Türk şirketlerinin uluslararasılaşmasına ve Türkiye'nin ihracat potansiyelinin artırılmasına yönelik bilimsel araştırmaları teşvik ve takdir etmeyi amaçlamak üzere verilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından hakemli bir dergi olarak yılda iki defa yayımlanan "Karar İncelemeleri Dergisi" ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İbn Haldun Üniversitesi ile Uluslararası STEM Eğitim Merkezi (ICSE) iş birliğinde STEM PD Net Avrupa Birliği projesi kapsamında 08-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında "4th International STEM Education Conference" düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından, 20 Eylül 2023-20 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Konservatuar Yarı Zamanlı Sertifika Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Erasmus+Gençlik  Programı  KA154  Gençlik  Katılımı  kapsamında  Ankara Yıldırım  Beyazıt  Üniversitesi ile  Ankara  Valiliği  ortaklığında,  Gaziantep ile  Ordu  Gençlik  ve  Spor  İl Müdürlüklerinin  işbirliğinde  hazırlanan  ve  Ankara Gençlik ve Spor İl  Müdürlüğünün  yürütücüsü  olduğu 2022-1-TR01-KA154-YOU-000067469 numaralı "Gençlik Perspektifinden İklim Değişikliği ve Gençlik Çalışmalarına Yönelik Uygulanabilir Politikalar" Projesi gerçekleştirilecek olup ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Gebze Teknik Üniversitesi tarafından Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi  ev sahipliğinde 23-24 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan "Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi  Diaspora Araştırmaları Merkezi tarafından çıkarılan Journal of Migration and Political Studies (MIPOS) dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilimi ve Bilgisayar Mühendisliği Bölümleri tarafından 11-13 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecek olan "1. Ulusal Çeviri Teknolojileri Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yeditepe Üniversitesi  ev sahipliğinde 18-20 Ekim 2023 tarihleri arasında "Dijital Çağda Sürdürülebilirlik" ana temasıyla ‘’10. Uluslararası Yönetim Bilişim Sistemleri Konferansı (IMISC2023) ’’ düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi ortaklığı ile 30 Ekim - 2 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 5. Uluslararası Çevre Kimyası Kongresi (5th International Environmental Chemistry Congress –ENVIROCHEM -2023 - hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi  Doğa Sporları Kulübü tarafından 17-18 Haziran 2023 tarihlerinde Sivrihisar ilçesine bağlı Karakayalar bölgesinde "15. Karakaya Tırmanış Şenliği" gerçekleştirilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

31 Temmuz 2023-5 Ağustos 2023 tarihinlerinde 18-25 yaş üniversite öğrencilerine yönelik olarak İzmir Tınaztepe Üniversitesi kampüsünde düzenlenecek olan, "International Science Summer Camp(ISSC) 2023  "Next-generation medicine, technology and artificial intelligence" Uluslararası Yaz Bilim Kampı"  hakkında ayrıntılı bilgi için   tıklayınız.

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan aylık haber bülteni ESTÜ BÜLTEN’in Mayıs ayını kapsayan 25. Sayısına ulaşmak için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 08-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında "Laboratuvar Hayvanlarında Uygulamalı Stereotaksik Girişim Kursu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gümüşhane Üniversitesi Mezunlarla İletişim Koordinatörlüğü kurulmuş ve Mezun Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Fen Fakültesi tarafından 07.06.2023 tarihinde saat 17.00'da Bilim Buluşmaları kapsamında zoom üzerinden online gerçekleştirilecek "Çıplak Gözle Görülemeyen Nanomalzemeler ile İnsanlığa Faydalı Gözle Görülür Teknolojiler Geliştirmek" başlıklı etkinliğe katılmak için tıklayınız.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü Enformatik Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Bünyamin YILDIZ'ın danışmanlığını yürüttüğü  "Dijitalleşme Ve Yönetim; Yönetim Dönüşüm Sürecinde Karar Vericilerin Algıları Üzerine Bir Alan Çalışması" başlıklı doktora tez çalışmasının anket uygulamasına katılmak için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde 03-07 Eylül 2023 tarihleri arasında  6. Uluslarararası Temel ve Klinik Çok Modelli Görüntüleme Konferansı (6 th Basic and Clinical Multimodel Imaging – BACI Conference)" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM)  19 - 23 Haziran 2023 tarihlerinde uzaktan eğitim yöntemiyle (çevrimiçi eş zamanlı sanal sınıf ortamında) "Beyaz Şapkalı Hacker Eğitimi" düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 12-14 Ekim 2023 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek olan "4. Uluslararası Turizmde Mimarlık ve Kültürel Miras Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi  tarafından "Hastane Öncesi Acil Bakımda EKG VE Aritmi Yönetimi Eğitimi Sertifika Programı" ve "Hastane Öncesi Acil Bakımda Toksikoloji Eğitimi Sertifika Programı" eğitimleri ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 25-27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan "3. Uluslararası Entegre Kirlilik Önleme ve Yeşil Üretim Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL, GRE, IELTS) ilişkin sınav takvimi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Comparative Turkish Dialects and Literatures" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıbbi ve Kozmetik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından; gıda, ilaç, kozmetik, yem ve ilgili sektörler için hammadde/ara ürün/son ürün olarak kullanılabilecek bitki ekstraktları üretilmekte ve ArGe çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından 10 Haziran 2023 tarihinde online olarak "1. Acil Tıpta Liderlik ve Vaka Yönetimi Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İlim  Yayma  Cemiyeti'nin  14  Temmuz  2023  tarihinde  sonra  erecek  olan  İlim  Yayma  Ödülleri başvurularına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Rize Gençlik ve Spor Müdürlüğüne  bağlı  Güneysu  Gençlik Merkezi  ile  Güneysu  İlim  Öğrenenlere  Yardım  Vakfı işbirliğinde  yürütülen  "Genç  Kitaplar"  projesi  kapsamında,  gençlerimizin  vefa  kavramına  dikkatlerini çekmek  amacıyla  üniversite  öğrencileri (ön  lisans,  lisans)  arasında  "VEFA"  konulu  kısa  film yarışması düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği tarafından, Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinatörlüğünde, “Doku Kumaş Tasarım Yarışması”nın üçüncüsü düzenlenmektedir. Potansiyel yarışmacıları bilgilendirmek ve sorularına cevap verebilmek üzere 6 Haziran 2023 Salı günü saat 15.30’ta “Şimdi Sıra Sende” Zoom toplantısı düzenlenecektir. Link için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, 7-9 Haziran 2023 tarihlerinde Ankara ilinde "Sürdürülebilir Yaşam için Eğitim Projesi” kapsamında bir çalıştay yapılması planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Düzce Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi ev sahipliğinde 20-21 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uluslararası Doğal Afetler ve Din Sempozyumu''  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ülkemizde ilk defa 9 Nisan 2018 tarihinde düzenlenen İşletme Tarihi Konferanslarının altıncısı 06.10.2023 tarihinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü ev sahipliğinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çukurova Üniversitesi Mimarlık Fakültesi yayını olan Mekansal Araştırmalar Dergisi yayın kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından Haziran ayında açılacak olan "Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları", "Ebeveynlik Rolleri ve Toplumsal Cinsiyet" ve "Ekşi Mayalı Ekmek Atölyesi" eğitimleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozok Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde çıkarılan Bozok Sosyal Bilimler ve Bozok Fen Bilimleri Dergilerinin Mayıs Ayı Sayısı yayımlanmış olup, ikinci sayısı Kasım 2023 tarihinde yayımlanacaktır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Ereğli Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 04-07 Ekim 2023 tarihleri arasında, geleceğe güçlü bir adım teması ile “VI. Avrasya Tarım ve Doğa Bilimleri Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Teknik Üniversitesi  İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü tarafından 01 Aralık 2023 tarihinde  "Payitaht'tan Kültür Başkenti'ne: Bursa" başlıklı 1. Bursa Uluslararası Ticaret ve Lojistik Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı bünyesince yayın hayatına devam eden "Dynamics in Social Sciences and Humanities" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü katkılarıyla 1-2 Haziran 2023 tarihleri arasında Üniversitenin Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Anadolu Üniversiteleri Belgesel Sinema Atölyeleri" adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü (EKAM) tarafından 2024 yılı içerisinde basımı planlanan "Engelli Çocuk Annesi Olmak" başlıklı  kitap çalışması farklı disiplinlerin katılımlarına açıktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

5. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ev sahipliğinde 27-28 Eylül 2023 tarihlerinde çevirim içi (online) olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi tarafından 01-03 Kasım 2023 tarihlerinde Edward W. Said’in vefatının 20. yılı anısına yüz yüze düzenleyeceği Oryantalizm’i Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu’nun özet gönderme tarihi 10 Haziran 2023 tarihine kadar uzatılmıştır. Duyurulur.

ISPEC 7. Uluslararası Tıp ve Sağlık Bilimeri Kongresi Ordu Üniversitesi ev sahipliğinde, 6-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenlenecektir. Kongreye ait bilgilere ulaşmak için tıklayınız.

Türkiye  Çevre  Haftası  kapsamında  Dokuz Eylül Üniversitesi   tarafından  geleneksel  olarak  her  yıl düzenlenmekte olan Çevre Günleri, bu sene dördüncü kez ve Uluslararası olarak organize edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Erzurum Teknik Üniversitesi  ev sahipliğinde 24-25 Kasım 2023 tarihleri arasında online olarak “II. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Multidisipliner Yaklaşımlar Kongresi” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi tarafından 23-25 Kasım tarihleri arasında " 7 International Conference on Engineering Technologies ICENTE' 2023 " isimli uluslararası çevrimiçi konferans düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi  İlahiyat Fakültesince yürütülmekte olan,  Elazığ Valiliği ile Elazığ Belediyesi'nin ortaklaşa düzenleyeceği "İslam ve Medeniyet 3. Uluslararası Sempozyumu" bu yıl "İslam Medeniyetinin Kurucu Unsurları: Kur'ân, Sünnet ve Akıl" alt başlığı ile 16- 17 Ekim 2023 tarihlerinde Elazığ'da gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutlayacağımız bu sene içerisinde TED Üniversitesinde çeşitli etkinlikler organize edilmektedir. Bu etkinliklerin bir parçası olarak "Yüzüncü Yıl Anı Objesi Tasarımı Öğrenci Yarışması" düzenlenmektedir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü tarafından düzenlenen seminerler kapsamında 6 Haziran 2023 tarihinde saat 14:30'da yüz yüze ya da uzaktan erişim ile katılımın sağlanabildiği "Dünden Bugüne SESAME ve Türkiye" isimli seminer gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezimiz tarafından "KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik ve Nükleer) Farkındalık Eğitimi Sertifika Programı" eğitimi ücretsiz olarak verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi bünyesinde kurulan "The Trout Journal of Atatürk University (Atatürk Üniversitesi Alabalık Dergisi)" isimli bilimsel dergi akarsu ve durgun sularda, kültür ortamı ve laboratuvarlarda yapılmış her çeşit bilimsel orijinal araştırma makalelerini, olgu sunumlarını, kısa makaleler ve derleme çalışmalarını uluslararası alanda yayınlamayı amaçlayarak yayın hayatına devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi  Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından 2023 yılı Nisan ayı itibariyle 2. Cilt 1. Sayısı yayımlanan Journal of Balkan Science and Technology, çok disiplinli uluslararası hakemli dergi niteliğinde bir dergi olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ev sahipliğinde, Amerika Birleşik Devletleri Tarım Bakanlığı Yurtdışı Tarım Hizmetleri Ajansı (USDA/FAS) iş birliğinde 14 Haziran 2023 tarihinde saat 14.00-17.30 arasında “Bitki Islahında Yenilikçi Teknolojiler ve Teknikler Sanal Semineri” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Hemşirelik Fakültesi tarafından 02-04 Kasım 2023 tarihleri arasında ''Gönüllü Hasta Bakıcılıktan Bilimsel Hemşireliğe'' ana teması ile çevrimiçi olarak III. Uluslararası V. Ulusal Hemşirelik Tarihi Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Mütercim ve Tercümanlık Bölümü Editörlüğünde 2021 yılından itibaren yayınlanan International Journal of Language and Translation Studies (Uluslararası Dil ve Çeviri Çalışmaları Dergisi) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı tarafından "Türkiye'de Ders Kitaplarının Tarihi" isimli eser hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kültür Bakanlığı katkısıyla Doğuş Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ve Telif Hakları Derneği işbirliği ile 08.12.2023 tarihinde Üniversitenin  Çengelköy yerleşkesinde "Müzik Endüstrisinde Telif Hakları" temasıyla yüz yüze "III. Kültür Endüstrisi ve Telif Hakları Sempozyumu" düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından çıkarılan, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi/Kırşehir Ahi Evran University-Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences (KUJINAS) makale kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

5 Haziran 2023 tarihinde TED Üniversitesi ev sahipliğinde ve ABD Büyükelçiliği Alumni Engagement Innovation Fund desteği ile TED Üniversitesi'nde Kültürlerarası İletişim Öğretmen Konferansı gerçekleşecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin uluslararası yayın organı olan ve 1990 yılından itibaren yayın hayatına devam eden European Journal of Therapeutics  isimli dergisi; sağlık bilimleri alanlarına (Tıp, Diş Hekimliği ve Sağlık Bilimleri Fakülteleri) ilişkin konularda makale kabul etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi ev sahipliğinde "New Frontiers of Natural Sciences: 2nd International Selçuk Meeting" başlıklı 02-04 Ekim 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü tarafından "Mobilite ve Teknolojik Rehabilitasyon" teması ile 10 Haziran 2023 tarihinde online olarak gerçekleştirilecek olan "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2. Bandırma Fizyoterapi Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Topkapı Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından 05-06 Haziran 2023 tarihleri arasında TSYD Levent Yerleşkemizde ''Futbol İyileştirir'' isimli sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (ODÜSEM) tarafından düzenlenecek olan kurslara ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (TOGÜHFD), Mart ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik olarak yayımlanan hakemli bir dergidir. Derginin ilk sayısı yayımlamış olup, Ekim sayısına katkı sağlamak isteyen bilim insanlarımız çalışmalarını 01.08.2023 tarihine kadar DergiPark üzerinden dergiye gönderebilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi tarafından  düzenlenecek olan Sıtkı Davut Koçman 2. Ulusal Resim Yarışmasına ilişkin ayrıntılı  bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan 2023 yaz dönemi için dil kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "22. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi" 8-10 Eylül 2023 tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsü 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı lisansüstü (yüksek lisans, doktora) öğrenci alımlarına başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TÜBİTAK BİDEP 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Desteği Programı kapsamında destek alan ve Prof. Dr. İbrahim HAN'ın Yürütücüsü olduğu "Deprem Afeti Yönetimi, Depreme Karşı Bilinçli ve Dirençli Toplumlar Oluşturmak" isimli eğitim etkinliği 6-9 Haziran 2023 tarihleri arasında Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi  Lisansüstü Eğitim Enstitüsünde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Maltepe Üniversitesi  Tıp Fakültesi bünyesinde hazırlanan "Maltepe Tıp Dergisi" (Maltepe Medical Journal) 2009 yılında yayın hayatına başlamış olup dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

02-05 Haziran 2023 tarihleri arasında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla, İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenecek olan ve KTO Konya Karatay Üniversitesinin de paydaşı olduğu "İstanbul Dijital Sanat Festivali"nde, yapay zekâ, kinetik sanat, biyo-sanat, algoritmik sanatlar olmak üzere yeni medyanın pek çok farklı alanlarına yer verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Research in Agricultural Sciences" isimli bilimsel derginin (Mayıs-2023)  sayısı  online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Kadın Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesince yayın hayatına devam eden "Advances in Women’s Studies" isimli bilimsel derginin (Haziran-2023)  sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Yılına girdiği bu özel dönemde sosyal bilimler alanında çalışan bilim insanlarını ve öğrencilerini bir araya getirerek teorik ve uygulamalı tartışma ortamı yaratmak amacıyla 23-25 Ekim 2023 tarihleri arasında ana teması "Ekonomi ve Politikada 100 Yıllık Miras ve Gelecek Perspektifi" olarak belirlenen "Akademi İktisadı ve İdari Bilimler Kongresi" çevrim içi ve yüz yüze olarak gerçekleştirilecektir. Kongreye ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi tarafından South Bohemia-České Budějovice Üniversitesi, Vilniaus Üniversitesi, Taşkent Doğu Araştırmaları Devlet Üniversitesi, Komrat Devlet Üniversitesi ve 1 Decembrie 1918 Alba Iulia Üniversitesi işbirliği ile ikincisi düzenlenecek olan "21. Yüzyılda Öğretmen Yetiştirme" temalı "Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK2023)" 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi tarafından çıkarılan ve odağında "insan hakları" kavramı olan hukuk disiplini veya disiplinlerarası konuları ilgilendiren, özgün araştırmaları yayınlamayı amaçlayan ve yıllık hakemli akademik bir dergi olan "İnsan Hakları Yıllığı (İHY)" dergisi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Midwifery and Health Sciences" isimli bilimsel derginin (Nisan-2023) sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Journal of Nursology" isimli bilimsel derginin (Mart-2023) sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Atatürk Üniversitesi Cerrahi Tıp Bilimleri Dergisi (Atatürk University Faculty of Medicine Journal of Surgical Medical Sciences)” isimli bilimsel derginin (Nisan-2023) sayısı online olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hakkari Üniversitesi, Hakkari Valiliği, Herkari Bilim Sanat Edebiyat Derneği, Yüksekova Kaymakamlığı, Çukurca Kaymakamlığı, Esendere Belediyesi, Şemdinli Belediyesi ile İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitüsü(İKSAD) iş birliğiyle Üniversitenin ev sahipliğinde "5. Uluslararası Anadolu Bilimsel Araştırmalar Kongresi ve 1. Herkari Bilim Sanat Edebiyat Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Türk Elektron Mikroskopi Derneği adına Eskişehir Teknik Üniversitesi’nde düzenlenecek olan Uluslararası katılımlı 26. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

11-13 Eylül 2023 tarihlerinde Ege Üniversitesi ve Manisa Celal Bayar Üniversitesi tarafından "1st International Congress on Solutions in Science (INSCORE)" kongresi düzenlenecektir. Kongre uluslararası nitelikte olup çevrimiçi gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

12-14 Temmuz 2023 tarihlerinde Ege Üniversitesi'nde Prof. Dr. Arif Hikmet Uslan anısına "Moleküler Onkolojik Araştırmalarda Nanopartiküller (N-MOL)" kursu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi  tarafından 23- 24 Mayıs 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan “IX. Uluslararası Osmanlı İstanbulu Sempozyumu”na ait  detaylı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda uluslararası katılımlı düzenlenecek olan "2. Tıp Öğrenci Kongresi" 13-15 Ekim 2023 tarihine ertelenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi  Yenilikçi Gıda Teknolojileri Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan 2023 yılı analiz ücretleri hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi ile Anadolu Üniversite Kütüphaneleri Konsorsiyumu (ANKOS) Derneği işbirliğiyle 02-03 Haziran 2023 tarihleri arasında Üniversitenin Merkez Kampüsünde yer alan Marma Hotel Istanbul Asia’da "Akademik Kütüphanelerin Geleceği ve Yönetişim" temalı Kütüphane Yöneticileri Çalıştayı düzenlenecektir. Çalıştayla ilgili detaylı bilgiler için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi  tarafından düzenlenecek olan “X. Mantık Koordinasyon Toplantısı ve Klasik Mantıkta Beş Sanat Sempozyumu” 30 Eylül-01 Ekim 2023 tarihlerinde yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Current Research in Dental Sciences" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Pharmata" isimli bilimsel dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı tarafından 01-03 Haziran 2023 tarihleri arasında "4. Akdeniz ve 3. Uluslararası 8. Ulusal Pediatri Hemşireliği Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi bünyesince yayın hayatına devam eden "Veterinary Sciences and Practices" isimli bilimsel derginin yeni sayısına ulaşmak için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Kariyer Planlama ve Mezun İzleme Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürlüğü tarafından geliştirilen "Mezun Yeterlilik Anketi"ne katılmak için tıklayınız. 

İbn Haldun Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ev sahipliğinde ve Malezya Uluslararası İslam Üniversitesi'nin koordinatörlüğünde 07-09 Eylül 2023 tarihlerinde "New Generation Waqfship/Yeni Nesil Vakıfçılık" temalı Global Vakıf Konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hakkari Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından online gerçekleştirilecek olan " Bilgisayar İşletmenliği ve Arapça Konuşma Diyaloglar " kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 16 Mayıs 2023 tarihinde online(çevrimiçi) “VI.Hemşireliği Güçlendirme Sempozyumu” yapılması planlanmakta olup, Sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atılım Üniversitesi  tarafından organize edilen "II. ICF Türkiye Kongresi" "Farklı Sektörlerde ICF Kullanımı" teması ile 23-24 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

ISPEC (12. Uluslararası Tarım Hayvancılık ve Kırsal Kalkınma Kongresi) Ordu Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi tarafından 6-8 Temmuz 2023 tarihleri arasında  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Dursun Odabaş Tıp Merkezi iş birliğiyle 26.05.2023 tarihinde saat 13.00'da Dursun Odabaş Tıp Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenecek "I. Ulusal Ruh Sağlığı Hemşireliği Sempozyumu"na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi, NED University of Engineering and Technology (Pakistan), Khaje Nasir Toosi University of Technology (KNTU, İran) arasında imzalanan işbirlikleri protokolü çerçevesinde düzenlenen, bu sene Giresun Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM, İstanbul) ve TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM, Gebze) organizatörlüğünde 3rd International Symposium on Characterization isimli bilimsel faaliyet 06-08 Eylül 2023 tarihleri arasında Sabancı Üniversitesi Nanoteknoloji Araştırma ve Uygulama Merkezi (SUNUM) İstanbul'da düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Öğr. Gör. Mustafa BÖYÜK' ün '' Dijital Karnaval Ortamı Olarak Sosyal Paylaşım Ağlarında  Mahremiyet  Algısı  ''  adlı  anket çalışması, katılmak isteyen  18  yaş  üstü  tüm  sosyal  medya kullanıcıları aktive edilmiş olup,  tıklayınız. 

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde 31 Mayıs - 2 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleştirecek olan ‘III. Ulusal İntörn Hekimlik Kongresi' hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi ile Veteriner Patoloji Derneği iş birliğinde 04- 08 Eylül 2023 tarihleri arasında "XI. Ulusal/II. Uluslararası Veteriner Patoloji Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Konüdam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 24 Mayıs-03 Haziran 2023 tarihleri arasında hibrit olarak “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı XXI” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi tarafından 2-4 Eylül 2023 tarihlerinde yüzyüze ve çevrimiçi olarak Konya’da SOBE Vakfı Kampüsünde gerçekleştirilecek “2. Otizm Araştırmaları Sempozyumu”na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Mardin Artuklu Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, 12 Haziran 2023- 25 Ağustos 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Aile Danışmanlığı Sertifika Programı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi  Hukuk Fakültesi uhdesinde 18 – 20 Ekim 2023 tarihleri arasında üç gün sürecek, Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yıl dönümü ile Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin kuruluşunun 30. Yıl dönümü anısına "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Milletlerarası Özel Hukuk Kongresinin" düzenlenmesi planlanmakta olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Yaşamboyu Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde 16 Temmuz2023 tarihinde başlayacak olan Klasik Diller Yaz Kursuna ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yozgat Bozot Üniversitesi Sarıkaya Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Yüksekokul Müdürlüğü tarafından 26/05/2023 tarihinde "Sağlıklı Yaşam ve Kaplıca Turizmi" isimli sempozyum gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından düzenlenen ve Sürekli Eğitim Merkezince (OMÜSEM) organize edilen “XIII. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi Geleneksel Sanatlar Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenecek olan ''2. Uluslararası Geleneğimiz, Geleceğimiz ve Ustalarımız" sempozyum,  çalıştay ve sergi etkinlikleri 20-21-22 Ekim 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

6  Şubat  2023  tarihinde  Kahramanmaraş  merkezli  depremler  sonrasında  yürütülen  çalışmalara katkı  sağlamak amacıyla ABD'de Colorado Üniversitesi'ne  bağlı Doğal Afetler Araştırma Merkezi'nde görev yapmakta olan ve halen Japonya Kyoto Üniversitesi'ne bağlı Afet Önleme Araştırma Enstitüsü'nde konuk araştırmacı olarak bulunan Prof. Dr. James Goltz Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Siyasal Bilgiler Fakültesi öncülüğünde deprem konulu iki seminer vermek üzere ülkemize gelecektir. Birinci Seminer Depremler ve insan davranışı: Kahramanmaraş depremleri örneği 10 Mayıs 2023 / Çarşamba / 10:30-12:00 İletişim Fakültesi Ahmet Taner Kışlalı Sanatevi / Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi YouTube canlı yayın: https://www.youtube.com/user/ausbfm İkinci Seminer Depremlerde kamu yönetiminin rolü: Japonya örneği 10 Mayıs 2023 / Çarşamba / 14:30-16:00 Siyasal Bilgiler Fakültesi Şeref Salonu / Ankara Üniversitesi Cebeci Yerleşkesi YouTube canlı yayın: https://www.youtube.com/user/filmilef yapılacak olup seminer dili ingilizcedir, simültane çeviri yoktur.

Kayseri Üniversitesi  ev sahipliğinde Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi (UİKY) Kongresi 14- 15 Ekim 2023 tarihinde Kayseri'de ilk kez gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz  Eylül  Üniversitesi  Buca  Eğitim  Fakültesi  tarafından  10-11  Haziran  2023  tarihlerinde Üniversitemiz  Sabancı  Kültür  Merkezi'nde"2.  Uluslararası  İzmir  Mandolin    Festivali" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde yapılacak olan "Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları", "Osmanlı Türkçesi", "Erken Çocuklukta Etkileşimli Okuma" ve "İngilizce Yazılı İletişim Teknikleri" Eğitimlerine ilişkin  başvuruların online olarak yapılacak olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi ile Semerkant Devlet Üniversitesi Mimarlık ve  İnşaat  Mühendisliği  Enstitüsü  işbirliğinde  18-20  Ekim  2023  tarihleri  arasında  2.  Uluslararası Mimarlık, Sanat ve Tasarım Sempozyumu (2nd International Architecture, Art and Design Symposium - IAR-ARDE  2023)  düzenlenecektir.  "Değişim Zamanında Mimarlık-Sanat-Tasarım (Architecture-Art-Design in a Time of Change)" teması ile bildiri kabul edecek olan IAR-ARDE 2023 hem  teori  hem  de  vaka  çalışmalarında  ortaya  çıkan  konuları  tartışma  imkanı  verecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Deney Hayvanları Üretim ve Araştırma Merkezi tarafından, 12-23 Haziran 2023 tarihleri arasında, BEDAM bünyesinde Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesinin koordinatörlüğünü yaptığı Türkiye Ulusal Ajansı ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen Language Tree (Dil Ağacı) Projesi kapsamında 26-27 Eylül 2023 tarihlerinde Brüksel/ Belçika'da "Uluslararası Miras Dil ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sempozyumu" düzenlenecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yaşar Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksekokulu tarafından 5 ve 12 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "Afet Hukuku Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi  mevcut durumunun analiz edilmesi ve sunduğu hizmetlerin kalitesinin geliştirilmesi amacıyla mezunlarının görüşlerine ihtiyaç duymaktadır. Bu amaçla hazırlanmış olan anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Bahçeşehir Üniversitesi Kemerburgaz Kampüsünde 03-09 Temmuz 2023 tarihleri arasında "11. Uluslararası Sürdürülebilirlik İçin Fotosentez ve Hidrojen Enerjisi Araştırmaları – 2023 Konferansı" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi Eğitimin Felsefi, Sosyal ve Tarihi Temelleri Anabilim Dalı tarafından 12-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Fakültemiz Hasan Ali Yücel Salonu'nda "9. Ulusal Çağdaş Siyaset Felsefesi Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi  İletişim Fakültesinin yeni hakemli bilimsel dergisi "Filmvisio; Sinema Araştırmaları" yayın hayatına ve makale kabulüne başlamış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi  Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde Matematik Eğitimi Derneği ve Turkish Journal of Mathematics Education Dergisi tarafından 28-30 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara Kızılcahamam'da 6. Uluslararası Türk Bilgisayar ve Matematik Eğitimi (TÜRKBİLMAT-6) Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

ASBÜ Bilişim Hukuku Sempozyumlarının ikincisi "İnternet Hukukunda Çocuğun Korunması ve Mahremiyeti" temasıyla 12 Mayıs 2023 tarihinde ASBÜ Hukuk Fakültesi, İlahiyat Fakültesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi ortaklığında düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Güneydoğu Anadolu Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (GATHİB) tarafından, T.C. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde; kumaş sektörüne yönelik ulusal/uluslararası pazarda rekabet edebilecek ve trend oluşturabilecek özgün, katma değerli ve inovatif ürün tasarımları ortaya çıkarmak, yeni tasarımcıların ortaya çıkmasını ve yetiştirilmesini teşvik etmek amacıyla Doku Kumaş Tasarım Yarışması’nın üçüncüsü düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Aydın Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü'nün öncülüğünde 19-21 Ekim 2023 tarihlerinde 2. Uluslararası Lisansüstü Öğrenci Kongresi yapılacaktır. Hibrit olarak düzenlenecek olan kongre; –tıp, diş hekimliği ve mühendislik alanları hariç- sosyal bilimler, fen bilimleri ve sağlık bilimlerinin herhangi bir dalında çalışmalarını yürüten tüm lisansüstü öğrencilere açık olup, bilimsel çalışma niteliğindeki bildirilerin sunulmasına, tartışılmasına ve yayınlanmasına imkân sağlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Tarih Kurumu Cumhuriyetimizin 100. Yılı münasebetiyle "Tuvalde Yüzyıl" adlı sergide, 1914 kuşağından ve onların yetiştirdiği Cumhuriyet kuşağından olmak üzere 100 sanatçı ve 100 eseri sanat severlerle buluşturacaktır. 2 Mayıs - 2 Temmuz 2023 tarihleri arasında Cer Modern Sanat Merkezinde, 1923'ten günümüze kadar yetişmiş sanatçıların eserlerinin yer aldığı bu sergide aynı zamanda ülkemizde resim sanatının gelişimi de izlenmiş olacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi  Kurumsal İletişim Koordinatörlüğü tarafından hazırlanan aylık haber bülteni ESTÜ BÜLTEN’in Mart ayını kapsayan 23. Sayısı yayınlanmıştır.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

11 Mayıs 2023 Perşembe günü saat 10:00’da Piri Reis Üniversitesi  Hukuk Fakültesi ve Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından “Yat ve Marina İşletmeciliğinden Kaynaklanan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Önerileri” adlı Sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hacettepe Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (HÜ TÖMER) ve Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi işbirliği ile 8 Mayıs - 6 Haziran 2023 tarihleri arasında "Yabancılara Türkçe Öğretiminde Ölçme - Değerlendirme Sertifika Programı" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin dergipark çatısı altında kurulan ve ulusal hakemli dergi statüsünde olan “Journal of Kocaeli Health and Technology University” (JOKOHTU) dergisi, sağlık bilimleri, mühendislik ve doğa bilimleri ile sosyal ve beşeri bilimler alanlarına ilişkin konularda makale kabulüne başlamıştır. Nisan, Ağustos ve Aralık aylarında yılda 3 sayı şeklinde yayınlanmaktadır. Dergiye, Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM) tarafından "Yükseköğretim Kurumlarında Kalite Güvence Süreçleri İçin Hızlandırılmış Eğitim" gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL, GRE, IELTS) ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) tarafından düzenlenecek KPSS Genel Yetenek, KPSS Genel Kültür ve ALES Hazırlık Online Kursları eğitim programları ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi  tarafından 3 Mayıs 2023 tarihinde saat 16.00’da çevrimiçi olarak düzenlenecek olan Prof. Adrian Bejan’ın “Vascular Design: Freedom, Evolution, Hierarchy” konulu seminerine ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi  Eğitim Fakültesi tarafından 19-20 Ekim 2023 tarihlerinde dördüncüsü düzenlenecek olan Eğitim Araştırmaları Kongresi'nin (EAK2023) teması bu sene "21.Yüzyılda Öğretmen" olarak belirlenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Lokman Hekim Üniversitesi Sağlık ve İlaç Teknoloji Merkezi (LHUSTEK) ve Medipreneurs paydaşlığı ile 30 Nisan 2023, Pazar Saat 9:30’da Üniversitemiz A Blok Konferans Salonunda "Medipreneurs Girişimcilik Zirvesi"gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi tarafından 13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek "İlahiyat Bilimlerinde Makâsıd" başlıklı uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi  Tıp Fakültesi tarafından yayımlanan "Niğde Tıp Dergisi-Niğde Medical Journal" dergisi açık erişimli ve hakemli bilimsel yayın organı olarak yayın hayatına DergiPark üzerinden başlamıştır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup, tıbbın ilgili tüm alanlarında makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli, çevrimiçi yayın yapan ve yılda iki sayı (Mart, Eylül) yayımlayan bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (OMÜSEM) tarafından uzaktan eğitim yoluyla gerçekleştirilecek olan “R Programlama Dili İle Veri Analizi ve Görselleştirme Eğitimi” ve “Anket Çalışmalarında R Uygulamalı Ölçek Uyarlama ve Ölçek Geliştirme Teknikleri Eğitimi” programları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

DNA fenotiplendirme ilgili bilimsel alanda meydana gelen son gelişmeleri Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Adli Bilimleri Enstitüsü koordinesinde icra edilmesi planlanan tematik paneller kapsamında 26 Mayıs 2023 tarihinde 14.00 – 16.20 saatleri arasında “"Adli Kimliklendirmede Fenotip Çalışmaları"” adlı tematik panel düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Enstitüsü tarafından çıkarılan Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi, eğitim bilimleri ve öğretmen yetiştirme alanında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir dergi olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulaması Dergisi (Journal of Labaratory Animal Science and Practices)" isimli bilimsel derginin 3. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bilgisayar Mühendisliği Öğrencileri Kongresi bu yıl Üsküdar Üniversitesi ev sahipliğinde 6-7 Mayıs 2023 tarihinde, Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi, İbni Sina Oditoryumunda 19. kez düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sağlık ve Dijitalleşme kapsamında 06 Haziran 2023 tarihinde Haliç Üniversitesinde "Diji-Sağlık İnovatif Çözümler Zirvesi" gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Hastanesi bünyesinde 03.07.2023-11.08.2023 tarihleri arasında "Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı" düzenlenecek olup programa ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı tarafından Cumhuriyet’in 100. yılı anısına hazırlanması planlanan uluslararası nitelikte Yazıtlardan Dijitale Türkçe“Cumhuriyet’in 100. Yılına Armağan” adlı elektronik kitap için Türkçenin coğrafyasına, tarihine, eğitimine, öğretimine, edebiyatına dair konularla ilgili bir bölüm hazırlayarak katkıda bulunmak isteyen araştırmacılara çağrı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 17.05.2023 tarihinde Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde 13.30-17.00 saatleri arasında düzenlenecek 1. Ulusal Hemşirelik Sempozyumu "Afetlerde Hemşirelik" adlı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü etkinlikleri kapsamında Korea Üniversitesi (Güney Kore) Ekonomi Departmanında görev yapan Prof. Dr. MyoungJae Lee tarafından 28 Nisan 2023 tarihinde Microsoft Teams Uygulaması üzerinden saat 14.30'da seminer gerçekleştirilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medipol Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin MEDİPOL BİGG projesi ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı Uygulayıcı Kuruluşu olduğu 2023/1 BİGG çağrısı açılmıştır. İÇağrı kapsamında 30 Nisan 2023 tarihine kadar ön başvurular alınacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Necmettin Erbakan Üniversitesi  Konüdam Deneysel Tıp Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından 26 Nisan- 6 Mayıs tarihleri arasında hibrit olarak düzenlenecek olan "Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı XX"  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

05-06 Mayıs 2023 tarihlerinde Yalova Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi, Bursa Uludağ Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi iş birliği ile 12. Uluslararası Lif ve Polimer Araştırmaları Sempozyumu (12th International Fiber and Polymer Research Symposium,ULPAS)  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2022-2025 yılları 1512 Girişimcilik Destek Programının 1. aşama faaliyetlerini yürütmek üzere İTÜ Çekirdek Bigg  ve Bigg Dünya iş birliği ile Arı Teknokent Proje Geliştirme Planlama A.Ş ve Düzce Teknopark A.Ş. uygulayıcı kuruluşlar arasında yer almıştır. Başvuru ve detaylı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin yüzüncü yılı münasebetiyle toplumda insan hakları farkındalığını geliştirmek, Türkiye Cumhuriyeti'nde insan haklarının gelişim sürecini farklı yönleriyle tartışmak üzere çeşitli alanlardan akademisyenleri, araştırmacıları ve uzmanları bir araya getirmek ve geniş çevreye hitap eden bir sonuç almak amaçlarıyla 25-26 Ekim 2023 tarihlerinde  "Cumhuriyetin 100. Yılında Türkiye’de İnsan Hakları"  başlıklı Sempozyum gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Digital International Journal of Arhiteture Art Heritage (JAH) dergisi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Mimarlık ve Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 2022 yılında yayımlanmaya başlamış uluslararası hakemli bir dergidir. Dergide Türkçe, İngilizce ve Arapça yayınlar kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Kâzım Karabekir Eğitim Fakültesi tarafından yayınlanan "Educational Academic Research" isimli bilimsel derginin 48. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çankırı Karatekin Üniversitesi  Fen Fakültesine ait "Karatekin Üniversitesi Fen Fakültesi Dergisi", Haziran 2023 ayında çıkacak olan 2. sayısı için makale kabulüne devam etmekte olup, detaylı bilgi için tıklayınız. 

Amasya Üniversitesi Merzifon Meslek Yüksekokulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Bahadır KAVAS'ın sorumluluğunda yürütülen "Finansal Risk Toleransı: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması"na ilişkin hazırlamış olduğu anket çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından ülkemizin rekabet gücünün artırılmasına ve ekonominin verimlilik temelli, sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmasına yönelik olarak sanayi ve hizmet sektörlerindeki işletmelerin uygulamış oldukları verimliliği artırma projelerini teşvik etmek amacıyla her yıl “Verimlilik Proje Ödülleri” verilmekte olup 2023 yılı ödül ve bağımsız değerlendirici başvuru süreci başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Mardin Artuklu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi  Uluslararası akademik yayın organı olan Artuklu International Journal of Health Sciences  dergisinin 5. sayısı  yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Maltepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından 06 - 07 Mayıs 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak düzenlenecek olan “Current Developments in Second Language Learning” konulu uluslararası ELT Konferansına ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi ve Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezinin birlikte düzenlediği "Uygulamalı Geçirimli Elektron Mikroskopi Eğitimi (UGEME)" ve "Uygulamalı Taramalı Elektron Mikroskopi Eğitimi (UTEME)" sertifikalı eğitim programlarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 19.04.2023 tarihinde 13.00'da online olarak düzenlenecek, Depremin Turizm ve Konaklama Sektörüne Etkileri adlı etkinliğe ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı ve Veteriner Anatomi Derneği tarafından 27-29 Eylül 2023 tarihlerinde "12. Ulusal ve 3. Uluslararası Veteriner Anatomi Kongresi" Samsun'da düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Bilecik Şelh Edebali  Üniversitesi Gölpazarı Meslek Yüksekokulunda görev yapmakta olan Öğr. Gör. Dr. Murat ÇAVDAR'ın ''Akademisyenlerin Bireycilik ve Toplulukçuluk Kültürel Boyutlarının Motivasyonları Üzerine Etkisi'' adlı çalışmasına katılmak için tıklayınız. 

Anadolu Üniversitesi  ev sahipliğinde 28-30 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilmesi planlanan "36. Asya Açık Üniversiteler Birliği Yıllık Konferansı (36th Asian Association of Open Universities Annual Conference-AAOU 2023)" için bildiri gönderimi açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Turizm Fakültesi tarafından Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 18.04.2023 tarihinde 14.30'da online olarak düzenlenecek Rainbow Entertainment ile Rekrasyon ve Animasyon Üzerine Söyleşi adlı etkinlik düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından, 4-5 Mayıs 2023 tarihlerinde "Cumhuriyetin 100. Yılında Dünden Bugüne Medeni Hukuk Alanındaki Gelişmeler" başlıklı iki gün sürecek bir sempozyum gerçekleştirecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ev sahipliğinde 12-14 Temmuz 2023 tarihleri arasında "1 st International Nursing Studies Congress" "1. Uluslararası Hemşirelik Çalışmaları Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi Önlisans Ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Veya Yabancı Uyruklu Öğrenci Seçme Sınavı (SÜYÖS), 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı için Yurtiçi ve Yurtdışında 11 Haziran 2023 tarihinde Türkiye saati ile saat 11:00'da eş zamanlı olarak yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi 8. sayısını yayınlayacağı TEVİLAT isimli dergi, "Doğal Afetler ve Dini Başa Çıkma" temalı makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Sosyal Bilimler Enstitüsü Denetim ve Risk Yönetimi Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi  Emine İpek DİNÇER "Bilgi Yönetimi Anlayışında Risk Yönetimi" başlıklı anket çalışması düzenlemekte olup, katılmak için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi bünyesinde 27-29 Nisan 2023 tarihleri arasında "Ulusal ve Uluslararası Masaj Şampiyonası ile SPA & Wellness Konferans, Panel, Workshop Organizasyonu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Muş Alparslan Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde çıkarılan ‘'Ekonomi Yönetim Politika Araştırmaları'' adlı bilimsel dergi, ulusal hakemli ve DergiPark'ta yer alan bilimsel bir yayın organı olup Aralık ve Haziran ayları olmak üzere 2023 Yılı Haziran ayında ilk sayısı ile akademik yayın hayatına başlayacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenmekte olan Lisansüstü Tez Desteği Programıyla eğitime bir katkı sağlanmasıyla beraber Bursa’nın akıllı, dirençli ve sürdürülebilir bir şehir olması yolunda bilimsel çalışmalarla desteklenen yeni fikirler ortaya konması hedeflenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Fırat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından 21-23 Eylül 2023 tarihleri arasında, "International Conference on Advances and Innovations in Engineering (ICAIE)" başlıklı uluslararası konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri ve Gaziantep Üniversitesi iş birliğiyle IX. Makine Halısı Tasarım Yarışması düzenlenmekte olup, yarışmaya başvurular başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Düzce Üniversitesi  Süs ve Tıbbi Bitkiler Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından hazırlanan "Düzce Üniversitesi Süs ve Tıbbi Bitkiler Botanik Bahçesi Dergisi (DÜSTIBİD)"  yayın hayatına başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bursa Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2022 yılı 35. cilt 3. sayısı yayınlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 76. Devlet Resim ve Heykel Yarışması düzenlenmiştir.  Yarışmaya ilişkin bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (TOGÜHFD)", 2023 yılında yayın hayatına başlayan, Mart ve Ekim ayları olmak üzere yılda iki sayı şeklinde elektronik olarak yayımlanan ulusal hakemli bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  Spor Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından yayınlanan "Egzersiz ve Spor Bilimleri Araştırmaları Dergisi" makale çağrısı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü tarafından Transformasyon Sürecinde İnsan ve Sanat temasıyla 01-02 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan İnsan, Sanat ve Teknoloji Sempozyumunda iletişim bilimi, güzel sanatlar, sinema, felsefe, tarih, sosyoloji ve psikoloji başta olmak üzere sosyal bilimler alanında tüm çalışmalara yer verilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi  Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan "Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi Sertifika Programı"na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ege Üniversitesi  Laboratuvar Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi ( EGEHAYMER ) ve Kanserle Savaş Uygulama ve Araştırma Merkezi ile ortak düzenlenen 24. Ege Onkoloji Günleri kapsamında 3. Uluslararası Ege Onkoloji Günlerinde "Onkolojik Araştırmalarda Deneysel Hayvan Modellemeleri Sempozyumu Ve Hipotez Yarışması" 26 Mayıs 2023 günü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Muhiddin Erel Amfisinde gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Dil Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından açılacak olan Farsça A1 ve Klasik Farsça Metin Okumaları Atölyeleri kurslarına ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Arel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü tarafından 02 Mayıs 2023 tarihinde "Çocuk ve Disiplinler Arası Çalışma" sempozyumu düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından yayınlanan, ilgili alanlarda disiplinler arası araştırma ve çalışmalara Türkçe ve İngilizce dillerinde yer veren " Işık JADA, Işık University Journal of Art, Design and Architecture/Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Dergisi" isimli bilimsel derginin 1. cilt 1. sayısı  çevrim içi olarak yayımlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. Kuruluş Yıldönümünde, FMV Işık Üniversitesi Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi ile 4T Tasarım ve Tasarım Tarihi Topluluğu Derneği ortaklığında 15. Tasarım ve Tasarım Tarihi Sempozyumu'nu gerçekleştirecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan "Communicata" isimli bilimsel derginin 25. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde 7-8 Eylül 2023 tarihlerinde "İkinci Dil Eğitiminde En İyi Uygulamalar" "First International Conference on Best Practices in Second Language Education" başlıklı uluslararası konferans düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından yayımlanan Bilişim Hukuku Dergisi'nin Haziran 2023 tarihli 2023/1 sayısı için eserler kabul edilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Ticaret Üniversitesi  Finans Enstitüsü, Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) iş birliğiyle ülkemizde katılım bankacılığının gelişmesine katkı sağlamak ve farkındalığı artırmak adına, "Katılım Finans" kapsayıcılığında "Sosyal Finans, Finansal Okuryazarlık, Sürdürülebilirlik ve Dijitalleşme" alanlarında sektöre ve akademiye önemli katkılar sağlayacak ödüllü uluslararası akademik makale yarışması düzenlenmekte olup kazananlara ödülleri 22 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirilecek törende takdim edilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hakkari Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan, Avrupa Birliği (AB) 2020 yılı Erasmus+ KA202 Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklık Projeleri kapsamında değerlendirilmeye alınarak kabul edilen  "Development Of Co-Agency Coaching & Mentoring System To Support Vet Students In Their Decision Making Process For The Future" olan projenin kapanış programında 14-15 Haziran 2023 tarihleri arasında Mesleki Eğitimin Geleceği Kongresi yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi ile Manavgat Belediyesi arasında imzalanan "Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Manavgat Belediyesi Arasında 100. Yılında Cumhuriyet Temalı Manavgat Taş Heykel Sempozyumu Protokolü" kapsamında 28 Eylül – 27 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan "2023, 100. Yılında Cumhuriyet" başlıklı "Manavgat 4. Uluslararası Taş Heykel Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Haliç Üniversitesi  İslam Mimarisi ve Sanatları Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından yürütülen uluslararası kitap için bölüm yazarlığı çağrı metni açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi  Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde Elazığ ilinde düzenlenecek olan CMES-2023 7. Uluslararası Uygulamalı Matematik ve Mühendislik Bilimleri Kongresi, yurt içinden ve yurt dışından nitelikli bilim insanlarını bir araya getirerek, bilim insanlarının değerli araştırmalarını birbirleriyle paylaşmayı amaçlayan uluslararası nitelikli bilimsel bir kongredir. Kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından online olarak yayınlanan "VECHE" isimli bilimsel dergi Haziran-2023 sayısı için makale kabulüne devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Uluslararası Dil Sınavları Koordinatörlüğü tarafından Üniversitede gerçekleştirilen "Uluslararası Dil Sınavları ve Mesleki Sertifika Sınavları"nın Mayıs 2023 takvimi ekte sunulmuştur. Söz konusu sınav takviminin  hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Oltu Beşeri ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından yayınlanan "Dynamics in Social Sciences and Humanities" isimli bilimsel derginin 4. cilt 1. sayısı yayınlanmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ege Üniversitesi  Çeşme Turizm Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde 8-9 Haziran 2023 tarihleri arasında "Afet Dönemlerinde Gastronomi ve Beslenme" konulu "Ege Üniversitesi IV. Uluslararası Gastronomi, Turizm ve Kültür Çalışmaları Sempozyumu" yüz yüze ve çevrimiçi olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kayseri Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KAYÜSOSDER)" Haziran 2023 sayısı için bilim insanlarının Sosyal Bilimler alanına katkı sağlayan özgün bilimsel çalışmalarıyla ilgili makale kabulü devam etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü bünyesinde gerçekleştirilecek olan "Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Sertifika Programı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi ev sahipliğinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Anadolu Üniversitesi, University of South Africa, Universidad De Burgos ve Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından  20-23 Haziran 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan 3. Uluslararası Eğitim Teknolojileri ve Çevrimiçi Öğrenme (ICETOL) konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

TED Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (TEDÜSEM) Merkezi 2022-2023 Bahar Yarı Yılı içerisinde çevrimiçi (online) eğitimler düzenleyecektir. Yabancı dil eğitimleri ve yabancı dilde ulusal/uluslarası sınavlara hazırlık eğitimleri hakkında detaylı bilgi edinmek ve başvuruda bulunmak için tıklayınız. 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Üniversite Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Atatürk Kongre ve Kültür Merkezinde  “Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu” düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

5. Uluslararası Odun Dışı Orman Ürünleri Sempozyumu, Bartın Üniversitesi Bartın Orman Fakültesi ev sahipliğinde 27-28 Eylül 2023 tarihlerinde çevirim içi (online) olarak düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

3-4 Mayıs 2023 tarihinde Başkent Üniversitesi ev sahipliğinde Gen era Diagnostik işbirliğiyle The International Symposium on Single-Cell Transcriptomics isimli sempozyum düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi  bünyesinde 29-30 Nisan 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan "III. Bezmialem Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci Çalıştayı" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümünün 17-19 Temmuz 2023 tarihleri arasında düzenleyeceği "9. Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Sempozyumu (EEBST 2023)" İ.Ü. Fen Fakültesi Feza Gürsey Konferans Salonu'nda gerçekleşecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yürütülen kalite güvence sistemi çalışmaları kapsamında yüksek lisans ve doktora programı mezunlarını istihdam eden kurumların görüş ve değerlendirmelerini almak üzere anket hazırlanmış olup, katılmak için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yürütülen TOGU Career Research Journal (TOGUCAR), çift hakem değerlendirme sürecine sahip ve yılda iki kez (Haziran, Aralık) online olarak yayımlanan uluslararası akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü tarafından  "SPSS Process Makro ile Aracı Etki Analizleri" ve "İngilizce Akademik Yazma" eğitimleri açılacak olup, başvuruların online olarak yapılması gerekmektedir. Tıklayınız.

Van Yüzüncüyıl Üniversitesi  Veteriner Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı tarafından 01.06.2023 tarihinde yapılması planlanan  3. Uluslararası Veteriner Biyokimya ve Klinik Biyokimya Kongresi'nin Ülkemizde yaşanan deprem felaketi nedeniyle yapılmaması kararlaştırılmıştır.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 08-10 Haziran 2023 tarihleri arasında "21. Yüzyılda Eğitim Ve Geleceğin Kurgulanması" temasıyla "Uluslararası 21. yy, Eğitim Araştırmaları Kongresi düzenlenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Balıkesi Üniversitesi  ev sahipliğinde 23-24 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi ve yüz yüze düzenlenecek olan "Fikri Mülkiyet Hukukunda Güncel Gelişmeler Uluslararası Sempozyumu" ile ilgili çağrı metni ekte gönderilmiş olup, ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda; Ondokuz Mayıs Üniversitesi ev sahipliğinde, Amasya Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi, Karabük Üniversitesi, Kastamonu Üniversitesi, Ordu Üniversitesi, Samsun Üniversitesi, Sinop Üniversitesi ve Tokat Üniversitesinin katılımlılarıyla, 20-21 Mart 2023 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan ancak Ülkemizi derinden sarsan deprem felaketi nedeniyle ertelenen Orta Karadeniz Kariyer Fuarı (OKAF'23), 28-29 Nisan 2023 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon/Samsun düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tarafından yayınlanan "Theatre Academy" isimli bilimsel derginin 1. cilt 1. sayısı online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından Uluslararası Kamu Yönetimi Forumu (KAYFOR)'un, "Türk Dünyasında Kamu Yönetimi -Dünü, Bugünü, Geleceği-" temasıyla 05-07 Temmuz 2023 tarihlerinde Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Sporda Performans Analizi Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne ait olan "Performance Analysis in Sport and Exercise" adlı dergi Dergipark sisteminde tanımlanmış olup ilk sayısı 2022 Aralık ayında yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türk Matematik Derneği'nin desteği ile Trakya Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü tarafından 4-8 Eylül 2023 tarihleri arasında  Balkan Kongre Merkezi'nde düzenlenecek olan "35. Ulusal Matematik Sempozyumu"na ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ve Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi kurumsal katkılarıyla  18-21 Eylül 2023 tarihleri arasında Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yapılacak olan Gelecek İçin Kromozomlar ve Genom (chromosomes and genomes for the future) temasıyla VIII. Asya Pasifik Kromozom Konferansı hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisinin BİGG-USTECH projesi ile TÜBİTAK 1512 Girişimcilik Destek Programı Uygulayıcı Kuruluşu olduğu 2023/1 BİGG çağrısı açılmıştır. Uşak Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UTTO) ve proje ortakları Zafer Teknopark A.Ş., Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi TTO ve Kütahya Sağlık Bilimleri TTO işbirliğinde BİGG-USTECH projesiyle, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya bölgesi başta olmak üzere ulusal kapsamda girişimci adaylarına fikir aşamasından ticarileşme aşamasına kadar destek verilecek, teknoloji ve bilgi aktarımı sağlanacaktır. Çağrıya ilişkin detaylı bilgi için tıklayınız.

Antalya  İl  Tarım  ve  Orman  Müdürlüğü   tarafından çiftçi  ,  meslek  profesyonelleri  ve  girişimciler tarafından en çok merak edilen, bir çok farklı iklim koşulunda yetiştirilmesi mümkün ve yüksek ihracat pazarı  olan  Maviyemiş  (Blueberry)  meyvesi  ile  ilgili  olarak  çeşitli  eğitim  ve  yayım  faaliyetleri yürütülmektedir. Bu kapsamda  27.04.2023 tarihinde saat 09:00 ile  17:00  saatleri arasında çevrimiçi  olarak  düzenlenecek  olan Maviyemiş  (Blueberry) Paneline  https://forms.gle/mhceow1qnpPDu7y2A  linkinden  kayıt  formu  doldurularak  katılım sağlanabilir.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayınlanan "Sanat ve İkonografi" isimli bilimsel derginin 4. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

21-27  Mayıs  tarihleri  arasında düzenlenecek olan Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinde her ilimizin kendi gastronomi ürünleri ön planda tutarak ülkemizin kadim ve sürdürülebilir mutfak kültürü üzerine  çalışma  yapmaları  beklenmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.   

İstanbul Ticaret Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek "Metaverse Eğitimleri"ne ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayınlanan "Art Time" isimli bilimsel derginin 4. sayısı online olarak yayımlanmıştır.  Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Akdeniz Üniversitesi  Avrupa Akdeniz Gençlik Eğitim ve Dinlenme Tesisi kongre, sempozyum, tatil, kültürel ve sportif etkinlikler için  tüm üniversitelerin hizmetine devam etmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yayınlanan Anatolian Archaeology isimli bilimsel derginin 1. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Tıbbi Deneysel Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından yayınlanan "Journal of Labaratory Anımal Scıence and Practıces - Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulaması Dergisi" isimli bilimsel derginin 3. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından yayımlanan "Art and Interpretation-Sanat ve Yorum" isimli bilimsel derginin 41. sayısı  online olarak yayınlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Dokuz Eylül Üniversitesi   Sürekli  Eğitim  Merkezi  (DESEM)  tarafından  Nisan  ayında  açılması  planlanan programlar hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi bünyesinde 02-04 Haziran 2023 tarihleri arasında Üsküdar Üniversitesi NP Sağlık Yerleşkesi İbni Sina Oditoryumu'nda uluslararası katılımlı "2. Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Balıkesir Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ord. Prof. Dr. Sıddık Sami Onar İdare Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi ve İstanbul Ticaret Üniversitesi ev sahipliklerinde düzenlenen ISALAJ 2023 Uluslararası Sempozyumunun bu yılki teması Kültürel ve Tarihi Varlıkların Korunması ile Doğal Afet Hukuku olup, bu kapsamda yeni önerilere ilişkin akademik bir tartışma platformu sunmayı ve bilgi paylaşımını amaçlayan 20-22 Temmuz 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan "İdare Hukuku ve İdari Yargı Uluslararası Sempozyumu" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi tarafından yayınlanan Research in Sport Education and Sciences isimli bilimsel derginin 25.cilt 1.sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan "Food Science and Engineering Research" isimli bilimsel derginin 2. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü tarafından yayınlanan Anatolian Archaeology isimli bilimsel derginin 1. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından yayınlanan "Journal of Animal Science and Economics" isimli bilimsel dergi  online olarak yayımlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi tarafından yayınlanan "Contemporary Issues of Communication (ConICom)" isimli bilimsel derginin 2. cilt 1. sayısı  online olarak yayımlanmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Çanakkale Onsekizmart Üniversitesi ev sahipliğinde Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. Yılı etkinlikleri çerçevesinde , Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde, 04-08 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan InSEA World Congress (İnSEA Dünya Kongresi) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından 14-15 Nisan 2023 tarihlerinde "İnsan Hakları Bilincinin Gelişimine Yönelik Üniversite Müfredat Modeli Oluşturulması" konulu çevrimiçi olarak çalıştay düzenlenecektir. Katılım bilgileri Zoom Meeting ID: 854 1240 7883 Passcode: 134057

Tarım Teknolojileri ve Mekanizasyon Daire Başkanlığı ve Ankara Ticaret Odası işbirliği ile 25 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da "Afet Sonrası Tarımsal Sürdürülebilirliğe Akıllı Tarım Teknolojilerinin Olası Katkıları" temalı Kamu-Start-up buluşması gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Doğuş Üniversitesi  Fen Edebiyat Fakültesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü ev sahipliğinde 7-9 Temmuz 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak "1. Uluslararası Doğuş Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Konferansı" düzenlenmesi planlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi, Haliç Üniversitesi, Belgrad Üniversitesi (Sırbistan), Khmelnytskyi Milli Üniversitesi (Ukrayna), Rostov Devlet Ekonomi Üniversitesi, A. P. Chekhov Enstitüsü (Rusya), Avrasya Milli Üniversitesi (Kazakistan), Komrat Devlet Üniversitesi (Moldova), Moğolistan Devlet Üniversitesi (Moğolistan) ve RumeliDE Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi işbirliği ile dil, edebiyat ve çeviri alanlarında çalışan bilim insanlarını bir araya getirmeyi amaçlayan ve 03-04 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşecek olan V. Uluslararası Rumeli [Dil, Edebiyat ve Çeviri] Sempozyumu düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen ve çevrimiçi gerçekleşecek olan ALES Matematik Hazırlık Kursu, DGS Matematik Hazırlık Kursu ve Etkili Konuşma ve Diksiyon Eğitimi Kursu'nun ön kayıtları başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

15. Ulusal Tesisat Mühendisliği Kongresi TMMOB Makina Mühendisleri Odası tarafından İzmir Şubesi yürütücülüğünde 26-29 Nisan 2023 tarihleri arasında MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İzmir’de gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun  6  Şubat  2023  tarihinde  yaşanan  deprem felaketinden etkilenen Hatay, Kahramanmaraş, Adıyaman, Adana, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde bulunan devlet veya vakıf üniversitelerindeki araştırmacıların bilimsel projelerini desteklemek üzere başlattıkları Deprem Bölgesindeki Araştırmacılar için Proje Özel Çağrısı'na ilişkin duyuru metni için  tıklayınız.

Balıkesir Üniversitesi Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren "Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu" öğrencileri Türkiye Dağcılık Federasyonu Balıkesir İl Temsilciliği işbirliği ile 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında  Kepsut Nusret Köyü Kaya Tırmanış Bahçesinde üniversitelerin katılımı ile "4.Balıkesir Kaya Tırmanış Festivali" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Sakarya Üniversitesi, Türk Dili Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) tarafından çıkarılmaya başlanan Sakarya Dil Dergisi (SAÜDİL); Türkçe öğretimi, Türkoloji ile Türk Dili ve Edebiyatı alanlarında ve uluslararası alanda dil öğretimi, dil öğretim politikaları ve CEFR konularıyla ilgili özgün, bilimsel ve akademik çalışmaların kabul edildiği uluslararası hakemli bilimsel bir dergidir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Beykent Üniversitesi  Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tarafından  04.05.2023-06.05.2023 tarihlerinde Üniversitenin Ayazağa-Maslak Yerleşkesi'nde 3. Uluslararası %100 Yenilenebilir Enerji Konferansı düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Akdeniz Üniversitesi  Eğitim Fakültesi ev sahipliğinde 05-08 Ekim 2023 tarihleri arasında "V. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK-2023)" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Uşak Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dergisi, 2023 yılının Nisan ayı sayısı için makale başvurusu almaya devam etmektedir. Açık erişim politikası ile yılda 3 sayı ile yayımlanan ve hakem değerlendirmelerinin yapıldığı dergi, Diş Hekimliği Bilimleri alanlarında araştırma makaleleri, olgu sunumları ve derlemelere yer vermektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü tarafından yayınlanan "Palmet Dergisi-Journal of Palmette" isimli bilimsel derginin 3. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/palmet adresinde online olarak yayınlanmıştır. Okumak için linki tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından işitme engelli bireyler ile rahatlıkla iletişim kurmak ve onlara hayatın her alanında yardımcı olmak amacıyla "Sertifikalı İşaret Dili Temel Eğitimi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tarafından yayınlanan "Journal of Basic Health" isimli bilimsel derginin 2. cilt 1. sayısı https://dergipark.org.tr/tr/pub/jobah adresinde online olarak yayımlanmıştır. Okumak için linki tıklayınız. 

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi  Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi tarafından 22-24 Eylül 2023 tarihleri arasında "12.Ulusal Kırsal Turizm Kongresi" ile "7. Uluslarası Kırsal Turizm ve Gelişim Kongresi" ve 2-4 Mayıs 2024 tarihleri arasında "6. Ulusal Turist Rehberliği Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

07 Nisan 2023 Cuma günü saat 09:30'da Üsküdar Üniversitesi Merkez Yerleşke Nermin Tarhan Konferans Salonunda "Uluslararası Post-Materyalist ve Bütüncül Bilim Konferansı"nı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek  Kurumu ile  Orta Doğu Teknik Üniversitesi iş birliği ile 6-8 Kasım 2023 tarihleri arasında Ankara'da düzenlenecek olan "Uluslararası Bilişim Tarihi Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yozgat Bozok Üniversitesi bünyesinde geliştirilen ve Kitlesel Çevrimiçi Açık Ders platformu olan Bozok Akademi isteyen herkese açık ve ücretsiz bir öğrenme olanağı sunmaktadır. Eğitimler hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Selçuk Üniversitesi  Fen Fakültesi  İstatistik, Aktüerya Bilimleri ve Matematik bölümleri tarafından "2nd Internatıonal E-Conference On Mathematıcal And Statıstıcal Scıences: A Selçuk Meetıng (Icomss'23)" adlı 05-07 Haziran 2023 tarihlerinde çevrimiçi olarak düzenlenecek olan kongre hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Karabük Üniversitesi ev sahipliğinde 4-5-6 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "6th PAK-TÜRK International Conference On Emerging Technologies In The Field Of Sciences And Engineering" bilimsel etkinliği ile 8-9-10 Mayıs 2023 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan "16 th International Conference on Nuclear Structure Properties" bilimsel etkinlikleri hakkında ayrıntılı bilgi için  linkleri tıklayınız.

4 Nisan 2023 tarihinde Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından Üniversitenin Mithat Çoruh Amfi'de gerçekleştirilecek olan 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nun 10. Yılında “Türkiye’de Uluslararası Koruma ve Göç” başlıklı etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Rekabet Kurumu tarafından altı ayda bir yayımlanan Rekabet Dergisinin yeni sayısı için eserler kabul edilmektedir. Rekabet Dergisinde rekabet hukuku, politikası ve sanayi iktisadı alanlarındaki Türkçe veya İngilizce özgün makalelere, vaka yorumları ve benzeri görüşler ile haberlere yer verilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi ev sahipliğinde 20-21 Mayıs 2023 tarihlerinde "İstanbul Medeniyet Üniversitesi 7. Ulusal Tıp Öğrenci Kongresi" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

7-8 Eylül 2023 tarihlerinde, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından "Challenges and Innovative Solutions in Foreign Language Teaching" (Yabancı Dil Öğretiminde Karşılaşılan Zorluklar ve Yenilikçi Çözümler) temalı Uluslararası SCOFOLA'23 Konferansı düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fırat Üniversitesi yayını olan, Firat University Journal of Experimental and Computational Engineering Dergisi (FUJECE) temel bilimler ve mühendislik bilimlerini kapsayan bilimsel ve hakemli bir dergidir. Dergide daha önce yayınlanmamış veya yayın için başka bir dergi, konferans vb. sunulmamış deneysel, numerik ve analitik çözümleri içeren bilimsel çalışmalara yer verilmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve CEKAMER işbirliği ile 28 Mart 2023 Salı günü çevirim-içi düzenlenecek olan "Depremden Doğan Hukuki Sorunlar ve Çözüm Yolları" sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hacettepe Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu Kurslar Koordinatörlüğü tarafından, Üniversitelerin akademik ve idari personel ile öğrencilerini ulusal/uluslararası yabancı dil sınavlarına hazırlamak ve yabancı dil bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla Mayıs 2023 Dönemi uzaktan eğitim yoluyla kurslar düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Uluslararası İlişkiler ve Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nün  yürütücüsü  olduğu   ''Türkiye Bilim Diasporasının  Yurda  Dönüş  ve  Türkiye  ile  Profesyonel  İş  Birliği  Olasılıklarının  Analizi''  Projesi kapsamında yapılmakta olan anket çalışmasına katılmak için tıklayınız.

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi  Yabancı Diller Yüksekokulu tarafından yürütülen Uluslararası Dil Sınavlarına (TOEFL,GRE,IELTS) ilişkin ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Medeniyet Üniversitesi  Eğitim Bilimleri Fakültesi tarafından 3. Uluslararası Okul Yöneticileri Konferansı, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Öncü Okul Yöneticileri Derneği iş birliği ile 22-25 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul'da yüz yüze ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecektir. "Eğitimde Yenilikçilik için Ağ Oluşturma ve Ötesi" ana teması ile gerçekleştirilecek konferansa bütün fakülte ve bilim dallarından eğitim ile ilgili bildiri, poster, atölye ve iyi örnekler 1 Mayıs 2023'e kadar kabul edilmektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından 13 yıldır yayımlanmakta olan SanatTasarım Dergisi, bundan böyle MUJAD (Marmara Üniversitesi Sanat ve Tasarım Dergisi / Marmara University Journal of Art and Design) adıyla yayın hayatına devam edecektir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi 26.05.2023 tarihinde Üniversitenin Halit Aydın Kampüsü A Blok Hasan Fehmi BÜYÜKBAYRAM Konferans Salonunda yapılması planlanan ''II. Ulusal Diş Hekimliği Öğrenci Kongresi'' ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi tarafından düzenlenen ve 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde yapılması planlanan "Atılım Üniversitesi Mühendislik Bilimleri ve Araştırmaları Öğrenci Kongresi (MÜBAK 2023)" tarihi 11-12 Mayıs 2023 olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi  Biga İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tarafından 05-06 Temmuz 2023 tarihleri arasında çevrimiçi olarak, "Uluslararası Sosyal Bilimler Konferansı III" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2023 yılında TÜSEB’e yapılan Ar-Ge proje önerileri; Panelist, Moderatör, Hakem, Dış Danışman, Değerlendirme Kurulu Üyeleri tarafından değerlendirilecek olup, ilgili mevzuat gereğince panel/toplantı/dosya başına gerekli ödemeler yapılacaktır. Üniversite bünyesinde görev yapmakta olan ve  TÜSEB değerlendirme süreçlerinde görev almak isteyen akademisyenlerin;  30 bilimsel alan çerçevesinde çalışmalar yapması halinde; kare kodu okutarak çevrim içi forma giriş yapması, devamında TÜSEB Bilgi Yönetim Sistemine (https://tbys.tuseb.gov.tr/#/giris) kaydolunması gerekmektedir. Bu çerçevede, son başvuru tarihi 15 Nisan 2023 'tür.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tarafından 2019 yılından bu yana yayımlanmakta olan Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Dergisi (NEU Dent J), 2023 yılı Mart ayından itibaren Dergipark'ta yer almaya başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Başkent Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü tarafından 26-28 Ekim 2023 tarihlerinde düzenlenecek olan Uluslararası Sosyoloji Kongresi (BUSOC2023) hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

2023 Ulusal Kampüsünü Yaşat Konsept Yarışması , İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mimarlık ile İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümleri tarafından, Mimarlık, İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı, Peyzaj Mimarlığı, ilgili Mühendislik alanları, Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin lisans ve lisansüstü mezunları veya bu bölümlerin aktif öğrencisi olanların katılımına açık olan; serbest, ulusal ve tek aşamalı düzenlenmiş olan konsept proje yarışmasıdır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi  Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan "İZU Eğitim Dergisi", uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Haziran 2023'te 9. sayısını çıkaracak olan İZÜ Eğitim Dergisi, eğitim alanındaki özgün nitel, nicel, karma araştırmaları, kuramsal çalışmaları ve kitap eleştirilerini kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıbbi Cerrahi Deney Hayvanları Uygulama ve Araştırma Merkezi (TICAM) ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HADYEK) tarafından 04-13 Nisan 2023 tarihleri arasında "Araştırıcılara Yönelik (A Sınıfı; Sıçan, Fare, Tavşan) Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Kursu" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan SEBED, 2023-Haziran sayısı için Açık Dergi Sistemleri üzerinden yazı kabulüne başlamıştır. Ulusal hakemli bir dergi olan SEBED Türkçe ve İngilizce olarak elektronik ortamda yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenecek olan "Kur'ân Meâlleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri" başlıklı uluslararası sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Türkiye Yeşilay Cemiyeti  2023 yılında "Yeşilay Akademi"yi hayata geçirmiş olup, bu kapsamda sağlıklı yaşam, tütün, alkol, madde, teknoloji, kumar bağımlılığı gibi birçok bağımlılık alanına ilişkin  giriş  ve  ileri  seviye  eğitimler  ile  her  bir  bireyin  faydasına  sunulan  platformların  yer  aldığı yeşilay akademi platformunu açmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Üniversitesi  tarafından yürütülmekte olan Erasmus+ 2020-1-TR01-KA227-YOU-098359 nolu "Bir Nefes Bin Duygu" isimli projenin yaygınlaştırılması faaliyetleri kapsamında düzenlenecek (online) panel zoom üzerinden yürütülecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

20-23 Eylül 2023 tarihleri arasında Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenecek olan "International Education Congress /EDUCONGRESS 2023" (www.educongress.org) isimli bilimsel etkinlik hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü Sosyal Bilgiler Eğitimi Ana Bilim Dalı tarafından hazırlanmakta olan, editörlüğünü öğretim üyesi Prof. Dr. Mithat AYDIN'ın yürüttüğü "100. Yılında Cumhuriyet'e ve Atatürk'e Armağan" adlı kitaba  içerik göndermek için tıklayınız.

İstanbul Teknik Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tarafından International Graduate Research Symposium– IGRS’23; Mimarlık, Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Mühendislik alanlarını birlikte içerecek şekilde, çevrimiçi olarak, 2-5 Mayıs 2023 tarihlerinde  düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Cumhuriyetimizin 100. Yılı Kutlamaları kapsamında Kırşehir Belediyesi bünyesinde Uluslararası resim yarışması  düzenlenecektir. Yarışma hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından  yayınlanan "Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Akademik Dergisi"nin 11. sayısı için makale çağrısı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Aydın Üniversitesi  Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü ve Cezayir Tilimsan Üniversitesi, Karşılaştırmalı Din ve Antropoloji Araştırmaları Enstitüsü tarafından 28-29 Eylül 2023 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek olan "I. Uluslararası Toplum ve Kültür Kongresi" hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi tarafından 22-24 MAYIS 2023 tarihleri arasında "II. Kocatepe Mühendislik Bilimleri Öğrenci Sempozyumu" düzenlenecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından yayımlanan "İZU Eğitim Dergisi", uluslararası bilimsel hakemli bir dergi olup Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanmaktadır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi  Uluslararası  İlişkiler  ve  Stratejik  Araştırmalar  Enstitüsü  (ULİSA)'  nün yürütücülüğünü  üstlendiği Sağlık Bilimleri, Tıp, Spor  Bilimleri Fakültesi Dekanları ve Sağlık Bilimleri  Enstitüsünün  işbirliği  ile  Etlik  Milli   İrade  yerleşkesi  Konferans  Salonunda   22  Mart   2023  tarihinde  düzenlenmesi  planlanan  "Deprem    Sonrası    Disiplinlerarası    Sağlık    Hizmetleri  Farkındalık Sempozyumu'' na ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi tarafından 2018 yılından beri yayımlanmakta olan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi'nin (EFAD) yıllık çıkarılan iki olağan sayısına ek olarak, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olması sebebiyle "Cumhuriyet'in 100. Yılı Özel Sayısı" yayımlanacaktır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında Muş Alparslan Üniversitesinde düzenlenecek olan "Kur'ân Meâlleri: Sorunlar, Çözüm Önerileri" başlıklı uluslararası sempozyuma ait ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü tarafından 11-12 Mayıs 2023 tarihlerinde çevrim içi olarak “I. Uluslararası 21.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi  Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Bitki Doku Kültürü Laboratuvarında, Döner Sermaye İşletmesi kapsamında Leica Ultramikrotom Cihazı ile ince kesit ve boyama işlemlerine başlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi  Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından  "İstatistiksel Güç Analizi Eğitimi G*Power-Webpower-SPSS", "Temel İstatistik ve SPSS Uygulamaları" ve "SPSS Sentaksları (SYNTAX) Üzerinden Temel İstatistiksel Veri Analizi Uygulamaları" eğitimler verilecek olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Kastamonu Üniversitesi  Tıp Fakültesi tarafından 28-30 Nisan 2023 tarihleri arasında Merkez Kütüphane Sezai Karakoç ve Cemil Meriç Konferans Salonlarında "10. Hücresel Sinir Bilim Günleri Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Ankara Üniversitesi  Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (AÜHADYEK) yürütücülüğünde, Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (ANKUZEF) ve Sürekli Eğitim Merkezi Müdürlüğü (ANKÜSEM) iş birliği ile 8 – 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında A, B ve C Kategorilerinde, "1. Grup: Kemirgenler (fare, sıçan, kobay) ve tavşan" hayvan grubuna yönelik Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı açılacaktır. Program hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi  Bağımlılıkla Mücadele Uygulama ve Araştırma Merkezi ve  Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı Anabilim Dalı, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi, Samsun İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Samsun Büyükşehir Belediyesi Şehit Ömer Halis Demir Salonunda  “Bağımlılıkla Mücadelede Kamu Politikaları Sempozyumu” düzenlenmesi planlanmaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Bayburt Üniversitesi  Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü bünyesinde  yayınlanan "Bayburt Üniversitesi Adalet Dergisi" makale kabulüne başlamış olup, dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Üniversitelerarası  Kurul  Başkanlığı  Sanat  Dalları  Eğitim  Konseyi  toplantısı  22.03.2023 Çarşamba  günü  saat  20.00'de  "Microsoft  Teams  Programı"  aracılığıyla  çevrimiçi  olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Anadolu Üniversitesi tarafından geliştirilen ve depremin psikolojik etkileri ile baş edebilmek için ihtiyaç hisseden herkese yardım alma imkânı sunan "Kendi Kendine Yardım Destek Platformu" tüm vatandaşlarımızın kullanımına açılmıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Haliç Üniversitesi ve Kanada Ontario Tech Üniversitesi işbirliği ile 11. Küresel Isınma Konferansı-2023 (GCGW-2023) (11th Global Conference on Global Warming-2023 (GCGW-2023)) 14- 16 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul Haliç Üniversitesinde gerçekleşecektir.  Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ordu Üniversitesi, Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi’ne ait Turkish Journal of Maritime and Marine Sciences (TRJMMS) dergisi 8 yıldır (Haziran- Aralık) yayın hayatını sürdüren uluslararası dergi statüsündedir. Türkçe ve İngilizce yayın kabul edilen TRJMMS dergisi denizcilik ve deniz bilimlerinin alt konularını kapsayan orijinal araştırma makaleler, kısa bildiri, derlemeler ve teknik notlar yayımlamaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Yalova Üniversitesi  Hukuk Fakültesi tarafından 24-25 Mart 2023 tarihlerinde ulusal, online “Hukukta Muhakeme Sempozyumu" adlı etkinlik düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Yalova Üniversitesi  01-03 Kasım 2023 tarihlerinde, Edward W. Said’in vefatının 20. yılı anısına yüz yüze düzenleyeceği Oryantalizm’i Yeniden Düşünmek Uluslararası Sempozyumu’nda çeşitli boyutları ile oryantalizmi ele almayı hedeflemektedir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü yetkilendirilmiş kuruluşu olarak Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi bünyesinde, Teknoloji Transfer Ofisi aracılığı ile, 23-26 Mart 2023 tarihileri arasında, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Onaylı Ticari İHA (İnsansız Hava Aracı) Pilotu Eğitimlerimiz Teorik ve Uygulamalı olarak gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Türkçe Yeterlik Sınavı (TYS), Türkçeyi yabancı veya ikinci dil olarak öğrenen bireylerin okuma, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini ölçmek üzere “Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi”nde belirlenen yeterlik tanımları doğrultusunda Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen, 2013 yılından bu yana uluslararası ölçekte yılda üç defa Türkiye’de ve Yunus Emre Enstitülerinin bulunduğu tüm ülkelerde eş zamanlı uygulanan bir dil yeterlik sınavıdır. Sınavda başarılı olan adaylara puanlarına göre B2 ve Cl düzeylerinde Türkçe Yeterlik Belgesi verilmektedir. ALTE Kalite Nişanına (Q-mark) sahip olan Türkçe Yeterlik Belgesi Türkçenin ilk ve tek uluslararası geçerliğe sahip dil yeterlik belgesi özelliği taşımaktadır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi  Edebiyat Fakültesi tarafından 2021 yılından itibaren yılda iki sayı olarak yayınlanan Van İnsani ve Sosyal Bilimler Dergisi -ViSBiD/Van Journal of Humanities and Social Sciences –VJHSS için yazı çağrısı açılmış olup, ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Medikal Tasarım ve Üretim Uygulama ve Araştırma Merkezi (METÜM) tarafından "4.METÜM Günleri, 1.Uluslararası Dental Dijital Üretimler Kongresi" 27-28 Nisan 2023 tarihlerinde Üniversitemiz Gülhane Külliyesinde düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

İstanbul Rumeli Üniversitesi  İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tarafından 29.05.2023 tarihinde çevrimiçi olarak "İstanbul Rumeli Üniversitesi III. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu" düzenlenecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Afyon Kocatepe Üniversitesi  Veteriner Fakültesi tarafından , bu yıl 14-15-16 Nisan 2023 tarihlerinde üçüncüsü düzenlenecek olan "Biyoloji ve Sağlık Bilimleri Kongresi (International Congress on Biological and Health Sciences)"ne ait detaylı bilgi için tıklayınız. 

Toros Üniversitesi ev sahipliğinde, 12-13 Nisan 2023 tarihinde çevrimiçi (online) olarak ikincisi gerçekleştirilecek olan “2. Sağlıklı Yaşam ve Obezite'de Farkındalık Kongresi” hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde yılda 2 sayı olarak yayımlanacak olan Karaelmas Sosyal Bilimler Dergisi (KARES), 2023-Haziran sayısı için Dergipark üzerinden yazı kabulüne başlamıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi  tarafından  18-19 Aralık 2023 tarihlerinde ortak üniversiteler, Universitas İslam Indonesia (UII), International Islamic University Malaysia (IIUM), University of Prishtina, Samarkand State Architectural and Civil Engineering Institute ve Ecole Polytechnique Sousse ile Isl@H 2023'ün 4.'sünü düzenleyecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Açısından Kahramanmaraş Merkezli Depremlerin Değerlendirilmesi konulu çalıştay, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyeleri moderatörlüğünde düzenlenecektir. Çalıştay Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi YouTube kanalından (https://www.youtube.com/c/TNKUİİBFTV) canlı yayınlanacaktır

Harran Üniversitesi  Mühendislik Fakültesi tarafından çıkarılan International Journal of Advanced Virtual Reality (e-ISSN: 2980-0897) dergisi Mart ve Eylül aylarında yılda iki defa yayınlanmakta olup, Arıtılmış Gerçeklik, Karma Gerçeklik ve Sanal Gerçeklik alanlarında makale kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

X. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, 14-16 Haziran 2023 tarihleri arasında Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi ev sahipliğinde Almatı'da, Kazak Ulusal Kızlar Pedagoji Üniversitesi (Almatı, Kazakistan), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi (Niğde, Türkiye) ve Bakü Avrasya Üniversitesi (Bakü, Azerbaycan) iş birliğiyle gerçekleştirilecektir. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi  Bölge Çalışmaları Enstitüsü bünyesinde hazırlanan Bölge Çalışmaları Dergisi, çift hakemli değerlendirme sürecine sahip ve yılda iki kez (Haziran-Aralık) internet ortamında yayımlanan uluslararası ve akademik bir dergidir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için  tıklayınız. 

Başkent Üniversitesi , UNESCO Kültürel Miras ve Dijital Hafıza Kürsüsü bünyesinde düzenlenecek olan "Deprem Gerçeği ve Kültürel Mirasa Etkileri" başlıklı Dijital Belgeleme Çalıştayına hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Hakkari Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından yayımlanacak olan olan "Eastern Journal of Health Science (Doğu Sağlık Bilimleri Dergisi)", makale kabulüne başlamıştır. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Hakkari Üniversitesi  İlahiyat Fakültesi tarafından çıkarılan ve TÜBİTAK Dergipark altyapısını kullanan Hakkari İlahiyat Dergisi (HID) ikinci sayısı (Haziran) için makale kabulüne başlamıştır. Hakemli ve akademik bir dergi olup elektronik ortamda yılda iki kez (Aralık-Haziran) yayımlanan Hakkari İlahiyat Dergisi (HID) için özgün akademik makale, makale çevirileri, kitap tanıtımı ve kitap eleştirileri gibi çalışmaları 15.04.2023 tarihine kadar dergi sistemine yükleyebilirsiniz. Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Eskişehir Teknik Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTUZEM) tarafından 2022-2023 Bahar döneminde sunulacak olan eğitim ve sertifika programlarına ilişkin  ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde yayın hayatına başlayan Artvin Çoruh Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi (ACUJES) Türkçe veya İngilizce yayın kabulüne başlamıştır. Dergi, Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Harita Mühendisliği, Çevre Mühendisliği, Yaşam Bilimleri ve Temel Bilimler alanlarında yapılan özgün bilimsel çalışmaları DergiPark üzerinden kabul etmektedir. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yılda dört sayı olarak hakemli statüde yayımlanmakta olan "Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi'nin bu sayılarına ek olarak 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olması dolayısı ile "100. Yılında Cumhuriyet Özel Sayısı"nın çıkarılması için çağrı metni açılmıştır. Dergi hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Medipol  Üniversitesi  ve Ege Üniversitesi iş birliği ile 8 Nisan 2023 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan “Meeting of Change Agents” (MOCA) Etkinliği ileri bir tarihe ertelenmiştir. Duyurulur.

Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Dışişleri Bakanlığı ve Türk Tarih Kurumu Başkanlığı iş birliğiyle; imzalanışının 100. yılında Lozan Barış Antlaşması'nın bir asırlık değerlendirmesinin yapılması amacıyla 17-18 Temmuz 2023 tarihlerinde Ankara'da  "100. Yılında Lozan Barış Antlaşması Uluslararası Sempozyumu" gerçekleştirilecektir. Sempozyum hakkında ayrıntılı bilgi için