Sosyal Destek Programının (Sodes) Proje Çağrısı -SODES Programı - (GAP ve DAP illeri)

SODES programı GAP ve DAP illeri, 

 

Adana, Aksaray, Bayburt, Gümüşhane, Hatay, Kahramanmaraş, Mersin, Niğde, Osmaniye, Sivas ve Yozgat illerinde uygulanacaktır.

 

SODES kapsamında aşağıda belirtilen proje türleri desteklenir:

  • Sosyal içerme projeleri
  • İstihdam projeleri
  • Kültür, sanat ve spor projeleri

Sosyal içerme konusunda hazırlanacak projeler; 

 

proje başvurusunun yapıldığı ilde yoksulluğun azaltılması, sosyal yardım alan yoksul kesimin kendi geçimini temin edecek duruma getirilmesine destek olunması, yaşlı, engelli, kadın ve çocuklar gibi toplumun öncelikli kesimlerinin yaşam standartlarının yükseltilmesi, bunlara götürülen hizmetlerin kalitesinin artırılması ve toplumsal bütünleşmenin sağlanması amacına yönelik projelerdir.

 

İstihdam konusunda hazırlanacak projeler; 

 

proje başvurusunun yapıldığı ilde istihdam edilebilirliğin artırılması, ildeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi ve mesleki bilgi ve becerilerin geliştirilmesine yönelik projelerdir.

 

Kültür, sanat ve spor konularında hazırlanacak projeler; proje başvurusunun yapıldığı ilde toplumun ihtiyaç duyduğu kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin geliştirilmesi ile özellikle çocukların ve gençlerin bu tür faaliyetlerden yararlandırılmasına ve yönlendirilmesine yönelik projelerdir.

 

Proje Başvurusu Yapabilecek Kuruluşlar

SODES kapsamında aşağıdaki kuruluşlar bulundukları illerde proje başvurusu yapabileceklerdir.

a) Kamu kurum ve kuruluşları,
b) İl özel idareleri,
c) Belediyeler,
ç) Mahalli idare birlikleri,
d) Üniversiteler,
e) Meslek odaları,
f) Sivil toplum kuruluşları.

 

Projelerin süresi ve bütçe büyüklüğü

Desteklenen projelerin süresi, sözleşme imza tarihinden itibaren en fazla bir yıldır.

Projelerin SODES destek tutarının bütçe büyüklüğünün alt sınırı 100.000 TL, üst sınırı ise 500.000 TL’dir.

 

Başvuru tarihi : 23 Şubat – 16 Mart 2017

 

Başvurular ve ayrıntılı bilgi için :

https://www.sodes.gov.tr/SODES.portal

background image