İngilizce Makale Yazımında Sıklıkla Karşılaşılan Problemler
26 Mart 2024 | 10:00

Eğitimci: Öğr. Gör. Mehtap Ünal Çalışkan

Tarih: 26 Mart 2024

Saat: 10.00

Toplantı Kodu: 914 1704 8907

Toplantı Şifresi: Gazi1926

a
background image