Katip Çelebi - Newton Fonu 2017 Yılı İkili İşbirliği Çağrısı Açıldı

2014 yılından itibaren yürütülen 2551 TÜBİTAK ve British Council İkili İşbirliği Programı, “Kâtip Çelebi-Newton Fonu” çerçevesinde Türkiye ile Birleşik Krallık (İngiltere, Galler, İskoçya, Kuzey İrlanda) arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanlarında işbirliğinin geliştirilmesini desteklemek amacıyla oluşturulmuş olup program kapsamında açılan çağrılarla iki ülke arasında bilim, teknoloji ve yenilik alanında sürdürülebilir ortaklıkların kurulması hedeflenmektedir.

Çağrı kapanış tarihi: 19 Eylül 2017

 İşbirliği araştırma alanları:

•    Bilgi ve İletişim Teknolojileri
•    Enerji Verimliliği Teknolojileri
•    Sağlık Teknolojileri
•    Sosyal ve Beşeri Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar ve Yöntemler
•    Öğretmen Eğitimi ve Öğrenme Sonuçları
•    Ekonomik Gelişim, Aile Çalışmaları, Kentsel Çalışmalar ve Birlikte Yaşam Araştırmaları
•    Optik, Fotonik, Lazer, Yarı İletken Teknolojileri
•    Çevre Yönetimi ve Politikası

Bütçe üst limitleri Türkiye’den başvuran araştırmacılar için TÜBİTAK tarafından proje başına sosyal bilimler alanında 360.000 TL, diğer ortak araştırma alanlarında 720.000 TL olarak belirlenmiştir.

Birleşik Krallık’tan başvuran araştırmacılar için British Council tarafından bütün alanlar için proje başına üst limit £150.000 olarak belirlenmiştir.

 

Başvuru Sistemi

Türkiye ve İngiltere’deki araştırmacılar başvurularını ayrı olarak kendi kuruluşlarının çevrimiçi sistemlerinden yapacaktır.

Türkiye’deki araştırmacıların https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr/ adresinde bulunan ve İngilizce dilindeki Ortak Başvuru Formu’nu maksimum 30 sayfa olacak şekilde 19 Eylül 2017 tarihine kadar doldurmaları ve diğer başvuru adımlarını tamamlayıp, ıslak imzalı olarak iletilmesi gereken belgeleri en geç 25 Eylül 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’a ulaşacak şekilde posta ile iletmeleri gerekmektedir.

 

Birleşik Krallık’taki araştırmacıların başvurularını kendi web sayfalarında yer alan çevrimiçi başvuru sistemi üzerinden gerçekleştirmesi beklenmektedir. İngiliz proje ekibinin “Ortak Başvuru Formu”nu, diğer başvuru adımlarına ek olarak çevrimiçi sistemlerine yüklemeleri gerekmektedir. İngiliz ekipler başvuru süreciyle ilgili tüm ayrıntılara British Council İkili İşbirliği Çağrısı internet sayfasından erişilebilmektedir.

Çağrı ile ilgili sorularınızı uidb@tubitak.gov.tr ve UK-InstitutionalLinks@britishcouncil.org  e-posta adreslerine yöneltebilirsiniz.

background image