Çevresel Faktörler Alerjik Polenleri Nasıl Etkiler?
4 Kasım 2021 | 14:00

Konuşmacı: Prof. Dr. Nur Münevver PINAR

Tarih: 04 Kasım 2021

Saat: 14:00

Toplantı Kodu: 923 8894 1202

Toplantı Şifresi: 727034

 

bilim söyleşisi
background image