Takiyyüddin Er-Râsid
13 Haziran 2023 | 10:00

Eğitimci: Prof. Dr. Remzi Demir

Tarih: 13 Haziran 2023

Saat: 10.00

Toplantı Kodu: 937 7096 7300

Toplantı Şifresi: Gazi1926

a
background image