Genel Bilgi - Toefl, Ielts, Gre, Gmat, Sat, Act Sınavları Hakkında

TOEFL (Test of English as a Foreign Language)

 

Amerikan İngilizcesini üniversite düzeyinde kullanabilme ve anlayabilme yeteneğini ölçen bir sınavdır. Pek çok Amerikan ve İngilizce eğitim veren üniversite başvuruculardan bu sınavı ister.

Nerede yapıldığına bağlı olarak sınav, aşağıdaki üç biçimden birinde olabilir:

  • Bilgisayarlı test (TOEFL® CBT), dört bölümden oluşur. Bu bölümler okuduğunu anlama, gramer bilgisi, dinlediğini anlama ve yazma yeteneklerini değerlendirir. Dinleme ve gramer bilgisi bölümlerindeki soruların güçlüğü, verilen cevapların doğruluğuna bağlı olarak bilgisayar tarafından sınav boyunca ayarlanır. İnternet üzerinde test uygulamasının başlaması ile bilgisayarlı test uygulaması sona ermiştir.
  • Yazılı test (TOEFL® PBT), İnternet üzerinden testin verilemediği sınav merkezlerinde ya da İnternet üzerinden testi tercih etmeyenlere seçenek sağlamak amacıyla verilir. Bu test de bilgisayarlı testin sınadığı alanları sınar, ama bilgisayarlı testten daha çok sayıda soru içerir ve yazılı kısmın puanı test kısmından ayrı değerlendirilir.
  • İnternet üzerinden test (TOEFL® iBT), 2006 yılından beri uygulanmaktadır. Bu sınav biçiminde dil bilgisi bölümü kaldırılmış; ama yeni olarak bir konuşma yeteneği bölümü eklenmiştir. Dört bölümden oluşur: Okuma, Dinleme, Konuşma ve Yazma.

Başvurular, ayrıntılı bilgi, hazırlık materyalleri, ödeme  için :

https://www.ets.org/toefl


 

 

IELTS (International English Language Testing System)

 

IELTS, anadili İngilizce olmayan öğrencilerin ve öğrenci adaylarının İngilizce dil seviyesini ölçmek için kullanılan iki sınavdan bir tanesidir. İngiliz merkezli British Council ve IDP adında iki kurum tarafından dünyanın neredeyse her ülkesinde yıl içerisinde bir kaç defa olmak yapılır. Dünya üzerinde 2,2 milyon kişi ile en çok tercih edilen seviye belirleme sınavıdır.

IELTS’in iki versiyonu vardır; Academic IELTS ve General Training.

IELTS Academic; Yurtdışında ve ya yurtiçinde herhangi bir eğitim kurumuna İngilizce dil seviyesini göstermek amacına sahip olan öğrenciler tarafından kullanılır.

 

IELTS General Training; Yurtiçi ve yurtdışında dönemsel eğitim programlarına katılmak isteyen ya da konsolosluklar, bankalar vb. belirli kurum ve kuruluşlara İngilizce yeterlilik belgesi vermesi gerekenler tarafından kullanılır.

 

Her iki versiyon da 4 bölümden oluşur; Dinleme, Okuma, Yazma ve Konuşma. Testin süresi 2 saat 45 dakikadır.

Başvurular, ayrıntılı bilgi, hazırlık materyalleri, ödeme  için :

https://www.ielts.org/


GRE (Graduate Record Examinations)

 

GRE bir çeşit seviye belirleme sınavıdır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki birçok üniversitenin yüksek lisans programlarına başvuran öğrencilerden girmesini istediği bir sınavdır. Sınavın amacı öğrencilerin sözel, matematiksel, kompozisyon yazma ve eleştirisel düşünce yeteneklerini ölçmektir. Sınavı geçmek için herhangi bir sonuç alınması gerekmemektedir ya da üniversiteler herhangi bir alt limit belirtmemektedirler. Fakat her üniversitenin her bölümünün öğrencilerinin belirli genel bir GRE sınav sonucu ortalaması vardır. İki türlü sınav şekli vardır. Genel sınav ve branş sınavı.

Başvurular, ayrıntılı bilgi, hazırlık materyalleri, ödeme  için :

https://www.ets.org/gre


GMAT (Graduate Management Admission Test)

 

GMAT, Lisansüstü Yönetim Kabul Konseyi tarafından oluşturulan ve yönetilen standartlaştırılmış bir testtir. Bu sınav öncelikli olarak; lisansüstü işletme okuluna başvurmayı planlayan bireyler tarafından yapılır. Birçok işletme okulları, MBA programları başvuruyu yapan öğrencinin potansiyelini ve performansını ölçmek için GMAT skorunu talep eder.

 

GMAT çok belirgin bir yapıya sahiptir. Sorular testten teste değişiklik gösterse de; bu sınav her zaman aynı 4 bölümden oluşur.

 

Analytical Writing Assessment :
 

Analitik Yazı Değerlendirme eleştirel düşünme ve fikirlerinizi iletme becerinizi ölçer. AWA sırasında belirli bir argümanın arkasındaki mantığı analiz etmeniz ve bu argümana eleştiri yapmanız istenir. Bu bölüm için size verilen süre 30 dakikadır.

 

Integrated Reasoning:
 

Bu bölüm: size farklı formatlarda sunulan verilerin değerlendirilme becerisini test eder. Örneğin, bir grafik veya tablodaki verilerle ilgili soruları yanıtlamanız ve yorumlamanız gerekebilir. Bu bölüm 12 soru içermekte olup süreniz yarım saat olduğu için her soruya ortalama en fazla 2 dakika ayırmanız sizin için en uygun seçenek olacaktır. Bu bölümde 4 çeşit soru tipi bulunmaktadır ve bu çeşitlerden herhangi biri karşınıza çıkabilir. Bunlar: grafik yorumlama, tablo analizi, iki parçalı analiz ve çok kaynaklı akıl yürütme soruları olabilir. Deneme GMAT testlerinden bu 4 farklı soru tipini görmeniz ve tam anlamanız size yardımcı olacaktır.

 

Quantitative:
 

Bu bölümde verileri analiz edebilmeniz için matematik bilgi ve becerilerinizi kullanmanızı gerektirir. 37 sorudan oluşur ve tamamlamanız için size verilen süre 75 dakikadır. Soru türleri, problemleri çözmeye yönelik sorular üzerinedir ve sayısal olduğu için temel matematik bilgisine sahip olmayı gerektirir. Veriler ile ilgili sorular ise; sizin verilen bilgileri kullanarak soruyu çözüp çözemediğinizi belirlemek ister.

 

Verbal:

 

GMAT sınavı, sadece matematiği değil, tüm becerilerinizi gösterir. Sözlü bölüm, yazılı materyali okuma ve anlama, argümanları değerlendirme ve yazılı materyali standart yazılı İngilizceye uyacak şekilde düzeltme becerinizi ölçer. Bu bölüm 41 sorudan oluşur ve tamamlamak için size verilen süre 75 dakikadır. Bu bölümde 3 çeşit soru türü bulunur. Okuduğunu anlama soruları, yazılı metni kavrama ve bir yazıdan sonuç çıkarabilme becerinizi test eder. Kritik akıl yürütme soruları, bir bölümü okumanızı ve ardından geçişle ilgili soruları cevaplamak için akıl yürütme becerilerini kullanmanızı gerektirir. Cümleyi düzeltme sorularında ise; test size bir cümle sunar ve yazılı iletişim becerilerini test etmek için dilbilgisi, sözcük seçimi ve cümle oluşturma hakkında sor

 

Başvurular, ayrıntılı bilgi, hazırlık materyalleri, ödeme için :

https://www.mba.com/global


SAT (Scholastic Aptitude Test) Nedir?

 

SAT, Türkiye’deki üniversitelerde öğrenim görmek isteyen yabancı uyruklu öğrenciler ile Amerikan üniversitelerinde  lisans eğitimi almak isteyen öğrencilerin girdiği ve sonuçlarını bu üniversitelere başvururken kullandıkları sınavdır. SAT testi SAT 1 (Reasoning Test) ve SAT 2 (Subject Test) olmak üzere iki ayrı sınavdan oluşur.

SAT 1 “Reasoning Test”, 3 saat 45 dakika süren ve çoktan seçmeli bir testtir. Öğrencinin sayısal ve sözel yeteneğini ölçer. SAT 1, “Mathematics” (Matematik – Geometri), “Critical Reading” (İngilizce sözel/eleştirel okuma), “Writing” (Kompozisyon) olmak üzere 3 bölümden oluşur. Her testin skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir. Amerikan üniversitelerine başvurulurda SAT 1 sınavının 3 bölümünün de sonucu dikkate alınırken, yabancı uyruklu öğrencilerin Türkiye’deki üniversitelere başvurularında sadece “Mathematics” ve “Critical” Reading testlerinin sonuçları dikkate alınır, “Writing” bölümü skoru değerlendirmeye alınmaz.

 

SAT 2 “Subject Test” ise 1 saatlik bir testtir. Soruların çoğunluğu çoktan seçmelidir. Bu test, öğrencinin özel olarak bir akademik konu üzerindeki bilgisini ölçmeyi amaçlar. Test skoru 200 ile 800 arasında değişmektedir. SAT 2 testinin başlıca konuları İngilizce, Tarih, Matematik, Biyoloji, Kimya, Fizik, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Latince, Japonca, Çİnce’dir. Pek çok Amerikan Üniversitesi SAT testlerinin en az birisini, daha prestijli üniversiteler her ikisini birden isteyebilirler. Türkiye üniversiteleri ise yabancı uyruklu öğrencileri kabul ederken SAT 2 sonucunu dikkate almazlar.

Özetle SAT, lise son sınıf öğrencileri ya da liseden mezun olmuş olan öğrencilerin orta öğretim boyunca edindikleri bilgi ve becerileri hangi düzeyde kullanabildiklerini aynı zamanda akademik başarı için ihtiyaç duyulan eleştirel düşünmeyi ve analiz yeteneğini ölçen bir sınavdır.

 

Başvurular, ayrıntılı bilgi, hazırlık materyalleri, ödeme için :

https://collegereadiness.collegeboard.org/sat


ACT (American College Testing)

 

ACT (American College Testing), aynı SAT gibi Amerika Birleşik Devletleri’ndeki üniversitelere başvuran öğrencilerin seviyelerini tespit etmek için 1959’dan beri sunulan standardize bir testtir. ACT,  dört ana kısımdan oluşuyor: English (İngilizce), Mathematics (Matematik), Reading (Okuma) ve Science (Fen). Ayrıca 2005’den bu yana ACT isteğe bağlı olarak öğrencilere “Optional Writing” bölümü de sunmakta.

 

Genel olarak bakıldığında, ana dili ingilizce olan öğrencilere karşı SAT’de ciddi bir dezavantaj yaşayan Türkiye’li öğrencilerin ACT’de çok daha başarılı ve uluslararası alanda rekabetçi oldukları gözlemlenmektedir. Zira SAT’de arananlar geniş İngilizce kelime haznesi ve üstün dil becerisi iken, ACT öğrencinin rakamlarla ilişkisini ve zaman baskısı altında ne kadar fazla soruyu hatasız cevaplayabildiğini test etmektedir. Kısacası, SAT’de başarılı olmak için öğrencinin İngilizce temelinin çok kuvvetli olması gerekmektedir. ACT ise daha çok zamana karşı bir yarış olarak değerlendirilebilir—burada öğrenciden istenen yoğun kelime bilgisi ve pasaj okuma kabiliyeti değil, nisbeten basit sorulara hata yapmadan, en kısa sürede cevap vermesidir. Nitekim dört yanlışın bir doğru götürdüğü SAT’den farklı olarak ACT yanlış cevap için öğrenciyi cezalandırmamaktadır, ki bu da öğrencinin kendisine yöneltilen tüm sorulara cevap vermesinin istenmesinden kaynaklanmaktadır.

 

Başvurular, ayrıntılı bilgi, hazırlık materyalleri, ödeme için :

https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act.html

background image