Toplumsal Katkı Seminerleri- Ⅰ: “Dünya Çevre Günü: Plastik Kirliliğine Son”
5 Haziran 2023 | 16:56

Üniversitemiz Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü tarafından başlatılan Toplumsal Katkı Seminerlerinin ilki gerçekleştirildi. 5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle düzenlenen  “Dünya Çevre Günü: Plastik Kirliliğine Son” adlı etkinliğe konuşmacı olarak Gazi Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Biyoloji Eğitimi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Salman Akın katıldı.

Programın moderatörlüğünü Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatör Yardımcısı Doç. Dr. Müzeyyen Nazlı Güngör yaptı. 5 Haziran’ın Dünya Çevre Günü olması nedeniyle bu etkinliği düzenlediklerini belirten Doç. Dr. Müzeyyen Nazlı Güngör, katılımından dolayı Prof. Dr. Beril Salman Akın’a teşekkür etti.

Programın açılış konuşmasını Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız yaptı. Konuşmasına, Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü hakkında bilgi vererek başlayan Prof. Dr. Musa Yıldız, “Koordinatörlüğümüz, Üniversitemiz öğrencilerinin, akademik, idari personelinin ve toplumun, kültürel sosyal gelişimlerine katkı sağlamak; toplumsal duyarlılıklarını artırmak, kişisel becerilerini geliştirmek amacıyla akademik faaliyetler dışındaki imkanların en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamaktadır. Bu amaçla düzenlenen panel, konferans ve seminerlerle, katılımcıların alanında uzman bilim insanları ile tanıştırılması ve tecrübelerinden istifade edilmesi sağlanmaktadır” dedi.

Prof. Dr. Musa Yıldız, Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin, 2030 yılı sonuna kadar ulaşılması amaçlanan hedefleri içeren Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarını “iklim eylemi, sudaki yaşam, karada yaşam, temiz su ve sanitasyon” gibi sosyal, kültürel ve ekolojik 17 başlıkta topladığını belirtti. Bu doğrultuda Üniversitemizin tüm dünyadan saygın üniversitelerin katıldığı uluslararasılaşmayı teşvik eden, sürdürülebilirlikle ilgili konulara dikkat çeken ve çevre bilinci konusunda küresel farkındalık yaratmayı amaçlayan GreenMetric platformuna dahil olmak amacıyla başvurarak altyapı, enerji ve iklim değişikliği, atıklar, su kaynakları, ulaşım ve eğitim gibi alanlarda değerlendirildiğini ifade eden Prof. Dr. Musa Yıldız, “Gazi Üniversitesi Kalite İyileştirme Planı kapsamında, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri, Üniversitemiz Toplumsal Katkı Politikası ve 2019-2023 Dönemi Güncellenmiş Stratejik Planı göz önünde bulundurularak listelenen öncelikli alanlar, akademisyenlerimizin görüşlerine sunulmuş; en çok tercih edilen 20 temel alanın “Gazi Üniversitesi Toplumsal Katkı Öncelikli Alanları” olarak belirlenmiştir. Gerek Sürdürülebilir Toplumsal Katkı Amaçlarında ve GreenMetric alanlarında gerekse Üniversitemiz toplumsal katkı öncelikli alanlarında belirtilen çevre bilinci ve ekolojik sistem alanında, paydaşlarımızın farkındalığını arttırmak ve Üniversitemizde bu alanda yapılan planlamaları paylaşmak için, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde sizlerin katılımıyla bu etkinliği gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Çevre bilincinin küçük yaşta başlayacağına da değinen Rektörümüz Prof. Dr. Musa Yıldız, herkesin Dünya Çevre Günü’nü ve Türkiye Çevre Haftası’nı kutladı. Prof. Dr. Musa Yıldız, programın düzenlenmesindeki katkılarından dolayı Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğüne ve Gazi Eğitim Fakültesi Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Beril Salman Akın’a teşekkür etti.

Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörü Prof. Dr. Selami Candan ise konuşmasında Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğünün çalışmalarından ve toplumsal katkı politikasından bahsetti. Sosyal İşler Kurum Koordinatörlüğü adıyla 2019 yılında kurulan Koordinatörlüğün, 2022 yılından itibaren Sosyal İşler ve Toplumsal Katkı Koordinatörlüğü olarak yeniden adlandırıldığını söyleyen Prof. Dr. Selami Candan, “Koordinatörlüğümüzün misyonu Üniversitemizde bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal etkinliklerin, ulusal ve uluslararası düzeyde işleyiş ve faaliyetlerini yürüterek toplumsal katkıya dönüştürülmesini sağlamaktır. Vizyonu ise, Eğitim-Öğretim, bilimsel araştırma ve topluma hizmet konularında ulusal ve uluslararası saygınlığı olan bir üniversite olmaktır” dedi.

Yükseköğretim kanununun, toplum hizmet fonksiyonunu üniversitelerimizin temel görevleri arasında saydığını dile getiren Prof. Dr. Selami Candan, ilki gerçekleştirilen seminerler dizisinin Üniversitemizin toplumsal katkı politikasının hayata geçirilmesine yönelik atılan adımlardan biri olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Selami Candan, bu seminerle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası dolayısıyla Üniversitemizin iç ve dış paydaşlarının farkındalıklarını arttırmayı ve üniversitemizde planlanan çevre ile ilgili uygulamaları paylaşmayı amaçladıklarını belirtti.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Beril Salman Akın’ın konuşmasına geçildi. 5 Haziran’ın çevre günü olarak kutlanmasının nedenlerini anlatan Prof. Dr. Beril Salman Akın, bugün içinde dünyanın birçok ülkesinde çevre ile ilgili etkinlikler düzenlendiğini söyledi. Bugünün her yıl farklı temalarla kutlandığını anlatan Prof. Dr. Beril Salman Akın, “21. yüzyılda çok ciddi çevre sorunları yaşıyoruz. Küresel iklim değişikliğinin etkilerine bağlı olarak ciddi sıkıntılar yaşıyoruz” dedi.

“Yaşadığımız kirlilik sadece bugünün değil, gelecek bakımından da ciddi bir sorun olarak ortaya çıkmış durumda” diyen Prof. Dr. Beril Salman Akın, dünyada plastik atık miktarının ciddi boyutlara ulaştığını ve denizlere ulaşan plastik oranının da arttığını söyledi.

Plastik atık miktarının ciddi bir orana ulaşmasına rağmen sadece yüzde 9’unun geri dönüşüme sokulduğunu ifade eden Prof. Dr. Beril Salman Akın, bu atıkların yakılarak yok edilmesi nedeniyle de hem su kaynaklarının hem de atmosferin kirlendiğini anlattı.

Türkiye’de de denizlerde plastik kirliliğinin yaşandığına dikkat çeken Prof. Dr. Beril Salman Akın, ülkemizin Mısır ve İtalya’dan sonra Akdeniz’e en fazla plastik atık bırakan ülke olduğunu dile getirdi. İskenderun Körfezi’nde balıkların yüzde 50’sinde mikroplastik varlığının saptandığını anlatan Prof. Dr. Beril Salman Akın, bu konuda acil eylem planları yapılması ve plastik atık miktarının azaltılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye’de plastik kullanımıyla ilgili farkındalığın da artırılması gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Beril Salman Akın, tüketim alışkanlıklarının değiştirilmesi ve tek kullanımlık plastiklerin kullanımının yasaklanması gerektiğini anlattı. Prof. Dr. Beril Salman Akın, “Sürdürülebilir ve yaşanılabilir bir çevre bırakmak için herkesin bir sorumluluğu var. Geri dönüşümü ve kazanılmasının belirli oranlarda yaygınlaştırılması ve zorunlu hale getirilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Ülkemizde her yıl 1.1 milyon ton plastik atığın geri dönüşümünün yapıldığı bilgisini veren Prof. Dr. Beril Salman Akın, plastik atıkların geri dönüşümünü sağlamanın ekonomiye, çevre kirliliğinin ve işsizlik sorununun azalmasına katkıda bulunacağına değindi.

Üniversitemizde yapılan çalışmaları da değerlendiren Prof. Dr. Beril Salman Akın, sürdürülebilir ve iklim dostu kampüs konusunda öncülük eden bir üniversite durumunda olduğumuzu ifade etti.  

Üniversitemizde gerçekleştirilen toplumsal katkı faaliyetlerini aşağıdaki sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.

Instagram için @gazitoplumsalkatki                             

Twitter için @gazi_toplumsal_katki             

toplumsal katkı-1 toplumsal katkı-1 toplumsal katkı-1 toplumsal katkı-1 toplumsal katkı-1 toplumsal katkı-1 toplumsal katkı-1 toplumsal katkı-1
background image