Jandarma Genel Komutanlığı - Sözleşmeli 20 personel alacak -

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDAN DUYURU

Jandarma Genel Komutanlığının Sözleşmeli Bilişim Personeli ihtiyacını karşılamak amacıyla personel temin edilecektir.

Temin;

1. Maddede yer alan branşlarda, Ankara ilinde görevlendirilmek üzere yapılacaktır. Branşlarla ilgili aranan nitelikler www.jandarma.tsk.tr internet adresinde yayınlanan kılavuzda belirtilmiştir.

İSTİHDAM EDİLECEK BRANŞLAR:

a. Ağ Güvenlik Cihazları Yapılandırma Ve Yönetim Uzmanı (1)

b. Uygulama ve Veri Tabanı Güvenlik Uzmanı (1)

c. Sistem ve Yönetim Geliştirme Uzmanı (1)

ç. Sistem ve Alt Yapı Uzmanı (1)

d. Yazılım Geliştirme Uzmanı (11)

e. Risk Analiz Ve Açıklık Tespit Uzmanı (1)

f. Saldırı Tespit Ve Önleme Uzmanı (1)

g. JEMUS Donanım Geliştirme, inceleme ve Takip Uzmanı (1)

ğ. JEMUS Yazılım Geliştirme, Takip ve Denetim Uzmanı (1)

h. Elektronik Haberleşme ve Güvenlik Uzmanı (1)

2, BAŞVURU ŞARTLARI:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde yazılı genel koşulları taşımak,

b. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık mesleki deneyime sahip olmak. (Mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir. Sürelerin hesabında lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır), (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4'üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)

c. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

ç. Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir,

d. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına ilişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik'te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

e. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya muaf olmak,

f. Mevcut projelere/yazılımlara hızlı adapte olmak ve geliştirmek, güçlü iletişim ve problem çözme yeteneklerine sahip olmak,

g. Yoğun iş ortamında, grup içinde çalışma ve paylaşım düşüncesini benimsemek,

ğ. Yaratıcı ve yenilikçi yaklaşımlara yönetebilmek ve öğrenmeye açık olmak,

h. Analitik düşünme yeteneğine sahip olmak.

ı. Güvenlik soruşturması olumlu olmak.

i. Başvuru, sınavlar ve kayıt kabul işlemleri esnasında, adaydan istenen bilgi, belge ve diğer yükümlülüklerin tam ve doğru olarak yerine getirilmesi gerekmektedir.

1 BAŞVURU YERİ. ZAMANI VE SEKLİ:

Başvurular, 15 Şubat-10 Mart 2017 tarihleri arasında www.iandarma.tsk.tr internet adresinden yapılacaktır.

1 TEMİN FAALİYETLERİ İLE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi J.Gn.K.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Sivil Memur Kısmı İncek/Çankaya/ANKARA' dır. Tel.: 312 464 48 36-312 464 86 45 www.jandarma.tsk.tr

background image