Kâşgarlı Mahmud "Dîvânu Lugâti't-Türk"
29 Kasım 2021 | 11:00

Konuşmacı: Prof. Dr. Feyzi ERSOY

Tarih: 29 Kasım 2021

Saat: 11.00

Toplantı Kodu: 999 7749 7324

Toplantı Şifresi: Gazi1926

Youtube üzerinden izlemek için tıklayınız.

kaşgarlı
background image