TBMM Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı (22)

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI

Kurumumuzda istihdam edilmek üzere 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8'inci maddesi uyarınca, sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 22 (yirmi iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

2016 veya 2017 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday, Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü ve uygulamalı sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş), yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir. Yapılacak olan sözlü ve uygulamalı sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre sözleşmeli bilişim personeli istihdam edilecektir.

1. BAŞVURU ŞARTLARI:

A-GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu maddede belirtilen yükseköğretim mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 (iki) katı ödenecek pozisyonlar için başvuru yapabilirler.)

d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (b) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

f) "Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik" te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

g) Hizmetin gerektirdiği niteliklere, muhakeme yeteneğine ve temsil kabiliyetine sahip olup yoğun iş temposuna ayak uydurabilme ve takım çalışmasına yatkın olmak,

h) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, ertelemiş veya muvazzaf askerlik hizmetinden muaf ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B-ÖZEL ŞARTLAR

B.1. Kıdemli Sistem Uzmanı (Ankara, Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'sine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,

b. MCSA: Windows Server 2016 sertifikası,

c. MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,

d. MCITP: Server Administrator sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak En az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Certification Autorithy konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c. Microsoft Windows Sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

d. File server, Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak,

e. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda

tecrübeye sahip olmak,

f. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

g. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,

h. Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

i. İyi derecede Powershell scripting bilgi ve tecrübesine sahip olmak,

j. Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

k. Replication ve Backup konularında tecrübe sahibi olmak,

l. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

m. İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b. ISO/IEC 27002 sertifikasına sahip olmak,

c. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

d. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet

tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

B.2. E-posta Sistem Uzmanı (Ankara, Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak En az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b. Microsoft Exchange Server 2010, 2013, 2016 sistemleri yönetim ve tasarım konularında tecrübe sahibi olmak,

c. FIM (Forefront Identity Manager) konusunda tecrübe sahibi olmak,

d. Microsoft Windows Sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) bakım

izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

e. İyi derecede Powershell tecrübesine sahip olmak,

f. Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi

sahibi olmak,

e. Microsoft Aktif Dizin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Microsoft System Center Operations Manager (SCOM), Microsoft System

Center Configuration Manager (SCOM) 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

h. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

i. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda

tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. MCITP: Enterprise Messaging Administrator sertifikasına sahip olmak,

b. MCSE Productivity Solutions Expert sertifikasına sahip olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,

b. MCSA: Windows Server 2016 sertifikası,

c. MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,

d. MCITP: Server Administrator sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. En az 5.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b. Microsoft Hyper-V veya VMware sanallaştırma platformları konusunda tecrübeye sahip olmak,

c. Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma ve yönetimi konusunda tecrübeye sahip olmak,

d. Microsoft Windows Sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

e. Microsoft Exchange Server kurulum, konfigürasyon ve sorun giderme konusunda tecrübeye sahip olmak,

f. Veri Merkezi yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,

g. Microsoft SCOM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum konfigürasyon ve sorun

giderme konularında tecrübeye sahip olmak,

h. Veri depolama sistemleri(EMC,ZFS veya NetApp ürünlerinden en az

birinde), veri yedekleme sistemleri ve SAN switch konusunda tecrübeye sahip olmak,

i. Replication, Backup, snapshot ve storage konularında tecrübe sahibi olmak,

j. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

k. İş sürekliliği sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Information Technology Infrastructure Library (ITIL) sertifikasına sahip olmak,

b. ISO/IEC 27002 sertifikasına sahip olmak,

c. Certified Ethical Hacker (CEH) sertifikasına sahip olmak,

d. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet

tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. Cisco Network Professional (CCNP) sertifikası,

b. CEH sertifikası,

c. OSCP sertifikası,

d. GPEN sertifikası,

e. GMON sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu

kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b. LAN, WAN, Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri ile VPN ve veri iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,

c. Ağ tasarım, kurulum, işletim, optimizasyon ve sorun giderme konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e. Fortinet, Checkpoint, Palo Alto güvenlik ürünlerinden biri veya daha fazlası

hakkında bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f. Temel güvenlik sistemlerinin (Firewall, IPS, Load Balancer, WAF, Mail

Gateway, Web Gateway, NAC, DDos Protection) en az 3'ü hakkında bilgi ve tecrübeye sahibi olmak,

g. Linux ve Windows işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Log Management ve SIEM ürünlerinin(ArcSight, QRadar ve Splunk ) en az

birinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Active Directory, DNS, DHCP, IIS, PKI servisleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

j. "Incident Response" (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli olmak,

k. Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

l. SOC/SOME bilgisine ve tecrübesine sahip olmak.

m. 5651 sayılı kanun hakkında bilgi sahibi olmak,

n. ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikaya sahip olduğunu belgelemek:

a. Cisco Certified Network Professional (CCNP RS) sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a) En az 3 yılı büyük operatör bünyesinde Ağ Mimari ve Tasarım ekiplerinde olmak üzere, bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 7 (yedi) yıl çalışmış olmak,

b) CCIE RS sertifikasına sahip olmak veya eğitimini tamamladığını belgelemek,

c) Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d) En az 5000 Router ve Switch kapasiteli network yapısını yönetmiş olmak,

e) En az 300 sunucu kapasiteli veri merkezi network altyapısı yönetmiş

olmak,

f) En az 3 (üç) üreticinin(Cisco, Alcatel, Enterasys, Huawei vb.) ürünleri ile çalışmış olmak,

g) Mpls, BGP, L2VPN, L3VPN, Noktadan Noktaya Devre WAN teknolojilerinde tecrübeye sahip olmak,

h) En az 100 WAN bağlantı noktasının planlaması ve yönetimini yapmış olmak,

i) Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında tecrübeye sahip olmak,

j) Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,

k) LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11a/b/g/n/ac konularında yetkin olmak,

l) IP/MPLS ve uygulamalarında, Layer-3/Layer-2 VPN konularında bilgi sahibi olmak,

m) TCP/IP, Ethernet, Layer-2 teknolojileri, P2P Metro Ethernet servisleri bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

n) Kritik sistemleri analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

o) Daha önce Ağ cihazlarını hizmet seviyelerine (SLA)uygun şekilde yönetimini yapmış olmak,

p) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliğini konularında tecrübeli olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikaya sahip olduğunu belgelemek:

a. Oracle Certificate Professional (OCP) sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. En az 10.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b. Oracle Backup, Recovery, RAC(Real Application Cluster), performance/SQL Tuning, PL/SQL konularına hakim ve alanında tecrübeye sahip olmak,

c. Veri tabanı analiz, tasarım ve testi, çeşitli platformlardan veri aktarımı konularında tecrübeye sahip olmak,

d. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e. Veri tabanı kurulum, yedekleme, sorun giderme konularında tecrübeye

sahip olmak,

f. Oracle Exadata konusunda tecrübeye sahip olmak,

g. MSSQL kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

h. Oracle Dataguard kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Oracle Goldengate kurulumu, konfigürasyon ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Oracle upgrade ve patching konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Oracle RAC kurulumu yapabilen (OS kurulumları, Grid infrastructure, ASM,

network kurulum ve konfigürasyonları) bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Linux kurulumu ve yönetimi (Red Hat, Oracle Enterprise Linux, Suse Linux,

CentOS)konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. Kurumsal veri güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış (PL/SQL, Informatica, SAP BO Data

Services), veri ambarı(datawarehosue) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Veri görselleştirme (SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, Tableau vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. NoSQL ve Hadoop sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 2'sine sahip olduğunu belgelemek:

a. Project Management Professional (PMP) sertifikası,

b. MCSA: Web Applications sertifikası,

c. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,

d. MCSD: App Builder sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

b. En az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

c. PMP eğitimi almış olduğunu belgelendirmek,

d. Proje yönetimi konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

e. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

f. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

g. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented

Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m. Çok katmanlı mimari konusu hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş

olmak,

p. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularına bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

r. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

s. Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

t. Agile Metodolojileri(Çevik Metodoloji) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

u. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

Tercihen:

a. Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme konusunda sertifika sahibi olmak

b. Agile Scrum konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.8. Yazılım Mimarı (Ankara, Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yap an firma personeli olarak yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

b. En az 7 (yedi) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

c. Yazılım ölçekleme konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,

d. Nesne tabanlı yazılım tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Design Patterns (Tasarım Kalıpları) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

f. Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. UML konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Oracle Orta Katman Ürünlerinde (ESB ve OSB), BEA AquaLogic, Weblogic

Server, Enterprise Repository konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Oracle SOA Suite ve ORACLE XML Fundation, XSD, XSLT, REST ve Web

Servisleri teknolojileri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows

Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

l. Veri tabanı tasarımı ve optimizasyonu konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

m. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. The Open Group Architecture Framework(TOGAF) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

o. Agile Metodolojileri(Çevik Metodoloji) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

p. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü ve yazılım mühendisliği / yazılım yönetimi süreçleri konularında bilgi sahibi olmak.

Tercihen:

a. Common Software Measurement International Consortium (COSMIC) vb. yazılım ölçekleme konusunda sertifika sahibi olmak

b. Agile Scrum konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.9. Yazılım Geliştirme Uzmanı (Ankara, Tam Zamanlı, 7 Kişi, 2 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 7 (yedi) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSA: Web Applications sertifikası,

b. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,

c. MCSD: App Builder sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Visual Studio platformunda C#, .Net Framework ve ASP. NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented

Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Çok katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

l. MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

m. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

o. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

p. Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata geçirilmesinde görev almış olmak.

B.10. Portal Yazılım Geliştirme Uzmanı (Ankara, Tam Zamanlı, 2 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 2 (iki) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSD: Sharepoint Applications sertifikası.

b. MCSA: Web Applications sertifikası,

c. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,

d. MCSD: App Builder sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a) Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Advanced Solutions veya Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core Solutions sınavlarından birini geçmiş olduğunu belgelendirmek,

b) Bilişim sektöründe, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu süreçlerin yönetilmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,

c) En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip olmak,

d) Microsoft SharePoint 2013 & 2016 ürünleri konusunda tecrübeye sahip olmak,

e) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi

olmak,

f) Jquery, CSS, JavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g) .NET Framework 4.5, ASP .NET, C#, MVC konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h) SharePoint üzerinde Design, Workflow, Web Parts ,Page Layout, Site Template, List, Workflow, Custom WebPart, event receiver, content type konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i) Sharepoint Client Side Object Model (CSOM) ya da Sharepoint REST API kullanarak yazılım geliştirme yapabiliyor olmak,

j) Sharepoint üzerinde C# ile geliştirilen Server Side kodlara müdahale edebilir olmak,

k) Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

l) Çok katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

m) Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n) İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve MS SQL konusunda bilgi ve

tecrübe sahibi olmak,

o) Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

p) Versiyon Kontrol Sistemlerini ( TFS ) kullanmış olmak,

q) Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.

B.11. Yazılım Geliştirme Uzmanı (İstanbul, Tam Zamanlı, 1 Kişi, 3 Katına Kadar)

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olduğunu belgelemek:

a. MCSA: Web Applications sertifikası,

b. MCSA: Universal Windows Platform sertifikası,

c. MCSD: App Builder sertifikası.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a. Visual Studio platformunda C#, .Net Framework ve ASP. NET ile uygulama geliştirme olmak üzere, en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,

b. Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

c. Jquery, CSS, SJavaScript, HTML gibi web teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

d. .NET Framework, ASP .NET, C#, WPF, MVC konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

e. Unit test konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

f. Enterprise Software Architecture, Design Pattern, Object Oriented

Programing, ORM (Entity framework ) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

g. Geniş ölçekli çok katmanlı (web tabanlı) uygulama geliştirme, Windows Servisleri ve Web Servisleri (SOAP, WCF, WSDL, XML, XSLT, XSD) teknolojilerin kullanımı ve yazımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

h. Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

i. Çok katmanlı mimari konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

j. Nesne tabanlı analiz ve tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

k. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi

ve tecrübe sahibi olmak,

l. MS SQL veya ORACLE İlişkisel veri tabanları üzerinde uygulama geliştirmiş olmak,

m. T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

n. Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

o. Versiyonlama araçları (SVN, CVS, TFS, vb.) konusunda bilgi ve tecrübe

sahibi olmak,

p. Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

q. Yüksek performanslı ölçeklenebilir sistemlerin tasarımı ve hayata

geçirilmesinde görev almış olmak.

Aşağıda belirtilen kriterlere uygun tam zamanlı çalışacak 1 (bir) kişi sözleşmeli bilişim personeli olarak istihdam edilecektir.

1) Aşağıdaki maddelerden en az 1'sini sağlamak ve belgelemek: a. Aşağıdaki sertifikalardan en az 1'ine sahip olmak

i) MCSE: Cloud Platform and Infrastructure sertifikası,

ii) MCSA: Windows Server 2016 sertifikası,

iii) MCITP: Enterprise Administrator sertifikası,

iv) MCITP: Server Administrator sertifikası.

b. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,

c. HP Master Accredited Solutions Expert (MASE) sertifikasına sahip olmak.

2) Aşağıdaki niteliklere ve tecrübelere sahip olmak:

a) En az 5.000 kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,

b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server konularına hakim olmak, kurulum, konfigürasyon ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

c) Microsoft Windows Sunucularında (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2) bakım izleme ve yapılandırma konularında bilgi sahibi olmak,

d) File Server, Failover cluster konularında bilgi sahibi olmak,

e) En az 3 (üç) üreticinin (Cisco, HP, Brocade, Alcatel, Enterasys, Huawei

vb.) ürünleri ile çalışmış olmak,

f) Fortinet, Checkpoint, Palo Alto güvenlik ürünlerinin iki veya daha fazlası hakkında yetkinliğe sahip olmak,

g) Ağ bileşenleri hakkında derinlemesine bilgi sahibi olmak,

h) Network Monitoring araçlarının kurulumu ve yönetimi konularında

tecrübeye sahip olmak,

i) Network standartlarının dokümante edilmesi ve ihtiyaçların belirlenmesi konularında yeterli bilgiye sahip olmak,

j) LAN, WAN & Wireless: Routing, Switching, VPN, QoS, BGP, Netflow, DNS, DHCP, 802.11a/b/g/n/ac konularında yetkin olmak,

k) Kritik sistemleri analiz edebilecek, sistemin iyileştirilmesinde önerilerde bulunabilecek tecrübeye sahip olmak,

l) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında tecrübeli olmak.

2. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

Başvurular 18.10.2017-27.10.2017 tarihleri arasında mesai saatleri (09:00-12:30, 13:30-18:00) içerisinde alınacaktır.

Başvurular, https://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek başvuru formu ve pozisyonlar itibarıyla istenilen belgelerle birlikte;

Posta yolu ile yapılacak başvurular ise TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı 06543 Bakanlıklar/ANKARA adresine yapılacaktır.

Posta ile yapılan başvurularda son başvuru tarihinden sonra Kurumumuza ulaşan başvurular ile eksik belge bulunan başvurular dikkate alınmayacaktır.

3. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

a) Aday Başvuru Formu,

b) Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği),

c) KPSS P3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS P3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),

d) İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenen "Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri" ne göre kabul edilen YDS dengi puanı gösteren üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),

e) Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,

f) Genel şartlar (d) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge, (mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),

g) Genel şartlar (e) bendinde belirtilen güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),

h) Her bir pozisyon için özel şartlar bölümünde istenilen sertifikalar,

i) Her bir pozisyon için tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler (Onaylı hizmet dökümü vb. belgeler),

j) https://www.tbmm.gov.tr adresinden temin edilecek Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu, (2 Nüsha) (Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu bilgisayar ortamında doldurulacaktır. Söz konusu form için 2 adet fotoğraf getirilecektir).

Şahsen başvuruda bulunacak adayların başvuru belgeleri, asılları ibraz edilmek şartıyla Kurumumuzda onaylatılabilecektir. Sınava başvuru için istenilen belgelerde, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılacak ve göreve başlatılmayacaktır. Bunlardan göreve başlatılanlar olsa dahi iptal edilecektir.

a) Genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru yapan adaylardan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak sözleşme yapılacak her pozisyon için ayrı başarı listesi oluşturulacaktır.

b) Başarı listesine göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak sözleşme yapılacak her pozisyon sayısının 10 (on) katı kadar aday sözlü ve uygulamalı sınava çağırılacaktır.

c) Sözlü ve uygulamalı sınava çağrılan adaylardan son sıradaki adayla aynı puana sahip adayların tamamı sözlü ve uygulamalı sınava kabul edilecektir.

d) Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi www.tbmm.gov.tr adresinden ilan edilecek olup ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI

a) Sınav sözlü ve uygulamalı sınav şeklinde yapılabilecektir.

b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.

c) Sözlü ve uygulamalı sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konulardır.

6. SINAV YERİ, TARİHİ ve DEĞERLENDİRİLMESİ

a) Sözlü ve uygulamalı sınav tarihi, sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanacak aday listesinin ilan edildiği tarihinden en az 30 (otuz) gün sonra TBMM'de yapılacaktır.

b) Sözlü ve uygulamalı sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

c) Sözlü ve uygulamalı sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacaktır.

d) Başarılı sayılanlardan en yüksek puan alan adaydan başlamak koşuluyla sınav başarı sırası oluşturulacaktır.

7. SONUÇLARIN İLANI VE İŞE BAŞLAMA

a) Bilişim personeli olarak sözleşme yapılabilecek boş pozisyon sayısı 22 (yirmi iki) dir.

b) Sözleşme imzalamaya hak kazanan adaylar başarı sırasına göre asıl ve yedek olarak www.tbmm.gov.tr internet sitesinde ilan edilecektir.

c) Listede adı bulunan asıl adaylara ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde tebligat yapılacak olup adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü içerisinde adaylar sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.

d) Adreslerine yapılan tebligatın tebliğ tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde Kurumumuza müracaat etmeyen, bu süre içerisinde belge ile ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen veya sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.

e) Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.

f) Sözlü ve uygulamalı sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

8. SÖZLEŞME ÜCRETLERİ

No

Bilişim Personeli Pozisyonu

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Katsayı Tavanı

Alınacak

Personel

Sayısı

Aylık Brüt Sözleşme Ücreti Tavanı (TL)*

1

Kıdemli Sistem Uzmanı

3 katına kadar

1

15.034,89

2

E-posta Sistem Uzmanı

3 katına kadar

1

15.034,89

3

Sistem Uzmanı

2 katına kadar

2

10.023,26

4

Siber Güvenlik Uzmanı

3 katına kadar

2

15.034,89

5

Kıdemli Network Uzmanı

4 katına kadar

2

20.046,52

6

Veri Tabanı Uzmanı

3 katına kadar

1

15.034,89

7

Yazılım Geliştirme Takım Lideri

3 katına kadar

1

15.034,89

8

Yazılım Mimarı

3 katına kadar

1

15.034,89

9

Yazılım Geliştirme Uzmanı

2 katına kadar

7

10.023,26

10

Portal Yazılım Geliştirme Uzmanı

3 katına kadar

2

15.034,89

11

Yazılım Geliştirme Uzmanı (İstanbul)

3 katına kadar

1

15.034,89

12

Sistem ve Network Uzmanı (İstanbul)

3 katına kadar

1

15.034,89

TOPLAM

22

* Kurum tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir. Sözleşmeli bilişim personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6'ncı maddesi uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.

İlanen duyurulur.

 

background image