Eleman Alımı - (Türkiye Belediyeler Birliği)

TÜRKİYE BELEDİYELER BİRLİĞİ

 

PERSONEL ALIM İLANI

 

09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak 01.09.2009 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre; Birliğimiz bünyesinde istihdam edilmek üzere aşağıda unvanları belirtilen pozisyonlara 20 adet sürekli (daimi) işçi statüsünde nitelikli personel alımı yapılacaktır.

 

A. GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1) S on başvuru tarihi itibariyle ÖSYM tarafından yapılan ve geçerliliği devam eden Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) Lisans Mezunları için KPSS P3, Ön Lisans Mezunları için KPSS P93 puan türünden 60 ve üzeri puan almış olmak,

2) Askerliğini tamamlamış veya tecilli olmak (erkek adaylar için),

3) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak,

4) Yurt içi ve yurt dışı seyahat etmesinde herhangi bir engeli bulunmamak.

 

 

B. ADAYLARDA ARANAN DİĞER ŞARTLAR

Grubu

Unvan

Adaylarda Aranan Diğer Şartlar

Adet

1.Grup

Bilgi

Güvenlik

Uzmanı

(Sistem

Güvenliği

Uzmanı)

1.1. Üniversitelerin 4 (dört) yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.

1.2. Sistem ve güvenlik alanlarında en az 5 (beş) yıl tecrübeli olmak, 1.3. URL Filtreleme Sistemi Yönetimi tecrübesine sahip olmak,

1.4. E-posta Güvenliği Sistemi Yönetimi tecrübesine sahip olmak,

1.5. Güvenlik Duvarı Sistemi Yönetimi tecrübesine sahip olmak,

1.6. Veri ambarı ve Yedekleme konularında bilgi sahibi olmak,

1.7. Ağ trafiği izleme, çözümleme ve raporlama konularında uzman olmak,

1.8. Microsoft Project, JIRA proje yönetim araçlarında tecrübe sahibi olmak,

1.9. Çok iyi seviyede Windows ve Linux tabanlı İşletim Sistemleri bilgisine sahip olmak,

1.10. Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

1.11. Çok katmanlı mimariler konusunda uzman,

1.12. Takım çalışmasına yatkın, sürekli gelişim ve öğrenmeye inanan, analitik düşünebilen,

1.13. Bütünsel bakış açısına sahip, problem çözme becerisi yüksek, 1.14. Daha önce orta/büyük çaplı yazılım projelerinde en az 4 (dört) yıl görev almış (Tercihen Belediye Yazılımları),

1.15. Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) den en az 60 (D) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

3

2. Grup

Tercüman

(Arapça)

2.1. Üniversitelerin 4 (dört) yıllık eğitim veren herhangi bir lisans programından mezun olmak.

2.2. Arapça-Türkçe-Arapça; Yazılı veya sözlü çeviri yapma bilgi ve becerisine sahip olmak ve bunu belgelendirebilmek.

2.3. Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) den (Arapça) en az 70 (C) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

1

 

3.GRUP

Yazılım

Mühendisi

3.1. Üniversitelerin 4 (dört) yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak ,

3.2. Java platformunda en az 3 yıl uygulama geliştirmiş olmak.

3.3. İyi seviyede SQL bilgisine sahip olmak,

3.4. Konfigürasyon / Değişiklik Yönetim Aracı (svn gibi) kullanmış olmak,

3.5. İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş olmak,

3.6.Web teknolojileri (HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery) konularında uygulama geliştirmiş olmak,

3.7.Spring, Spring MVC ve ORM araçları (özellikle Hibernate) konusunda deneyimli olmak,

3.8. Web tabanlı program geliştirme tecrübesine sahip olmak,

3.9. Tasarım Şablonları (Design Patterns) hakkında bilgi sahibi olmak

3.10.Microsoft Office, Microsoft Project, JIRA proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe sahibi olmak,

3.11. Proje Geliştirme Döngüsüne hakim olmak,

3.12. Çok katmanlı mimariler konusunda bilgi sahibi

3.13.Takım çalışmasına yatkın, sürekli gelişim ve öğrenmeye inanan, analitik düşünebilen,

3.14. Bütünsel bakış açısına sahip, problem çözme becerisi yüksek 3.15. İyi derecede XML ve WebService tecrübesi olan,

3.16. Tercihen SOA - Service Oriented Architecture hakkında bilgili ve deneyimli olmak,

3.17. Daha önce orta/büyük çaplı yazılım projelerinde görev almış (Tercihen Belediye Yazılımları),

3.18. Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) den en az 50 (E) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

10

4.GRUP

Web

Tasarım

Uzmanı

(Bilgisayar)

4.1. Meslek Yüksek Okullarının 2 (iki) yıllık Bilgisayar Programcılığı, Grafik Tasarım, Bilgisayar Destekli Tasarım ve Animasyon bölümlerinden mezun olmak,

4.2. Alanında en az 5 yıllık deneyime sahip olmak,

4.3. CSS & HTML Tasarımda uzman,

4.4. PHOTOSHOP Bilgisi olan,

4.5. HTML Templateler ile çalışabilen,

4.6. Javascript kütüphaneleri ile çalışabilen,

4.7. Yabancı dil tercih sebebidir.

1

5.GRUP

Uzman

(Genel)

5.1. Üniversitelerin 4 (dört) yıllık İşletme, İktisat, Ekonomi, Maliye ve Uluslararası İlişkiler Bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

5.2. Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) den en az 50 seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak.

3

6.GRUP

Uzman

(Genel)

6.1. Üniversitelerin 4 (dört) yıllık "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi" ile Kamu Yönetimi" Bölümlerinden mezun olmak ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,

6.2. Son başvuru tarihi itibariyle son iki yıl içerisinde yapılan Yabancı Dil Sınavı (YDS) den en az 70 (C) seviyesinde puana veya Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından dil yeterliliği bakımından buna denkliği kabul edilen ve Uluslararası geçerliliği bulunan başka bir puana sahip olmak,

6.3. Yerel yönetimlerin alanına giren konularda en az 3 yıllık tecrübeye sahip olmak,

6.4. Yurtiçi/yurtdışı kurum, kuruluş ve organizasyonlarla çalışma ve proje gibi faaliyetlere katılmış veya yürütmüş olmak,

6.5. İkinci yabancı dil bilmek tercih sebebidir.

2

TOPLAM

20

 

 

D. BAŞVURU

Başvurular; talebin ilanından sonra 22-31 Mart 2017 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlükleri'ne şahsen veya elektronik ortamda "www.iskur.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılacaktır.

 

E. BAŞVURU SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurular sonucunda şartları sağlayan adaylardan, KPSS puan esasına göre en yüksek puan alandan başlamak üzere son başvuru tarihini izleyen günden itibaren beş iş günü içinde, sınav yapılmak üzere Türkiye İş Kurumu tarafından gönderilir ve sınav bu listeler üzerinden yapılır.

 

F. SINAV VE SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yapılacaktır.

 

G. SONUÇLARIN İLANI

Kazanan adaylar başarı sırasına göre asil ve yedek liste olarak Birliğimiz internet sitesinde ilan edilecek olup, ayrıca adaylara yazılı olarak bildirilecektir.

background image