Yükseköğretim Yürütme Kurulu'nun 25/06/2014 tarihli kararı uyarınca Üniversitemiz Senatosunca kabul edilen "2014 Yaz Öğretimi Uygulama Esasları" için tıklayınız.

background image