YÖK Doktora Duyuru Farmasötik Biyoteknoloji ve İlaç Tasarımı

Sağlık Bilimleri Entitüsü Doktora Programı

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

ÖZEL ŞARTLAR

Farmasötik Kimya ABD

 

Farmakognozi ABD

 

Farmasötik Teknoloji

 

 

 

 

 

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Doktora programı için yüksek lisans derecesine sahip olmak,

3. Eczacılık Fakültesi veya Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim Dalı, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı  programlarından, Lisans veya Yüksek Lisans mezunu olmak,

4. Farmasötik Kimya Anabilim Dalı, Farmakognozi Anabilim Dalı, Farmasötik Teknoloji Anabilim Dalı doktora programlarına devam ediyorsa ders döneminde olmak,

5. Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

6. Yüksek Lisans not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması,

7. ALES Puanının en az 60 olması

8. ÜDS/KPDS/YDS herhangi birisinden en az 55 puan almış olmak,

9. Başvurular ilgili Enstitü’ye şahsen yapılacaktır. Posta yoluyla ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

11. Kontenjan 5 kişiden oluşmaktadır.

 

background image