Diş Hekimliği Fakültesinde "Birim Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" Yapıldı
20 Mayıs 2024 | 21:38

Akademik Birimlerimize yönelik Birim Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Süreci Toplantıları başladı. Birim Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Süreci Toplantılarının ilki Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır başkanlığında Diş Hekimliği Fakültesinde gerçekleştirildi.

Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır’ın yanı sıra Dekan Prof. Dr. Kahraman Güngör, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Gülsün Akay, Doç. Dr. Gamze Metin Gürsoy, Kurumsal Veri Yönetim Sistemi Koordinatörü Prof. Dr. Fatih Emre Boran, Strateji Geliştirme Daire Başkanı Emre Çakır ile Strateji Geliştirme Daire Başkanlığında görev yapan Öğr. Gör. Dr. Zeynep Bumin Süzen ve Doç. Dr. Nurcan Turan Oluk yer aldı.

Toplantıda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Bayındır, 2024-2028 Stratejik Planı dönemi kapsamında birimler tarafından hazırlanan stratejik planların izleme ve değerlendirme süreçlerinde birimlerden beklenenler hakkında bilgi verdi. Stratejik planda yer alan hedeflere ulaşmanın önemine dikkat çeken Prof. Dr. Ramazan Bayındır, izleme ve değerlendirme çalışmalarının birimlerde sistematik bir şekilde yürütülmesini desteklemek amacıyla bu toplantıları düzenlediklerini ifade etti. Prof. Dr. Ramazan Bayındır, yeni plan dönemi itibariyle birimlerden stratejik planlarına ilişkin altı aylık dönemlerde izleme ve yıllık olarak da değerlendirme çalışmaları yürütmelerinin ve bu çalışmaların sonuçlarının, birimlerin iç ve dış paydaşlarının katılım sağladığı toplantılarda değerlendirilmesinin beklendiğini söyledi. Stratejik planların değerlendirilmesinde güvenilir veri toplamanın önemini vurgulayan Prof. Dr. Ramazan Bayındır bu süreçte Kurumsal Veri Yönetim Koordinatörlüğü tarafından birimlere gerekli desteğin verileceğini açıkladı.

Prof. Dr. Ramazan Bayındır’ın açılış konuşmalarını takiben Öğr. Gör. Dr. Zeynep Bumin Süzen de stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarının önemi ve yöntemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu. Birim stratejik planlarının altı aylık sürelerde izlenmesinin planların yılsonu gerçekleşmelerini güvence altına almak üzere gerekli tedbir ve faaliyetlerin planlanması için büyük önem arz ettiğini belirtilen Öğr. Gör. Dr. Zeynep Bumin Süzen bu kapsamda birimlerde performans göstergesi ve hedef gerçekleşmelerinin hesaplanma yöntemi ve hedefler düzeyinde değerlendirmeler yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlarla ilgili bilgi verdi.

Prof. Dr. Fatih Emre Boran ise stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarındaki veri toplama süreçleri ile ilgili deneyimlerini paylaştı. Veri toplama sürecinde dikkat edilecek hususlar ve göstergelere ait veri kaynakları hakkında bilgilendirme yapan Prof. Dr. Fatih Emre Boran, kurumsal hafızanın birimlerde oluşturulması için birim stratejik plan izleme ve değerlendirme çalışmalarında Kurumsal Veri Yönetimi Sistemi ile verilerin toplanması gerektiğini söyledi. Kurumsal Veri Yönetim Sisteminde tüm alt birimlerin tanımlandığının altını çizen Prof. Dr. Fatih Emre Boran, gerekli yetkilendirmeler ile üniversite tüm birimlerin sistemi kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

diş hekimliği-1 diş hekimliği-1 diş hekimliği-1 diş hekimliği-1
background image