Uluslararası Akreditasyon

Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities

ASIC (Accreditation Service for International Schools, Colleges & Universities), otuzdan fazla ülkede faaliyet gösteren ve eğitim kurumlarına uluslararası alanda akreditasyon hizmetleri sunan köklü bir kurumdur. ASIC akreditasyonuna ait bilgiler https://www.asic.org.uk/ internet adresinde bulunmaktadır. ASIC, üniversiteler ve eğitim kurumları için dünya çapında akreditasyon hizmeti sağlayan bağımsız bir organdır. 
ASIC akreditasyonu, kurumun eğitim konusunda uluslararası düzeyde kabul edilen standartlara uygun olduğunu onaylar. 

ASIC, BK (Birleşik Krallık)’da UKBA (UK Border Agency) tarafından tanınır, ABD’de CHEA (Council for Higher Education Accreditation) Uluslararası Kalite Grubunun (CIQG) bir üyesidir, BQF (İngiliz Kalite Vakfı) tarafından kabul edilmiştir. ENQA (Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvence Birliği’nin) üyesidir. 

Bu akreditasyon ile “akredite programlar”dan mezun olacak öğrencilerin İngilizce uluslararası geçerliliği olan diploma eki belgeleri, ASIC tarafından hazırlanır. ASIC, akredite ettiği okulları uluslararası veri tabanlarına dahil eder, uluslararası mezunlarının işbulma kapasitesini artırarak mezun veri tabanı oluşturma ve uluslararası firmaların ve kuruluşların akreditasyona sahip okulların uluslararası sıralama kuruluşları nezdindeki sırlamalarını artırır. Akredite okul ve mezunlarının akademik araştırma potansiyelini ABD, Avrupa, İngiltere, Kanada ve Avustralya’daki üniversiteler nezdinde araştırma veri tabanlarına dahil ederek, akademik tanınırlığını artırır. 

 

ASIC, kendi üyesi kurumların sürekli gelişimini hedefler:
 
•    BK Naric (United Kingdom National Agency for the Recognition and Comparison of International Qualifications and Skills), WEBA gibi kurumlarla ve diğer ilgili kuruluşlarla ağ iletişimi yoluyla ve dünya çapında gelişen akademik ortaklıklar yoluyla uluslararasılaşma  
•    Öğrencilerin gelişimine ve hareketliliğine yardım etmek üzere dünya çapında yüksekokullarla uluslararası ortaklığın geliştirilmesi 
•    QS gibi çeşitli dünya üniversite derecelendirme planlarının sunulması
•    Kalite güvencesi için politika ve prosedür hazırlanması 
•    Gelişen işbirlikçi ortaklıklara yardım etmek üzere dünya çapında kurumlar için bir veri tabanı

ASIC, aşağıdakiler dahil sürekli kalite güvence desteği sunar:

•    Kurumsal etkinlik ve verimliliği belirlemek üzere işletme durum tespiti 
•    Stratejik planlama 
•    Kurum değerlendirme ve gelişim planları
•    İşletme ve idari prosedürlerin geliştirilmesi ve uygulanması
•    Etkin uluslararasılaşma stratejilerinin geliştirilmesi ve uygulanması 
•    Personel gelişimi ve uygunluk eğitimi programları. 

 

ASIC akreditasyonunun tanınması:

•    ENQA, Avrupa Yüksek Öğretim Kalite Güvence Birliği
•    İngiltere’de BK Vize ve Göçmenlik Kurumu (UKVI) 
•    ABD’de CHEA Uluslararası Kalite Grubu
•    İngiliz Kalite Vakfı
•    Girişim ve Girişimcilik Enstitüsü (IoEE) 
•    GUIDE, Açık Öğretim Küresel Üniversiteler Birliği
•    BM Akademi Etki Grubu 
•    Uluslararası Eğitim İdarecileri Birliği (AIEA)

background image