Teklif Çağrısı (İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında)

İstihdam ve Sosyal Yenilik programı kapsamında VP/2016/015 sayılı, 
 
Mülteci ve Sığınmacı Üçüncü Ülke Vatandaşları ile Onların Aile Fertlerinin İstihdam Piyasasına Hızlı Entegrasyonu” başlıklı teklif çağrısı yayımlanmıştır. 
 
Son başvuru tarihi 30 Mart 2017’dir.
 
 
Bu teklif çağrısı için öngörülen toplam bütçe tutarı 14.200.000 Avro’dur. 
 
AB Komisyonu teklif çağrısı kapsamında takriben 5 ila 7 teklife fon sağlamayı öngörmektedir. 
 
Avrupa Komisyonu, kullanılabilir fonların tamamını dağıtmama hakkını saklı tutar
 
 
Başvuru dili İngilizcedir
 
Bu teklif çağrısı, üçüncü ülke vatandaşlarının ilgili hedef gruplarının istihdam piyasasına hızlı entegrasyonunu sağlayan ve kolaylaştıran yenilikçi politikalar ile mekanizmaları test eden ve uygulayan yenilikçi uluslararası projeleri fonlamayı amaçlamaktadır. 
 
Teklifler bir başka ülkede daha önce uygulanmış başarılı yenilikçi girişimlerin kopyasını içerebilir. 
 
Yalnızca üçüncü ülke vatandaşlarının özellikle aşağıda belirtilen hedef gruplarına yönelik başvurular değerlendirmeye alınacaktır:
 
• Sığınmacılar
• Mülteciler ve onların aileleri
 
 
Göçmen kadınların istihdam piyasasına entegrasyonunu hedefleyen özel tedbirler tercih sebebi olacaktır. Kolaylık olması açısından bu çağrıda “mülteciler” olarak adlandırılan gruplar tüm uluslararası koruma faydalanıcılarını kapsamaktadır (Cenevre Konvansiyonu mültecileri veya ikincil koruma faydalanıcıları). 
 
Başvurularda göçmen kadınların özel ihtiyaçlarına cevap veren bütünleşik bir yaklaşım gözetilmeli ve toplumsal cinsiyet boyutunun varlığı dikkate alınmalıdır.

 

Türkçe özet bilgi için buraya tıklayınız.

https://www.ikg.gov.tr/Portals/0/01022017_VP-2016-015%20_Teklif_Cagrisi.pdf

 

İlgili teklif çağrısına ulaşmak için buraya tıklayınız.

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=502&furtherCalls=yes

background image