Macaristan - Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) İle İkili İşbirliği Programı Çağrısı Açıldı

Türkiye ile Macaristan arasında bilim ve teknoloji alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulan ve 2009 yılından itibaren yürütülen 2522-TÜBİTAK ve Macaristan Araştırma ve Teknoloji Ulusal Ofisi (NRDIO) İkili İşbirliği Programı kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim ve teknoloji alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 16 Ekim 2017

İşbirliği araştırma alanları:

  • Sağlık Bilimleri
  • Bilgi ve İletişim Teknolojileri
  • Çevre Yönetimi ve Politikası

Bütçe üst limiti Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına 360.000 TL’dir.

Başvuru Sistemi
Türkiye’deki araştırmacıların başvurularını TÜBİTAK’ın elektronik başvuru sistemi olan https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinden yapacaklardır. 

Sistemden elde edilecek İngilizce ortak başvuru formunun en fazla 30 sayfa olacak şekilde doldurularak diğer gerekli belgelerle birlikte 16 Ekim 2017 tarihine kadar sisteme yüklenmesi ve başvurunun onaylanması; ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgelerin ise en geç 31 Ekim 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletilmesi  gerekmektedir.

Macaristan’taki araştırmacıların da başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde yer alan İngilizce başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirmesi beklenmektedir. 

Macar proje ekibinin de yine İngilizce hazırlanan “Ortak Başvuru Formu”nu sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir.

Ortak başvuru formunda yer alan “Declarations and Signatures” kısmının her iki yürütücü ve kuruluş yetkilisi tarafından imzalanmış şekilde “Ek Dosyalar” sekmesindeki ilgili alana yüklenmesi gerekmektedir. Bu belgenin sisteme yüklenmemesi veya eksik imza ile yüklenmesi halinde projeniz iade edilecektir. 

Söz konusu formun taranmış kopyasının sisteme yüklenmesi yeterlidir. Islak imzalı formun başvuru belgeleriyle birlikte Kurumumuza gönderilmesine gerek yoktur.

Çağrı sayfası için tıklayınız.

Çağrıya dair sorularınız için: uidb@tubitak.gov.tr

Kaynak : https://www.tubitak.gov.tr

background image