Konferans: Eurasian and Central Asian Studies in India / West Asian Studies in India
8 Aralık 2014 | 22:00
Türkiyat Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen konferansta  Mevlana Abul Kalam Azad Asya Araştırmaları Enstitüsü (Maulana Abul Kalam Azad Institute of Asian Studies)'nden Dr. Anita SENGUPTA "Eurasian and Central Asian Studies in India";  Priya SINGH ise "West Asian Studies in India" başlıklı konuşmalarıyla konuk olacaklardır. 

Tarih: 9 Aralık 2014 Salı

Saat: 14.00

Yer: Gazi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Laboratuvar Binası 1. Kat Kimya Bölümü Seminer Salonu

Sunum dili İngilizce olup; katılım yalnızca akademisyenlere ve lisansüstü öğrencilere açıktır.
 
background image