GEF Bilim Konferansları 3: AB Proje Fırsatları ve 2021-2027 Yeni Dönemi Erasmus Programları
24 Şubat 2021 | 06:00

Konuşmacı: Dr. Öğretim Üyesi Tayfun Fındık

Tarih: 24 Şubat 2021

Saat: 15.00

Toplantı Kodu: 940 2393 5061

Toplantı Şifresi: gef

 

background image