Duyurular

YÖK 5 (I) Dersleri Sınavı, 25/11/2016 Cuma günü, Gazi Üniversitesi Fakültelerinin Dersliklerinde 17.00 – 18.00 saatleri arasında yapılacaktır. Sınavın sorumlusu Gazi Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (GAZİSEM)'dir. Sınavda öğrenciler, Uzaktan Eğitim Merkezi üzerinden aldıkları Türk Dili, Atatürk İlkeleri ve Inkilap Tarihi, İngilizce derslerinin ilk 7 haftalık bölümünden sorumludurlar. Sınava ait giriş belgeleri öğrenciler tarafından öğrenci numarası ile gazisem.gazi.edu.tr adresinden  alınabilmektedir.

Her öğrenci sınava giriş belgesinde belirtilen salon ve sırada girmek zorundadır.

Öğrencilerin sınava girebilmeleri için yanlarında bulundurması gereken belgeler şunlardır:

• Öğrenci Kimliği ya da Öğrenci Belgesi

• Sınava Giriş Belgesi

 

Öğrenci Kimliği veya Öğrenci Belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava alınmayacaktır.

 

Sınavda kitapçık türünü işaretlemeyen öğrencilerin puanları sistem tarafından sıfır (0) olarak hesaplanmaktadır ve bu işlem düzeltilememektedir. Lütfen sınavda kitapçık türünüzü doğru kodladığınızdan emin olunuz.