Yönergeler

Genel Sekreterlik

 ⇒ Gazi Üniversitesi Yazışma Usul ve Esasları ile İmza Yetkileri ve Yetki Devri  tıklayınız.

 

Personel Dairesi Başkanlığı

         ⇒ Yönetmelikler-Yönergeler için tıklayınız.

 Yükseköğretim Kanunu 37. Madde Kapsamındaki Görevlendirmelere Ait Esaslar

 

Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı

 Beslenme Birimi Yönergesi

⇒ Kültür Birimi Yönergesi

 Öğrenci Danışma Merkezi Yönergesi

 Öğrenci Toplulukları Kuruluş ve İşleyiş Yönergesi

⇒ Spor Birimi Yönergesi

 

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

 Politikalar, Yönergeler, İlkeler, Kanunlar

 

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı

           ⇒ Kütüphane Yönergesi

 

 

Yapı İşleri ve Teknik  Daire Başkanlığı

          ⇒​ Mevzuat

 

İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

 Mevzuat

(Kanunlar, Yönetmelikler)

 

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

⇒  Mevzuat

(Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Yönetmelikler, Tebliğler ve Sirkülerler, Bakanlar Kurulu Kararları, Usul ve Esaslar, Rehberler, Yönergeler)

 

İç Denetim Birim Başkanlığı

⇒  Mevzuat

 

Hukuk Müşavirliği

        ⇒Yasalar için tıklayınız.

⇒ Mevzuat Linkleri

 

Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı

⇒Usul Esaslar

⇒Yönergeler

⇒Yönetmelikler

⇒YÖK Mevzuatı

 

Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

 

background image