Üniversitemizin “TS EN ISO/IEC 17025:2017” Kapsamındaki İlk Akreditasyon Başarısı
28 Eylül 2023 | 10:49

Üniversitemiz İyonlaştırıcı Olmayan Radyasyondan Korunma, Uygulama ve Araştırma Merkezinden (GİRKUM), Merkez Müdürü Prof. Dr. Haluk Koralay, Laboratuvar Sorumlusu Öğr. Gör. Gaye Umurhan ve Kalite Sorumlusu Öğr. Gör. Gül Özmen tarafından yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde Merkezin 2020-2023 stratejik planında yer alan analiz ve ölçümlerin uluslararası geçerliliğe sahip olması için gerekli olan Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından verilen Akreditasyon Belgesini almaya hak kazandı.

GİRKUM, 26 Eylül 2023 tarihinde TÜRKAK tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucunda, “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına göre, “TS EN 50413 İnsanların Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlara (1 Hz - 300 Ghz) Maruz Kalması İle İlgili Ölçmeler ve Hesaplama İşlemlerine Ait Temel Standart” kapsamında 4 yıl süreyle akredite oldu.

Üniversitemiz bünyesinde “TS EN ISO/IEC 17025:2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği İçin Genel Şartlar” standardına göre akredite olan ilk laboratuvar olma gururunu yaşayan GİRKUM, Ülkemizdeki üniversiteler arasında da “TS EN 50413 İnsanların Elektrik, Manyetik ve Elektromanyetik Alanlara (1 Hz - 300 Ghz) Maruz Kalması İle İlgili Ölçmeler ve Hesaplama İşlemlerine Ait Temel Standart” kapsamında akredite olan tek Uygulama ve Araştırma Merkezi’dir.

Merkez bünyesinde gerçekleştirilen ölçümlerden elde edilen sonuçların doğru ve güvenilir olduğunun onaylanması anlamına gelen akreditasyon işlemi sonucunda, ölçüm hizmetlerini uluslararası düzeyde kabul görmüş bilimsel ve teknik yöntemlerle gerçekleştirmiş olacak.

GİRKUM akredite olmakla;

  • Ulusal ve uluslararası yasalara uyum,
  • Güvenilir teknik yeterlilik,
  • Ulusal ve uluslararası yüksek saygınlık,
  • Laboratuvarların yeterliliğinin resmi olarak tanınması,
  • Müşterilere güvenilir analiz/test hizmeti vermesi,
  • Düzenlenen rapor ve sertifikaların uluslararası kabul görmesi,
  • Hataların önlenmesi ile maliyetlerin düşürülmesi,

gibi avantajlar elde ederek yapacağı ölçümlerle Üniversitemize değer katmış olacak.

-1 -1
background image