Dünyada ve Türkiye’de Geleneksel Tamamlayıcı ve İntegratif Tıp; Dünü Bugünü ve Yarını
21 Kasım 2023 | 14:00

Konuşmacı: Dr. Mehmet Zafer KALAYCI

Tarih: 21 Kasım 2023 

Saat: 14.00

Toplantının Kodu: 3122023390

Toplantının Şifresi: sbe

a
background image