Swiss - St. Gallen Üniversitesi - (Türkiye Üzerine Çalışan Araştırma Görevlisi Alacak)

 

İsviçre St. Gallen Üniversitesi EU-STRAT‘ın projesi çerçevesinde araştırma yapacak doktora veya doktora sonrası aşamasında olan araştırma görevlisi arıyor. 

EU-STRAT Avrupa Birliği ve Doğu Avrupa ülkeleri arasındaki ilişkileri çalışmakta ve Türkiye gibi üçüncü parti ülkelerini de odağında bulundurmakta. 

EU-STRAT’ın üç yıllık projesi (Nisan 2019’da sona ermek üzere) AB’nin Ufuk2020 projesi kapsamında hibe almaktadır. 

 

Araştırma görevlisi kadrosu için son başvuru tarihi 26 Şubat 2017‘dir.

 

Web: https://eu-strat.eu/

 

Başarılı adaylar bölgesel bir güç olarak Türkiye üzerine çalışan bir araştırma grubuna katılacaklar. 

Araştırma Türkiye’den Güney Kafkasya’ya uzanan bir coğrafyaya odaklanıyor ancak Türkiye’nin komşu diğer bölgeleriyle ilgili çalışmalara da kıyaslama yapabilmek açısından açık. 

*Türkiye’nin Ticaret, Göç, Enerji ve Güvenlik gibi konulardaki etkileri çalışılıyor.

 

Kriterler

-Sosyal bilimlerde yüksek lisans derecesine sahip olmak

-Türkiye hakkında bilgi sahibi olmak, Kafkasya odaklı olması ideal ancak şart değil

-Kantitatif araştırma yöntemlerinde uzman olmak

-İyi derecede İngilizce ve temel/orta düzeyde Türkçe bilmek

-Akademik kariyer sürdürmek için yetenek ve motivasyona sahip olmak

Adaylar başvurularını Katharina.hoffmann@unisg.ch adresi üzerinden Katharina Hoffmann’a göndermelidir. 

Ayrıntılı bilgi için aynı adrese e-posta gönderilebilir.

Başvuru için gereken belgeler:

-Motivasyon mektubu

-CV

-Adayların Türkiye’nin bölgesel bir aktör olarak rolüyle ilgili araştırmaya katkı sağlayacak konuları öne çıkaran 1-3 sayfalık bir araştırma önerisi

-Geçmiş akademik çalışmalardan 1-2 örnek (yüksek lisans tezi, seminer bildirileri veya yayınlar)

-Referans olarak iki akademisyenin iletişim bilgileri

 

Web: https://www.unisg.ch/en

 

background image