Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Konulu Hizmet İçi Eğitim Yapıldı
8 Haziran 2023 | 18:40

Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından Üniversitemiz Hastanesinde çalışan akademik ve idari personelimize yönelik, “Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik” konulu hizmet içi eğitim düzenlendi. Çevrim içi olarak düzenlenen programa eğitimci olarak Kişisel Verileri Koruma Kurumu Daire Başkanı Tuğba Yiğit katıldı.

Program Eğitim Şube Müdürü Ayça Tunçay’ın açış konuşması ile başladı. Hizmet içi eğitim kapsamında 52. programı düzenlediklerini anlatan Ayça Tunçay, eğitime katılımından dolayı Tuğba Yiğit’e teşekkür etti.

Tuğba Yiğit, hizmet içi eğitimde 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ihtiyaç duyulmasının nedeni ve kanundan önce kişisel verilerin nasıl izlendiği konularına değindi. Kişisel verilerin korunmasının temel bir hak ve hürriyet olarak anayasamızda yer aldığını anlatan Tuğba Yiğit, “Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veridir” dedi. Tuğba Yiğit; doğum tarihi, ad soyad, iş adresi, ırk, cinsiyet, GSM no, e-posta, araç plaka, ev adresi, özgeçmiş, çerez tanımlayıcı, parmak izi, IP adresi gibi bilgilerin kişisel veri niteliği taşıdığını belirtti.

Kanunun kişisel veriyi, gerçek kişiye dair her türlü bilgi olarak tanımladığını söyleyen Tuğba Yiğit, bu kapsamda bir bilginin doğrudan ya da dolaylı olarak bir kişiyi belirli hale getirmesinin kişisel veri olarak değerlendirilmesi bakımından yeterli olduğunu kaydetti.

Özel nitelikli kişisel veri kavramından da bahseden Tuğba Yiğit; cinsel hayat, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep, vakıf ve sendika üyeliği, kılık ve kıyafet, ceza mahkumiyeti, biyometrik veriler, genetik veriler ve sağlık bilgileri gibi verilerin bu kapsamda yer aldığını ifade etti.

Kanunun kişisel veriyi, gerçek kişiye dair her türlü bilgi olarak tanımladığını söyleyen Tuğba Yiğit, bu kapsamda bir bilginin doğrudan ya da dolaylı olarak bir kişiyi belirli hale getirmesinin kişisel veri olarak değerlendirilmesi bakımından yeterli olduğunu kaydetti.

Tuğba Yiğit, açık rıza konusunun belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade ettiğini anlattı. Yiğit, açık rızanın şekle tabi olmadığını, zımni rızanın kabul edilemeyeceğini ve ispatının veri sorumlusuna ait olduğunu anlattı.

-1 -1 -1 -1
background image