YÖK Doktora Duyuru Savunma Sistemleri Entegrasyonu Doktora Programı

Savunma Sistemleri Entegrasyonu Doktora Programı

ANABİLİM DALI

BİLİM DALI

ÖZEL ŞARTLAR

 

Savunma Sistemleri Entegrasyonu

 

1. T.C. vatandaşı olmak,

2. Yüksek Lisans derecesine sahip olmak,

3. Resmi veya özel herhangi bir kurum veya kuruluşta çalışmıyor olmak,

4. Üniversitelerin Makine Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği (Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri) ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği (Mühendislik ve Teknoloji Fakülteleri) Anabilim Dallarından birisinde Doktora yapıyor olmak,

5. Doktora programına kayıtlı olup tez aşamasına geçmemiş olmak,

6. Tez Çalışmasını Savunma Sistemleri Entegrasyonu alanında yapma niyetinde olmak.

7. Kontenjan 14.

background image