Eczacılık Fakültesi Tarafından “1. Afet ve Acil Durum Eczacılığı Sempozyumu” Düzenlendi
17 Mayıs 2023 | 14:33

Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanlığı tarafından Üniversitemizin 100. Yıl Etkinlikleri kapsamında Afet ve Acil Durum Eczacılığı Derneği ile ortak olarak “1. Afet ve Acil Durum Eczacılığı Sempozyumu” düzenlendi. Etkinlik kapsamında, Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi öğrencilerinin yanı sıra diğer fakültelerden gelen lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin güncel afet durumunda eczacıların yapabilecekleri, görevleri ve afet yardım politikaları hakkında farkındalıklarının arttırılması sağlandı. Bu değerli etkinliğe katılan tüm konuşmacılar, panelistler, dernek üyeleri ve ilgili uzmanlar arasında bilgi ve deneyim paylaşımı gerçekleştirilmiş ve önemli konular ele alındı.

Üniversitemiz Eczacılık Fakültesi tarafından “1. Afet ve Acil Durum Eczacılığı Sempozyumu” gerçekleştirildi. Fakülte Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sempozyum Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. 

Programın açılış konuşmalarını ise Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan ve Prof. Dr. Göknur Yalım yaptı. Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, sempozyumun ilkini gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Afet ve acil durum eczacılığının önemine dikkat çeken Prof. Dr. İlkay Erdoğan Orhan, sempozyumun sonuçlarının hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Prof. Dr. Göknur Yalım da konferansın konusunun büyük önem taşıdığını söyledi. Prof. Dr. Göknur Yalım, açılış konuşmasının ardından yaptığı sunumda ise “Afet Eczacılığı ve Yerel Yönetimlerle İş Birliği” konusu üzerinde durdu.

Sempozyumun panelistlerinden biri olan Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğrencisi olan Sema Nur Aras, 6 Şubat 2023’teki deprem felaketinde yaşadığı saha deneyimlerini paylaşarak afetlerin korkunç yüzünü katılımcılara aktardı. Daha sonra, Uzm. Ecz. İlhan Durgut "Afetlerde Triyaj ve İlk Yardım" konusunda, bilgilendirici bir sunum ve öğrencilerle atölye çalışması yaptı. Afet durumlarında triyajın önemi, ilk yardım teknikleri ve eczacıların bu süreçteki rolleri detaylı bir şekilde ele alındı.

Etkinlik kapsamında Prof. Dr. Sevgi Akaydın “Afetlerde Acil Biyokimyasal Analizler”, LLM. Hukukçu Arb. Ecz. Rezzan Günday “Afetlerde Eczacının Yasal Sorumlulukları”, Dr. Öğr. Üyesi Onur Kenan Ulutaş “Değişen İklimin Toksik Sonuçları ve Eczacıları Bekleyen Görevler”, İlaç ve Sağlık Politikaları Danışmanı Ecz. Nilhan Uzman “Olağanüstü Hallerde İlaç ve Eczacılık Alanında Gerekli Yetkinlikler”, Dr. Öğr. Üyesi Neslihan Külahlıoğlu “KBRN Olaylarında Eczacı Savunması”, Arş. Gör. Ecz. Tuğrul Mert Serim “Eczacıların Afet Alanlarında Kullanabileceği Preparatlar”, Esra Zorlu “Afet ve Bilişim”, Öğr. Ecz. Fatma Cengiz “Risk Yönetiminde Eczacı: Ohio Tren Kazası”, Muammer Çalıkuşu “Afetlerde Eczacılık Hizmetlerinde Yönetim ve Organizasyon”, Arş. Gör. Gülbeyaz Altunboğa “Afet ve Acil Durumlar Sonrası Mikrobiyolojik Yaklaşım” konulu sunum yaptılar.

 “1. Afet ve Acil Durum Eczacılığı Sempozyumu” -1  “1. Afet ve Acil Durum Eczacılığı Sempozyumu” -1  “1. Afet ve Acil Durum Eczacılığı Sempozyumu” -1  “1. Afet ve Acil Durum Eczacılığı Sempozyumu” -1  “1. Afet ve Acil Durum Eczacılığı Sempozyumu” -1
background image