Köklerimizin İzinde 22: Cevad Heyet
27 Ekim 2022 | 14:00

Açış Konuşması: Prof. Dr. Musa Yıldız

Konuşmacı: Dr. Öğr. Üyesi Marziya Memmedli

Tarih: 27 Ekim 2022

Saat: 14.00

Toplantı Kodu: 916 8969 9355

Toplantı Şifresi: Gazi1926

a
background image