TÜBİTAK - Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) Çağrısı Açıldı

TÜBİTAK ile Japonya Bilimi Destekleme Kurumu (JSPS) arasındaki anlaşma çerçevesinde, ortak araştırma projeleri desteklemek üzere ikili işbirliği çağrısı açılmıştır.
 
Çağrıya fen, sosyal ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve eczacılık alanlarından projeler başvurabilecektir. 2544 kodlu çağrının son başvuru tarihi 06 Eylül 2017’dır.
 
TÜBİTAK- JSPS İşbirliği Programı çerçevesinde ortak proje önermek isteyen Türk ortakların projeyi birlikte gerçekleştirecekleri Japon araştırmacı(lar) ile proje ortağı olarak kendilerinin anlaşmaları gerekmektedir.
 
Türk tarafının TÜBİTAK’a, Japon tarafının da JSPS’e eşzamanlı başvuru yapmaları beklenmekte olup, tek taraflı başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 
TÜBİTAK ve JSPS kendilerine iletilen proje önerilerini kendi bilimsel değerlendirme kriterlerine göre değerlendirmektedir.
 
Her iki kuruluş incelenen proje önerileri hakkındaki kararlarını birbirlerine bildirmekte, sadece iki tarafça da uygun bulunan projeler desteklenmektedir.
 
Çağrı sonucunda, toplam 2 projenin fonlanması planlanmaktadır.
 
Anılan programa ilişkin genel bilgiye https://tubitak.gov.tr/tr/icerik-proje-basvuru-cagrisi-4 adresinden ulaşılabilmektedir.
 
Bu kapsamda, araştırmacıların proje başvurularını https://uidb-pbs.tubitak.gov.tr elektronik başvuru sisteminden en geç 06 Eylül 2017 tarihine kadar yapmaları beklenmektedir.
 
Bununla birlikte, ıslak imzalı ve basılı olarak gönderilmesi gereken ve ilgili elektronik başvuru adresinden erişilebilen evrakların ise en geç 20 Eylül 2017 tarihine kadar TÜBİTAK’ta olacak şekilde aşağıdaki adrese posta ile iletilmesi gerekmektedir.

Kaynak : https://tubitak.gov.tr/

background image