Sağlık Bilimleri Fakültesi “2023-2024 Akademik Açılış ve Akademik Kurulu” Gerçekleştirildi
4 Ekim 2023 | 13:12

Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Fakültesi “2023-2024 Akademik Açılış ve Akademik Kurulu”, Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız’ın başkanlığında geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Fakülte Konferans Salonunda yapılan programa Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız’ın yanı sıra Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Makbule Gezmen Karadağ ve Doç. Dr. Duygu Ağagündüz, ana bilim dalı başkanları, öğretim üye ve elemanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başlayan programın açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız yaptı. Sağlık Bilimleri Fakültesinin 14 Temmuz 2008 tarihinde kurulduğu bilgisini veren Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, “Toplum sağlığını ve kalitesini yükseltmeyi ilke edinen ve bu alanda gerekli bilgi ve beceriye sahip sağlık profesyonellerini ve eğiticilerini yetiştirmeyi hedefleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü, Sosyal Hizmet Bölümü, Odyoloji Bölümü ile Dil ve Konuşma Terapisi Bölümü olmak üzere yakın zamana kadar altı; Ağustos 2022 yılı itibariyle Hemşirelik Bölümümüzün Hemşirelik Fakültesi olması ile birlikte halihazırda beş bölümü bünyesinde barındırmakta ve 40 öğretim üyesi ve 58 öğretim elemanı ile yaklaşık 1800 öğrencinin sağlık profesyoneli unvanı ile taçlanmasında önemli bir rol oynamaktadır” dedi.

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, şöyle devam etti: “Dünya Sağlık Örgütü 'Dünyanın her yerinde herkes; güçlü bir sağlık sistemi içinde, yeterli beceriyle donanmış, motive olmuş ve desteklenmiş bir sağlık profesyoneline kolayca erişebilmelidir' şeklinde görüş bildirmektedir. Bunu sağlayabilmek, şüphesiz, öncelikle insan gücünün yetkinlik ve becerilerinin artırılması ve buna uygun insan gücünün sisteme dahil edilmesi ile gerçekleşebilir. Bundan hareketle, sağlık alanında, disiplinler arası işbirliği ve ekip çalışması yapabilen, toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim ve teknolojiyi kullanan, araştırıcı, etik ve insani değerlere saygılı, meslek alanında gerekli bilgi ve beceriye sahip profesyonellerin ve eğiticilerin yetiştirildiği Sağlık Bilimleri Fakültesi; alanı ile ilgili özgün çalışmalar yapan, ulusal ve uluslararası çevrelerde tanınan, toplum sağlığı ile ilgili plan ve politikalar oluşturulmasında danışılan, saygın, Gazili olmanın ayrıcalığını taşıyan, ülkemizde lider bir fakülte olma yolunda hızla ilerlemektedir.

Sağlık Bilimleri Fakültesinin Üniversitemizin önde gelen lokomotif fakültelerinden biri olduğunu söyleyen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, sözlerini şöyle tamamladı:  Bu noktada Üniversitemizin araştırma üniversitesi misyonuna olan katkıları ve titizlikle yürüttüğü eğitim-öğretim faaliyetleri açısından, başta Dekanımız Prof. Dr. Bülent Elbasan olmak üzere, yardımcılarına ve tüm akademik personelimize teşekkür ediyorum. Sözlerime burada son verirken, bizler 'Gazili Olmak Ayrıcalıktır' ifadesinin sözde değil, özde içini doldurmak için, herhangi bir zaman sınırlaması düşünmeden, her daim sizlerle beraberiz diyor, hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Yeni eğitim-öğretim yılımız hayırlı olsun.”

Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız’dan sonra konuşan Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan ise, sözlerine fakültenin tarihçesinden bahsederek başladı. Fakültenin 2020 tarihinde Emek Yerleşkesine taşındığını anımsatan Dekan Prof. Dr. Bülent Elbasan, Sağlık Bilimleri Fakültesinin başlıca misyonunun disiplinler arası iş birliği yapabilen, toplum sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek amacıyla bilim yapabilen profesyonelleri ve eğiticileri yetiştirmek olduğunu ifade etti.

Fakültede beş farklı bölümde eğitim-öğretime devam ettiklerinin altını çizen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan, bünyelerindeki beş bölümün de kendi alanlarında çok başarılı olduğunu belirtti. Fakültede 1624 lisans öğrencisi bulunduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Bülent Elbasan, lisans öğrencilerine ek olarak 116 yüksek lisans ve 154 doktora öğrencileri olduğunu sözlerine ekledi.

Sağlık Bilimleri Fakültesinde 40 öğretim üyesi ve 58 öğretim elemanının yer aldığını vurgulayan Dekan Prof. Dr. Bülent Elbasan, verdiği destekler dolayısıyla Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız’a teşekkür ederek konuşmasını noktaladı.

Sağlık Bilimleri Fakültesi 2023-2024 Akademik Açılış ve Akademik Kurulu, soru-cevap bölümünün ardından çekilen toplu fotoğrafın ardından sona erdi.

-1 -1 -1
background image