Avrupa’da Öğrenme Fırsatları Portalı

vrupa’da Öğrenme Fırsatları Portalı (Portal on Learning Opportunities throughout the European Space) ya da kısa adı ile PLOTEUS,  öğrencilere, iş arayanlara, çalışanlara, ailelere, rehber ve danışmanlara ve eğitimcilere Avrupa’daki eğitim ve öğretim konularında bilgi edinmek için yardım etmeyi amaçlamaktadır.

PLOTEUS internet portalı için bilgi ve verileri tanımlama görevi ülkemizde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü Avrupa Rehberlik Merkezi (Euroguidance) Türkiye Birimi tarafından yerine getirilmektedir.
https://ec.europa.eu/ploteus
 

PLOTEUS’TAN NELER ÖĞRENİLEBİLİR?

PLOTEUS portalı üzerinden Avrupa eğitim ve öğretim alanındaki beş farklı ve temel konuda bilgiye ulaşılabilmektedir:

-Öğrenme İmkânları:

Anaokulundan, ilköğretime ve oradan liseye ve üniversiteye kadar bütün okullar, yetişkin eğitim kursları, mesleki eğitim okulları ve merkezleri ve üniversitelere bağlı bütün fakülte, bölüm veya yüksekokullar hakkında bilgi içermektedir. Bu başlık altında hali hazırda 1000’den fazla eğitim ve öğretim fırsatı hakkında bilgi yer almaktadır.

-Eğitim Sistemleri:

Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin eğitim sistemleri hakkında ayrıntılı bilgi ve açıklamalar yer almaktadır.

-İletişim:

Eğitim ve öğretim sağlayan kurum ve kuruluşlar, değişim, burs ve kalacak yer temini gibi konularda geniş bir iletişim veri bankası bulunmaktadır.

-Değişim ve Burslar:

Avrupa genelindeki Eğitim ve Gençlik Programları altında yer alan Hayat Boyu Öğrenme Programı, Erasmus Mundus, Tempus ve Gençlik gibi değişim programları ve bu çerçevede sağlanan burslar ve mali destekler hakkında bilgi yer sağlamaktadır.

-Bir ülkeye gitme:

Bir Avrupa ülkesine gidildiğinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü bilgiyi içermektedir. Bunlar gündelik masraflar, öğrenim harçları, kalacak yerler, ikametin yasal zorunlulukları ve her bir ülke için bilinmesi gereken hususlardır.

 
PLOTEUS KİME HİTAP ETMEKTEDİR?

PLOTEUS portalı, eğitim ve öğretim alanındaki eleman değişimi için kendine Avrupa Birliği ülkelerinden ortak arayan ya da bu ülkeler ile eğitim ve gençlik projeleri gerçekleştirmek isteyen, gerek özel ve gerekse kamusal eğitimle ilgisi bulunan tüm kurum ve kuruluşlarımıza hitap etmektedir. Yine aynı şekilde yurt dışında kısa veya orta vadeli eğitim görme, staj yapma ya da eğitimci olarak çalışma fırsatı arayan rehber, danışman, akademisyen, öğrenci, öğretmen ve meslek erbabını da ilgilendirmektedir.

 
PLOTEUS’TAN NASIL YARARLANILIR?

Kendine Avrupalı ortaklar bularak öğrenci ve eleman değişimi gerçekleştirmek isteyen kurum ve kuruluşlar ile bireysel imkânlarda yararlanmak isteyen eğitimci, öğrenci veya stajyerler, https://ec.europa.eu/ploteus  adresinde yer alan her bir Avrupa Birliği üyesi veya adayı ülkeye ait eğitim kurumlarına ait bilgilere ulaşmaları mümkündür.

background image