İkinci Başvuru Çağrı İlanı - IPARD (Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu)

background image