Kalite İyileştirme Planı 2023 yılı İzleme Toplantılarının Beşincisi, Üniversitemiz Kurul ve Komisyonlarının Katılımıyla Gerçekleştirildi
21 Eylül 2023 | 17:10

Kalite İyileştirme Planı 2023 yılı İzleme Toplantılarının beşincisi, Kalite Komisyonu Başkan Vekili Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır başkanlığında Kurul ve Komisyon temsilcilerinin katılımıyla düzenlendi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli, Kalite Komisyonu Üyeleri, Kalite Koordinatörlüğü, Kurul ve Komisyon Temsilcileri ile Sekretaryalarının katıldığı toplantı, 21.09.2023 tarihinde Rektörlük Toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasında Kalite Komisyonu Başkan Vekili Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Ramazan Bayındır, beş yıllık tam Kurumsal Akreditasyon ile ulusal ve uluslararası sıralamalardaki başarılarımızda arkasında kurumsal yapımızın güçlü olmasının yattığını ifade ederek Kurul ve Komisyonlarımızın bu noktadaki desteğine dikkat çekti. Kurum içi ve dışı paydaşlarımızın görev aldığı Kurul ve Komisyonlarımızın, temsiliyetin ve katılımın etkin işletilmesi bakımından etkili olduğunu; Üniversite yönetimdeki kararlarımızın meşruiyetinin güvencesi ve dayanağının bu yapılar olduğunu aktaran Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Kurul ve Komisyonların birim yapılanmalarının da karar alma mekanizmalarının tabana ayılması açısından büyük önem taşıdığını vurguladı.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yücel Gelişli, dört bin civarında akademik personel ve toplamda on bin kişiye yakın personelimizin el birliğiyle, gönül birliğiyle sürdürdükleri çalışmaların sonucuna örnek alınan bir kurum haline geldiğimizi aktardı. Başta Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız ve Rektör Yardımcılarımız olmak üzere tüm Kurul ve Komisyon Başkanları, Üye ve Sekretaryalarına fedakârca çalışmaları ve kalite süreçlerine katkıları için teşekkür eden Prof. Dr. Yücel Gelişli, Gazi Üniversitesine mensup olmaktan gurur duyduğunu ifade etti.

Kalite İyileştirme Planı 2023 yılı İzleme Toplantısı 5. Oturumunda Akademik Performans Değerlendirme Komisyonu adına Öğr. Gör. Dr. H. Nurgül Durmuş Şenyapar, Akademik Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Çalışma Grubu adına Prof. Dr. Halil Çeltik, Araştırma Üniversitesi İzleme, Değerlendirme ve Yürütme Kurulu adına Prof. Dr. Tarık Asar, Bilim, Eğitim, Sanat, Teknoloji, Girişimcilik ve Yenilikçilik Kurulu (GaziBEST) ve Strateji Geliştirme Kurulu adına Prof. Dr. Ramazan Bayındır, Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu ve Etik Komisyon adına Nursel Güner, Buluş Değerlendirme Komisyonu adına Öğr. Gör. Özge Eken Karataylı, Döner Sermaye İşlemleri Proje ve Faaliyet Değerlendirme Komisyonu adına Nuran Özbek, Eğitim Komisyonu adına Prof. Dr. Seyfullah Yıldırım, Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu adına Prof. Dr. Mustafa Aslan, İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu ve İç Kontrol Koordinasyon Grubu  adına Yusuf Kütük, Kalite Yönetim Sistemi Çalışma Ekibi adına Öğr. Gör. Mehmet Gülsün, Risk İzleme ve Yönlendirme Komisyonu adına Prof. Dr. Özgür İlke Atasoy Ulusoy, Toplumsal Katkı Komisyonu adına Doç. Dr. M. Nazlı Güngör ve Uygulama ve Araştırma Merkezleri Kurulu adına Prof. Dr. Murat Tolga Özkan tarafından Kalite İyileştirme Planı kapsamında 2023 yılının ilk altı ayında yürütülen iyileştirme çalışmaları katılımcılara aktarıldı. Toplantıda Kalite Koordinatörü Prof. Dr. Gürcü Erdamar da Koordinatörlüğün faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Kalite güvencesi sistemine yönelik çeşitli iyileştirme faaliyetlerinin karara bağlandığı Kalite Komisyonu Kalite İyileştirme Planı Toplantısı, dilek ve temenniler ile sona erdi.

 

-1 -1 -1
background image