Slovenya- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Düzeyinde Araştırma Bursu

Verilen Bursun Türü Lisans, Yüksek Lisans, Doktora, Doktora Düzeyinde Araştırma Bursu
İlk Başvuru Tarihi 08.11.2017
Son Başvuru Tarihi 22.02.2018
Mülakat Tarihi 28.02.2018

 a- Burs lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde olup 1 Ekim 2018 ile 30 Eylül 2019 tarihlerinde arasında yararlanılabilecek ve bir dönemlik (en fazla 9 ay) 1 kişiye verilecek veya doktora düzeyinde araştırma olarak 3’er aya bölünerek 3 kişiye verilebilecektir.

b- Adayların Slovenceyi veya kabul eden kurum/öğretim görevlisinin istediği dillerden birisini iyi derecede bilmesi gerekmektedir.

c- Adayların çalışma yapacakları bölümü ve üniversiteyi seçmeleri, burs tercih dönemini belirtmeleri ve seçtikleri üniversiteden kabul mektubu almaları şarttır. Tercih edilebilecek yükseköğretim kurumlarıhttps://studyinslovenia.si/study/universities-and-institutions/internet adresinde yer almaktadır.

d- Adaylar, Slovenya tarafının başvuru kılavuzunda yer alan yaş şartlarını sağlamalıdır.

e- Lisans,  yüksek lisans ve doktora adayları 1 adet tavsiye mektubu; doktora düzeyinde araştırma bursu adayları 2 adet tavsiye mektubu temin edeceklerdir.

f- Burs miktarı ve kapsamı için tıklayınız.

g- Mülakata girecek adayların belgelerini(1. ve 2. maddeler haricinde) İngilizce veya Slovence hazırlaması gerekmektedir.

Kaynak, ayrıntılı bilgi ve başvurular için:
https://abdigm.meb.gov.tr/www/slovenya/icerik/931

background image