Eleman Alımı - TEDAŞ

TEDAŞ, 
 
17 elektrik, 7 bilgisayar, 9 endüstri, işletme, 3 malzeme, 1 inşaat, 1 harita mühendisi, 5 elektrik öğretmeni, 6 istatistikçi olmak üzere toplam 49 personel alacak.

 

PERSONEL TALEBİ HAKKINDA TABLO

UNVAN

SAYI

İNGİLİZCE

DÜZEYİ

TECRÜBE

YILI

ÇALIŞMA YERİ

ELEKTRİK MÜHENDİSİ-1

9

   

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

ELEKTRİK MÜHENDİSİ-2

2

B

2

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

ELEKTRİK MÜHENDİSİ-3

4

C

2

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

ELEKTRİK MÜHENDİSİ-4

2

B

2

ULUSLARARASI EĞİTİM VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (İSTANBUL)

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ

7

C

2

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-1

4

   

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-2

3

C

2

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

ENDÜSTRİ / İŞLETME MÜHENDİSİ

2

C

 

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

ELEKTRİK ÖĞRETMENİ-1

2

   

ANKARA EĞİTİM VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (ANKARA)

ELEKTRİK ÖĞRETMENİ-2

2

   

ERZİNCAN EĞİTİM VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (ERZİNCAN)

ELEKTRİK ÖĞRETMENİ-3

1

 

2

İZMİR EĞİTİM VE SERTİFİKASYON MERKEZİ (İZMİR)

İSTATİSTİKÇİ

6

   

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

MALZEME MÜHENDİSİ

3

B

 

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

İNŞAAT MÜHENDİSİ

1

 

4

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

HARİTA MÜHENDİSİ

1

   

TEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (ANKARA)

TOPLAM

49

 

ARANAN ŞARTLAR

ELEKTRİK MÜHENDİSİ-1:

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak

ELEKTRİK MÜHENDİSİ-2:

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak, YDS en az B (80-89) puanı veya ÖSYM'ce kabul edilen dengi sınav puanı, en az 2 yıl deneyimli

olmak.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ-3:

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak, YDS en az C (70-79) puanı veya ÖSYM'ce kabul edilen dengi sınav puanı, en az 2 yıl deneyimli

olmak.

ELEKTRİK MÜHENDİSİ-4:

Mühendislik Fakültelerinin Elektrik, Elektrik-Elektronik Bölümü mezunu olmak, YDS en az B (80-89) puanı veya ÖSYM'ce kabul edilen dengi sınav puanı, en az 2 yıl deneyimli

olmak.

BİLGİSAYAR MÜHENDİSİ:

Fakültelerin Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, YDS en az C (70-79) puanı veya ÖSYM'ce kabul edilen dengi sınav puanı, en az 2 yıl deneyimli olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-1:

Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak.

ENDÜSTRİ MÜHENDİSİ-2:

Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, YDS en az C (70-79) puanı veya ÖSYM'ce kabul edilen dengi sınav puanı, en az 2 yıl deneyimli olmak.

ENDÜSTRİ / İŞLETME MÜHENDİSİ:

Mühendislik Fakültelerinin Endüstri Mühendisliği ve/veya İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, YDS en az C (70-79) puanı veya ÖSYM'ce kabul edilen dengi sınav puanı almış olmak.

ELEKTRİK ÖĞRETMENİ-1:

Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak

ELEKTRİK ÖĞRETMENİ-2:

Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak

ELEKTRİK ÖĞRETMENİ-3:

Teknik Eğitim Fakültelerinin Elektrik Öğretmenliği Bölümü mezunu olmak, en az 2 yıl deneyimli olmak.

İSTATİSTİKÇİ:

Fen, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin İstatistik Bölümünden mezun olmak.

MALZEME MÜHENDİSİ:

Fakültelerin Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Bölümü mezunu olmak, YDS en az B (80-89) puanı veya ÖSYM'ce kabul edilen dengi sınav puanı almış olmak.

İNŞAAT MÜHENDİSİ:

Mühendislik-Mimarlık ve/veya Mühendislik Fakültelerinin İnşaat bölümünden mezun olmak, en az 4 yıl deneyimli olmak.

HARİTA MÜHENDİSİ:

Mühendislik Fakültelerinin Harita, Harita ve Kadastro, Jeodezi ve Fotogrametri, Geomatik Bölümü mezunu olmak.

 

- Alınacak personel 4857 sayılı İş Kanununa tabi daimi işçi statüsünde istihdam edileceğinden, yürürlükte olan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelikte belirtilen genel şartlar dışında yukarıda belirtilen şartlarla birlikte;

- Personel istihdamının Türkiye İş Kurumu aracığı ile yapılması zorunluluğu bulunduğundan,

- Belirtilen pozisyonlara, şartları uyan adayların ilgili İş-Kur Müdürlüğüne müracaat etmeleri gerekmektedir.

- İlgili İş-Kur Müdürlüğünce gönderilecek adayların sözlü sınavları TEDAŞ Genel Müdürlüğü (Ankara) adresinde yapılacaktır.

- Yeni istihdam edilecek personelin 4046 sayılı kanunun 22nci maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil haklarının bulunmadığı ve 2014/7140 sayılı kararname eki

esaslara göre 657 sayılı kanunun 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak atanamayacaklardır.

background image