Duyurular

3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu uyarınca 15.11.1990 tarih ve 20696 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmış olan Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesi uyarınca sonu (0) ve (5) ile biten yıllarda Mal Bildiriminde bulunulması zorunluluğu getirilmiş olup, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125. maddesi D fıkrasının (j) bendinde de "Belirlenen durum ve sürelerde mal bildiriminde bulunmamak" fiilini işleyenler hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının uygulanması gerektiği belirtilmektedir.

Bu nedenle,  Üniversitemizin bütün birimlerine 22.11.2019 tarih ve 147438 sayılı yazımız ile tebliğ edilmiştir. 

Akademik ve idari tüm personelin söz konusu yazı ile belirtilen mal bildirim formunu en kısa sürede doldurak birimlere teslim etmesi duyurulur.

İlgili Yazı

Mal Bildirim Formu