Spor Bilimleri Fakültesinde "Birim Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" Yapıldı
21 Mayıs 2024 | 15:22

Akademik Birimlerimize yönelik Birim Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Süreci Toplantılarının yedincisi Spor Bilimleri Fakültesinde yapıldı. Toplantıya Dekan Prof. Dr. Serdar Eler, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Serkan Kurtipek ve Doç. Dr. Ceren Suveren Erdoğan, Kurumsal Veri Yönetim Sistemi Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Emre Boran, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Emre Çakır, Öğr. Gör. Dr. Zeynep Bumin Süzen ve Fakülte Stratejik Plan ekibi ve Fakülte Sekreteri Ali Aras yer aldı. Toplantıda, fakültenin mevcut durumu değerlendirilerek, geleceğe yönelik fikir alışverişleri de gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Dr. Zeynep Bumin Süzen, stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarının önemi ve yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Birim stratejik planlarının altı aylık sürelerde izlenmesinin planların yılsonu gerçekleşmelerini güvence altına almak üzere gerekli tedbir ve faaliyetlerin planlanması için büyük önem arz ettiğini belirtilen Öğr. Gör. Dr. Zeynep Bumin Süzen, bu kapsamda birimlerde performans göstergesi ve hedef gerçekleşmelerinin hesaplanma yöntemi ve hedefler düzeyinde değerlendirmeler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Fatih Emre Boran ise stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarındaki veri toplama süreçleri ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Veri toplama sürecinde dikkat edilecek hususlar ve göstergelere ait veri kaynakları hakkında bilgilendirme yapan Prof. Dr. Fatih Emre Boran, kurumsal hafızanın birimlerde oluşturulması için birim stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarında Kurumsal Veri Yönetimi Sistemi ile verilerin toplanması gerektiğini söyledi. Kurumsal Veri Yönetim Sisteminde tüm alt birimlerin tanımlandığının altını çizen Prof. Dr. Fatih Emre Boran, gerekli yetkilendirmeler ile üniversite tüm birimlerin sistemi kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

-1 -1
background image