Eleman Alımı SGK (400 Adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı) Alınacaktır

SGK taşra teşkilatına 400 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

Giriş sınavı (Sözlü) Olarak yapılacaktır.

Sınava giriş şartlarını taşıyan adayların ön başvuruları 17-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır. 

Alınan başvuruların ardından sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adayların listesi 11 Ağustos 2017 tarihinde Kurumumuz internet sitesinde yayımlanacaktır.

Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcılığı Giriş Sınavı; 18-29 Eylül 2017 tarihleri arasında Ankara’da yapılacaktır.

 

KADROLAR 

En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, bankacılık, sigortacılık fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da

bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

· 300 Kişi

· KPSS P23 – 70

KPSS P42 – 70

En az 4 yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının matematik, istatistik ve aktüerya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

· 100 Kişi

· KPSS P13  – 70

BAŞVURU ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak.
b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
c) ÖSYM tarafından 2017 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında KPSS P13, KPSS P23 ve KPSS P42 puan türünden 70 ve üzeri puan almış olmak.
d) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.
e) Kurumca açılan giriş sınavlarında iki defadan fazla başarısız olmamak.

ÖN BAŞVURU VE ONAY İŞLEMLERİ

Başvurular https://uyg.sgk.gov.tr/kdsinavbasvuru/AnaSayfa.do adresinden 17-31 Temmuz 2017 tarihleri arasında elektronik ortamda alınacaktır.

İLETİŞİM

İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı
Sınav Hizmetleri Şube Müdürlüğü
Tel: 0312 207 84 43 – 84 11 – 85 39
Fax:0312 207 81 44
E-Posta: iksinav@sgk.gov.tr

Kaynak  ve ayrıntılı bilgi için : 

https://euygulama.dpb.gov.tr/dpb_web/menu/Personel_Ilan_Izleme_DetayPDF.aspx?DocumentId=d13d3188-6268-45a8-9186-5ada381d6a01

background image